ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 11/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
 משיחיות בדור גירושי ספרד ופורטוגל
     תשבי, ישעיהתשמ"ה, 1985מרכז זלמן שזר ₪85.00 פרטים נוספים
 הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס
     בונפיל, ראובןNDי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
 רק לא מלחמת אחים: פרשת ידידיה סגל
     סגל, חגיתשס"ט, 2009שילה / ברכץ ₪55.00 פרטים נוספים
  Teen Titans: The Silver Age- Volume one [THIS VOLUME ONLY]
 2017DC Comics ₪97.50 פרטים נוספים
  נרות חרס מארץ-ישראל: אוסף של לואיס וכרמן וורשאו
     ישראלי, יעל; אבידע, אורי  מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
 Die Juden in der Armee Osterreich-Ungarns: Illegale Transporte: Skizze zu einer Autobiographie
 1971Olamenu ₪74.10 פרטים נוספים
 ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס [מרכס, מארקס]: למלאת לו 70 שנה: חלק עברי
     תש"י, 1950בית המדרש לרבנים באמריקה ₪65.00 פרטים נוספים
 העיצוב האמנותי [האומנותי] של הסיפור במקרא
     בר-אפרת, שמעוןתש"ם, 1979ספרית פועלים ₪55.00 פרטים נוספים
 פירושי רבנו אליהו מלונדריש ופסקיו
     מלונדריש, אליהו [מנחם] / זק"ש [זקס], מרדכי יהודה ליב [ער`] / רות, בצלאל1956מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  לא עיר לא כפר: האדריכלות של הקיבוץ 1910-1990 [בעברית עם מבוא באנגלית]
     כהנא, פרדי 2011יד טבנקין- מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית ₪55.00 פרטים נוספים
  Teaching Literature Rhetorically: Transferable Literacy Skills for 21st Century Student
 2018Stenhouse ₪117.00 פרטים נוספים
 Uniwersytet Zbirow
 1946Wojewodzka Zydowska Komisia Historyczna ₪78.00 פרטים נוספים
  Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia
 1984Bloomsbury ₪78.00 פרטים נוספים
 חקירות בסמנטיקה מושגית: המארג הלשוני וההיערכות של מושגים מופשטים
     סוברן, תמר NDי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
 משפט נירנברג: פסק הדין של בית הדין הצבאי הבינלאומי
[סדרה]: פסקי דין במשפטים של פושעי מלחמה: כרך א`
     מושקאט, מריון [מבוא]תשכ"א ,1961יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים
 סדר: רב עמרם גאון [שני חלקים בכרך אחד] [פקסימיליה]
     גאון, עמרםתשכ"ה, 1964קריה נאמנה ₪65.00 פרטים נוספים
  נחלאות בלב עיר: לסייר עם יד בן-צבי בירושלים
     שלו-כליפא, נירית / מירון, אייל [ער`]2003יד יצחק בן-צבי ₪75.00 פרטים נוספים
 נוף וגזע [חתום על ידי מחבר]
     יונתן [טויבמן], י. ל. [יהודה לייב]תשט"ו, 1954נ. טברסקי ₪95.00 פרטים נוספים
  ישראל: עם, ארץ, מדינה- פרקים בזיקת העם לארצו
     שנאן, אביגדור; אופנהיימר, אהרן; גרוסמן, אברהם; קניאל, יהושע [ער`]1998יד יצחק בן-צבי- המרכז ללימודי ארץ-ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  נרניה [סט בשישה כרכים מתוך סדרה של שבעה כרכים]
[סדרה]: מרגנית- ספרי מופת לילדים ולנוער: נרניה [כרך א`]: אחיינו של הקוסם / [כרך ב`]: הסוס ונערו / [כרך ג`]: הנסיך כספיאן / [כרך ד`]: המסע בדורך השחר / [כרך ה`]: כס הכסף / [כרך ו`]: הקרב האחרון
     לואיס, קליב סטפלס / טורי, גדעון [תר`] / בינס, פולין [איור]תש"ס, 2000זמורה-ביתן ₪240.00 פרטים נוספים
 פרקים במלחמת ישראל (תש"ח-תש"ט)
     ברסלבסקי, משה [ער`]1949הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting
 1997HarperCollins ₪65.00 פרטים נוספים
 Uniwersytet Zbirow
 1946Wojewodzka Zydowska Komisia Historyczna ₪58.50 פרטים נוספים
 In den Schlachten der Erkenntnis
 1912Delachaux & Niesle S.A. ₪78.00 פרטים נוספים
 ספר חגור האפד [האפוד] / ספר שלשלת רבני שלוניק ורבני סופיא [בכתב רש"י]
ראו ספר בעט צחות כתבו / מראש הררי שכל חצבו.... בו יכיל מזכרת הגטין וחליצות מסודרים / כל דיני גט כתיבתו ואופני נתינתו מבוארים / וכל סדרי הגט עי שליח דבר דבור על אפניו / ויבאו שמות האנשים על הנשים על עבר פניו...
