ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 01/07/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  לחיות ולספר
     אורנשטיין, הנרי1999מורשת ₪45.00 פרטים נוספים
  הספר אשר לאמי
     כהן, אלבר / בן-ארי, ניצה [תר`] זמורה, ביתן, מודן ₪40.00 פרטים נוספים
  ספר הבדיחה והחידוד: כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     דרויאנוב, אלתר דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  דרכים שוממות: מבחר שירים ופואימות
     גראדה, חיים / שופט, יעקב [תר`]תשס"ב, 2002ירון גולן ₪55.00 פרטים נוספים
  Rombola by Rombola
 1965A. S. Barnes and Co. / Thomas Yoseloff Ltd. ₪140.00 פרטים נוספים
  Anna Magnani
 1988Fabbri Editori ₪88.00 פרטים נוספים
  הרובע היהודי במלחמת העצמאות: מסלולי סיורים
[סדרה]: שאלו שלום ירושלים
     יזרעאל, רמיתשנ"ב, 1991יד יצחק בן-צבי ₪35.00 פרטים נוספים
  רחל: שירים; מכתבים; רשימות; קורות חייה
     רחל [בלובשטיין] / מילשטיין, אורי [ער`]תשמ"ה, 1985זמורה, ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  שמואל לם [בעברית ואנגלית]
     לם, שמואל / הריס, אפרים [מבוא]1963מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
  La Rassegna Mensile di Israel: Scritti in Onore di Dante Lattes.
[SERIES]: La Rassegna Mensile di Israel / Vol. XII No. 7-9.
 1938La Rassegna Mensile di Israel ₪180.00 פרטים נוספים
  Traditional Mediterranean Architecture
 2002Ecole d`Avignon / CORPUS ₪140.00 פרטים נוספים
  Andre Derain: A Painter Through the Ordeal by Fire
 1995Parkstone / Aurora ₪140.00 פרטים נוספים
  Recueil De Planches, Sur Les Sciences, Les Arts Liberaux, Et Les Arts Mechaniques, Avec Leur Explication: Petits Metiers du Bois
 2001Inter-Livres ₪60.00 פרטים נוספים
  האומנות הפנטסטית של יהודית פינס
     פינס, יהודית עיריית כרמיאל ₪75.00 פרטים נוספים
  בצל הדורות: ילדות
     נחתומי, אברהםת"שדבר ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר תולדות חכמי ירושלים: משנת ה"א ור"ן ליצירה עד ה"א ותר"ל ליצירה, חלק שלישי [כרך זה בלבד]
     פרומקין, אריה ליב   ₪95.00 פרטים נוספים
  אויף מיין וועג צו דיר: לידער און פאעמעס = בדרכי אליך [אלייך]: שירים ופואימות [ביידיש ועברית]
     גראדע [גראדה], חיים / אחאי, יוסף ; מלצר, שמשון ; טנא, בנימין ; שזר, זלמן [תר`] / בוגן, אלכסנדר [איור]תשכ"ט, 1969י. ל. פרץ ₪75.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח בחרוזים: הגדה מלאה
     סידון, אפרים ; קרמן, דני2009כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Billy Rose Art Garden
 2004The Israel Museum ₪80.00 פרטים נוספים
 אויף מיין וועג צו דיר: לידער און פאעמעס = בדרכי אליך [אלייך]: שירים ופואימות [ביידיש ועברית]
     גראדע [גראדה], חיים / אחאי, יוסף ; מלצר, שמשון ; טנא, בנימין ; שזר, זלמן [תר`] / בוגן, אלכסנדר [איור]תשכ"ט, 1969י. ל. פרץ ₪75.00 פרטים נוספים
  פרשיות עלומות בתולדותינו
     וינשל, יעקבתשל"ג, 1973אברהם ₪65.00 פרטים נוספים
  Schwebel: The Arena of Jerusalem
 1987Adama Books ₪140.00 פרטים נוספים


30/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Frege`s Philosophy of Mathematics
 1995Harvard University Press ₪100.00 פרטים נוספים
  כל כתבי אברהם מאפו: אהבת ציון - אשמת שומרון - עיט צבוע - חוזי חזיונות - בית חנן
     מאפו, אברהםתש"י, 1950דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  אדריכלות בירושלים: שכונות ובנייני ציבור יהודיים מחוץ לחומות 1914-1860
     קרויאנקר, דוד כתר / מכון ירושלים לחקר ישראל ₪120.00 פרטים נוספים
  זכרונות לבית דוד: ספורים [סיפורים] מדברי ימי ישראל
     פרידברג, אברהם שלוםתשכ"ו, 1966מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
  Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes [TWO VOLUME SET]
[VOLUME I]: Leges et historiae / [VOLUME II]: Libri poetici et prophetici
 1935Wurttembergische Bibelanstalt ₪240.00 פרטים נוספים
  שונית האלמוגים
     לויה, יוסי ; קליין, רמיתשנ"ד, 1994משרד הביטחון / אוניברסיטת תל-אביב ₪48.00 פרטים נוספים
  Marc Chagall: The Russian Years 1906-1922
 1991Schirn Kunsthalle ₪80.00 פרטים נוספים
  ספר הרי"ף: יבמות, חלק חמישה ועשרים
     אלפסי, יצחק [הרי"ף]   ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר קומץ המנחה על התורה: חיבר נפלא מאוד פירושים ודרושים נחמדים ונפלאים בדרך פרד"ס עה"ת, חלק ראשון - בראשית-שמות-ויקרא-במדבר
     צינץ, אריה ליב [לייב]תרצ"ח  ₪250.00 פרטים נוספים
  שם ידעתי חמדה
     רביקוביץ, דליה הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  הרצל: חוזה המדינה
     קלינוב, ישעיהו [ער`]תש"י, 1950לעם ₪65.00 פרטים נוספים
  על הסטייה: הסוציולוגיה של שימוש בסמים, מיניות חריגה, עבריינות, מחלות-נפש ועוד...
     גוד, אריק / שדה, יהודה [תר`] / שטרן, פנחס [ער` מדעית] / אנוך, יעל [אחריות אקדמית]תשס"ג, 2002האוניברסיטה הפתוחה ₪48.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת תענית, מהדורת מרקין
     אבן-ישראל (שטיינזלץ), עדין המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ₪45.00 פרטים נוספים
  התנ"ך האבוד
     עציון, יהושעתשנ"ב, 1992שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  יפתח אחוזת הסופה: סיפורה של חטיבת יפתח-פלמח
     כהן, מולה ; זאבי, רחבעם (גנדי) ; הלמן, יודקה ; גלעד, ישראל ; אילן, יהודה ; אבן-נור, ישראל [מערכת]תשל"א, 1970יוצאי חטיבת יפתח-פלמח / פלמח ₪48.00 פרטים נוספים
  משה אבן עזרא: שירי החל - סדר ראשון - ספר ראשון - דיואן, שירי אזור, מכתבים, ספר הענק [כרך זה בלבד]
     בראדי, חיים [ער`]תרצ"השוקן ₪75.00 פרטים נוספים
  קונקורדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים: אוצר לשון המקרא - עברית וארמית, שרשים, מלים, שמות פרטיים, צרופים ונרדפים
     אבן-שושן, אברהם1985קרית ספר ₪220.00 פרטים נוספים
  Naming, Necessity, and More: Exploration in the Philosophical Work of Saul Kripke
 2014Palgrave Macmikkan ₪260.00 פרטים נוספים
  קונקורדנציה לתנ"ך
     מאנדלקרן, שלמהתשל"ח, 1978שוקן ₪95.00 פרטים נוספים
  Rails to Infinity: Essays on Themes from Wittgenstein`s Philosophical Investigations
 2001Harvard University Press ₪260.00 פרטים נוספים
  דרך שופט בירושלים
     פרומקין, גדתשט"ו, 1954דביר ₪75.00 פרטים נוספים
  אוצר התרגום: קונקורדנציא לתרגום אנקלוס, ע"פ התרגום שנדפס בברלין שנת תרגמ"א (תרמ"ד) ע"פ נוסחא בחומש סביוניטה שנת שי"ז [סט בשני כרכים]
     קאסאווסקי, חיים יהושעת"שמוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  The Excavations in the Old City of Jerusalem: Preliminary Report of the First Season, 1968/The Latin Inscription from the Excavations in Jerusalem
 1969The Israel Exploration Society ₪60.00 פרטים נוספים
  הצעה לתכנון ושימור אזור הר-הבית ורחבת הכותל
     פישר, דוד; מאסטרו, רוברטו דניאל; סלה, מרקו; קאפלי, אנריקו1978  ₪65.00 פרטים נוספים
  ירושלים: המאבק על מבנה העיר וחזותה
     קרויאנקר, דוד1988זמורה-ביתן / מכון ירושלים לחקר ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  ירושלים שכונות סביב לה: השכונות מחוץ לחומה בשנות תר"כ-ת"ש, יסודן ומפעלן, מייסדיהן ומתיישביהן בצירוף פנקסי התקנות
     קלוגר, בנימיןתשל"טהוצאה פרטית ₪48.00 פרטים נוספים
  Cicero [NINETEEN VOLUME SET]
[SERIES]: The Loeb Classical Library
 1971 / 1965 / 1964 / 1963 / 1962 / 1961William Heinemann / Harvard University Press ₪960.00 פרטים נוספים
  אוצר שרשי לשון הקדש המכונה ספר קונקורדאנציא: על תורה נביאים וכתובים כולל מלות לשון הקדש וכל המלים אשר בתרגום של כתובים על פי סדר אלף בית.
     בעער, יששכר יהודה [בערנהארד]תרכ"א, 1862ע. שרענטצעל ₪380.00 פרטים נוספים
  שאול ויוהאנה [סט בשלושה כרכים].
[סדרה]: ספריית פועלים / לכל.
     פרנקל, נעמי1967ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪75.00 פרטים נוספים
  Jerusalem Landscapes: Drawings and Watercolors
 1971Lund Humphrics ₪65.00 פרטים נוספים
  Das Volk Israel in der Alttestamentlichen Zeit/Judenthum und Christenthum im Zeitalter der apokryphischen und neutestamentichen Literatur [TWO VOLUMES IN ONE BOOK].
[SERIES]: Geschichte des Volkes Israel und der Entethung des Christenthums / 1-2.
 1867Wilhelm Engelmann ₪220.00 פרטים נוספים
 מחזור הצומח והחי בישראל [סט בשני כרכים]
     שמאלי, אליעזר1965מסדה ₪60.00 פרטים נוספים


29/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ככה מציירים זבנג! 2.0
     פינק, אורי ; גרוס, אורי2002מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  וסילי קנדינסקי: צבעי המוסיקה [המוזיקה]
     צלמונה, יגאל1999מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Logos: Zwei Reden
 1962Lambert Schneider ₪60.00 פרטים נוספים
  The Book Cover In the Weimar Republic
 2015Taschen ₪140.00 פרטים נוספים
  צילום בפלסטין/ארץ ישראל בשנות השלושים והארבעים
[סדרה]: קו אדום
     סלע, רונה2000מוזיאון הרצליה לאמנות / הקיבוץ המאוחד ₪95.00 פרטים נוספים
  השטן במוסקבה
[סדרה]: ספריה לעם
      בולגאקוב, מיכאיל [בולגקוב]2004עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר החזיונות
     ויטאל, חייםתשי"דמוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  דוד פלומבו
     פלומבו, דוד1991מוזיאון דוד פלומבו ₪95.00 פרטים נוספים
  קדמוניות היהודים: כרך שלישי - הספרים אחד עשר-עשרים [כרך זה בלבד]
     בן מתתיהו, יוסף [פלביוס, יוספוס] / שליט, אברהם [תר`]תשמ"ג, 1983מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  מילון ספיר למילים ומונחים לועזיים: לועזי-עברי/עברי-לועזי
     אבניאון, איתן איתאב ₪65.00 פרטים נוספים
  משנה תורה והוא ספר הי"ד החזקה [סט בשני כרכים].
[כרך א`: מדע, אהבה, זמנים, נשים, קדושה, הפלאה, זרעים/ כרך ב`:עבודה קרבנות, טהרה, נזיקין, קניין, משפטים, שופטים]
     בן מימון, משה [רמב"ם]תרפ"וחורב ₪120.00 פרטים נוספים
  בקצה המדבר: קו האופק - חבל אילות
     טל, דובי; הרמתי, מוני1994אלבטרוס- צילום אויר בע"מ ₪55.00 פרטים נוספים
  Cazadores De La Patagonia Y Agricultores Andinos: Arte rupestre de la Argentina
 1985Ediciones Encuentro ₪100.00 פרטים נוספים
  Byzantine Enamels: From the 5th to the 13th Century
 1969Irish University Press ₪80.00 פרטים נוספים
  טעמי המקרא של כל כ"ד כתבי קודש: ובכללם טעמי אמית"ת לתהילם משלי ואיוב שמותיהם, חוקותיהם, מקום עמידתם ועוד וכן דיני הפסק, המתג והמקף ערוכים בטבלאות ובצבעים שונים
     תש"ןאשכול ₪65.00 פרטים נוספים
  דורות הראשונים: ספר דברי הימים לבני ישראל - חלק ראשון, כרך חמישי: מאחר החרבן עד חתימת המשנה [כרך זה בלבד]
     הלוי, יצחק אייזיקתרע"ה, 1918יידיש-ליטערארישע געזעללשאפט ₪95.00 פרטים נוספים
  דורות הראשונים: ספר דברי הימים לבני ישראל - חלק שני: מן סוף ימי המשנה עד אחר חתימת התלמוד [כרך זה בלבד]
     הלוי, יצחק אייזיקתרפ"ב, 1922בנימן הרץ ₪95.00 פרטים נוספים
  ירושלים וסביבותיה: רבעים, שכונות וכפרים 1948-1800
     קרק, רות; אורן-נורדהיים, מיכל1995אקדמון ₪120.00 פרטים נוספים
  חפץ חיים חבור מיוסד על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן על פי ההלכה היוצאת מן התלמוד והפסוקים הראשונים והאחרונים
     הכהן, ישראל מאיר [חפץ חיים]1952 ,תשי"בהוצאה פרטית ₪65.00 פרטים נוספים


28/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הרצאת הועדה המלכותית לפלשתינה (א"י): הוגשה לפרלמנט ע"י מזכיר הממלכה לעניני המושבות בפקודת הוד מלכותו בחודש יולי 1937 - תרגום רשמי [הוועדה, ארץ ישראל]
     1937דפוס גולדברג ודפוס עזריאל ₪85.00 פרטים נוספים
  Envisioning the Temple: Scrolls, Stones and Symbols.
[SERIES]: Catalogue no. 483
 2003The Israel Museum ₪180.00 פרטים נוספים
  The Alia Kazan Collection: Selected by Martin Scorsese [TWO VOLUME SET]
 2010Oscar / Academy Awards ₪120.00 פרטים נוספים
  Reports of the experts submitted to the Joint Palestine survey commission.
 1928Press of Daniels printing co., incorporated ₪152.00 פרטים נוספים
  תולדות האמונה הישראלית: מימי קדם עד סוף בית שני - כרך שני - ספר ראשון - ד-ה [כרך זה בלבד]
     קויפמן, יחזקאלNDמוסד ביאליק / דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  Palestine and Zionism: Seventh annual cumulation - Volume 7 [THIS VOLUME ONLY].
 1953Zionist Archives and Library of Palestine Foundation Fund ₪100.00 פרטים נוספים
  Castel.
 1968Edition du Griffon ₪200.00 פרטים נוספים
  בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל [בעברית ובאנגלית]
     בכר, יוסי2016Doron Sfarim ₪45.00 פרטים נוספים
  אמנות וקישוט: במוסדות חינוך ותרבות
[סדרה]: סידרת חינוך באמנות
     טמיר, משהתשל"ג  ₪55.00 פרטים נוספים
  התנדבנו לצבא הבריטי: חיילות ארצישראליות במלחמת העולם השנייה [ארץ ישראליות]
     כהן, צביה [ער`]2005משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪65.00 פרטים נוספים
  צמחי המרפא של הרמב"ם
     קריספיל, נסים1989יריד הספרים, כח ספרים ₪65.00 פרטים נוספים
  הסטוריה יהודית לילדים: עם מפות, תמונות וציורים - חלק שני [היסטוריה] [כרך זה בלבד]
     דובנוב, שמעון / ברוך, י. ל. [יצחק ליב] [תר`]תרצ"ח, 1938דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  אין כבר דרך חזרה: שירים וסיפורים על ישראל אחרת
     טהרלב, יורםתשס"ה, 2004משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  תערוכת יובל: שישים שנות יצירה, 1924-1984 - במשכן הכנסת, ירושלים [בעברית ואנגלית]
     קסטל, משה1984Rainbow Art Centre ₪120.00 פרטים נוספים
  תורת המועדים: מחקרים ומאמרים על מועדי ישראל לאור ההלכה - מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת הכוללת מערכת מראי מקומות בסוף הספר
     גורן, שלמהתשנ"והאידרא רבה / מסורה לעם ₪45.00 פרטים נוספים
  קטלוג זימון: לבולי ישראל [בעברית ואנגלית]
     זימון, איסידור [ער`]1958מועדון ישראלי לבולאות וחלוף בולים ₪65.00 פרטים נוספים
  I misteri dell`archeologia Creta e Micene.
 1973Giovanni de Vecchi ₪100.00 פרטים נוספים
  משנה תורה והוא ספר הי"ד החזקה להרב רבנו משה ב"ר מיימון ז"ל [סט בשני כרכים].
[כרך א`]: מדע, אהבה, שמנים, נשים, קדושה, הפלאה, זרעים / [כרך ב`]: עבודה, קורבנות, טהרה, קניין, משפטים, שופטים.
     בן משה, מימון [רמב"ם]תרפ"וחורב ₪120.00 פרטים נוספים
  Grandeur et Decadence des Romains: Politique des Romains Dialogue de Sylla et d`Eucrate Lysimaque et Pensees - Lettres Persanes et Temple de Gnide - Et Oeuvres Choisies
 1860Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie ₪72.00 פרטים נוספים
  1985-1995: האופרה הישראלית החדשה, תל-אביב - עשור ראשון
     אייזנשטדט, מיכאל [ער`]1995דניאלה די-נור ₪45.00 פרטים נוספים
  דגש קל
     שלונסקי, אברהם / אהרוני, אריה [ער`] / רכב, רוני [עיצוב]תשנ"ד, 1993ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  כשאמא שלי היתה [הייתה] מלכה: סיפורים לא ארוכים בשורות קצרות
     בנאי, יוסי / גרבוז, יאיר [איור]2007זמורה-ביתן ₪55.00 פרטים נוספים
  מנחה שלוחה: תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 463
     צרפתי, רחל [ער`]2002מוזיאון ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  מעלין בקודש: שימוש שני באמנות יהודית [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 261
     פישוף, איריס [אוצרת]1985מוזיאון ישראל ₪120.00 פרטים נוספים
  Jewish Art - Volume Eighteen: Sepharad [THIS VOLUME ONLY].
 1974Center for Jewish Art - The Hebrew University ₪80.00 פרטים נוספים
  מילון עברי-איטלקי [מלון] [סט בארבעה כרכים].
[כרך א`]: A-H / [כרך ב`]: I-P / [כרך ג`]: Q-Z / [כרך ד`]: בנספח - מילון ארמי מקראי - איטלקי.
     הרטום, מנחם עמנואל1965 / 1973 / 1972 / 1976 יבנה / ספרי סברה / המוסד למען הנוער היהודי ₪180.00 פרטים נוספים
  Abstract Design in American Quilts: A Biography of an Exhibition.
 1991The Qentucky Quilt Project ₪100.00 פרטים נוספים
  אסטרטגיה של גישה-עקיפה: מאה דורות של מלחמה
     לידל-הארט, ב. ה. / אורן, אלחנן [תר`]תשט"ז, 1956מערכות ₪45.00 פרטים נוספים
  אוצר הספרים: ספר ערוך לתכונת ספרי ישראל - נדפסים וכתבי יד כסדר א"ב - יגיעו למספר שבעה עשר אלף (17,000)
     בן-יעקב, יצחק אייזיק1880האלמנה והאחים ראם ₪240.00 פרטים נוספים
  ברית: כתב העת הדו לשוני של יהודי מרוקו - 38: על מרכש ועוד... [כרך זה בלבד] [בעברית וצרפתית]
     כנפו, אשר [ער`]2021אות ברית קודש ₪45.00 פרטים נוספים
  מגן ורומח: סיפורה של התעשיה הצבאית בישראל
     עברון, יוסףתשנ"ב, 1992משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  המשי והתמורות החברתיות-כלכליות בלבנון, 1914-1860
[סדרה]: מונוגרפיות בחקר המזרח התיכון מס` 5
     פירו, קיס / פרי, עפרה [ער`]1986המרכז היהודי-ערבי, המכון לחקר המזרח התיכון, ע"ש גוסטב היינמן, אוניברסיטת חיפה ₪45.00 פרטים נוספים
  The Song of Songs: Which is Solomon`s - The King James Version
 NDPeter Pauper Press ₪60.00 פרטים נוספים
  לילי אלמוג: חדר משלה
     לוין, דליה [אוצרות]2002מוזיאון הרצליה לאמנות ₪45.00 פרטים נוספים
  ההיסטוריה מתחילה בשומר
[סדרה]: ספרי מדע-לכל
     קרמר, שמואל נח / בוטרו, ז`אן [מבוא] / בן-עמי, נחמן [תר`] / גבעון, רפאל [ער`] ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  77 שיחות על טבע [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: אילנות ופרחים / [כרך ב`]: בעלי חיים - דוחיים, זוחלים, עופות ויונקים
     אלון, חמדהתשכ"ז, 1967 / תשכ"ח, 1967הקיבוץ המאוחד / ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  מדרש נעמי: נעמי שמר - המקורות היהודיים בשירתה
     זיגמן, אברהם / צרפתי, רות [ציורים]תשס"ט, 2009יד יצחק בן-צבי ₪85.00 פרטים נוספים
  כנפיים של ציפור: בשמי הארץ במצנח ממונע
     סולומון, אסף / אליגון-רוז, תלמה [ער`]2009כנרת ₪45.00 פרטים נוספים
  רפול: סיפור של חייל
     איתן (רפול), רפאל ; גולדשטיין, דבתשמ"ה, 1985ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
 אין כבר דרך חזרה: שירים וסיפורים על ישראל אחרת
     טהרלב, יורםתשס"ה, 2004משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים


27/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  כאין: שירים
     לאור, יצחק1999הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  סורג-שפה.
[סדרה]: הספריה החדשה לשירה / 6.
     צלאן, פאול / זנדבנק, שמעון [תר`][ער`] הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה ₪65.00 פרטים נוספים
  ירושלים תש"ח
     שאלתיאל, דוד1981משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  101 אתרים בירושלים וסביבתה
     אקרמן, אדם מולטיפרס / ראובן מס ₪48.00 פרטים נוספים
  חפירות הר הבית: בצל הכתלים ולאור התגליות
     בן-דב, מאיר1982כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  עם חילופי תקופות: ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה
     שוחט, עזריאלתשכ"א, 1960מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  עמים ימים אניות [אוניות]
     הרמן, צבי1962מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  יום האש
     כץ, שמואלתשכ"ו, 1966קרני ₪45.00 פרטים נוספים
  דרכי הסלנג: תופעות משמעות וצורה בעברית התת-תקנית
     ספן, רפאל1972קרית ספר ₪40.00 פרטים נוספים
  עמים ימים אניות [אוניות]
     הרמן, צבי1964מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  בית-דין
     ריינולדס, קוונטין / שניצר, ש. [תר`]תשכ"ג, 1963מועדון הרומן המובחר ₪45.00 פרטים נוספים
  הנביא
     ג`ובראן, ג`ובראן ח`ליל / גולנד, עפרה [איור] / זאלוד, נועה [תר`] תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  עולם חדש, מופלא
     האקסלי, אלדוס / ויזלטיר, מאיר [תר`]1985זמורה-ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  הנסיך כספיאן
[סדרה]: מרגנית - ספרי מופת לילדים ונוער
     לואיס, קלייב סטייפלס / טורי, גדעון [תר`]2005כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  אחות קטנה: רומן
     ברוד, מכס [מקס]תשט"ז, 19555דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  אוסקר ויילד
     אלמן, ריצ`רד / גינצבורג-הירש, עדי [תר`]תשנ"ד, 1994דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Il Recente Terremoto in Palestina (Luglio 1927).
[SERIES]: Bollettino della Societa Sismologica Italiana / XXVII - Fasc. 5-6.
 1927  ₪60.00 פרטים נוספים
  פנים אל פנים: ספר שני - הצומת [כרך זה בלבד].
[סדרה]: ספריית פועלים / לכל.
     קובנר, אבא1955ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  במאבק לשיתוף יהודי-ערבי בישראל
     קול, משה המדרשה הליברלית ע"ש ד"ר ישעיהו פורדר ₪55.00 פרטים נוספים
  עין כרם: " מסע לכפר האלוהים"
     עמירב, משהתשמ"חאריאל ₪65.00 פרטים נוספים
  דאס שלום-עליכם בוך
     שלום עליכם [רבינוביץ`, שלום] / בערקאוויטש [ברקוביץ`], יצחק דב [ער`]תרפ"ו, 1926דעם שלום-עליכם בוך קאמיטעט ₪85.00 פרטים נוספים
  היה הייתה פעם ירושלים: כל סיפורי מונשיין [חתום בידי המחבר]
     מונשטיין, דוד2016חושך ₪45.00 פרטים נוספים
  סיביר: פואימה
     סוצקבר, אברהם / שאגאל, מארק [איור]תשי"בהסוכנות היהודית לארץ-ישראל / מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  עם, חברה ומדינה: נושאים על הפרק - מבחר מתוך כתביו
     ארלוזורוב, חיים / מניב, אשר [ער`]1984יד טבנקין / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בגרמניה: מן הימים הקדומים ביותר עד למלחמת העולם השניה
     לוונתאל, מרוויןNDמסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  Sopra Un Giacimento Cenomaniano a Brachiopodi In Palestina.
[SERIES]: Rivista Italiana di Paleontologia / XI - Fasc. I.
 1933Rivista Italiana di Paleontologia ₪60.00 פרטים נוספים
  ירושלים: שברי פנים
     הדני, ישראל ; טולקובסקי, צבי ; שמש, חדווה [אוצרות]2008בית האמנים ₪45.00 פרטים נוספים
  מגילות ים המלח [פורטפוליו]
     ידין, יגאל; רות, יהודה; אברמסקי, ש.; וילסון, אדמונד; רבי, י. / בן-עמי, נחמן [תר`]1957על המשמר ₪48.00 פרטים נוספים
  Destruction and Renewal: The Synagogues of the Jewish Quarters
 1973Mercaz ₪60.00 פרטים נוספים
  5 אמנים: 5 סדרות - תערוכה ניידת
     אברמסון, לארי ; כהן גן, פנחס ; עזי, אסד ; פורבוכראי, יהודה ; ריב, דוד [אמנים] / מנור, דליה [אוצרות]תש"נ, 1989אמנות לעם - המדור לאמנות ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי רוסיה וברית המועצות: תולדות מיעוט לאומי
[סדרה]: המרכז למורשת בן-גוריון - פרסומי מחקר
     פינקוס, בנימיןתשמ"ו, 1986אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪48.00 פרטים נוספים
  סדרת "מקור ומחקר" - כרכים א`, ב`, ג`
[כרך א`]: א. ש. ליברמן, כתבות ומאמרים ב"ופריוד" (1876-1875) / [כרך ב`]: הוועידה השלישית של פועלי-ציון ברוסיה, 1917 (תעודות) / [כרך ג`]: "פועלי-ציון" בארץ ישראל 1919-1905 (תעודות)
     ליברמן, אהרון שמואל / מישקינסקי, משה; מינץ, מתתיהו; סלוצקי, יהודה [ער`]תשל"ו, 1976 - תשל"ח, 1978אוניברסיטת תל-אביב ₪95.00 פרטים נוספים
  עיונים בספר יהושע: דיוני החוג למקרא בבית דוד בן-גוריון - דין וחשבון מלא.
[סדרה]: פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל \ ספר ט`.
     רבין, חיים ; אליצור, יהודה ; גבריהו, חיים מ. י. ; לוריא, בן-ציון [מערכת]תשל"א, 1971החברה לחקר המקרא בישראל / קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  בית רוטשילד וארץ-ישראל: מפעלם של אדמונד וג`יימס רוטשילד בארץ
     שאמה, שמעון1980הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  Le Acque Della Palestina Meridionale (Cenni Idrologici)
 1930Presso La R. Societa Geografica Italiana ₪80.00 פרטים נוספים
  Fauna Nuova Cenomaniana: Delle Argille Verdi di Gerusalemme.
[SERIES]: Bollettino della Societa Geologica Italiana / XLVII - Fasc. 1.
 1928  ₪80.00 פרטים נוספים
  יהודי מצרים ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם.
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר התפוצות / ספר עשרים ושלושה.
     כשר, אריה1978אוניברסיטת תל-אביב ₪48.00 פרטים נוספים
  Michael Gitlin
 1978Galerie Schmela ₪65.00 פרטים נוספים
  Sopra Alcuni Basalti della Palestina.
[SERIES]: Bollettino della Societa Geologica Italiana / XLVI - Fasc. 1.
 1927  ₪60.00 פרטים נוספים
  דין וחשבון האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית: לפני הקונגרס השנים-עשר בקרלסבד שנת תרפ"א: הדו"ח ההסתדרותי/מחלקת החנוך בארץ ישראל, חוברת ב`: החנוך [החינוך] בארץ ישראל - דין וחשבון/דין-וחשבון של ההסתדרות הציונית (לפני הקונגרס השנים-עשר בקרלסבד, תרפ"א): II - הדו"ח הארץ-ישראלי/דין-וחשבון של הפדרציות, הקבוצות והפרקציות הציוניות (לפני הקונגרס השנים-עשר בקרלסבד, תרפ"א)/דין-וחשבון של הלשכה הראשית של קרן היסוד (בערבון מוגבל) לפני הקונגרס השנים-עשר בקרלסבד שנת תרפ"א/מורה דרך לבאי הקונגרס [חמש חוברות בכרך אחד ומדריך הקונגרס]
     לוריא, יוסףתרפ"אהלשכה של הקונגרס הציוני שנים העשר ₪600.00 פרטים נוספים
  אודה לשאול: שלוש פואימות דוקומנטריות.
[סדרה]: ספריית "פרוזה" עתונספרות / 12.
     עומר, דן1980ספריית "פרוזה" עתונספרות ₪40.00 פרטים נוספים
  המאבק על השלטון באירופה
     טיילור, א. י. פ. [אלן ג`ון פרסיבל] / שפיר, א. ד. [תר`]תשכ"ג, 1963ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו: כרך שני [כרך זה בלבד]
     שלום, גרשםתשי"זעם עובד ₪120.00 פרטים נוספים
  הנביא
     ג`ובראן, ג`ובראן ח`ליל / גולנד, עפרה [איור] / זאלוד, נועה [תר`] תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  מיכאל גרוס: מפגש - תערוכה בשני חלקים - עבודות 1995; עבודות 1975-1995
     גרוס, מיכאל1995גלריה דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  ג`ואל שפירו
     שפירו, ג`ואל / רחום, סטפני [אוצרות]1981מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  האשכנזים הראשונים: תולדות היהודים באירופה הצפונית מראשית התיישבותם עד פרעות תתנ"ו
[סדרה]: ספרית "הילל בן-חיים", ספרי יסוד, מחקר והגות במדעי היהדות
     פרישמן, אשר הקיבוץ המאוחד / עמותת "הילל בן-חיים" ₪65.00 פרטים נוספים
  בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל
     מאיר, ל. א. ; פיקרפלד, י. ; הירשברג, ח. ז. ; הכהן מימון, י. ל.1950בשביל / הוועדה לשמירת בניינים מוסלמיים דתיים במשרד הדתות / המדפיס הממשלתי ₪65.00 פרטים נוספים
  שירים בלתי-אפשריים / דו"ח אישי על מסע ל.ס.ד.: הנוסח המלא של ההקלטה-המקורית [שני ספרים בכרך אחד]
     אבידן, דוד1968המאה השלושים ₪360.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל במאה הי"ט: גילויה מחדש
     בן-אריה, יהושע1970כרטא / החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ₪48.00 פרטים נוספים
  מחותן: "מצב 88"
     דגון, יואב ; הייט, שלומית [אוצרות]1989מוזיאון הרצליה ₪45.00 פרטים נוספים
  בגודל טבעי: דימויי מציאות באמנות עכשווית
     לנדאו, סוזן [ער`]1990מוזיאון ישראל ₪85.00 פרטים נוספים
  איש-טבע: אוטוביוגרפיה
     וילסון, אדוארד א` / כרמל, נעמי [תר`]תשנ"ו, 1996דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  המציאות האחרת: שירת פנחס שדה
     לוז, צבי תשס"א, 2000שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  הנסיך כספיאן
[סדרה]: מרגנית - ספרי מופת לילדים ונוער
     לואיס, קלייב סטייפלס / טורי, גדעון [תר`]2005כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪40.00 פרטים נוספים
  La Creta Superiore: Nei Dintorni di Gerusalemme
 1927Industria Tipografica Romana ₪80.00 פרטים נוספים
  עיר הלווייתן: שירים 2004-2000
     לאור, יצחק2004הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Considerazioni Sull`origine delle Sabbie Palestini
 1928Tipografia Valbonesi ₪60.00 פרטים נוספים
  להסביר לדגים: עדות על פנחס שדה
     בן עזר, אהוד2002אסטרולוג ₪45.00 פרטים נוספים