     פיפאנו, דוד בן אברהם1925אברהם אסא ₪331.50 פרטים נוספים


10/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  סערת נפש
     יובל, יורם2001קשת ₪45.00 פרטים נוספים
  Freud, Einstein, and Marx: The Influence of Judaism on their Work
 1998Tailor Press ₪78.00 פרטים נוספים
  שנאת עולם לעם עולם
     סוקלוב, נחוםתשס"ז, 2007מכון ז`בוטינסקי בישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  הדברים בשפת ליבם
     יציב, גדי1986אדם ₪45.00 פרטים נוספים
  Jewish Mysticism: The Infinite Expression of Freedom
 2007The Littman Library of Jewish Civilizaition ₪97.50 פרטים נוספים
  שושנת יריחו: ארץ ישראל: סביבה, זהות, תרבות
     קינן, עמוס1998, תשנ"טזמורה- ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפורי אלף לילה ולילה
     עליכם, שלום / אהרוני, אריה [תר`]תשל"ו, 1976אל"ף ₪45.00 פרטים נוספים
  החפים מחטא: ילדי היהודים בתופת הנאצית
     מינץ, רחל / פרנס, אברהם [תר`]1969מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
 ספר היובל לכבוד י.נ. [יעקב נחום] אפשטיין: למלאת לו שבעים שנה
     תש"י, 1950י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪95.00 פרטים נוספים
 מלון [מילון] עברי-יידי שלם / פולער העברעיש-יידישער ווערטערבוך [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: א-מ [כרך ב`]: נ-ת
     צאנין, מ. [מרדכי]תש"ך, 1960לעצטע נייעס ₪280.00 פרטים נוספים
 Voyages en Zigzag: Ou Excursions d`un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le Revers Italien des Alpes
 1844Dubochet et Compagnie ₪136.50 פרטים נוספים
 Fissil Vertebrates of Africa [VOLUMES II & III]
 1970Academic Press ₪175.50 פרטים נוספים
 Theodor Herzls Lehrjahre (1860-1895): Nach den Handschriftlichen Quellen
 1920R. Lowit ₪97.50 פרטים נוספים
  לא רציונלי ולא במקרה: הכוחות הסמויים שמעצבים את ההחלטות שלנו
     אריאלי, דן / סמו, בר-הלל גילי [תר`]2009, תשס"טמטר ₪45.00 פרטים נוספים
  קופסת מתכת – אליעזר ורבקה
קופסת תכשיטים משנות ה-50
     צל-ציוןND  ₪200.00 פרטים נוספים
  היקום האלגנטי: על-מיתרים, ממדים נסתרים והחיפוש אחר התיאוריה של הכול
     גרין, בראיין / לוטם, עמנואל [תר`]2012, תשע"במטר ₪45.00 פרטים נוספים
  ללא כתונת-פסים [חתום בידי המחבר]
     צור, מוקי1976, תשל"ועם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  יומן-נעורים: עם מונוגרפיה על לסל מאת גיאורג ברנדס
[סדרה]: לגבולם: כנוס מבחר יצירותיהם של יהודים מלשנות-נכר: כתבי פרדיננד לסל: ספר ראשון
     לסל, פרדיננד / כהן, ישראל [תר`]תש"ולגבולם ₪45.00 פרטים נוספים
  To Teach in Ancient Israel: A Cognitive Linguistic of a Biblical Hebrew Lexical Set
 2014De Gruyter ₪331.50 פרטים נוספים
  Behind the Wall: The Women of the Destitute Asylum Adelaide, 1852-1918
 2008Wakefield Press ₪58.50 פרטים נוספים
  על אומנות המלחמה
[סדרה]: ספרי-מופת ומחקרים בהיסטוריה צבאית
     מאקיאוולי, ניקולו / דורמן, מנחם [תר`]תשכ"ה, 1964מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  The Jew as Other: A Century of English Caricature 1730-1830 - An Exhibition April 6 - July 31, 1995
 1995The Jewish Theological Seminary of American ₪58.50 פרטים נוספים
  קנאת דוד: איש ריב: חיי דוד בן-גוריון: כרך ד` [כרך זה בלבד]
     טבת, שבתי2004, תשס"השוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  הדודאים נתנו ריח: פרקים מפולקלור צמחי ישראל
     דפני, אמוץ גסטליט ₪55.00 פרטים נוספים
  שני צעדים לפני כולם: מלוחמת עומק למערכות מיוחדות-וינגייט המצביא
     גרייצר, עפרה2015מודן / משרד הביטון- מערכות ₪45.00 פרטים נוספים
 עלי ומכתש
        ₪390.00 פרטים נוספים
  חיים במערות הר חברון
     חבקוק, יעקבתשמ"ה, 1985משרד הבטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  שטן גדול, שטן קטן: מהפכה ומילוט באיראן
     צפריר, אליעזר (גייזי)תשס"ב, 2002ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים


09/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  צפור אחוזת קסם [ציפור]: זלדה - כתבים וציורים
     זלדה [שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי]תשע"ד, 2014עמותת זלדה ויצירתה ₪120.00 פרטים נוספים
  מאלף ועד תו: מלון האותיות והתנועות כעזר להקנית הקריאה
     קרח שגב, דליה ; טל, לאה ; אלון, עמנואל2008מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדת הרב לאו: הגדה של פסח
     לאו, ישראל מאיר [ביאור]2006משכל / ספרי חמד / ידיעות אחרונות ₪40.00 פרטים נוספים
  טיולים בעקבות נשים
     שכטר-פייל, עידית2015משכל / ספרי חמד / ידיעות אחרונות ₪48.00 פרטים נוספים
  עיר המנוחות: בתי העלמין של ירושלים
     בנבנשתי, מירון1990כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  אגרות [איגרות] ריא"ם [רבי יהודה אריה ממודינא]
     ממודינא [ממודינה], יהודה אריה [ריא"ם] / בוקסנבוים, יעקב [ער`]תשמ"ד, 1984בית-הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג אוניברסיטת תל אביב ₪240.00 פרטים נוספים
  "והתורקים [והטורקים] אינם עוד שולטים...": מבט על ארץ-ישראל בימי מלחמת-העולם הראשונה
     טוראל, שרה [אוצרת]2008מוזיאון ארץ ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  Le Grand Cours de Cuisine: Ferrandi - L`Ecole Francaise de Gastronomie
 2018Hachettte Cuisine ₪214.50 פרטים נוספים
  Israel, God`s Key to Redemption
 1986Bible Light ₪78.00 פרטים נוספים
  כתאב אלשהאדאת ואלותאיק: ספר העדויות והשטרות לרב סעדיה גאון
     גאון, סעדיה / בן-ששון, מנחם, ברודי, מנחם2021האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ₪200.00 פרטים נוספים
  ספר הביטויים המקיף: תזאורוס עברי-אנגלי-עברי
     סבניה-גבריאל, נרי 2004יבנה ₪95.00 פרטים נוספים
  המלון [המילון] העברי
     גרזובסקי, יהודה / ילין, דוד 1935 ,תרצ"ודביר ₪95.00 פרטים נוספים
  מגילת האדמה [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: קורות [כרך ב`]: דמויות [כרך ג`]:פירות
     אגמון [ביסטריצקי], נתן [ער`] / קרסל, ג. [גצל אליקים] / וייץ, יוסףתשי"א, 1950הקרן הקימת לישראל ₪180.00 פרטים נוספים
  יהושע ברנדשטטר
     ברנדשטטר, יהושע / ברנדשטטר, צילי1982[הוצאת העורכת] ₪48.00 פרטים נוספים
  Ein Buch fur Unsere Mutter: Schabbat und Feste im Garten der Kindheit
 1925Philo ₪117.00 פרטים נוספים
  אמהות
     אורבך, עליזה1998סטימצקי ₪48.00 פרטים נוספים
  רפי לביא: נא לקרוא מה שמצוייר כאן
     ביברמן, אפרת, ברסט, דגנית [ער`]2009המדרשה - בית הספר לאומנות ₪65.00 פרטים נוספים
  100 הגדולים בכדורגל הישראלי [מאה]
     פוהורילס, אביעד ; עמיקם, רון ; יוסיפוביץ, אורן2017, תשע"זהצוק ₪65.00 פרטים נוספים
  אוסף תעודות ארמיות ממצרים העתיקה: א - אגרות / נספח: אגרות ארמיות מן המקרא [כרך זה בלבד] [בעברית, אנגלית וארמית]
     פורטן, בצלאל ; ירדני, עדה [ער` ; תר`]1986האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  מוצא: סיפור ארץ-ישראלי
     ברוזה, מאיר ; ברוזה, צריתשנ"ד, 1994כנה ₪65.00 פרטים נוספים
  כוחו של הסטיילינג: המדריך להלבשת הבית
     רובינזון, אורלי2016[בהוצאת המחברת] ₪95.00 פרטים נוספים
  פסיעות: ספר למוד [לימוד] ומקרא
     מלומד [לרמן], נ. [נפתלי] / אפרתי, מ. צ. / לואיזדה [לואיזאדא], א. ר. [אביגדור רנצו]תשט"ז, 1956יבנה ₪65.00 פרטים נוספים
  גלות בית [באנגלית]
     עמיחי, יהודה1998Harry N. Abrams ₪97.50 פרטים נוספים
  תל אביב ברלין - ספר מסע
     מודן, רותו ; פיידנט, יאן ; דובילנסקי, שלי ; פינקוס, ירמי ; פויכטנברגר, אנקה ; פרידמן, מירה ; רנרט, איציק ; קולטון, בתיה ; ואגנברט, הנינג2010  ₪65.00 פרטים נוספים
  תל אביב ברלין - ספר מסע
     מודן, רותו ; פיידנט, יאן ; דובילנסקי, שלי ; פינקוס, ירמי ; פויכטנברגר, אנקה ; פרידמן, מירה ; רנרט, איציק ; קולטון, בתיה ; ואגנברט, הנינג2010  ₪65.00 פרטים נוספים
  הצופן: סודות היקום ושם האדם הטמונים באותיות העבריות
     כהן, זמירתשס"ח, 2007הדברות יהודית [הידברות] ₪55.00 פרטים נוספים


08/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Chanel: Catwalk - The Complete Karl Lagerfeld Collections
 2019Thames & Hudson ₪214.50 פרטים נוספים
  צבע החיים: חייו ויצירתו של אלכסנדר פן
     הלפרין, חגית 2007הקיבוץ המאוחד / מרכז קיפ ₪48.00 פרטים נוספים
  מסע קבוצתי: המדריך למנחה קבוצות
     זיו, ירון; בהרב, יעל2001גל ₪65.00 פרטים נוספים
  הרג קומנדטורה
     מורקמי, הרוקי / לוין, שאול [תר`] תש"ף, 2020כנרת, זמורה, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  כרמים: סיפור אהבה (כשר)
     שלו, אסתר [ער`]2018רשת מלונות ישרוטל ₪65.00 פרטים נוספים
  עברית כהלכה: מדריך בענייני לשון
     פרץ, יצחק1961יוסף שרברק ₪75.00 פרטים נוספים
  אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ`בסקי - שנות הצמיחה (תרמ"ז-תרס"ב)
     הולצמן, אבנר1995מוסד ביאליק / בית-הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג אוניברסיטת תל אביב ₪60.00 פרטים נוספים
  Arabische Grammatik
 1887Der Buchhangelung des Waisenhauses ₪97.50 פרטים נוספים
  זכרונות, חלומות, מחשבות
     יונג, קרל גוסטאב [קארל גוסטב] / יפה, אניאלה [ער`] / אנקורי, מיכה [תר`]תשנ"ד, 1994רמות ₪85.00 פרטים נוספים
  Forgotten Victims; The Abandonment of Americans in Hitler`s Camps
 1994Westview Press ₪136.50 פרטים נוספים
  Der SS-Staat: Das System der Deutschen Konzentrationlager
 1946L. Schwann ₪78.00 פרטים נוספים
  עוטה עור הנמר
[סדרה]: שירת מופת בעריכת שלונסקי
     שותא רוסתוילי [רוסתוולי] / שלונסקי, א. ; זהר, צבי [ער`] / גפונוב, ב. [תר`]1969ספרית פועלים / מפעלי ניר חדרה ₪220.00 פרטים נוספים
  בין הנודרים ובין הנדרים: פואטיקה, תמטיקה ורטוריקה ביצירת חיים חיים גורי
     שהם, ראובן 2006מכון בן גוריון ₪60.00 פרטים נוספים
  כתבי י. מ. פינס - בנין [בניין] הארץ: כולל קטע מתולדותיו, יומנו, מכתביו לשלוחיו, ומאמריו ומכתביו בעניני [ענייני] בנין ארץ-ישראל [כרכים ב+ג] [חתום בידי דוד ילין]
בנין הארץ [כרך ב`]: כרך ב` - ספר א` [כרך ג`]: כרך ב - ספר ב`
     פינס, יחיאל מיכל / ילין, דוד, מיוחס, יוסף [ער`]1938, תרצ"טדביר ₪180.00 פרטים נוספים
  Bibel und Talmudschatz; Ein Buch fur die Judische Familie
 1936J. Kauffmann ₪97.50 פרטים נוספים
  הדים של ניגון: שירת דור הפלמ"ח וחבורת "לקראת" בזיקתה לשירת אלתרמן
     שחם, חיה1997הקיבוץ המאוחד / אונברסיטת חיפה ₪45.00 פרטים נוספים
  Less than Nothing; Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism
 2012 / 2013Verso ₪97.50 פרטים נוספים
  מאוטהאוזן: מחנה ריכוז וכיליון [כליון]
     אקשטיין, בנימיןתשמ"ד, 1984יד ושם ₪65.00 פרטים נוספים
  Das Kathe Kollwitz Werk
 1930Carl Reissner ₪97.50 פרטים נוספים
  בין המשורר למדינאי: נתן אלתרמן - 12 טורים ואגרת, דוד בן-גוריון - 2 אגרות
     אלתרמן, נתן ; בן-גוריון, דוד תשל"בהקיבוץ המאוחד ₪35.00 פרטים נוספים
  ארונות קודש ותשמישי קדושה מאיטליה בישראל
     ש"א נכון1970דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  "חסמבה" או: חבורת סוד מוחלט בהחלט
     מוסנזון, יגאל / כץ, שמואל [איור]2010משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪30.00 פרטים נוספים
  "חסמבה": והמרגלים בחיל-האוויר
[סדרה]: חסמבה 10
     מוסינזון, יגאל / אריה, מ. [איור]2011משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪30.00 פרטים נוספים
  זורבה היווני
     קאזאנצאקיס, ניקוס / צוקרמן, אמיר [תר`] 2003עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  בריטניה ונתיביה להודו: תכניות בריטיות לקשר את הים התיכון והמפרץ הפרסי ע"י שירות אניות-קיטור בנהר פרת ומסילת-ברזל בעמק הפרת בשנים 1834-1872