26/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ראש בראש: מבט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות
     עמית, מאיר1999הד ארצי ₪45.00 פרטים נוספים
  Noce i dnie [TWO VOLUME SET].
 1992Elipsa ₪140.00 פרטים נוספים
  החיים הם תקופה קשה
     דאום, חנוך / שריר, מורן [ער`]2020פורסם בידי המחבר ₪48.00 פרטים נוספים
  ספר הפרפראות: שאלות, משחקים, חידות, בדיחות ומהתלות
     עקביא, אוריאלתש"זיוסף שרברק ₪65.00 פרטים נוספים
  מתימטיקה [מתמטיקה] למיליון
[סדרה]: מענית
     הוגבן, לאנסלוט [לנסלוט] / הוראבין, ג`. פ. [איור] / שליונסקי, דב [תר`] / קלעי, ש. פ. [ער`]1958ספרית פועלים ₪75.00 פרטים נוספים
  מתמטיקה לעוללים
[סדרה]: סדרת המהפכה הרכה
     דומן, גלן ; דומן, ג`נט / סלע, רויטל [תר`]1998צ`ריקובר ₪45.00 פרטים נוספים
  Wonders and Miracles: A Passover Companion - Illustrated with Art Spanning Three Thousand Years.
 2004Scholastic Press ₪80.00 פרטים נוספים
  מ`ברית שלום` ל`איחוד`: יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
     הלר, יוסף2003הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  עולים [חתום ע"י האמנית]
     אורבך, עליזהתשנ"ב, 1992משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  Raoul Dufy.
[SERIES]: The Library of Great Painters
 1970Thames and Hudson ₪120.00 פרטים נוספים
  In Honour of Our Grandmothers: Inprints of Cultural Survival.
 1994Theytus Books ₪100.00 פרטים נוספים
  מסגרות מתעקמות: תהליכים של שינוי במסורות חז"ל
[סדרה]: ספריית "הילל בן חיים"
     רובין, ניסן2019עמותת "הילל בן חיים" / הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  מגדל דוד - גילויו מחדש
     סיון, רנה [אוצרת]תשמ"ג, 1983מגדל דוד - מוזיאון העיר ירושלים ₪65.00 פרטים נוספים
  ארכיטקטים ירושלמיים - בתים פרטיים [בעברית ואנגלית]
     היימן, יובל [אוצר]1986  ₪45.00 פרטים נוספים
  עלי היסטוריה: קובץ מחקרים
     לואיס, ברנרד / סימון, רחל [ער`]1988יד יצחק בן-צבי ₪48.00 פרטים נוספים
  היהודים בערב: קורות היהודים בחצי האי ערב ודרום ארץ-ישראל עד הופעת האסלאם ועד גירושם מרוב גלילות ערב
     בן-זאב, ישראל1957אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  חסד ספרדי [חתום ע"י המחבר]
[סדרה]: הספריה החדשה, 2011 [1]
     יהושע, אברהם [א.] ב. / פרי, מנחם [ער`]2011הקיבוץ המאוחד ₪120.00 פרטים נוספים
  אחדות-העבודה ההיסטורית: עצמתו של ארגון פוליטי
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     שפירא, יונתןתשל"ה, 1975עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
 Hommage à Werkman [Hendrik Nicolaas Werkman]
 1957 / 1958Fritz Eggert ₪1,960.00 פרטים נוספים
  כשאמא שלי היתה [הייתה] מלכה: סיפורים לא ארוכים בשורות קצרות
     בנאי, יוסי / גרבוז, יאיר [איור]2007זמורה-ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  חג התירס: בלדות ושירים אחרים - בלדות-עם ושירי-עם הונגריים (מן הפולקלור) [בעברית והונגרית] [חתום ע"י איתמר יעוז-קסט]
     אראן`, יאנוש / יעוז-קסט, איתמר [תר`]תשנ"ח, 1998עקד ₪55.00 פרטים נוספים
  ברק פ"ז: 87 סונטים ספרדיים מן הברוק [הבארוק]
     פרץ, אבנר [תר`, מבוא]תשס"ד, 2004אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪55.00 פרטים נוספים


24/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Willy de Sauter 1971-2001
 2001MUHKA ₪100.00 פרטים נוספים
  ספר תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים [סט בשלושה כרכים]
[כאך א`]: על התורה / [כרך ב`]: על נביאים / [כרך ג`]: על כתובים.
     הימאן, אהרן [הימן, אהרון]תרצ"ז, 1936 / תרצ"ח, 1968 / ת"ש, 1939דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  תולדות הכתב העברי: ספר ראשון - עד חורבן בית ראשון [כרך זה בלבד].
[סדרה]: ספריה לידיעת ארץ-ישראל / י"ד.
     ייבין, ש. [שמואל]1939החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה / מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  צפור האבן: ירושלים בשירה העברית החדשה - אנתולוגיה [ציפור]
     באר, חיים [ער`] / אורבך, עליזה [תצלומים]1983שבא ₪65.00 פרטים נוספים
  A World Within: Jewish Life as Reflected in Muslim Court Documents from the Sijill of Jerusalem (XVIth Century) [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: Texts / [VOL. II]: Facsimiles.
 1994Center for Judaic Studies - University of Pennsylvania ₪112.00 פרטים נוספים
  ספר ירושלים: התקופה המוסלמית הקדומה 1099-638
     פראוור, יהושע [ער`]1987יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  A Golden Treasury of Jewish Tales
 1965Massadah ₪60.00 פרטים נוספים
  Herzl
 1975Holt, Rinehart and Winston ₪80.00 פרטים נוספים
  Berlin Wilmersdorf: Die Juden - Leben und Leiden
 1987Kunstamt Wilmersdorf ₪100.00 פרטים נוספים


23/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תל-חי: חזית בלי עורף
[סדרה]: סדרה אוניברסיטאית
     רוגל, נקדימון1979יריב - הדר ₪48.00 פרטים נוספים
  אוכל, קדימה אוכל!: ספר האוכל של ישראל
     נהרי, אורן ; פפירבלט, שלמהתשס"ח, 2008אריה ניר ₪48.00 פרטים נוספים
  שאלת היהודים: בתנועה הליבראלית והמהפכנית ברוסיה (1914-1890)
     מאור, יצחקתשכ"דמוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  Betty Woodman: Teatros. Theatres. Theatres
 2005Skira ₪192.00 פרטים נוספים
  המלחמה בתולדות אירופה
     הווארד, מייכל [מייקל] / גפני, שרגא [תר`] / לוטם, עמנואל [ער`]תשמ"ה, 1985מערכות / משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  יום השנה לקארל שיינפלד [חתום ע"י המחבר]
     נוי, יצחק2009קרת חדשה ₪45.00 פרטים נוספים
  הפיל הלבן: סיפורה של חברה נתמכת
     טישלר, יצחקתשמ"ח, 1988דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Type: A Visual History of Typefaces and Graphic Styles [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: 1628-1900 / [VOL. II]: 1901-1938.
 2009 / 2010Taschen ₪280.00 פרטים נוספים
  מקום-מבטחו של אללה?: פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות - המאבק על הנוף הסמלי והפיזי
[סדרה]: מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל מס` 409
     רייטר, יצחק2011מכון ירושלים לחקר ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Wolfgang Tillmans
 2012 / 2013Moderna Museet / Kunstsammlung Nordrhein ₪140.00 פרטים נוספים
  Rock Dreams
 2003Taschen ₪120.00 פרטים נוספים
  הנגב הרחוק
     לנברג, א. / מאן, י. [תר`]תשי"געם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הר וזיתים: שירים
     טריינין, אבנרתשכ"ט, 1969אגודת "שלם" ₪45.00 פרטים נוספים
  Vitruvius on Architecture: Edited from the Harleian Manuscript 2767 and Translated into English [TWO VOLUME SET]
[SERIES]: The Loeb Classical Library
 1970William Heinemann / Harvard University Press ₪100.00 פרטים נוספים
  Oberrabbinger Hirsch Perez [H. P.] Chajes: Reden und Vortrage - Sein Leben und Werk [TWO VOLUME SET]
 1933Published by author ₪120.00 פרטים נוספים
  The Attic Nights of Aulus Gellius: With an English Translation [THREE VOLUME SET]
[SERIES]: The Loeb Classical Library
 1970 / 1967William Heinemann / Harvard University Press ₪35.00 פרטים נוספים
  הגטו לוחם: צעירי הבונד בגטו ורשה
     אדלמן, מארק / בלטמן, דניאל [ער`] / שנפלד, רות ; לוריא, שלום [תר`]2001הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe Siecle: Avec 27 Planche.s.
[SERIES]: Bibliotheque Archeologique et Historique / Tome X.
 1928Librairie Orientaliste Paul Geuthner ₪180.00 פרטים נוספים
  ניסויים במרחב: פרקים בגיאוגרפיה יישובית של ארץ-ישראל - יחידות 8-7 [כרך זה בלבד]
     גולן, ארנון ; חושן, מאיה / ניומן, דוידתשנ"ז, 1997האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  ניסויים במרחב: פרקים בגיאוגרפיה יישובית של ארץ-ישראל - יחידות 4-1 [כרך זה בלבד]
     עמית, עירית ; רייכמן, שלום / ביגר, גדעון / גולן, ארנוןתשנ"ו, 1996האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  צבי מלחין: תיק הדפסים
     ברוך, אדם [ער`]1991סונקס ₪65.00 פרטים נוספים
  שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות
[סדרה]: המדור לחינוך ולהשכלה
     ואצלאוויק, פאול ; ויקלנד, ג`ון ה. ; פיש, ריצ`רד / רזיאל-ויזלטיר, ורדה [תר`] / הלוי, בנימין [ער`]1983 [1979]ספרית פועלים ₪48.00 פרטים נוספים
  בשבי האוטופיה: מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העברית בארץ-ישראל בין שתי מלחמות העולם
     חבר, חנןתשנ"ו, 1995המרכז למורשת בן-גוריון ₪45.00 פרטים נוספים
  תנועת ההשכלה ביהדות רוסיה
[סדרה]: מקורות לתולדות עם ישראל / ספר ה
     סלוצקי, יהודה1977מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית / החברה ההיסטורית הישראלית ₪45.00 פרטים נוספים
  דמי אחיך: שרשי האנטישמיות הנוצרית
[סדרה]: פרסומי הר הצופים
     הי, מלקולם / אור, יוסף [תר`]1980הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  בין מהפכה, ריאקציה ואמאנציפאציה: היסטוריה סוציאלית ופוליטית של היהודים בגרמניה בשנים 1871-1847
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר התפוצות / סדרה פנימית, ספר שביעי
     טורי, יעקבתשל"ח, 1978המכון לחקר התפוצות ₪45.00 פרטים נוספים
  לב גומפרס: התלמוד ללב (לשון למודים בעתו) / מסכת בבא קמא מן תלמוד בבלי: עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות כמבואר בשער השני [סט בשני כרכים]
     1994המוסד ע"ש ימימה ניקול די-פור גומפרס ז"ל / ח. וגשל - מהדורת נהרדעא ₪260.00 פרטים נוספים
  ניסויים במרחב: פרקים בגיאוגרפיה יישובית של ארץ-ישראל - יחידות 10-9 [כרך זה בלבד]
     חסון, שלמה / רייכמן, שלוםתשנ"ו, 1995האוניברסיטה הפתוחה ₪40.00 פרטים נוספים
  איריסים: האיריסים של ארץ-ישראל
     אלון, עזריה1992משרד הבטחון / החברה להגנת הטבע ₪48.00 פרטים נוספים
  דיוקנה של מולדת: ישראל בצילומים [בעברית ואנגלית]
     רותנברג, בנו / קורנגולד, אלי [ער`]1958שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  יוסי שטרן: רישומים וציורים [בעברית ואנגלית]
     שטרן, יוסי / האזרחי, יהודה [מבוא]1965המכון להוצאה לאור בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  וסילי קנדינסקי: צבעי המוסיקה [המוזיקה]
     צלמונה, יגאל1999מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  העימות הקובע: בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל, 1931-1925
     גורן, יעקבתשמ"ו, 1986יד טבנקין / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  נפתולי דור: קורות תנועת העבודה הציונית, צעירי-ציון - התאחדות ברוסיה הסובייטית
     וסט, ס. [ער`]תש"זמשלחת חוץ-לארץ של צעירי-ציון - התאחדות ברוסיה ₪45.00 פרטים נוספים
  יסוד מוסד בהדורים: מסכת פורים
     מלאכי, יצחק [הביא לדפוס]תשע"טמכון הברמן למחקרי ספרות ₪48.00 פרטים נוספים
  זוהר בחצות: אסירים יהודים בצפון הסובייטי
     ברזלי, י.תשכ"ג, 1962עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אנדרטות לנופלים בישראל
     לוינגר, אסתר / בכור, ורדה [ער`]1993הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  עמק החולה.
[סדרה]: לנער - ספרית ארץ-ישראל / נה.
     שלם, נ. [נתן]NDאמנות ₪45.00 פרטים נוספים
  אדום צהוב שחור
[סדרה]: סיפורת
     ברעם, חייםתשס"ד, 2004ספרית מעריב ₪70.00 פרטים נוספים
  אב: כתב-עת ספרותי - אוקטובר 1993 - גליון 1 [כרך זה בלבד]
     קובר, גל ; מנור, דורי ; פקלמן, אורי [ער`] / לורנצי, אילן [צילום] / בוננו, מיכל [איורים]1993  ₪65.00 פרטים נוספים
  הדת היהודית בתקופת האמאנציפאציה [האמנציפציה]
     וינר, מאקס [מקס] / עמיר, יהושע [מבוא] / זגגי, לאה [תר`]תשל"ד, 1974מוסד ביאליק / המכון על שם ליאו בק ₪40.00 פרטים נוספים
  ירושלים: אזורי נוף פתוח וגבולות בינוי - תשל"ו-1975
     בלוך, אלכס ; איזנרייך, גדי [ער`] / יוספיה, בטי [גרפיקה]1975, תשל"ועירית ירושלים - המחלקה לתכנון עיר - אגף למדיניות תכנון ₪45.00 פרטים נוספים
  זכור: דברים על השואה ועל לקחה
[סדרה]: "יד ושם": סדרת ספרים מטעם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
     דינור, בן-ציוןתשי"ח, 1958יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים


22/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שמע סיפור
     בוקאי, חורחה / טלמון, עינת [תר`] / טאובר, יערית [ער`]2007כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  קופת-חולים הכללית: עיצובה והתפתחותה כגורם המרכזי בשירותי הבריאות בארץ-ישראל, 1937-1911
     שורץ, שפרה1997אוניברסיטת בן-גוריון בנגב / המרכז למורשת בן-גוריון ₪75.00 פרטים נוספים
  ספר הברת החסידים / ספר כללי עברי
     דעמביצער, נפתלי צביתשע"בעולם התיקון ₪95.00 פרטים נוספים
  Documents on the Foreign Policy of Israel: Volume 2 - October 1948-April 1949 - Companion Volume [THIS VOLUME ONLY]
 1984Israel State Archives ₪100.00 פרטים נוספים
  בדרך ממרחביה: סיפורו של איש מודיעין ישראלי
     יערי, אביעזר2003זמורה-ביתן ₪55.00 פרטים נוספים
  מחקרים במשפט ארצנו
     טדסקי, גדתשי"טמ. ניומן ₪120.00 פרטים נוספים
  בחזרה לשום מקום: יהודי מרוקו בראי תקופה ונסיון חיים
     ישראלי, רפאל   ₪65.00 פרטים נוספים
  קיטש ומוות: על השתקפות הנאציזם
     פרידלנדר, שאול / נבות, ג`ני [תר`]1985כתר ₪40.00 פרטים נוספים
  The Druzes in the Jewish State: A Brief History.
[SERIES]: Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia / 64.
 1999Brill ₪680.00 פרטים נוספים
  "Not One Man! Not One Penny!": German Social Democracy, 1863-1914
 1981University of Pittsburgh Press ₪80.00 פרטים נוספים
  "השומר הצעיר" - מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני (1913-1936) [מרקסיזם]
     מרגלית, אלקנה1971הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  היהודים בעיראק במאה העשרים
     קזז, נסים1991מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ₪75.00 פרטים נוספים
  המהפכה הצרפתית: 1799-1789
     סובול, אלבר / יחיל, לני [תר`]תשל"זהקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  Cuba: La Imagen y la Historia
 2006Ediciones Aurelia ₪80.00 פרטים נוספים
  אחד-העם: ביוגרפיה
     גולדשטיין, יוסף1992כתר / זגגי ₪55.00 פרטים נוספים
  Documents on the Foreign Policy of Israel: Volume 3 - Armistice Negotiations with the Arab States December 1948-July 1949 - Companion Volume [THIS VOLUME ONLY]
 1983Israel State Archives ₪100.00 פרטים נוספים
  Reflexions d`un Cineaste
 1958Editions en Langues Etrangeres ₪60.00 פרטים נוספים
  From Unification to Nazism: Reinterpreting the German Past
 1986Routledge ₪100.00 פרטים נוספים
  שירי בית החולים ושירי לילה
     הופר, יחיאל / קלעי, חנוך; קשת, ישורון [תר`]תשל"ו, 1976המנורה ₪65.00 פרטים נוספים
  אנתרופולוגיה והפלסטינים
[סדרה]: קו התפר: מחקרים על החברה הפלסטינית
     רבינוביץ, דני1998המרכז לחקר החברה הערבית ₪65.00 פרטים נוספים
  בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי
     בן-שלום, ישראל1993יד יצחק בן-צבי / אוניברסיאת בן-גוריון בנגב ₪75.00 פרטים נוספים
  שאלת היהודים ומדינת-היהודים הסוציאליסטית
[סדרה]: מקורות / 1
     סירקין, נחמן / ברוידא, אפרים [תר`]1986הקיבוץ המאוחד / יד טבנקין / המרכז לחינוך ותרבות בוועד-הפועל של ההסתדרות ₪55.00 פרטים נוספים
  היהדות והתרבות החילונית: פרקי עיון בהגות היהודית של המאה העשרים
[סדרה]: ספרית "הילל בן-חיים"
     שביד, אליעזר / איילי, מאיר [ער`]תשמ"א, 1981הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  Political Factions in Aleppo, 1760-1826.
[SERIES]: The James Sprunt Studies in History and Political Science / 45.
 1963University of North Carolina Press ₪260.00 פרטים נוספים
  המשנות המדיניות בעת החדשה: מרוסו ועד ימינו [דברי מחשבה וחזון על סדרי החברה והמדינה מסידרת "ספר האדם והמדינה] - כרך שני: מפאול פסטל עד לאסאל וקאפלן [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספר האדם והמדינה
     באטשה, צבי ; יסעור, אברהם [ער`]תשל"ה, 1975מ. ניומן ₪65.00 פרטים נוספים
  יחיאל שמי: פיסול חילוני
     ברוך, אדם הקיבוץ המאוחד ₪148.00 פרטים נוספים
  סדר הסליחות: כמנהג פולין ורוב הקהילות בארץ ישראל
     גולדשמידט, דניאל שלמה [ער`]תשכ"ה, 1965מוסד הרב קוק ₪180.00 פרטים נוספים
  The Almohad Movement in North Africa in the Twelfth and Thirteenth Centuries
[SERIES]: Princeton Studies on the Near East
 1969Princeton University Press ₪80.00 פרטים נוספים
  In Search of the Maquis: Rural Resistance in Southern France, 1942-1944.
 1993Clarendon Press ₪80.00 פרטים נוספים
  Lyonel Feininger: Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken
 1993Abguss-Sammlung Antiker Plastik ₪80.00 פרטים נוספים
  הגליל בתקופת המשנה
[סדרה]: מונוגרפיות בתולדות עם ישראל: מפרסומי מרכז זלמן שזר
     אופנהיימר, אהרן1991מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית
     צ`ריקובר, א. [אביגדור] דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861: The Impact of the Tanzimat on Politics and Society.
 1968Clarendon Press ₪300.00 פרטים נוספים
  שורש המחלוקת: הריב ההיסטורי בין תנועת העבודה והרביזיוניזם
[סדרה]: ספרית מן המוקד
     כפכפי, אייל ; וגנר, יגאלתשמ"ב, 1982עם עובד - תרבות וחינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  גיטו [גטו] רומא: תמונות מן העבר
     מילאנו, אטיליו / מילאנו, דינה [תר`, ער`]תשנ"ב, 1992ספרית מעריב ₪55.00 פרטים נוספים
  Studies on the Mamluks of Egypt (1250-1517)
 1977Variorum Reprints ₪560.00 פרטים נוספים
 אני בסדר - אתה בסדר: [הספר ששינה חיי מיליונים, התהיה זאת נקודת המיפנה גם בחייך?]
     הריס, תומס א. / בר, אהרון [תר`]1980תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  אני בסדר - אתה בסדר: [הספר ששינה חיי מיליונים, התהיה זאת נקודת המיפנה גם בחייך?]
     הריס, תומס א. / בר, אהרון [תר`]1980תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  "בצלאל" של שץ 1929-1906
     שילה-כהן, נורית [ער`]תשמ"גמוזיאון ישראל ₪350.00 פרטים נוספים
  הביורוקרטים של היטלר: משטרת הביטחון הנאצית והבנליות של הרשע
[סדרה]: ספרי המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר` קבנר
     לזוביק, יעקב2001ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  גזרות ת"ח-ת"ט
[סדרה]: כתבי מקורות לתולדות ישראל
     הנדל, מיכאלתש"יקרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  יהדות - תימן
     רצהבי, יהודה1985 [1958]מטכל/קצין חינוך ראשי - ענף השכלה / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  דיוקנו של מנהיג כאדם צעיר: מאיר יערי, פרקי חיים 1929-1897
     יערי, מאיר / זית, דוד; שמיר, יוסף [ער`]1992יד יערי / ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  Handbook of Correctional Institution Design and Construction
 1949United States Bureau of Prisons ₪160.00 פרטים נוספים
  קנאת דוד: חיי דוד בן-גוריון [שלושה כרכים מתוך ארבעה]
[כרך א`]: הצעיר / [כרך ב`]: איש-מרות: שנות ההסתדרות / [כרך ג`]: הקרקע הבוער: שנות הסוכנות
     טבת, שבתיתשמ"א, 1981 [1976] / 1980 / 1987שוקן ₪180.00 פרטים נוספים
  מפלגת פועלי ארץ-ישראל - גורמים להקמתה
     גולדשטיין, יעקבתשל"ו, 1975עם עובד - תרבות וחינוך ₪55.00 פרטים נוספים
  בצלו [בצילו] של היטלר: היסטוריונים מערב-גרמנים ונסיונם להימלט מן העבר הנאצי.
[סדרה]: ספרית אפקים / 164.
     אוואנס, ריצ`ארד ג`. / שמיר, עמי [תר`]1991עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אדווארד מונק: הדפסים, אוסף צ`ארלס ואוולין קרמר במוזיאון תל אביב לאמנות
     מונק, אדווארד / מושנזון, עדנה [ער`]1990מוזיאון תל אביב לאמנות ₪85.00 פרטים נוספים
  בית"ר בארץ-ישראל, 1947-1925
     שטיין-אשכנזי, אסתרתשנ"ח, 1997מכון ז`בוטינסקי בישראל / הספריה הציונית ₪55.00 פרטים נוספים
  הקשר הדו-משמעי: תנועת הלייבור הבריטית ויחסה אל הציונות, 1947-1917
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר התפוצות / ספר שלושים ושמונה
     גורני, יוסף1982אוניברסיטת תל-אביב / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  לאמיות ולאמים במשטר הסוביטי [לאומיות ולאומים, סובייטי]
     דניאל, ז`אןתשי"ג, 1953נ. טברסקי ₪55.00 פרטים נוספים
  British Interests in Palestine: 1800-1901 - A Study of Religious and Educational Enterprise.
 1961Oxford University Press ₪192.00 פרטים נוספים
  Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917-1930.
 1972Princeton University Press ₪128.00 פרטים נוספים
  זכרונותיו של הארי ס. טרומן [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: שנת הכרעות / [כרך ב`]: שנות מסה ותוחלת
     טרומן, הארי ס. / גילאי, ש. ; סיון, ד. ; קרמר, אל. ; שטיין, א. ש. [תר`] / קלעי, חנוך [ער`]תשט"ז, 1955 / תשט"ז, 1956עיינות ₪95.00 פרטים נוספים
  Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of a Nationalist Movement.
[SERIES]: The Modern Middle East Series / Volume 11
 1979Cornell University Press ₪60.00 פרטים נוספים
 Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861: The Impact of the Tanzimat on Politics and Society.
 1968Clarendon Press ₪300.00 פרטים נוספים
  הפרוטוקול של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל: א-ג באלול תרנ"ז - 31-29 באוגוסט 1897
     אורלן, חיים [תר`][ער`]תשנ"ח, 1997ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  תנועת העובדים הציונים ופועלי-ציון בקיסרות האוסטרית 1914-1898 (תעודות).
[סדרה]: מקור ומחקר / 9.
     אונגר, שבתי [ער`]1988אוניברסיטת תל-אביב / מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון ₪48.00 פרטים נוספים
  החתים ותרבותם [החיתים].
[סדרה]: ספריית האנציקלופדיה המקראית / כו.
     זינגר, איתמרתשס"ט, 2009מוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  בן-גוריון וערביי ארץ-ישראל: מהשלמה למלחמה
     טבת, שבתי1985שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  מי מכיר את יוסף ג`?
     גורי, חייםתש"םהקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  זושה: מעמק יזרעאל ל"תזמורת האדומה"
     כפרי, יהודית2003כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  שכיות חמדה: מאוספי יד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם
     חסון, רחלתש"סיד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם ₪40.00 פרטים נוספים
  הנשיקה השניה [השנייה]
     טהרלב, יורם / קרמן, דני [איור]1985הוצאה מוכרת ₪55.00 פרטים נוספים
  במאבק דורות של עם ישראל על ארצו מחורבן ביתר עד תקומת ישראל
     דינור, בן-ציון1975, תשל"המוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים


21/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תנועת הנוער גורדוניה - רעיון ואורח חיים.
[סדרה]: מחברות חקר / 9, 10, 11.
     מרגלית, אלקנהתשמ"ו, 1986הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו: התהוותו והשפעתו
     סנדלר, פרץתשמ"ד, 1984ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  סדרי הדין האזרחי
     זוסמן, יואלתשל"ד, 1973בורסי-פרץ את טוביםם ₪240.00 פרטים נוספים
  החינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה
[סדרה]: מפרסומי המכון ע"ש ליאו בק
     אליאב, מרדכיתשכ"אהסוכנות היהודית ₪120.00 פרטים נוספים
  Jewish Law as Rebellion: A Plea for Religious Authenticity and Halachic Courage
 2018Urim Publications ₪80.00 פרטים נוספים
  Gateway to Shemittah: A Comprehensive and Practical Guide to the Halachos of Shemittah
 2007Feldheim Publishers ₪80.00 פרטים נוספים
  Moscow: Strolls Around the Old City
 2006The State Historical Museum / Interbook-Business / The State A. S. Pushkin Museum ₪140.00 פרטים נוספים
  Richard Neutra: 1950-60, Buildings and Projects
 1959Frederick A. Praeger ₪120.00 פרטים נוספים
  החי בארץ ישראל
     בודנהיימר, שמעוןתשי"גדביר ₪65.00 פרטים נוספים
  Urban Design Manhattan: Regional Plan Association
 1969The Viking Press ₪80.00 פרטים נוספים
  Marcel Breuer: Architect and Designer
 1949The Museum of Modern Art ₪220.00 פרטים נוספים
  The Classical Foundations of Modern Historiography.
[SERIES]: Sather Classical Lectures / 54.
 1990University of California Press ₪80.00 פרטים נוספים
  מרד בר-כוכבא
[סדרה]: סוגיות בתולדות עם ישראל
     אופנהיימר, אהרן [ער`]1980מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית / החברה ההיסטורית הישראלית ₪65.00 פרטים נוספים
  The Treatment of Diabetes Mellitus with Chinese Medicine: A Textbook and Clinical Manual
 2002Blue Poppy Press ₪300.00 פרטים נוספים
  Mariko Mori
 1998Museum of Contemporary Art / Serpentine Gallery ₪80.00 פרטים נוספים
  Global Citizen: The Architecture of Moshe Safdie [SIGNED BY MOSHE SAFDIE]
 2010Crystal Bridges Museum of American Art / Scala ₪100.00 פרטים נוספים
  Adolf Loos: Das Werk Des Architekten.
[SERIES]: Neues Bauen in der Welt / 4.
 1931Anton Schroll & Co. ₪300.00 פרטים נוספים
  כרוניקה של גטו לודז` [סט בארבעה כרכים]
[כרך א`]: ינואר 1941-מאי 1942 / [כרך ב`]: יוני-דצמבר 1942 / [כרך ג`]: ינואר-דצמבר 1943 / [כרך ד`]: ינואר-יולי 1944
     בן-מנחם, אריה; רב, יוסף [תר`]1989יד ושם ₪180.00 פרטים נוספים
  Moses Mendelssohn: A Biographical Study
[SERIES]: The Littman Library of Jewish Civilization
 1973Routledge / Kegan Paul ₪80.00 פרטים נוספים
  Elizabethan Handwriting 1500-1650: A Guide to the Reading of Documents and Manuscripts
 1966Faber and Faber ₪80.00 פרטים נוספים
  לצבא יהודי עצמאי (הקיבוץ המאוחד בהגנה 1945-1939) [כרך זה בלבד]
     ברנר, אוריתשמ"ה, 1985יד טבנקין / המכון לחקר כוח המגן / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  Hara Diagnosis: Reflections on the Sea
 1988Paradigm Publications ₪180.00 פרטים נוספים
  לבון: אנטי-משיח
     כפכפי, איל1998עם עובד / ספרית זגגי ₪65.00 פרטים נוספים


20/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הדברים גדולים הם מאתנו: פרקי עבר [מאיתנו]
     עמרמי, יעקב (יואל)תשנ"ד, 1994הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  קונטרס חובת התלמידים / קונטרס דרך המלך
     קלמיש, קלונימוסתשט"ז  ₪120.00 פרטים נוספים
  ניצני החבצלת: המודיעין במלחמת העצמאות, 1949-1948 - כרך ב` [כרך זה בלבד]
     גלבר, יואבתש"ס, 2000משרד הביטחון ₪120.00 פרטים נוספים
  מסלול להוראת תולדות ישראל בבית-הספר
     טשארני, ש.תרע"ז, 1916מוריה ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר צבי ביקלס-שפיצר
     שטוק, דב [תר`][ער`] סנוניות ₪55.00 פרטים נוספים
  מעשה הים: כרוניקת פירוש / תחריטים
     גוברין, מיכל / קלאפיש, ליליאן [איור]תש"סכרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  סערת המלחמה: היסטוריה חדשה של מלחמת העולם השנייה
     רוברטס, אנדרו / לוטם, עמנואל [תר`] / אורן, אריה [ער`]תשע"ב, 2011דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  החלוץ ותנועות הנוער בפולין 1939-1917
[סדרה]: תרבות וחינוך
     שריד, לוי אריהתשל"ט, 1979עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  מצעד האיוולת: מטרויה ועד וייטנאם
[סדרה]: עיון
     טוכמן, ברברה ו. / אשכול, יוסף [תר`]תשמ"ו, 1986ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  Malay Shadow Puppets: The Wayang Siam of Kelantan
 1972The Trustees of the British Museum ₪60.00 פרטים נוספים
  בדרך אל היהדות
     פרייהן, זאבתשכ"ג, 1963א. ציוני ₪45.00 פרטים נוספים
  Reading Medival Latin
 2004Cambridge University Press ₪72.00 פרטים נוספים
  מן ה"הגנה" לצבא ההגנה
     פעיל, מאירתש"ם, 1979זמורה, ביתן, מודן ₪48.00 פרטים נוספים
  Gladiatori & Guerrieri
 1998Edizioni Grafica La Nave ₪100.00 פרטים נוספים
  Das Buch Kusari
 1922Louis Lamm ₪220.00 פרטים נוספים
  Untersuchungen Uber Die Altagyptischen Medizinischen Papyri - II. Teil.
[SERIES]: Mitteilungen Der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft (E.V.) / 41. 2.
 1936J. C. Hinrichs`sche Buchhandlung ₪260.00 פרטים נוספים
  Gnomes
 1977Peacock Press / Bantam ₪80.00 פרטים נוספים
  Joyce Fisch: Studies in Aquarelle and Graphite
 2004Privately published ₪88.00 פרטים נוספים
  שנאת ישראל: משנאת הדת לשלילת הגזע
     כ"ץ, יעקבתש"ם, 1979עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  פליקס: פנחס רוזן וזמנו
     בונדי, רותתש"ן, 1990זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Landesnatur Palastinas [TWO VOLUME SET]
 1914J. C. Hinrichs`sche Buchhandlung ₪80.00 פרטים נוספים
  חמשה [חמישה] חומשי תורה וכתבי הקודש מדויק היטב על פי המסורה ועל פי דפוסים ראשונים והוגה בעיון נמרץ על ידי החכם המובהק מאיר הלוי לעטעריס עם תרגום ספרדי: נביאים ראשונים (יהושע, שופטים, שמואל א`, שמואל ב`, מלכים א`, מלכים ב`) [כרך זה בלבד]
     אושקא, אברהם [תר`]1945/1946כוכבים ₪260.00 פרטים נוספים
  Hernan Perez Del Pulgar, El De Las Hazanas: Bosquejo Historico
 1834Don Tomas Jordan ₪100.00 פרטים נוספים
  קדמוניות אמריקה: תרבויות-הקדם של אדומי-העור וקורותיהן בלוית 19 תמונות, קטעים מיצירות אינדיאניות ורשימה ביבליאוגרפית
     שר, דניאלתש"חמסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  זכרון לנשמת הגאון הצדיק הרב ר` אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל למלאות עשר שנים לפטירתו: קובץ תורני-מדעי
     הכהן מימון, יהודה לייב [פישמן] [ער`]תש"ה, 1945מוסד הרב קוק ₪85.00 פרטים נוספים
  Das Florentiner Baptisterium
 1918Julius Bard ₪100.00 פרטים נוספים
  יידישע מאטיוון אין דער פוילישער קונסט
     סאנדעל, יוסף1954יידיש בוך ₪120.00 פרטים נוספים
  יסודות הלשון הרומית: חלק ראשון [כרך זה בלבד]
     רוזן, ח. [חיים]1966חברת "אמנות" בע"מ ₪45.00 פרטים נוספים
  ב. ברוכוב: כתבים - כרך שני [בורוכוב] [כרך זה בלבד]
     ברוכוב [בורוכוב], ב. [דב בר] / לויטה, ל. ; בן-נחום, ד. [ער`]תשי"ט, 1958ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  אומת המזון המהיר: על הצד האפל של הארוחה האמריקאית
[סדרה]: כעת, סדרה לספרות עיתונאית
     שלוסר, אריק / אהרוני, רחל [תר`]תשס"ח, 2007הקיבוץ המאוחד / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  Wanderers and Settlers in the Far East: A Century of Jewish Life in China and Japan
 1962Twayne ₪80.00 פרטים נוספים
  Parliaments and Parties in Egypt
 1953Israel Publishing House / Israeli Oriental Society ₪72.00 פרטים נוספים
  יהודים ויוונים בקיריני הקדומה
     אפלבאום, שמעון1969מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  קליגרפיה: כתב עברי נאה
     אופיר, נח; אברין, לילה1993תו ₪140.00 פרטים נוספים
  פרקים בקבלה נבואית
[סדרה]: ספריית "סברא"
     אידל, משה1990אקדמון ₪95.00 פרטים נוספים
  חביון עז [עוז]: כרך א` - מכתבים, מאמרים, נאומים והרצאות [כרך זה בלבד]
     גולומב, אליהותש"י, 1950מפלגת פועלי ארץ-ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  רפואה והחוש השביעי
     בוטו, נאדר / גפן, ברוך [תר`]2002מודן ₪85.00 פרטים נוספים
  עם דור ההגנה: פרשות ודמויות [סט בשני כרכים]
     אביגור, שאולתשל"ח, 1978מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  מקום
     דנציגר, יצחק; ולרו, רנה [רינה]תשמ"בהקיבוץ המאוחד ₪140.00 פרטים נוספים
  משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו
     גוטהלף, יהודהתשכ"ו, 1966עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הנצו הרימונים: הרימון באמנות ישראל
     גנסיה, יעל [אוצרות]1991גלריה מעינות ₪55.00 פרטים נוספים
  טבנקין בארץ-ישראל
     כנרי, ברוך2003יד טבנקין / המרכז למורשת בן-גוריון / אוניברסיטת בן-גוריון ₪48.00 פרטים נוספים
  מרד הנצורים: מרדכי אניליביץ [אנילביץ] ומלחמת גיטו וארשה
[סדרה]: ספרי עדות מן השואה והמרי
     גוטמן, ישראלתשכ"ג, 1963ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / מורשת ₪48.00 פרטים נוספים
  הצדקה בישראל: תולדותיה ומוסדותיה
     ברגמן, יהודהתש"דספרי תרשיש ₪48.00 פרטים נוספים
  Turkish Embroidery
 1985Victoria & Albert Museum ₪80.00 פרטים נוספים
  פרידריך אדלר: במישרין ובעקיפין
     אדלר, פרידריך / גולדמן אידה, בת-שבע [ער`]2012מוזיאון תל אביב לאמנות ₪140.00 פרטים נוספים
  אוצר הרפואה והבריאות: לכסיקון רפואי - א-ס [לקסיקון] [כרך זה בלבד]
     גולדשטיין, א. ; שכטר, מ.1955דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  התזמורת האדומה שלי: זכרונות ראש "התזמורת האדומה" - שרות הביון הסובייטי באירופה במלחמת העולם השניה
     טרפר, לאופולד1975עידנים / ידיעות אחרונות ₪65.00 פרטים נוספים
  המדריך הישראלי לאוכל אורגני
     כץ, שירי; לביא, אביב2007כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  סטודנטים: רומאן [רומן].
[סדרה]: ספריית פועלים / לכל.
     טריפונוב, י. [יורי] / אור (שניאורסון), אראלה [תר`]1953ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  סקר המעוטים בישראל [המיעוטים]
     כהן, אריק ; גרונאו, חרמונה [ער`]תשל"ב, 1972האוניברסיטה העברית / המרכז לחקר ערביי ארץ-ישראל ₪45.00 פרטים נוספים