     אילת, אליהו תשל"א, 1971י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  כל הדברים, מבהיקים כיפים
[סדרה]: מועדון קוראי מעריב
     הריוט, ג`יימס ; קדימה, אברהם [תר`]תשמ"א, 1981זמורה, ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  Fortes ad res Judaicas Spectantes: Records of the Trials of the Spanish Inquisition in Ciudad Real [IN SPANISH AND ENGLISH]
[VOL. 1]: The trials of 1483-1485
 1974The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪97.50 פרטים נוספים
  שיטת סאוויטרי לכושר מושלם באמצעות האטה יוגה
     סאוויטרי אהוג`התשמ"ג, 1983ש. פרידמן ₪48.00 פרטים נוספים
  מגוחך בעורף האויב
     גבע, דודו ; ניב, קובי1985אדם ₪65.00 פרטים נוספים
  אגרות [איגרות] רבי עזריאל הילדסהיימר
     הילדסהיימר, עזריאל / אליאב, מרדכי [ער`]1965ראובן מס ₪175.50 פרטים נוספים
  האלים החדשים: המיתולוגיה של המותגים [חתום בידי המחבר]
     ורשבסקי, שמואל, סיגן, לילך / ארבל, עדי [ער`]תשס"ב, 2002משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  Giordano Bruno and the Kabbalah; Prophets, Magicians, and Rabbis
 1997Yale University Press ₪78.00 פרטים נוספים


07/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גבעת ווטרשיפ
     אדמס, ריצ`רד / ליטוין, רנה [תר`]1984, תשמ"הזמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  קנאה: מבט שונה ומרתק על רגש אנושי שכיח וכואב
[סדרה]: פסיכולוגיה
     בלוויס, מקסיאן / הרלינג, גיא [תר`]תש"ע, 2010מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  רציה, רגש ושיפוט ערכי
     שטראוס, מיכאל 1998, תשנ"טאוניברסיטת חיפה / זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  מבוא לכלכלה: מאקרו-כלכלה
     אורון, יצחק; מארק, נילי; עופר, אמירה  עמיחי ₪45.00 פרטים נוספים
  מלכוד העצמי: CBT והערכה עצמית למתבגרים - מדריך למטופלים
     נוימן-חדד, אורנה תש"ף, 2019ספרי ניב ₪65.00 פרטים נוספים
  Fluid Mechanics
 2018Cambridge University Press ₪97.50 פרטים נוספים
  יהדות קווקז [חתום בידי המחבר]
     יוספוב, משהNDג`וינט ישראל / אשל ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינה בכל מחיר: סיפור חייו של דוד בן-גוריון
     שגב, תום2018כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  צמחיאל: אגדה ורקמה
     צ`יז`יק, ברוך / צ`יז`יק-אילון, נעמי [רקמה]תשס"ג, 2003צפונות תרבות- עמותה לקידום אמנים ואמנות בישראל / משרד הביטחון ₪180.00 פרטים נוספים
  Plants of the Bible: A Complete Handbook to all the Plants with 200 Full-Color Plates Taken in the Natural Habitat
 1982Cambridge University Press ₪175.50 פרטים נוספים
  הפילוסופיה של היהדות
[סדרה]: ספרי מופת בחכמת ישראל
     גוטמן, יצחק יוליוס / ברוך, י. ל. [תר`] / וויסלבסקי, צבי [ער`]תשכ"ג, 1963מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  בחזרה לעיירה: אנ-סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית, 1912-1914, מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט פטרסבורג [אנסקי ; סנט]
     גונן, רבקה [ער`]1994מוזיאון ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  הידעת את הארץ: ב`- ארץ הנגב [חלק זה בלבד]
[סדרה]: הידעת את הארץ
     ברסלבסקי, יוסףתש"ז, 1946ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  ז`ן-אוגוסט-דומיניק אנגר: חמישים ושלושה רישומים מן החי ממוזיאון אנגר וממוזיאון הלובר [53] [מהדורה רב לשונית בעברית וצרפתית]
[סדרה]: מוזיאון ישראל / 214
     אנגר, ז`ן-אוגוסט-דומיניק / אריכא, אביגדור 1981מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  שוובל - "תל אביב, תל אביב!"
     שוובל [איוון]1986מודן ₪65.00 פרטים נוספים
  בריאה ואבולוציה: התיאוריה הביוסמיוטית- האבולוציה כהיתאמות פנימית לאלוהים
     סלומון רוטשילד, פרידריך / שריג צויגל, יוסף [תר`]תשנ"ד, 1994חנה סורק ₪65.00 פרטים נוספים
  המוח: זיכרון וחשיבה- כיצד לשפר את יכולת המוח ולהאריך את ימיו
     קהאלסה, דהארמה סינג / פרנקל, משה [ער`] / בן-ארי, אלכס [תר`]1999כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ביאליק היה אומר: מדברי המשורר שבכתב ושבעל-פה
     ביאליק, חיים נחמן / בקר, יעקב [כינס וסידר]תש"ךדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700 - Essays in Honour of Benjamin Arbel
[SERIES]: The Medieval Mediterranean / VOL 122
  Brill ₪546.00 פרטים נוספים
  יחזקאל שטרייכמן
     שטרייכמן, יחזקאל / צלמונה, יגאל [אוצר]1987מוזיאון ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700 - Essays in Honour of Benjamin Arbel
[SERIES]: The Medieval Mediterranean / VOL 122
  Brill ₪624.00 פרטים נוספים
  אדריכלות מודרנית בירושלים: דפי דיון מס` 4 [בעברית ואנגלית]
     אחימאיר, אורה ; לוין, מיכאל [ער`]1980מכון ירושלים למחקר ₪45.00 פרטים נוספים
  מוזה מוזאיקה [אמני מוזאיקה בישראל]
     ניצן, יעל2009קוראים / ארגון אמני המוזאיקה בישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  המפזר מכפר אז"ר [המפוזר] על-פי מהרשק
     גולדברג, לאהתשע"ה, 2014עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מכתבי אהבה סיניים
     קוי-לי / אברהמי, איזי [תר`]1981תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  בחירות גורליות: אמנות מאוסף גורליט
     שטיינברג, שלומית [ער`]2019מוזיאון ישראל ₪78.00 פרטים נוספים
  בית לחם וכנסית המולד [וכנסיית]
     בן יוסף, ספי ; ברקאי, גבריאל ; כץ, אבי ; שור, נתן ; שילר, אלי 1980אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  Maimonides` Medical Writings: The Art of Cure - Extracts from Galen
 1992The Maimonides Research Institute ₪175.50 פרטים נוספים
  הו!: המוזיקה לפני הכל- מדור מיוחד על שירה ומוזיקה- שירה, פרוזה, מסות, תרגומים [גליון 17]
[סדרה]: הו!- כתב עת לספרות / 17- דצמבר 2018, טבת תשע"ט.
     מנור, דורי [ער`] / בסקין, סיון; סקאל, משה [חברי מערכת]2018, תשע"טהו!- עמותה לספרות עברית / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  סערת נפש
     יובל, יורם2001קשת ₪45.00 פרטים נוספים
  קטעים מתוך LEGENDA AUREA (אגדת הזהב)
     Jacobus a VoragineNDאקדמון ₪45.00 פרטים נוספים
  מגלת אסתר [מגילת] [ארתור שיק]
     שיק, ארתור1974ספרית מעריב / החברה האמריקאית-ישראלית למו"לות ₪95.00 פרטים נוספים
  אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
[סדרה]: אופקים חדשים במשפט
     וינשל-מרגל, קרן תשע"ו, 2016נבו ₪120.00 פרטים נוספים
  בקעת בית-שאן: החבל ואתגריו על גבול המדבר
     ניר, דב / כפכפי, יצחק [ער`]1989המועצה האזורית בקעת בית-שאן / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Gender in the Book of Ben Sira: Divine Wisdom, Erotic Poetry, and the Garden of Eden
 2013De Gruyter ₪331.50 פרטים נוספים
  מגילת איכה: פירוש ישראלי חדש - המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו
     זקוביץ, יאיר ; שנאן, אביגדור2017, תשע"זאבי חי ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  לצאת מהדיכאון
[סדרה]: פסיכולוגיה
     קריימר, פיטר / ברוורמן, אמה [תר`]תשס"ו, 2006מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  חיות הקודש: יצורי הפרא בבית מדרשם של חז"ל
[סדרה]: ספרי יהדות
     חברוני, עידו2016ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  סידור אישי [כולל תקליטור] [חתום בידי המחבר]
     יובל, חנןתשס"ט, 2009עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  שירת המשמעות: לוגותרפיה - בין תיאוריה למעשה
     שלמה, שגית 2019אקו"ם / שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  שירת הברבור [חתום בידי רפי פלד]
     פלד, רפי ; רשף, יורם / אהרונסון, מאיר [אוצר]2014המוזיאון לאמנות ישראלית רמת-גן ₪120.00 פרטים נוספים
  מיומנויות הנחיה לקבוצות: מדריך למנחה
     אורט, מינה ; זילברמן, מיקי 2000אח ₪85.00 פרטים נוספים
  אנדיורנס
     לנסינג, אלפרד / גרוסלרנר, מרינה [תר`] 2013ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  הערפילאים [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: האימפריה האחרונה / [כרך ב`]: באר האלוהות / [כרך ג`]: גיבור העידנים.
     סנדרסון, ברנדון / גרוסמן, צפריר [תר`]2011אופוס ₪120.00 פרטים נוספים
  יהדות תימן: כרך ראשון - בצל שלטון האסלאם ובסביבה המוסלמית [כרך זה בלבד]
     טובי, יוסף יובל / בן-שלום, עדיאל [ער`] תשע"חהאגודה לטיפוח חברה ותרבות ₪95.00 פרטים נוספים
  בתי הכנסת בגליל ומקומם באמנות ובארכיטקטורה ההלניסטית והרומית: חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה- חלק א` [חלק זה בלבד] [בעברית עם מבוא באנגלית]
     פרסטר, גדעון1972האוניברסיטה העברית בירושלים ₪95.00 פרטים נוספים
  גן ונוף: ירחון לגננות ושתלנות [סט של חמישה כרכים]
[חוברת א` כרך כ"ו]: תשרי, תשל"א / [חוברת ז` כרך ט"ז]: ניסן, תשכ"א / [חוברת ח` כרך ט"ז]: אייר תשכ"א / [חוברות ה`-ו` כרך ט"ז]: שבט-אדר 1960 / [חוברות י"א-י"ב כרך כ"ה]: אב-אלול תש"ל.
     גוני, י.; שרף, שילו; שור, י. [חברי המערכת]  הסתדרות הפועלים החקלאים- אירגון הגננים בישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian
 2009Zone Books ₪97.50 פרטים נוספים
  כוח בלתי מוגבל: המדע החדש של הישג אישי
     רובינס, אנתוני / ארנון, אדר [תר`] תשס"ט, 2009אור-עם ₪65.00 פרטים נוספים
  על הפנים: פורטרטים, קריקטורות ואיורים
     כהן, שלמה / סלע, אורי [הקדמה]1988כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  קניספל: רטרוספקטיבה, 1950-2015 [חתום בידי האמן]
     קניספל, גרשון / בלס, גילה [ער`] / דונר, בתיה [תר`] 2015מעיינות / הקיבוץ המאוחד / ספרית הפועלים ₪240.00 פרטים נוספים
  משה הופמן: חיתוכי עץ 1980-1966
     הופמן, משה1989סדנת ההדפס ירושלים ₪75.00 פרטים נוספים
  The Sacred Bridge: Carta`s Atlas of the Biblical World
 2014Carta ₪292.50 פרטים נוספים
  ספר באר-שבע
     גרדוס, יהודה ; שטרן, אליהו [ער`]1979כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  למדוד את התהום: סיפורו של יצחק צוקרמן [אנטק]
[סדרה]: ראשונים בארץ
     הרשלג, פועה תשס"ויד יצחק בן-צבי / בית לוחמי הגטאות ₪45.00 פרטים נוספים
  פרו-טבע, אנטי-טבע - ביאנלה III לפיסול עין הוד 1994 [3 ; שלישית]
     לוין, מיכה [אוצר]1994עמותת הביאנלה לפיסול ₪65.00 פרטים נוספים
  ג`אז
     ארנו, ז`ראל ; שנל, ז`אק / קרפל, דני [ער`] / גפנר, מיה ; פרידמן, לילך [תר`]2000לדורי ₪48.00 פרטים נוספים
  פלאפל עם חריף
     קישקה, מישל2019מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  היקום בקליפת אגוז
     הוקינג, סטיבן / לוטם, עמנואל [תר`] / אונא, יכין [ער`]תשס"ג, 2003ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  בשבילי ארץ התנ"ך: נופים וטבע - מאז ועד עתה
     פז, עוזי2006מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
[סדרה]: אופקים חדשים במשפט
     קרייני, מיכאיל2002האוניברסיטה העברית ₪180.00 פרטים נוספים
  שיר של אש ושל קרח: ספר שלישי חלקים א`+ב`- סופת החרבות [בשני כרכים] [ספר זה בלבד]
[סדרה]: פנטסיה
     מרטין, ג`ורג` / חנוך, דוד [תר`] 2002אופוס ₪85.00 פרטים נוספים