19/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
 ספר הלכות נידה - קונטרס א: הקדמה להלכות נדה, תשובות מוהר"ר משה פיינשטיין [כרך זה בלבד] [בעברית ואנגלית]
     אידר, שמעון דוד1981  ₪80.00 פרטים נוספים
  ספר הלכות נידה - קונטרס א: הקדמה להלכות נדה, תשובות מוהר"ר משה פיינשטיין [כרך זה בלבד] [בעברית ואנגלית]
     אידר, שמעון דוד1981  ₪80.00 פרטים נוספים
  רימונים: כתב-עת של האגודה לאמנות יהודית - 5: לידה, ילדות ובר-מצווה באמנות ובמסורת עדות ישראל [כרך זה בלבד]
     צבר, שלום [ער`]1997האגודה לאמנות יהודית ₪55.00 פרטים נוספים
  אוצר יהודי ספרד: לחקר תולדות יהודי ספרד ותרבותם - ספר ח` [כרך זה בלבד] [בעברית וספרדית]
     מלכו, יצחק ר. [ער`]1965פורסם בידי המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  מזבורוב ועד כנרת: סיפורי-זכרונות
     ר` בנימין [רדלר-פלדמן, יהושע]תש"י, 1950אגודת הסופרים העברים ליד דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  Icones de l`Art Moderne: La collection Chtchoukine = Icons of Modern Art: The Shchukin collection.
 2016Gallimard ₪80.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים באפריקה הצפונית: התפוצה היהודית בארצות המגרב מימי קדם ועד זמננו [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: מימי קדם ועד מחצית המאה השש-עשרה / [כרך ב`]: מימי הכיבושים העותמאניים ועד זמננו
     הירשברג, ח. ז.תשכ"ה, 1965מוסד ביאליק ₪140.00 פרטים נוספים
  שש שנים, ששה [שישה] ימים: מקורותיה וקורותיה של מלחמת ששת הימים
     גלבוע, משה א.תשכ"ט, 1968 [תשכ"ח]עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  במו עיני [עיניי]: אוטוביוגרפיה של היסטוריון
     כ"ץ, יעקב1989כתר ₪45.00 פרטים נוספים
 תולדות תכנית באזל [תוכנית בזל]: מלחמות-הדעות לפני הקונגרס הציוני הראשון לפי חליפת המכתבים בין פרופ` הרמן שפירא ובין דר` מקס א. בודנהיימר - בצרוף מבוא היסטורי על סמך חומר ארכיוני
     בודנהיימר, הנרייטה חנה / וגר, מ. [תר`]תש"ז, 1947ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות תכנית באזל [תוכנית בזל]: מלחמות-הדעות לפני הקונגרס הציוני הראשון לפי חליפת המכתבים בין פרופ` הרמן שפירא ובין דר` מקס א. בודנהיימר - בצרוף מבוא היסטורי על סמך חומר ארכיוני
     בודנהיימר, הנרייטה חנה / וגר, מ. [תר`]תש"ז, 1947ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  Meer Akselrod: Author and complier [IN ENGLISH AND RUSSIAN].
 1993Mesilot ₪120.00 פרטים נוספים
  Jewish Art - Volume Eighteen [THIS VOLUME ONLY].
 1992Jewish Art ₪80.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל במאה ה-י"ט - גילויה מחדש
     בן-אריה, יהושע1970כרטא / החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ₪65.00 פרטים נוספים
  The Disinherited: The Life of Gerard de Nerval, 1808-1855.
 1973Peter Owen ₪80.00 פרטים נוספים
  Die Eigenbegrifflichkeit der Babylonischen Welt - Leistung und Grenze Sumerischer und Babylonischer Wissenschaft.
 1965Wissenschaftliche Buchgesellschaft ₪80.00 פרטים נוספים
  ספר יערות דבש - חלק ראשון וחלק שני [שני חלקים בכרך אחד]
     אייבשיץ, יהונתןתשכ"דלוין-אפשטין ₪180.00 פרטים נוספים
  דוד פלומבו [בעברית ואנגלית]
     פלומבו, דוד1991מוזיאון דוד פלומבו ₪120.00 פרטים נוספים
  טפה [טיפה] מן הים: האגדה התלמודית בשאלות ותשובות
     קוסובסקי, בנימין1960שלהבת ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי ויימאר: חברה במשבר המודרניות, 1933-1918
[סדרה]: ספרי המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר` קבנר
     היילברונר, עודד [ער`]1994הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  לוחמים ועומדים על נפשם: מלחמת יהודי ליטא בנאצים 1945-1941
[סדרה]: סדרת מחקרים בתולדות ההתנגדות המזויינת של היהודים בעת השואה
     לוין, דב1974יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה / המכון ליהדות זמננו - האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  Choulʻhâne aroukh, abrégé.
 1975Fondation Sefer ₪380.00 פרטים נוספים
  The Treatment of Criminals in the Ancient Near East.
 1977E. J. Brill ₪380.00 פרטים נוספים
  Gesammelte Werke - Fünfzehnter Band: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse [THIS VOLUME ONLY].
 1940Imago ₪80.00 פרטים נוספים
  ילקוט חברון
     לבנון, אליהו יהושעתרצ"ז, 1937פורסם בידי המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  המפלגה הקומוניסטית הסובייטית
     שפירא, ליאונרד [לאונרד] / אמיר, אהרן [תר`]תשכ"ב, 1961עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים


17/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  רבי נחמן מברסלב: עיונים בספוריו
     קוק, יהודיתתשל"זמוסד י. ל. גירשט שע"י מרכז בית יעקב בא"י ₪65.00 פרטים נוספים
  נרות חרס מארץ-ישראל: אוסף לואיס וכרמן וורשאו
     ישראלי, יעל ; אבידע, אוריNDמוזיאון ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  Carlo e Vera Wagner: Da Spalato E Vienna A Trieste E Oltre: Ana Storia
 2008Alinari 24ore ₪100.00 פרטים נוספים
  Studien zum Agyptischen Konigsdogma im Neuen Reich.
[SERIES]: Deutsches Archaologisches Institut - Abteilung Kairo / Sonderschrift 20.
 1985Philipp von Zabern ₪80.00 פרטים נוספים
  מזבורוב ועד כנרת: סיפורי-זכרונות
     בנימין, ר` [רדלר-פלדמן, יהושע]תש"י, 1950אגודת הסופרים העברים ליד דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  אל הילדים בתימן
[סדרה]: ספריה "ענג"
     מגד, אהרן [אהרון]1965ועדת החנוך על ידי בתי הכנסת המאוחדים ₪85.00 פרטים נוספים
  היבטים כלכליים של איכות סביבה
[סדרה]: עיון - סביבה
     בקר, ניר ; פרידמן, חנוך2020, תש"ףפרדס ₪75.00 פרטים נוספים
  Ernest Hemingway: Machismo and Masochism
 2005Palgrave Macmillan ₪180.00 פרטים נוספים
  הרוח שגברה על הדרקון: חמושות בנשק האמונה ובערכי חסד, נאבקות בנות "בית יעקב" בחיה הנאצית
     בניש, פרלתשנ"ד, 1993פלדהיים ₪55.00 פרטים נוספים
  The Elephant and my Jewish Problem: Selected Stories and Journals 1957-1987 [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1988Harper & Row / Edward Burlingame ₪60.00 פרטים נוספים
  New Inscriptions and Seals relating to the Biblical World [SIGNED BY THE AUTHOR].
[SERIES]: Society of Biblical Literature - Archaeology and Biblical Studies / Number 19.
 2012Society of Biblical Literature ₪80.00 פרטים נוספים
  הבגד של ההורים [חתום בידי המחבר]
     בר-אדון, דורוןתשס"ה, 2005הוצאת המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  History and Technology of Olive Oil in the Holy Land
 1994Olearius Editions / Eretz Israel Museum ₪180.00 פרטים נוספים
  א גרוס דער אלטער היים: לידער
     אולינאווער, מרים2003מעדעם-ביבליאטעק ₪180.00 פרטים נוספים
  לידיה גורוב: אוסף האמנות.
[סדרה]: אוסף מוזיאון ראובן ועדית הכט / ג.
     לוינגר, אסתר [ער`]1999מוזיאון ראובן ועדית הכט / אוניברסיטת חיפה ₪120.00 פרטים נוספים


16/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בק
     בק, שמואל [ציורים]1973גלריה הדסה "ק" ₪45.00 פרטים נוספים
  צמח אטלאס (די ישיבה): צווייטער באנד [כרך זה בלבד]
     גראדע, חיים1968ביכער פארלאג ₪140.00 פרטים נוספים
  Oeuvres de Lucien, Traduction Nouvelle: Tome Troisieme [THIS VOLUME ONLY]
 1781Chez Moutard ₪160.00 פרטים נוספים
  Im Kampf um das Judentum
 1920R Lowit ₪100.00 פרטים נוספים
  התפתחות הכתב הארמי.
[סדרה]: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים / כרך חמישי - חוברת 4.
     נוה, יוסףתשל"דהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ₪30.00 פרטים נוספים
  בק
     בק, שמואל [ציורים]1973גלריה הדסה "ק" ₪55.00 פרטים נוספים
  Thai Acupressure: For Orthopedic Disorders - As Instructed by the Wat Po School, Bangkok - A Step-By-Step Guide
 2008Published by author ₪180.00 פרטים נוספים
  Abraham Geiger`s Nachgelassene Schriften [TWO VOLUMES IN ONE BOOK]
 1885Bilb. Jacobsohn & Co. / Asher & Co. ₪45.00 פרטים נוספים
  Les San Gallo: Architectes, Peintres, Sculpteurs, Medailleurs - XVe et XVIe Siecles - Tome Second - Antonio da San Gallo (Le Jeune) [THIS VOLUME ONLY]
 1901Ernest Leroux ₪320.00 פרטים נוספים
  Elusive Prophet: Ahad Ha`am and the Origins of Zionism
[SERIES]: Jewish Thinkers
 1993Peter Halban ₪45.00 פרטים נוספים
  Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948
 2000University of California Press ₪60.00 פרטים נוספים
 עיר בראי תקופה: ירושלים החדשה בראשיתה
[סדרה]: ספרייה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל
     בן-אריה, יהושע1979יד יצחק בן-צבי / הקרן לירושלים ₪75.00 פרטים נוספים
  דורות הראשונים: ספר דברי הימים לבני ישראל - חלק ראשון - כרך שלישי - מסוף ימי החשמונאים עד ימי נציבי רומא [כרך זה בלבד]
     הלוי, יצחק אייזיק1906יידיש-ליטערארישע געזעללשאפט / יהודה ליב גאלדע ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר יצחק אריה זליגמן: מאמרים במקרא ובעולם העתיק - כרך א` - החלק העברי [כרך זה בלבד]
     זקוביץ, יאיר ; רופא, אלכסנדר [ער`]תשמ"גאלחנן רובינשטיין ₪120.00 פרטים נוספים
  Keltske Umenie na Slovensku
 1987Tatran ₪260.00 פרטים נוספים
  מעשר ראשון: פרקי זכרונות ומוסר השכל - מהדורה שלישית
     אלדד, ישראל1975, תשל"והדר ₪75.00 פרטים נוספים
  Die Entwicklung der Himmelsgottin Nut zu einer Totengottheit
 1922J. C. Hinrichs`sche Buchhandlung ₪80.00 פרטים נוספים
  העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים - בעקבות כנס אורנים תש"ן
     אורנן, עוזי ; בן-שחר, רינה ; טורי, גדעון [ער`]תשנ"ג, 1992אוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  מלחמת הצנחנים: יחידה 101 - פעולות תגמול ששת הימים
     מילשטיין, אורי1968רמדור ₪65.00 פרטים נוספים
  If I Forget Thee
[SERIES]: Jewish Pioneer Series
 1941Herbert Barber ₪60.00 פרטים נוספים
  לוח השמות השלם: לוחות לנטית השמות על כל משקליהם וצורותיהם בצרוף רשימה של בערך 20,000 שמות-עצם מתקופת התנ"ך ועד ימינו אלה עם הוראות מפרטות לנטיתם - הדפסה שניה מהמהדורה הט"ו המסודרת מחדש [לנטיית, בצירוף, מפורטות, לנטייתם]
     ברקלי, שאול [ער`]1965ראובן מס ₪40.00 פרטים נוספים