  Before the God in the Place for Good Remembrance: A Comparative Analysis of the Aramaic Votive Inscriptions From Mount Gerizim
 2013De Gruyter ₪331.50 פרטים נוספים


06/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  כוח סוס
     סומק, רוניתשע"ג, 2013כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מדרש תנאים על ספר דברים: ספר ב`- סדר כי תצא עד גמירא [כרך זה בלבד]
     האפפמאנן, דוד צבי [הופמן]תשמ"ד  ₪140.00 פרטים נוספים
  פנחס שדה: שירים 1988-1985
     שדה, פנחסתשמ"ט, 1988שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  לצאצאי: זכרונותי- חלקים א` - ב`
     ילין, אטה [איטה]תשל"ט, 1979ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  המוות המוזר של אירופה: הגירה, זהות, אסלאם
     מאריי, דגלס / רדלר, אורי [תר`]תשע"ט, 2019שיבולת ₪45.00 פרטים נוספים
  אדרת אליהו: סיפור שהוא היסטוריה
     שטיין, א. ש.תשע"ז, 2017אחווה ₪45.00 פרטים נוספים
  הזמן
     עמיחי, יהודהתשל"ז, 1977שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  מפת ערב - שירים
     פרייל, גבריאל [פריל]תשכ"אדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  נתניהו: ביוגרפיה
     כספית, בן / זיו, איתי [תר`]2017ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪65.00 פרטים נוספים
  והרוח באותיות
     נאמן, נפתליתשמ"ה, 1985ספריית פרוזה ₪45.00 פרטים נוספים
  The First Reader and three Plays.
 1946Maurice Fridberg ₪70.20 פרטים נוספים
  אל ארצך, אל מולדתך
     קינן, עמוסתשמ"א, 1981ספרי ידיעות אחרונות / עידנים ₪65.00 פרטים נוספים
  שניאור: מן החיים והמוות- מונוגרפיה ספרותית
     נתנאל, לילך2019, תש"ףמוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  פירוש והשלמה של חוזים
     זמיר, איל1996המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים ₪120.00 פרטים נוספים
  רבי יוסף ראש הסדר: זרקור אל הרב שנשכח ואל חיבוריו הנחשפים בגניזה הקהירית
     גינת, ליפא2018  ₪120.00 פרטים נוספים
  הראיון המסייע
[סדרה]: השכלה וחינוך
     בנימין, אברהם / ינאי, יונה [תר`]1969ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  גלילות ארץ-ישראל עם תרגום לעברית בשם אגרת הקודש
[סדרה]: מקורות ארץ ישראל / ה`
     גרשון בן אליעזר סגל / בן צבי, יצחק [ער`]תשי"גמוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר טארוט ענק
     הראל, אילנה2017אסטרולוג / משכל ₪75.00 פרטים נוספים
  Curriculum Vitae
     הופמן, יואל2007כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  אל שתי נערות נכבדות [שירים 1970-1977]
     שדה, פנחס1977שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  לחשב ערכים מחדש: שיהיה למה לקום בבוקר
     ורשבסקי, שמואל / גור, דורית מיה [איור] 2017סטימצקי ₪55.00 פרטים נוספים
  Kamasutra: el tratado sobre sexo y pasion mas antiguo del mundo [IN SPANISH]
 2006Prakash Books ₪97.50 פרטים נוספים
  הבנאליות של האדישות: יחס הישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית לרצח-העם הארמני
     אורון, יאיר1995דביר / מכללה לחינוך - סמינר הקיבוצים ₪55.00 פרטים נוספים
  Harry potter: The Complete Collection [7 VOLUME SET].
[VOL. I]: Harry Potter and the Philosopher`s Stone / [VOL. II]: The Chamber of Secrets / [VOL. III]: The Prisoner of Azkaban / [VOL. IV]: The Goblet of Fire / [VOL. V]: The Half-Blood Prince / [VOL. VI]: The Deathly Hallows.
 2018Bloomsbury ₪300.00 פרטים נוספים
  חמשה חומשי תודה: נוסח יהודי ונוסח שומרוני עם הדגשה מדויקת של השינויים בין שתי הנוסחאות- ספר דברים, על פי תצלום של ספר התורה הקדום ביותר הוא ספר אבישע הנמצא עד היום ברשות העדה השומרונית בשכם
     צדקה, אברהם ורצון תשכ"ב, 1961  ₪55.00 פרטים נוספים
  הספר הגדול של בילבי גרב-ברך: התעלולים הנפלאים מכל הספרים
[סדרה]: מרגנית - ספרי מופת לילדים ולנוער
     לינדגרן, אסטריד / ואנג נימן, אינגריד [איור] / כספי, דנה [תר`]תשע"ו, 2016כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  האחים קרמאזוב - ספר שני [כרך זה בלבד]
[סדרה]: עם עובד - ספריה לעם / 651
     דוסטויבסקי, פיודור מיכאלוביץ` / מירסקי, נילי [תר`]תשע"ב, 2012עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  ספר היובל לאברהם ברלינר [ברכת אברהם] [סט בשלושה כרכים] [בעברית, אנגלית, גרמנית, יהודית-ערבית ושפות נוספות] [פקסימיליה]
     פריימאנן, אהרן; הילדעסהיימער [הילדסהיימר]NDמקור ₪370.50 פרטים נוספים
  הרהורים בשאלה היהודית
[סדרה]: ספרי דעת זמננו
     סארטר, ז`אן - פול / ברינקר, מנחם [תר`]תשל"ח, 1978ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
   תפילות ופיוטים בארמית בסדר התפילה ובמיוחד תולדותיה ומקורותיה של שירת אקדמות
     נתן, נפתלי; אנדור, ברגר / מושקוביץ, י"צ; שורצברט, י. [תר`]תשל"ג  ₪120.00 פרטים נוספים
  שמשון
     ז`בוטינסקי, ז. [זאב]NDא. י. שטיבל ₪45.00 פרטים נוספים
  נסיעה בארץ-ישראל והרהורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים
     שדה, פנחסתשל"ד, 1974שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  the Archaeological Setting of the Shrine of Bethphage.
 1961Franciscan Press ₪78.00 פרטים נוספים
  אימון קו-אקטיבי: כישורים חדשים לאימון אנשים להצלחה בעבודה ובחיים
     ויתוורת`, לורה; קימסי-האוס, הנרי; סנדאהל, פיל 2006דניאלה די-נור ₪55.00 פרטים נוספים
  Le Puits de l`Exil: La theologie dialectique du Maharal de Prague (1512-1609).
[SERIES]: Presences du Judaisme.
 1966Albin Michel ₪97.50 פרטים נוספים
  בנימין וואלף היידענהיים מתרגם מדקדק ומדפיס: הגדה של פסח: קוים לדמותו
     לוינגר, ישראל מאיר [ער`]תשמ"ז[בהוצאת העורך] ₪180.00 פרטים נוספים
  זכרון לאברהם אליהו [זכרון להרכבי]: קבוצת מאמרים בחכמת ישראללכבוד אברהם אליהו הרכבי לזכרון שבעים שנה לימי חייו [סט בשלושה כרכים] [בעברית, ערבית-יהודית, גרמנית, יוונית, צרפתית ואנגלית] [פקסימיליה]
[סדרה]: סדרת ספרי יובל -א,ב,ג
     גינצבורג, דוד ; דובער מארקאן, יצחק [ער`]ND  ₪450.00 פרטים נוספים
  מחקרי-טבע ומכתבים
     קושניר, טוביהתש"טמכורה / עם עובד ₪120.00 פרטים נוספים
  תפארת ישראל לכבוד ישראל לוי ביום מלאת לו שבעים שנה [ספר היובל לישראל לוי] [פקסימיליה][סט בשני כרכים][בעברית, גרמנית, וערבית-יהודית]
     בראנן, מרדכי ; עלבאגען, יצחק משה [ער`]NDמקור ₪292.50 פרטים נוספים
  אמרות או הרהורים וכללי מוסר
     לרושפוקו / זמורה, ישראל [תר`]NDמחברות לספרות ₪65.00 פרטים נוספים
  Festschrift zu Ehren des Dr. A. Harkavy - aus anlass seines Siebzigsten Lebensjahres [VOL. III - THIS VOLUME ONLY][FACSIMILE][IN HEBREW, JUDEO-ARABIC, GERMAN, GREEK, FRENCH AND ENGLISH]
 ND  ₪117.00 פרטים נוספים
  שעורים בתולדות הארכיטקטורה: כרך א`- ימי קדם, חלק א`- מצרים וקדמת אסיה [חלק זה בלבד]
[סדרה]: שעורים בתולדות הארכיטקטורה
     ארלין, א.1964אורט טכניקום גבעתיים- ספריה טכנית ₪95.00 פרטים נוספים
  חתומות שפתי [מהדורה דו לשונית עברית- אנגלית]
[סדרה]: ישפה
     שטרן, רות / דגני, אסי [תר`] / אלטשולר, איתי [איור]2001אבן חושן ₪45.00 פרטים נוספים
  בזכות הנורמאליות, או: נסיון להיחלץ מן המשבר הניאו-יהודי על-ידי שיבה למקורותיה של הציונות [כולל מכתב חתום] [תדפיס מוקדם מתוך "הגות ומחקר" מס. 3-4] [הנורמליות]
     יהושע, א. ב.NDאוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת: מדריך מעשי לידיעת-העצמי
     לאמה, דלאי / הופקינס, ג`פרי [תר` וער`] / פנפיל, גילה [תר`]2010ידידי הדהרמה- מדף הספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  תחרות עסקית בהלכה: ניתוח כלכלי של דיני הסגת גבול
     ליברמן, יהושע1989, תשמ"טאוניברסיטת בר-אילן ₪120.00 פרטים נוספים
  הגיאוגרפיה במשנה: המקומות-טיבם וערכם
     סגל, בן-ציוןתשל"טהמכון לחקר המשנה, מכון מראות המשנה ₪65.00 פרטים נוספים
  Quelques Juifs et Demi-Juifs [VOLUME I+II]
 1928Bernard Grasset ₪97.50 פרטים נוספים


04/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  דגנית שטרן שוקן: משרד בתל-אביב
     סוקמן, רחל [אוצרת וער`] / פלאנץ, ריצ`רד [תר`]1995  ₪117.00 פרטים נוספים
  טוסקנה למתקדמים: הנופים, המאכלים, הניחוחות, האווירה- הדבר האמיתי, וגם- 101 מתכונים אותנטיים של המסעדות [מאה ואחד]
     אילון, בת` / ריבק, יוסי [צילום]/ חובב, גיל [תר`]2008דניאלה די-נור ₪55.00 פרטים נוספים
  American Jewry and the Holocaust: the American Jewish Joint Distribution Comittee, 1939-1945.
 1982Wayne State University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  במאי קמיפלגי?: הפולמוס המשיחי בתנועת חב"ד: עיונים במשנת-הגאולה של הרבי מליובאוויטש נבג"מ זי"ע על יסודות-ההלכה ברמב"ם
     סופר, יחזקאלתשע"ב[פורסם בידי המחבר] ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר הכנרת: חלק א`- האגם, חלק ב`- חופים ואתרים
     גפן, משה; גל, יצחקי / לבנה, מיכה [ער`]תשנ"ב, 1992מדינת ישראל - משרד הביטחון / מינהלת הכנרת ₪55.00 פרטים נוספים
  היזון חוזר: ציור/ פיסול/ הדפס
     טולקובסקי, צבי [אוצר] / רטיק, דבורה; ליכט, גליה [תר`] 1993סדנת ההדפס ירושלים- מרכז פלורנס מילר לאמנות ₪65.00 פרטים נוספים
  הארבע כנפות שלי: מעין אבטוביאוגרפיה [חתום בידי המחבר] [אבטוביוגרפיה]
     גרין, עמנואל1967מחברות לספרות ₪55.00 פרטים נוספים
  Kiki Smith: All Creatures Great and Small
 1999Kestner Gesellschaft / Scalo ₪78.00 פרטים נוספים
  אלה תולדות: סיפורה של משפחת טשרנוביץ
     זוטא, רמה; צור, מוקי; אבידור, דנה; צור, שמואל; צור, גיורא; צור, יואבתשע"ט, 2019[בהוצאת המשפחה] ₪120.00 פרטים נוספים
  חיים נחמן ביאליק: שירים- תר"ן - תרנ"ח [מהדורה מדעית בלוויית מבואות וחילופי נוסח]
     ביאליק, חיים נחמן / מירון, דן [ער`] 1983דביר / מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006: ועדת וינוגרד: מלחמת לבנון השנייה: דין וחשבון סופי [סט בשני כרכים]
     וינוגרד, אליהו [יו"ר הוועדה] / גביזון, רות [חברת הוועדה]; דרור, יחזקאל; נדל, חיים; עינן, מנחםתשס"ח, 2008מוציא לאור לא ידוע ₪95.00 פרטים נוספים
  Botero [IN SPANISH]
[SERIES]: GRANDES PINTORES DEL SIGLO XX
 1996Globus ₪117.00 פרטים נוספים
  Hirshhorn: Museum and Sculpture Garden- 150 Works of Art
 1996Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution / Harry N. Abrams ₪85.80 פרטים נוספים
  Confronting the Occupation: Work, Education, and Political Activism of Palestinian Families in a Refugee Camp.