15/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  החומר ביד היוצר
     אשבל, אליהתשל"במשרד החינוך והתרבות ₪65.00 פרטים נוספים
  מגילת אסתר
     הראל, דוד [איור]1975, תשל"הבקאל ₪95.00 פרטים נוספים
  דן פרטוש: אמנות הפסטל
     פרטוש, דן1994הוצאה פרטית ₪55.00 פרטים נוספים
  אוכלוסיות לא מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 205-204
     שילר, אלי ; ברקאי, גבריאל [ער`]2014אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  מדברים בעד עצמם: סינגור עצמי של לומדים עם לקויות למידה
     קוזמינסקי, לאהתשס"ה, 2004יסוד / מכון מופ"ת ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ חמדה
[סדרה]: תרבות וחינוך
     אילן, צביתשל"ח, 1978עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  בארגמן: חייו של יאיר-אברהם שטרן
     אמיכל-ייבין, עדה1986הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  אברהם: גיבורה של ימין משה
     1975, תשל"הפיתוח מזרח ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  הכרעה: הכרעה צבאית במלחמות ישראל-ערב 1982-1948
     קובר, אבי1996 [1995]מערכות / משרד הבטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  דימויים וימים
     בר-אדון, דורוןתשס"ח, 2007כנרת, זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Zur Orgelfrage
 1919Verlag des Judischen Organisationskomitees ₪260.00 פרטים נוספים
  The Synagogues of London.
 1993Vallentine Mitchell ₪60.00 פרטים נוספים
  Paintings, drawings and pastels.
 1983Marlborough Gallery ₪60.00 פרטים נוספים
  בית בתל-אביב: סיפורה של משפחת הוז, ימי ראשית - 1920-1905
     גרא, גרשון1987משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  The Grammatical Structure of Dravidian Languages.
[SERIES]: Deccan College Hand-Book Series / 3.
 1954Deccan College Post-Graduate and Research Institute ₪80.00 פרטים נוספים
  Orientalisches Recht.
[SERIES]: Handbuch der Orientalistik - Erste Abteilung - Der Nahe und der Mittlere Osten / Erganzungsband III.
 1964E. J. Brill ₪96.00 פרטים נוספים
  Bibliography of Important Studies on Old Iranian Subjects
 1950Ketab-Khaneh Danesh ₪100.00 פרטים נוספים
  מעשה אלפס: טעות נמהרה או אבוד עצמו לדעת, ספור נפלא משני מתוכחים, מר פרידמן עם מר הרטמן
     אלפס, בן-ציוןתרצ"ד  ₪95.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בדוכסות מנטובה - כרך שני [כרך זה בלבד] [עם נספחים בלטינית]
     סימונסון, שלמהתשכ"ה, 1964אוניברסיטת תל-אביב / מכון בן-צבי / קרית ספר ₪65.00 פרטים נוספים
  זיגי בן-חיים, 1984
     בן-חיים, זיגי / צלמונה, יגאל [אוצרות]1984מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  סיפוח עכשיו: פתרון המדינה האחת לשלום במזרח התיכון
     גליק, קרולין ב. / רדלר, אורי [תר`] / סלע, רותם [ער`]תשע"ה, 2015סלע-מאיר ₪45.00 פרטים נוספים
  במאבק: מרסל ינקו, ציורי שנות ה-40, אביב 88
     ינקו, מרסל / עפרת, גדעון [אוצרות] מוזיאון ינקו-דאדא ₪55.00 פרטים נוספים
  ציורים 1950-75: "להשתחרר מן המשא ולהתחיל פשוט לשיר"
     מוקדי, משה / שן-דר, יהודית [אוצרות] מוזיאון ינקו-דאדא ₪55.00 פרטים נוספים
  The Variation of Animals in Nature
 1936Longmans, Green and Co. ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר תשובות: חלק ראשון - תשובות תלמידי מנחם בן יעקב ן` סרוק; חלק שני - תשובות תלמיד דונש הלוי בן לברט.
[סדרה]: ספריה לתולדות הלשון העברית / 4.
     ן` קפרון, יהודה; ן` דוד; ן` גיקטיליה, יצחק; אבן ששת, יהודיתשכ"ח  ₪95.00 פרטים נוספים
  אל המליון [המיליון] הנשכח: שליחות עלייה לסוריה ולאירן [חתום ע"י המחבר]
     כהן, יונה / טולדנו, חנה [ער`]תשמ"ז, 1987כנה ₪45.00 פרטים נוספים
  La Presse Libanaise: Expression du LIban Politique et Confessionnel et Forum des Pays Arabes.
[SERIES]: Bibliotheque Constitutionelle et de Science Politique / 53.
 1977Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence ₪112.00 פרטים נוספים
  ועשו לי מקדש: בתי-כנסת מימי קדם ועד ימינו
     אשל, יעקב ; נצר, אהוד ; עמית, דוד ; קאסוטו, דוד [ער`]2004רשות המחקר, המכללה האקדמית יהודה ושומרון ₪45.00 פרטים נוספים
  יצחק דנציגר [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 215
     דנציגר, יצחק / עומר, מרדכי [אוצר]1981מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  שנתון הממשלה תשי"א
     תשי"אהמדפיס הממשלתי ₪55.00 פרטים נוספים
  יומן אהרן אהרנסון: (1919-1916)
     אהרנסון, אהרן / אפרתי, יורם [ער`] / קיסרי, אורי [תר`]תש"ל, 1970קרני ₪65.00 פרטים נוספים
  מגלת העיר העתיקה [מגילת]
     עדינהתש"טמערכות ₪45.00 פרטים נוספים
  המדריך החרדי לרפואה משלימה: [הדרכה, הסברים ופרוט השיטות]
     אייזנבך, ש.תשס"ז, 2006יפה נוף ₪45.00 פרטים נוספים
  חניתה: העליה, ההתגוננות, ההתאחזות
     ברסלבסקי, משהתרצ"טהמרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ-ישראל ₪35.00 פרטים נוספים
  המרידיאן של פולקובו: פואמה
     אינבר, וירה [ורה] / שלונסקי, אברהם [תר`] ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪30.00 פרטים נוספים
  מצפה לסופה.
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 2005 / 2.
     גינצבורג, ליזה / רפופורט, מירון [תר`]2002הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה ₪40.00 פרטים נוספים
  אלבום מראות תל אביב של הצלם אברהם סוסקין
     סוסקין, אברהם מודן ₪70.00 פרטים נוספים
  איורים לסיפורי המקרא והאגדה
[סדרה]: אמנות: סדרה בעריכה ועיצוב
     ינקו, מרסל / שן-דר, יהודית [ער`]תשמ"ה, 1985ספרית פועלים / מוזיאון ינקו-דאדא ₪45.00 פרטים נוספים
  חתולים, חתולים
[סדרה]: אנחנו אוהבים
     הראל, נירה [ער`] / קרמן, דני [איור]1999עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  בחזרה לעיירה: אנ-סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית, 1914-1912 - מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט פטרסבורג
[סדרה]: קטלוג מס` 356
     גונן, רבקה [ער`]1994מוזיאון ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  70 [שבעים] סיפורים: על צבא וטבע לכבוד 70 שנה למדינת ישראל ולצה"ל
     תשע"ח, 2018צבא ההגנה לטבע: מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם ₪48.00 פרטים נוספים
  צבי מאירוביץ`
     מאירוביץ`, צבי / פישר, יונה [ער`]1976מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה
     רפל, יואל1997משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  Rueil-Malmaison
 1969Privately published ₪100.00 פרטים נוספים
  הנרי מור
     מור, הנרי1966מוזיאון תל אביב לאמנות ₪40.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל בימי עבדול חמיד: [פרסום ראשון של תמונות נדירות מאוספו הפרטי של הסולטאן העות`מאני]
[סדרה]: ספרית מעריב
     לנדאו, יעקב מ.1979כרטא ₪45.00 פרטים נוספים
  שיחון עברי-לאדינו: עם תוכן העניינים לפי הא"ב
     כהן-סראנו, מתילדה2019ש. זק ₪55.00 פרטים נוספים
  אלילות מקומיות: מאלות קדמוניות עד לנשים המיתולוגיות של היום [בעברית, ערבית ואנגלית]
     הרשמן, דבי [ער`]תשס"דמגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים ₪48.00 פרטים נוספים
  שירת המדבר
     בר לב, אריה [צילום]1994מי ומה תקשורת מקומית ₪45.00 פרטים נוספים
  מורנדי: תחריטים [בעברית ואנגלית]
     מורנדי, ג`ורג`ו / גורפינקל, אילת [ער`]1977 / 1978מוזיאון ישראל / מוזיאון תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  אגדות אמיתיות על מדינה דמיונית
     רוזנבלט, דורון1998אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודית ילין-גינת, עבודות נבחרות בין השנים 2003-1943 [בעברית ואנגלית]
     ילין-גינת, יהודית / אפרת [עפרת], גדעון [מבוא] / ויזגן, אילן [טקסט]2004פורסם בידי האמנית ₪45.00 פרטים נוספים
  הנוף, הטבע והאדם במקרא
     הראל, מנשהתשמ"ד, 1984עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Jordan: A Study in Political development (1921-1965)
 1972Martinus Nijhoff ₪80.00 פרטים נוספים
  Gewissen Und Geschichte: Studien zur Entstehung des Moralischen Bewusstseins
 1990Manutius ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר הכתב העברי: תולדות, יסודות, סגנונות, עיצוב
     ירדני, עדהתשנ"א, 1991כרטא ₪350.00 פרטים נוספים


14/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מקבילות נפגשות: מקבילות ספרותיות בספר שמואל
[סדרה]: ספריית הגיונות
     בזק, אמנוןתשס"ותבונות ₪45.00 פרטים נוספים
  זרקור לעומק: זהותנו היהודית - מורשת ואתגר
     שמיר, משהתשנ"ו, 1996דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפור חיי: כפי שנרשם בידי עדה צמח
     צמח, שלמהתשמ"ג, 1983דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מקורות לתולדות הביולוגיה [הביאולוגיה]: פרקי קריאה
     בודנהיימר, ש. [שמעון]תשי"בקרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  `שיטת הבחינות` של הרב מרדכי ברויאר: קובץ מאמרים ותגובות
[סדרה]: ספריית הגיונות
     עופר, יוסף [ער`]תשס"התבונות ₪45.00 פרטים נוספים
  מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא - רות [כרך זה בלבד]
     גרינברג, משה ; אחיטוב, שמואל [ער`] / זקוביץ, יאיר [מבוא ופירוש]1990עם עובד / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  למה פירקו את הפלמ"ח: הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה
     גלבר, יואבתשמ"ו, 1986שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה
     אפרתי, נתן1991יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  אלף שנות היסטוריה יהודית במצרים: תולדות יהודי מצריים מכיבושה על-ידי אלכסנדר מאקדון ועד כיבושה בידי הערבים [מצרים, מוקדון]
[סדרה]: היסטוריה
     צ`ריקובר, א` [אביגדור]1974גומא - ספרי מדע ומחקר / בצלאל צ`ריקובר ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינה וקהילה
[סדרה]: סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה
     נאור, משה [ער`]2004הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  זרתוסטרא בירושלים: פרידריך ניטשה והמודרניות היהודית
[סדרה]: דרכי המודרניות
     אוחנה, דודתשע"ו, 2016מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  קבלה ופסיכואנליזה: מסע פנימי בעקבות המיסטיקה היהודית
     פדיה, חביבה2015משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בפולין (עד המאה ה-19): כלכלה, חברה, המצב המשפטי
[סדרה]: ספריית פועלים / לכל
     מאהלר, ר. [רפאל]1946ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪48.00 פרטים נוספים
  מיפגש היסטורי: מפקדי ההגנה, האצ"ל והלח"י מסביב לשולחן מרובע - יזמה והנחתה גאולה כהן [מפגש]
     תשמ"ו, 1986יאיר ע"ש אברהם שטרן ₪48.00 פרטים נוספים


13/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  פרקי האבות: עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית
[סדרה]: ספריית הגיונות
     בן-נון, יואלתשס"גתבונות ₪35.00 פרטים נוספים
  בלשון מדבר בעדו [חתום ע"י המחבר]
     סדן, דבתשל"ב, 1972עקד ₪55.00 פרטים נוספים
  אנשי הפלדה
     אברהם, מדליהתשמ"ד, 1983מפקדת גיסות השריון / משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  גדולה היתה הבדידות
     ברנר, בנימיןתשל"ח, 1978עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  בשם כל הכאבים: שירים
     אדלר, רון1982ספרית פועלים ₪35.00 פרטים נוספים
  Fear and Hope: Three Generations of the Holocaust
 1995Harvard University Press ₪80.00 פרטים נוספים
  Thera VI: Colour Plates and Plans [PORTFOLIO]
 1974  ₪80.00 פרטים נוספים
  The Old Jewish Cemetery and the Klausen Synagogue
 1989The State Jewish Museum in Prague ₪60.00 פרטים נוספים
  מרסל ינקו: דיוקנאות
     שן-דר, יהודית; ינקו, מרסל מוזיאון ינקו ₪65.00 פרטים נוספים
  רזמח [חתום ע"י המחבר]
     מילשטיין, אורי1970מחברות לספרות ₪55.00 פרטים נוספים
  תכי רקמה: רקמה יצירתית
     צוות המורים ; מדר, גילה ; רייס, נגהNDהמכללה האזורית תל חי - מכון לאמנויות - המחלקה לרקמה ₪40.00 פרטים נוספים
  British Business in Asia Since 1860
 1989Cambridge University Press ₪88.00 פרטים נוספים
  שו"ת מהר"ש מוהליבר: שאלות ותשובות וחקרי הלכה
     מוהליבר, שמואלתש"ם, 1980מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  אדריכלות בירושלים: הבנייה הערבית מחוץ לחומות
[סדרה]: אדריכלות בירושלים - תקופות וסגנונות
     קרויאנקר, דוד1985כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  The Mystic Vision: Papers From the Eranos Yearbooks - Vol. 6.
[SERIES]: The Bollingen Series / 30.
 1968Princeton University Press ₪120.00 פרטים נוספים
  Semitische Syntax im Neuen Testament: Band I - Satzlehre Teil 1 [THIS VOLUME ONLY]
 1962Vandenhoeck und Ruprecht ₪120.00 פרטים נוספים
  טריטוריות של הצבע: ביתן ישראל - תערוכת האמנות הבינלאומית ה-42 בבינאלה [בביאנלה] של ונציה - לודוויג בלום, יוסף זריצקי, יחיאל קריזה, אביבה אורי, משה קופפרמן, לארי אברמסון, אברהים נובאני, יהושע בורקובסקי, אסד עזי, גבי קלזמר
     פישר, יונה [אוצרות]1986משרד החינוך והתרבות ₪65.00 פרטים נוספים
  Marc Chagall: Gouaches, Dessins, Aquarelles
 1975Chene ₪120.00 פרטים נוספים
  השתנויות: תלבושות ותפאורה בתיאטרון הרוסי האוונגארדי [האוונגרדי]
     אייזנברג, נינה1991בית הקונפדרציה הציונית / החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  משקלות [משקולות] לזהב מאשאנטי: אוסף נחום ט. גידל
     גידל, נחום ט. [טקסט וצילומים]1971מוזיאון ישראל ₪80.00 פרטים נוספים
  כתיב מלא או חסר: פרוטוקול מסימפוזיון שנערך מטעם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות ביום ד` בחשון תש"ך (5 בנובמבר 1959)
[סדרה]: אוצר המורה
     תשכ"אהוצאת הספרים של הסתדרות המורים הישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  קובץ עבודות של המכון הישראלי לציוד חקלאי: דצמבר 1956-דצמבר 1959
     1959משרד החקלאות, המחלקה לפרסומים ₪75.00 פרטים נוספים
  לנוכח הממשי: ציורים מובחרים של בוגרי הסדנא לציור ורישום, ירושלים
     מנדלסון, אמיתי [אוצרות]2003בית האמנים ₪55.00 פרטים נוספים
  מים! מים!
[סדרה]: "לטף" ספריה חנוכית
     איזה [ציורים]NDתפוח ₪40.00 פרטים נוספים
  Erkenntnis und Irrtum: Skizzen zur Psychologie der Forschung
 1905Johann Ambrosius Barth ₪112.00 פרטים נוספים
  אורי צבי גרינברג: משורר אדנות האומה [חתום בידי המחבר]
[סדרה]: ספרית השעות
     ליפשיץ, א. [אריה]NDגחלת ₪45.00 פרטים נוספים
  Tales of Tzaddikim: Vol. I - Bereishis.
[SERIES]: ArtScroll Youth Series.
 1999Mesorah Publications ₪60.00 פרטים נוספים
  Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam: An Ecumenical Dialogue
 1996Continuum ₪80.00 פרטים נוספים
  מלים ותולדותיהן [מילים]
     קוטשר, יחזקאל1965קרית ספר ₪95.00 פרטים נוספים
  אלה מול אלה: תיאור משווה של ישובים ערביים ישראליים וישובים ביהודה ושומרון ("גדה מערבית")
     שטנדל, אוריתשכ"ח, 1968מרקכז ההסברה במשרד ראש הממשלה ₪45.00 פרטים נוספים
  To Bear Witnes: Holocaust Remembrance at Yad Vashem
 2005Yad Vashem ₪80.00 פרטים נוספים
  The Annotated Hobbit: Revised and Expanded Edition - The Hobbit or Three and Back Again - Illustrated by the Author
 2002Houghton Mifflin Company ₪80.00 פרטים נוספים
  תפלה וחג לתלמיד [תפילה]
     Schanin, Norman1960Ktav ₪80.00 פרטים נוספים
  רהיטים מעשה תשבץ מדמשק
     חסון, רחל2000יד ל. א. מאיר, מוזיאון לאומנות האסלאם ₪45.00 פרטים נוספים
  חותם הרמב"ן: חותמו האישי של הרמב"ן - מוצג מיוחד - תשל"ג, מס` 3
     שחר, ישעיהו1972מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Unit I: The World That Was, Section IIIa - Hungary/Romania: A Study of the Life and Torah Consciousness of Jews in the Cities and Villages of Transylvania, the Carpathian Mountains and Budapest
[SERIES]: The Living Memorial
 1999The Living Memorial / Hebrew Academy of Cleveland ₪140.00 פרטים נוספים
  L`anno Di Guglielmo 1189 1989: Monreale Percorsi Tra Arte E Cultura
 1989Edizioni Dorica ₪480.00 פרטים נוספים
  מאכס [מקס] נורדאו באגרותיו: עשרה פרקים - חמש תמונות
     שווארץ [שוורץ], שלוםתש"ד, 1944הוצאת המחבר ₪48.00 פרטים נוספים
  Unit I: The World That Was, Section II - Poland: A Study of the Life and Torah Consciousness of Jews in the Shtetlach, Towns and Cities of Poland
[SERIES]: The Living Memorial
 1997The Living Memorial / Hebrew Academy of Cleveland ₪180.00 פרטים נוספים
  מוזיאון ינקו-דאדא: עין-הוד - תערוכת פתיחה - קיץ תשמ"ג
     1983מוזיאון ינקו-דאדא ₪30.00 פרטים נוספים
  Partnership and Profit in Medieval Islam
[SERIES]: Princeton Studies on the Near East
 1970Princeton University Press ₪80.00 פרטים נוספים
  Palestine Lives: Interviews With Leaders of the Resistance
[SERIES]: Palestine Books / 40.
 1973Palestine Research Center / Kwaiti Teachers Association ₪140.00 פרטים נוספים
  מרסל ינקו: תערוכה רטרוספקטיבית
     1972מוזיאון תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  אפרוח אורח
[סדרה]: ספרית אריה
     בריאלמון, ל. בינונו / מרליה, מרסל [ציורים] / טוביה [תר`]NDאריה ₪45.00 פרטים נוספים
  The Photographic Encyclopaedia of Art: Tome III - The Louvre Museum, Greece (Continued), Rome [THIS VOLUME ONLY]
 1938Editions "Tel" ₪120.00 פרטים נוספים
  The Photographic Encyclopaedia of Art: Sculptures du Moyen Age [THIS VOLUME ONLY]
 1948Editions "Tel" ₪120.00 פרטים נוספים
  מדור דור / מדר דר: מעשיות ושיחות, אמרות ובדיחות, המצאות וחידות, הנהגות ומדות, מן השגור בפי העם על אישי ישראל מדור דור [סט בשלושה כרכים, כרכים א`, ב`, ג` - כרך ד` חסר]
     ליפטון, מ. [ער`]1929 / 1937 / 1938דורות ₪120.00 פרטים נוספים
  Avigdor Arikha: Paintings, Drawings and Pastels
 1983Marlborough Gallery ₪45.00 פרטים נוספים


12/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  חיי שנים-עשר הקיסרים
     סויטוניוס טרנקוילוס, גאיוס [גיוס] / שור, אלכסנדר [תר`]תשי"טמסדה ₪75.00 פרטים נוספים
  געזאמלטע שריפטן - זיבצנטער באנד - משיחס צייטן: א צייט-שטיק אין דריי אקטן [כרך זה בלבד]
     אש, שלום1928קולטור-ליגע ₪65.00 פרטים נוספים
  Population Pressure in Rural Anatlia: 1450-1600.
[SERIES]: London Oriental Series / Volume 27
 1972Oxford University Press ₪88.00 פרטים נוספים
  סיפורה של שכונה: סיפורים וציורים ירושלמיים
     סיטון, דוד1977ועד עדת הספרדים בירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  פסח חברוני: נפתולי חיים של צעיר ירושלמי - רומאן
     לנדאו, לולה / מס, חיים [ער`]1972קרית ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  אל העצמי: תהליכי אינדיבידואציה ומעברי חיים
[סדרה]: נשמה: סדרה בפסיכולוגיה יהודית
     נוב, דבורה ; כהנא, ברוך [ער`]תשע"ד, 2014ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  דרכי למושב: קובץ
     רובין, יוסף [ער`]תשכ"ד, 1964תנועת מושבי העובדים בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  "בנציון": כתבים ודברים מאת בנציון ישראלי מכנרת
     ישראלי, בנציון [בן-ציון] / יבנאלי, ש. [ער`]תשט"זעם עובד / קבוצת כנרת ₪55.00 פרטים נוספים
  ריבי-דם בקרב בדווים [בדואים] עירוניים: מחקר אנתרופולוגי [חתום ע"י המחבר]
     קרסל, גדעון מ.1982הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה
     אפרתי, נתן1991יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  למדנות, מוסר ואליטיזם: ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל
     טיקוצינסקי, שלמה2016מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ₪70.00 פרטים נוספים
  Iran under the Pahlavis.
[SERIES]: Hoover Institution Publication 164
 1978Hoover Institution Press ₪80.00 פרטים נוספים
  Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family: A Study based on decisions of Druze arbitrators and religious courts in Israel and the Golan Heights [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Social, Economic and Political Studies of the Middle East / Volume XXXI
 1982E. J. Brill ₪180.00 פרטים נוספים
  The Encyclopaedia of Islam - New edition. Glossary and index of technical terms to Volumes I-VIII and to the Supplement, Fascicules 1-6 [THIS VOLUME ONLY].
 1997Brill ₪80.00 פרטים נוספים
  תולדות קהילת אוג`דה
     מרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיתשפ"א  ₪85.00 פרטים נוספים
  The Parliamentary Election of Lebanon, 1968.
[SERIES]: Social, Economic and Political Studies of the Middle East / Volume II
 1972E. J. Brill ₪100.00 פרטים נוספים


10/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Psychology of Art: The Twilight of the Absolute.
[SERIES]: The Bollingen Series / 24.
 1950Pantheon Books ₪100.00 פרטים נוספים
  A Journey from Aleppo to Jerusalem in 1697
[SERIES]: Khayats Oriental Reprints / 3.
 1963Khayats ₪120.00 פרטים נוספים
  Vergleichendes Indogermanisch-Semitisches Worterbuch
 1911Vandenhoeck und Ruprecht ₪300.00 פרטים נוספים
  Notes and Documents From the Turkish Archives: A Contribution to the History of the Jews in the Ottoman Empire.
[SERIES]: Oriental Notes and Studies Published by The Israel Oriental Society / 3.
 1952The Israel Oriental Society ₪160.00 פרטים נוספים
  דלתא: פיתוח מערכת תרבותית אזורית - אזור הגליל ההררי
[סדרה]: פרסומי רשות העתיקות
     כהן, מיכאל; בן יוסף, אילן [ער`]2009רשות העתיקות ₪55.00 פרטים נוספים
  La Societe du Mont Liban: A l`Epoque de la Revolution Industrielle en Europe
[SERIES]: Bibliotheque Archeologique et Historique / 91.
 1971Librairie Orientaliste Paul Geuthner ₪220.00 פרטים נוספים
  בנתיבי עבודה: רשימות - דברים - מכתבים
     שוחט, אליעזר1967תרבות וחינוך ₪55.00 פרטים נוספים
  Theatre Complet de Musset: Preface, Chronologie, Notices et Releve de Variantes
 1964La Guilde du Livre ₪80.00 פרטים נוספים
  וידויו של חוליגן: שירים ופואמות
     יסנין, סרגיי / בסר, יעקב [תר`]תשל"א, 1970עקד ₪45.00 פרטים נוספים
  Naivni Umjetnici Svijeta: Povijesni Pregled, Suvremena Kretanja, Perspektive
 1972Mladost ₪180.00 פרטים נוספים
  The Schools of Ba`athism: A Study of Syrian Schoolbooks
 2000The Middle East Media Research Institute ₪72.00 פרטים נוספים
  The Islamic Pious Foundations in Jerusalem: Origins, History and Usurpation by Israel, with Maps, Illustrations and Original Arabic Documents
 1978The Islamic Cultural Centre ₪100.00 פרטים נוספים
  דירה להשכיר.
[סדרה]: ספרית "חלון" / 1.
     גולדברג, לאה / הימן, שושנה [איור]תשי"ט, 1959ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪200.00 פרטים נוספים
  דפים לריקוד - אביב תשמ"א.
[סדרה]: דפים לריקוד / 2.
     ברטונוב, דבורהתשמ"אהוצאה פרטית ₪45.00 פרטים נוספים
  אתגר אנטארקטיקה
     פרימור, סיגל / צלמונה, יגאל [אוצרות]1992מוזיאון ישראל ₪35.00 פרטים נוספים
  מעברי גבול
     עזי, אסד מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן ₪48.00 פרטים נוספים


09/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ימי הכלניות: ארץ ישראל בתקופת המנדט
     שגב, תום1999כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקים באמנות ישראלית
     סבג, רחלתשמ"טתל / משרד החינוך והתרבות - המינהל הפדגוגי - האגף לתכניות לימודים ₪45.00 פרטים נוספים
  אכול נכון לפי סוג הדם שלך: הפתרון הדיאטטי האישי לבריאות טובה, לתוחלת חיים ארוכה ולהשגת המשקל הרצוי - 4 סודי דם - 4 דיאטות
     ד`אדאמו, פיטר ג`. ; וויטני, קתרין / לוינסון, נורית [תר`] / גתי, דבורי [ער` מדעית]1999מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  היה נכון! חמישים [50] שנות צופיות עברית בארץ-ישראל - תרע"ט-תשכ"ט - 1969-1919
     אלון, חמדהתשל"ז, 1976עם הספר ₪48.00 פרטים נוספים
  מה ומי: לכסיקון [לקסיקון] מלחמת העצמאות - מהדורה שניה
     תלמי, אפריםתשכ"ה, 1965דבר ₪45.00 פרטים נוספים
  רצח מר לבנון: בשאר אסד וההתנקשות ברפיק חרירי
[סדרה]: עיון
     בלנפורד, ניקולס / סלע, מיכל [תר`]תשס"ח, 2007ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  אסד: המאבק על המזרח-התיכון
     סיל, פטריקתשנ"ד, 1993מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  Joseph Beuys: Arena - Where Would I Have Got if I Had Been Intelligent!
 1994Dia Center for the Arts / Distributed Art Publishers ₪100.00 פרטים נוספים
  חקרי יהדות
     פדרבוש, שמעוןתשכ"ו, 1965מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  I Will Bear Witness: A Diary of the Nazi Years 1933-1941
 1998Random House ₪48.00 פרטים נוספים
  לחיות נכון לפי סוג הדם שלך: המדריך האישי שיבטיח לך בריאות טובה וחיוניות בכל שלב בחייך - חיים נכונים ל-4 סוגי הדם
     ד`אדאמו, פיטר ג. ; וייטני, קתרין / גתי-יוסף, דבורי [ער` מדעית] / זיסקינד-קלר, יעל [תר`]2003מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  דיוקן הלוחם: עיונים על גיבורים וגבורה בסיפורת העברית של העשור האחרון
     ויס, הלל1975, תשל"האוניברסיטת בר-אילן ₪45.00 פרטים נוספים
  התשה: האסטרטגיה המדינית של מצרים הנאצרית בעקבות מלחמת 1967
     שיפטן, דן1989מערכות / משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות האמונה הישראלית: מימי קדם עד סוף בית שני - כרך שלישי - ו-ז [כרך זה בלבד]
     קויפמן, יחזקאלתשכ"טמוסד ביאליק / דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  ארץ בראי עברה: מחקרים בגאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל
     בן-אריה, יהושע / אהרנסון, רן ; לבסקי, חגית [ער`]2001י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  היישוב בימי הבית הלאומי 1948-1917
     אליאב, בנימין [ער`]1976כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  יחוד ויעוד: דברים על בטחון ישראל - מהדורה מיוחדת - מוגשת בהוקרה למשפחות השכולות
     בן-גוריון, דודתשל"ב, 1972מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  דת ומדינה בחקיקה: לקט [ילקוט] חיקוקים ופסיקה
     ורהפטיג, זרח ; חפץ, חיים ; גלס, דוד [ער`]תשל"ד, 1973משרד הדתות ₪48.00 פרטים נוספים
  קרן קימת [קיימת] ומצלמת: תמונות מהקופסה הכחולה 2003-1903
     דגון, גדי [אוצרות, ער`]2003חברת החשמל / קרן קיימת לישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  הצלבנים בממלכתם: מחקרים בתולדות ארץ-ישראל 1291-1099
     קדר, ב"ז [ער`]1987יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  הדרך אל הפנתיאון: אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרון הישראלי.
[סדרה]: שכול ישראלי / הראשון בטרילוגיה.
     לבל, אודיתשס"ז, 2007כרמל / מרכז מורשת מנחם בגין / המכללה האקדמית ספיר ₪48.00 פרטים נוספים
  זהבם של היהודים: ההגירה היהודית המחתרתית לארץ-ישראל, 1948-1945.
[סדרה]: ספרית אפקים / 191.
     זרטל, עדיתתשנ"ו, 1996עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  הדילמה הגרעינית של ישראל
     עברון, יאיר1987יד טבנקין / מכון ישראל גלילי לחקר כוח המגן / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  הראשונים לציון: תולדותיהם ופעולתם.
[סדרה]: כתבי אברהם אלמאליח / א.
     אלמאליח, אברהםתש"ל, 1970ראובן מס ₪75.00 פרטים נוספים
  מאמביוולנטיות לברית בלתי כתובה: ישראל, צרפת ויהודי צרפת 1957-1947
     פינקוס, בנימין2005מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון / אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪65.00 פרטים נוספים
  Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning - The Moslims of the East-Indian-Archipelago (With 20 Plates and 2 Maps)
 1970E. J. Brill ₪380.00 פרטים נוספים
  Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut
 1983Harvard University Press ₪192.00 פרטים נוספים


08/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Revue de l`art chrétien - Tome LX [THIS VOLUME ONLY].
 1910Honore Champion ₪120.00 פרטים נוספים
  Bak: Oils; Watercolours; Drawings, 1972-1974.
 1974Aberbach Fine Art ₪80.00 פרטים נוספים
  Bak: Paintings of the last decade.
 1978Aberbach Fine Art ₪80.00 פרטים נוספים
  אור הסמטאות האבודות: עולמו של מ. ברנשטיין [בעברית ואנגלית]
     בסוק, ח. מ. / קלונסקי, אליעזר [ער`]1986יובל ₪120.00 פרטים נוספים
  א. ב. - חדשות השומרונים : העיתון השומרוני הראשון - כרך שבעה עשר 1986 [כרך זה בלבד] [בעברית, אנגלית וערבית]
     צדקה, בנימים ; צדקה, יפת בן רצון [ער`]1986  ₪120.00 פרטים נוספים
  א. ב. - חדשות השומרונים : העיתון השומרוני הראשון - כרך שמונה עשר-1987 [כרך זה בלבד] [בעברית, אנגלית וערבית]
     צדקה, בנימים ; צדקה, יפת בן רצון [ער`]1987  ₪120.00 פרטים נוספים
  פינסק: ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין - כרך ב` [כרך זה בלבד]
     תמיר [מירסקי], נחמן [ער`]תשכ"ו, 1966אירגון יוצאי פינסק-קארלין במדינת ישראל ₪100.00 פרטים נוספים
  Surgery of Spine Trauma.
 1989Churchill Livingstone ₪180.00 פרטים נוספים
  Byzantine Wall Painting in Asia Minor - Plates II [THIS VOLUME ONLY].
 1969Irish University Press ₪260.00 פרטים נוספים
  מקורות לתולדות החינוך בישראל - כרך ג`: מפתחות [כרך זה בלבד]
     אסף, שמחה / גליק, שמואל [ער`]2002בית המדרש לרבנים באמריקה ₪55.00 פרטים נוספים
  The Synagogue Within: Antwerpen`s Eisenmann Schul [IN ENGLISH, FRENCH, GERMAN AND HEBREW].
[SERIES]: Scholarly Correspondence and Writings of Liepman Philip Prins
 2004Ktav ₪180.00 פרטים נוספים


07/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  על האופניים
[סדרה]: עולמות - סדרת ספרי מסע
     מרמרי, חנוךתשס"ה, 2005עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי המזרח בארץ-ישראל (בעבר ובהווה): כרך א` - זכרונות, תולדות, תעודות, עובדות, רשמים, ציונים, מספרים וצרופי מעשים [כרך זה בלבד]
     גאון, משה דוד1982ועד עדת הספרדים בירושלים / המרכז לשילוב מורשת יהודי המזרח במשרד החינוך והתרבות ₪120.00 פרטים נוספים
  מסעות חיי בארץ הנהריים ובישראל
[סדרה]: פרסומי אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל / 43.
     שמש, גדעון2011אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  תנועת הבונד בפולין בין שתי מלחמות העולם
     ברזלי, צבי1994כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר חרבן יהדות אירופה [חורבן]: סקירה היסטורית מקיפה משולבת במאמרי השקפה
     שפיגל, דינהתשנ"טסמינר לבנות "נוה-ירושלים" ₪55.00 פרטים נוספים
  הצופה שנרדם: הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה
     בר-יוסף, אורי2001זמורה-ביתן ₪55.00 פרטים נוספים
  מוסר וייעוד: הדרכה מוסרית חינוך ערכי וייעוד האדם במשנתם של חכמים
     מיארה, מאיר   ₪55.00 פרטים נוספים
  מי מושלם: ביקורת עצמית ויחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התלמודדות במשפחה ובחברה - פרקי הסתכלות והדרכה
     אדהאן, מרים / בן-יוסף, ר. [תר`]תשנ"ו, 1996פלדהיים ₪45.00 פרטים נוספים
  חצות בסיציליה: על אמנות, אוכל, היסטוריה, נסיעות ועל הקוזה נוסטרה
     רוב, פיטר / שחם, דוד [תר`]תש"ס, 2000זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות החינוך של עם ישראל: ספר שני - ימי-הביניים [סט בשני כרכים]
[סדרה]: תולדות החינוך של עם ישראל בשלשה ספרים, מימי קדם עד המאה השש עשרה
     מוריס, נתן ראובן מס ₪75.00 פרטים נוספים
  מישוב למדינה: יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהיליה פוליטית
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     הורוביץ, דן; ליסק, משה1977עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  יד למאיר ארזי
     ארזי, מאירתשמ"ח, 1988אייר ₪55.00 פרטים נוספים
  בשם התבונה: שיחות עם חבר הכנסת הרב חיים אמסלם
[סדרה]: ספרי יהדות
     איתן, אריתשע"ג, 2012בבל / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה - כרך ג` [כרך זה בלבד]
     שוורץ, דב [ער`]2019אוניברסיטת בר-אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  החסידות כמיסטיקה: יסודות קוויאטיסטיים במחשבה החסידית במאה הי"ח
     ש"ץ אופנהיימר, רבקה1980 [1968]הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  ברית: כתב עת של יהודי מרוקו / 27: [מבט על קהילת מראקש] [כרך זה בלבד] [בעברית וצרפתית]
     2008אות ברית קודש ₪45.00 פרטים נוספים
  מיכאל סלע: פרקי חיים [חתום ע"י מיכאל סלע]
     גולדשטיין, יוסיתשע"ג, 2013שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  בדרך לצה"ל: זכרונות
     אבידר, יוסףתש"ל, 1970מערכות ₪55.00 פרטים נוספים
  הגות יהודית במבחן הדורות: חקר ועיון
     בן ששון, יונהתשנ"דמחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות ₪65.00 פרטים נוספים
  נושאי החותם: דיאלוג עם בני הדור השני לשואה
     ורדי, דינה1990כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  חרם בשם המדע
     וליקובסקי, עמנואל / וליקובסקי כוגן, שולמית [תר`, ער`]תשס"ארמ ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי מוצל: מגלות שומרון עד מבצע עזרא ונחמיה
     לניאדו, עזראתשמ"אהמכון לחקר יהדות מוצל ₪240.00 פרטים נוספים
  יהודים וערבים בישראל במציאות משתנה: בעיות, מגמות, תרחישים והמלצות
[סדרה]: פרסום מס` 3/32
     חסון, שלמה ; אבו-עסבה, ח`אלד [ער`]2004מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות ₪48.00 פרטים נוספים
  `ופנינו חברונה!`: חברון והתנועה הציונית בין חזון למציאות 1948-1882
     אלמכיאס, יורםתשע"ט, 2019כרמל ₪75.00 פרטים נוספים
  The New Encyclopaedia of Islam: New Edition - Glossary and Index of Terms to Volumes I-IX and to the Supplement, Fascicules 1-6
 2000Brill ₪80.00 פרטים נוספים
  שמש בענן: סיפורים
[סדרה]: ספרית אמונים / י
     גרנטשטין, יחיאלתשל"ה, 1975מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  מילון איתאב למונחי בורסה וניירות ערך: עברי-עברי-אנגלי
[סדרה]: הספריה לניהול מתקדם
      איתאב ₪55.00 פרטים נוספים
  זאוס בוול סטריט: כלכלה וחברה בראי המיתולוגיה היוונית [חתום ע"י המחברת]
     אבנימלך, מוריהתשע"ב, 2012פרדס ₪45.00 פרטים נוספים
  בנתיב עולי הרגל לארץ הקודש
[סדרה]: קרדום - דו ירחון למורי דרך / 13-14.
     שילר, אליתשמ"א, 1981ביה"ס לתיירות / מערך ההסברה - מנהל התיירות ₪45.00 פרטים נוספים
  תנועת "החלוץ" באיראן - תקומתה ונפילתה, 1942-1963
     סעידי, אברהם [המדאני]תשנ"הארגון הגג של יוצאי איראן בישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  אדם חדש בצורת יהודי: עיון בהגותו של א"ד גורדון
[סדרה]: מחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמן
     פירר, אהוד2019אוניברסיטת בר-אילן ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר היובל: הובל שי לכבוד מו"ה נחום סאקאלאוו [סוקולוב] ביום מלאת חמש ועשרים שנה לעבודתו הספרותית מאת חבריו ורעיו הסופרים
     תרס"ד, 1903  ₪95.00 פרטים נוספים
  Praisers of Folly: Erasmus, Rabelais, Shakespeare
[SERIES]: Harvard Studies in Comparative Literature
 1964Victor Gollancz ₪72.00 פרטים נוספים
  מרדף
     רחמן, אפרים משרד הביטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  חיי יום-יום בארץ ישראל: במאה התשע עשרה [ה-י"ט]
[סדרה]: חיי יום-יום בארץ ישראל
     אביצור, שמואלתשל"וא` רובינשטיין / עם הספר ₪48.00 פרטים נוספים
  תקופות בתוהו: כרך ראשון - שחזור ההיסטוריה העתיקה מיציאת מצרים עד מכתבי אל-עמארנה
     וליקובסקי, עמנואלתשנ"זרמ ₪65.00 פרטים נוספים
  יומן מלחמה: מלחמת יום הכיפורים, תשל"ד 1973, בחזית הצפון - מול הסורים, ובחזית הדרום - מול המצרים כחייל וחובש בנח"ל המוצנח - גדוד 50
     חבר, אמנוןתשע"ט  ₪55.00 פרטים נוספים
  בין שתי המלחמות: הפעילות הביטחונית והצבאית לכוננות והתכוננות של צה"ל, מתום מלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים [1973-1967]
     נדל, חיים2006מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought 1882-1948
 1992Institute for Palestinian Studies ₪220.00 פרטים נוספים
  הספינקס: אחמדינג`אד והמפתח לפצצה האיראנית
[סדרה]: עיון
     מלמן, יוסי ; ג`בדנפר, מאיר / קליין, יוסי [ער`]תשס"ז, 2007ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  הדראמה [הדרמה] הישראלית
[סדרה]: גומא - ספרי מדע ומחקר / האמנויות
     עפרת, גדעון1975צ`ריקובר / האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לאמנויות ₪45.00 פרטים נוספים
  לאהוב: חינוך מתוך אהבה [השיטה שחוללה מהפכה אמיתית בחינוך]
     רבי, יצחקתשפ"בפורסם בידי המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  יסודות החינוך: שיחות פדגוגיות [סט בשני כרכים]
[סדרה]: כל כתבי רבי שמשון רפאל הירש
     הירש, שמשון רפאל / וואלף, אביעזרי; פושינסקי, שלום [תר`] נצח ₪120.00 פרטים נוספים
  עבריות ומעבר לה: דיוקן אינטלקטואלי של מנהיג רוחני בעידן מהפכני - הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) 1996-1922, הוגה, מחנך ואיש מעשה: אלג`יריה; צרפת; ישראל
[סדרה]: הסדרה לפילוסופיה יהודית
     שרביט, יוסף2018אדרא ₪48.00 פרטים נוספים
  רבי מאיר מלובלין: מיסד ישיבת חכמי לובלין, תולדותיו, חייו ומפעליו
     פרנקל, איסרתשי"ג, 1952ביתן הספר ₪55.00 פרטים נוספים
  Herodium: An Archeological Guide
  The Herodium Expedition ₪100.00 פרטים נוספים


06/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  יעקב אגם: תמונות - פסלים
     אגם, יעקב1973מוזיאון תל אביב לאמנות ₪65.00 פרטים נוספים
  קן-אצילים: רומן
     טורגנייב, איוואן סרגייביץ` [טורגניב, י. ס.]/ חזן, ל. [תר`]תרפ"ד, 1924אברהם יוסף שטיבל ₪40.00 פרטים נוספים
  ה`הנדלרים` של הנדלר
     הנדלר, דוד / בריטברג-סמל, שרה [אוצרות]1981מוזיאון תל אביב לאמנות ₪95.00 פרטים נוספים
  Yaacov Agam
[SERIES]: Art Now
 1977Thames and Hudson ₪60.00 פרטים נוספים
  באפק: ספר ראשון: כסופים [באופק, כיסופים][כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריה "לדור"
     בורלא, יהודהתש"געם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אבי הישוב: הברון רוטשילד ופעלו
     קרסל, גצל1954מגן ₪45.00 פרטים נוספים
  בין שני עולמות: מסות ופרקי התבוננות בעריכת דוד אוחנה
     כהנוב, ז`קלין2005כתר ₪95.00 פרטים נוספים
  סידור אזור אליהו: כמנהג אשכנז (פולין) הישן, על פי דעת הגר"א, כולל תפילות ג` רגלים וימים נוראים סליחות לתעניות בנוסח ליטא ועוד הרבה הוספות, ערוך ומונה בדקדוק רב ע"פ סידורים ישנים עם מבוא והערות רבות בעניני נוסחאות התפילה
     כהן, יהושע; וינוגרד, ישעיהו / כהן, דוד [ער`]תשס"ומכון "כרם אליהו" ₪45.00 פרטים נוספים
  נפילת ענקים
     פולט, קן / לוינסון, נורית [תר`]2011מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  עוברת אורח בדממה: עשר שנות הכשרה בסין, סיפור
     פאביאן ורדיה / בת-עדה, חגית [תר`] אסיה ₪45.00 פרטים נוספים
  Yosl Rakover Talks to God
 1999Jonathan Cape ₪60.00 פרטים נוספים
  חיים גליקסברג: תקופתו הירושלמית
     גליקסברג, חיים / פישר, יונה [אוצרות]תשל"חמוזיאון ישראל ₪40.00 פרטים נוספים
  שיחון עברי-לאדינו: עם תוכן העניינים לפי הא"ב
     כהן-סראנו, מתילדה2019ש. זק ₪45.00 פרטים נוספים
  רישומים יפניים מאוסף מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, חיפה
     לנצמן, אלי1974מוזיאון ישראל / מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית ₪60.00 פרטים נוספים
  הערים הסמויות מעין
     קאלווינו, איטאלו / שילוני, גאיו [תר`]תשמ"ד, 1984ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  מיכאל גרוס: עבודות בחלל פתוח ובחלל סגור, 1976-77
     גרוס מיכאל / פישר, יונה [אוצרות]1977מוזיאון ישראל ₪80.00 פרטים נוספים
  מוצא המינים: היבטים חזותיים
     לשד-רובינשטיין, יונה; שלם, רותי; שוורץ, שרה [אוצרות]2009האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  דבורה בטרפילד: סוסים ירושלמיים
     בטרפילד, דבורה / וייל, מרטין; רחום, סטפני [אוצרות] / כרמון, אפרת [תר`]1981מוזיאון ישראל ₪40.00 פרטים נוספים
  א. גמז: 60 שנות עיצוב
     גמז, אברם / גאון, איזיקה [אוצרות] / לוי-סוארי, עדיה [תר`]1991מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים


03/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Magritte: 1898-1967
 1998Ludion Press ₪380.00 פרטים נוספים
  שיטת סילבה למנהלים ולאנשי עסקים
     סילבה, חוזה ; סטון, רוברט ב.תשמ"ט, 1989אור-עם ₪45.00 פרטים נוספים
  אור על האור: מדריך רפואי לטיפול בעור וטיפוחו
     וולף, רוני1990ידיעות אחרונות ₪40.00 פרטים נוספים
  Moholy-Nagy: Photographs and Photograms
 1980Pantheon Books ₪140.00 פרטים נוספים
  בתי כנסת מספרים: בליווי תצלומים וכתובות
     תלמי, אפרים1983מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
  אלי כהן: האיש שלנו בדמשק
     בן-חנן, אלי1968א.ד.מ. ₪65.00 פרטים נוספים
  מדארג`: ספר לימוד לערבית הספרותית לבתי ספר וללימוד עצמי [כרך זה בלבד]
     עינת, מאירתשכ"ח, 1968ח. פרוינד ₪48.00 פרטים נוספים
  תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו - אסופת מאמרים
     הרציג, חנה [ער`]תשס"ה, 2005האוניברסיטה הפתוחה ₪48.00 פרטים נוספים
  Let There Be Light: Thirty Days in the Lives of the Chabad-Lubavitch Lamplighters
 1986Merkos L`inyonei Chinuch ₪180.00 פרטים נוספים
  לנין ברכבת.
[סדרה]: גשרים / 9.
     מרידייל, קתרין / בריל, יפתח [תר`]2021, תשפ"אי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  Weizmann: Discours et Ecrits
 1946Département de la Jeunesse de l`Organisation Sioniste Mondiale ₪80.00 פרטים נוספים
  כנופיית המפציצים: הכוונות הטובות בדרך ללילה הקטלני ביותר במלחמת העולם השנייה
[סדרה]: הקיפוד והשועל
     גלדוול, מלקולם / הרלינג, גיא [תר`]2021, תשפ"בכנרת, זמורה, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  Rabbi Schneur Zalman: Volume I: Biography [THIS VOLUME ONLY]
 1969Chabad Research Center / Kehot Publication Society ₪380.00 פרטים נוספים
  שעה אפלה: מנהיגותו של צ`רצ`יל
     מקארטן, אנתוני / לפידות, אהרון [תר`]2021משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪48.00 פרטים נוספים
  המועדים בהלכה
     זוין, שלמה יוסף בית הלל ₪55.00 פרטים נוספים
  אשכול: ביוגרפיה
     גולדשטיין, יוסי2003כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  הקולנוע של אלין רנה
[סדרה]: קולנוע
     ארמס, רוי1986כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר רמת השרון: יובל הארבעים - תרפ"ב-תשכ"ב
     קרסל, ג. 1963, תשכ"דהמועצה האזורית רמת השרון ₪45.00 פרטים נוספים
  פרחי ירושלים
     שמידע, אבי / דרום, דוד [צילום]תשמ"וכנה / כרטא ₪65.00 פרטים נוספים
  ממזרח ועד סוף מערב: יהודי ספרד 1992-1492
[סדרה]: סדרת אלבומים על קהילות ישראל בתפוצות
     פורטר, רות; הראל-חושן, שרה [ער`]1992בית התפוצות על שם נחום גולדמן / משרד הביטחון ₪75.00 פרטים נוספים
  סיפור ושורשו: עיונים בהתפתחות הפרוזה העברית
[סדרה]: ספריית מקור
     ורסס, שמואל1971אגודת הסופרים העברים בישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  The ABC of Our Alphabet
 1942The Studio Publications ₪60.00 פרטים נוספים
  יפן המודרנית: תרבות והיסטוריה - מהדורה מתוקנת ומורחבת
     שילוני, בן-עמי2002, תשס"גשוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  מרכבות האלים: מצפונות העתיד אל מסתורי העבר
     פון דניקן, אריך / לוין, עמשי [תר`]1975צ`ריקובר ₪45.00 פרטים נוספים
  דו מימד / תלת מימד: פסטיבל ישראל ירושלים, תיאטרון ירושלים, 16 במאי-7 ביוני 1992
     אבירם פריצקי, נועה [אוצרות]1992  ₪65.00 פרטים נוספים
  החויה המיסטית [החוויה]
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     שרפשטיין, בן-עמיתשל"ב, 1972עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  בין אפגאניסתאן לארץ-ישראל: מזכרונותיו של נשיא הקהילה בצפון אפגאניסטאן [אפגניסטן]
     מישראל, ישראל / קציר, יששכר [ער`]תשמ"אועד עדת ספרד / המרכז לשילוב מורשת יהודי המזרח במשרד החינוך והתרבות ₪45.00 פרטים נוספים
  רבגוניותה של המוסיקה [המוזיקה]
     ברנשטין, ליאונרד / הירשברג, יצחק ; הירשברג, שלומית [תר`]תשל"ג, 1973רשפים ₪48.00 פרטים נוספים
  אנטומיה של אחיזות עיניים: קיסינג`ר והמדיניות האמריקאית במזרח התיכון [עיניים]
     אלרואי, גיל קרל1975, תשל"והדר ₪45.00 פרטים נוספים
  מלים ותולדותיהן [מילים]
     קוטשר, יחזקאל1965קרית ספר ₪95.00 פרטים נוספים
  Worlds in a Small Room
 1974Penguin Books ₪160.00 פרטים נוספים
  מאבק מדיני במלכודת: יהודי פולין 1939-1935.
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר התפוצות / ספר שלושים וחמישה.
     מלצר, עמנואל1982המכון לחקר התפוצות / אוניברסיטת תל אביב ₪45.00 פרטים נוספים


02/06/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Jerusalem Stabile
 1980The Israel Museum ₪100.00 פרטים נוספים
  Is It Hard? Is It Easy?
  William R. Scott ₪100.00 פרטים נוספים
  יוסל ברגנר: ציורים 1955-1975
     ברגנר, יוסל1976מוזיאון תל אביב לאמנות ₪55.00 פרטים נוספים
  Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mosaic Pavements in Israel [SIGNED BY AUTHORS].
[SERIES]: Bibliotheca Archaeologica / 6.
 1987"L`Erma" Di Bretschneider ₪480.00 פרטים נוספים
  מחווה לזריצקי: לכבוד יום הולדתו התשעים, קטלוג יצירותיו באוספי מוזיאון ישראל, ירושלים
     זריצקי, יוסף / פישר, יונה [ער`]1981מוזיאון ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל במאה השבע-עשרה: בתאורו של אבליה צ`לבי
     צ`לבי, אבליה / שילר, אלי [תר`, ער`]1980אריאל ₪120.00 פרטים נוספים
  מן המקור: הישוב הישן על לוח המודעות - קובץ כרוזים ועלונים מפרסומי ירושלים במאה הקודמת, ת"ר-ת"ש, בצרוף באורי רקע [סט בשלושה כרכים]
     קלוגר, בנימיןתשמ"א  ₪180.00 פרטים נוספים
  מרפסות
     גרשטיין, דוד1984דומינו ₪65.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513