 2004Stanford University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  סמכויות כלליות של הרשות המבצעת
     כהן, מרגית2002המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים ₪180.00 פרטים נוספים
 הירושלמים - מסע בספר הטלפון [הטלפונים] המנדטורי 1946
מהדורה מיוחדת ומוגבלת
     חננאל, משה / רומן, ידין [ער`] / רייך דנה [ער` לשונית] / ויצמן, ג`ורג` [צלם ראשי] / מוסק, משה [יועץ היסטורי]2007מגאזין ארץ הצבי בע"מ [ארץ וטבע] ₪450.00 פרטים נוספים


03/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Erzahlungen von Engeln, Geistern und Damonen
 1994Lambert Schneider ₪58.50 פרטים נוספים
  חבלי-אנוש: הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה
[סדרה]: פסיכואנליזה פרשנות ותרבות
     קרא-איוונוב קניאל, רות 2018, תשע"חכרמל ₪85.00 פרטים נוספים
  Remembering Tylia - a memoir
 1999New Foundation Press ₪117.00 פרטים נוספים
  כל ארץ נפתלי; הכינוס הארצי הכ"ד לידיעת הארץ
     הירשברג, ח. ז. [חיים זאב]; אבירם, י. [ער`]תשכ"ח, 1967החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ₪65.00 פרטים נוספים
  מחקרים בתולדות היהודים בארץ-ישראל ובאיטליה
     תמר, דודתשל"ג, 1973ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה 1862-1917
     פרנקל, יונתן 1989עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  במשעול חיי [חתום בידי המחבר]
     מלכא, רפי 2015בהוצאת המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice
 2014American Psychiatric Publishing ₪370.50 פרטים נוספים
  Dragon Rises, Red Bird Flies; Psychology & Chinese Medicine
 2010Easland Press ₪78.00 פרטים נוספים
  משפט, תרבות וספר: ספר נילי כהן
     גרוסקופף, עופר / לביא, שי [ער`]2017, תשע"זאונברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  Parables of the Sages; Jewish Wisdom from Jesus to Rav Ashi
 2011Carta ₪253.50 פרטים נוספים
  Peter and Pan; From Ancient Greece to Neverland
 2019The Israel Museum ₪78.00 פרטים נוספים
  מחקרי ארץ; לקסיקון גיאוגרפי של כתבי הקודש
     לעוויזאהן [לויזון], שלמה / קרסל, ג. [גצל] [מבוא]NDמחברות לספרות / מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  Chaim Weizman [Two Volume Set]
[VOL I]: The Making of a Zionist Leader / [VOL II]: The Making of a Statesman
 1985, 1993Oxford University Press ₪136.50 פרטים נוספים
  המפץ הגדול: התגלית המדעית החשובה ביותר בכל הזמנים
[סדרה]: פילוסופיה ומדע
     סינג, סיימון / לוי, דפנה [תר`]2007ספרי עליית הגג / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  שיחות עם אלוהים: דו-שיח לא שכיח [שלושה כרכים] / אחדות עם אלוהים / ידידות עם אלוהים: דו-שיח לא שכיח / בבית עם אלוהים: בחיים שלעולם אינם מסתיימים - מסר מופלא של אהבה. [מארז של שישה ספרים]
     וולש, ניל דונלד 1997, 1998, 1999, 2000, 2007אופוס ₪180.00 פרטים נוספים
  Dear God, Have You Ever Gone Hungry?
 1996Hamena`anea / Joseph Bau Museum ₪58.50 פרטים נוספים
  דוקטור פאוסטוס: חיי המלחין הגרמני אדריאן לוורקין מפי ידידו
     מאן, תומאס / גוטשלק, יעקב [תר`]1992, תשנ"בספרית פועלים ₪65.00 פרטים נוספים
  הפילוסופיה הקיומית של פרנץ רוזנצווייג: לנתוחו של "כוכב הגאולה"
     פרוינד, רחל תשל"ג, 1972שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  החי בארצות המקרא: כרך שני: תולדות בעלי החיים בארץ-ישראל ושכנותיה מתקופת בית שני ועד לסוף המאה התשע-עשרה בלוויית לוחות וציורים [כרך זה בלבד]
     בודנהיימר, שמעוןתשט"זמוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדות נשכחת: הווי ונוסטלגיה בסמטאות חיפה
     וייס, יעקב [ויזתא] 2001בהוצאת המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  במשעול
     ברגמן, שמואל הוגו1976, תשל"ועם עובד-תרבות וחינוך ₪48.00 פרטים נוספים
  צמחים מטפסים
     אלמן, אליהו; אושרוב, שמואל1982עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אנשי נבו; פרקי עלילה של אנשי העליה השניה
     קושניר, שמעוןתשכ"ח, 1968עם עובד ₪85.00 פרטים נוספים
  מי נתן את ההוראה: "העסק ביש" פרשת לבון והתפטרות בן-גוריון
     אשד, חגי1979, תשל"טעידנים / ידיעות אחרונות ₪45.00 פרטים נוספים
  יוסי בנאי - שירים יום יום; אנתולוגיה אישית
     בנאי, יוסי / ניקל, לאה [איור]תשס"ה, 2005עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  Crescas` Critique of Aristotle; Problems of Aristotle`s Physics in Jewish and Arabic Philosophy
[SERIES]; Harvard Semitic Series [vol. VI]
 NDHarvard university press ₪175.50 פרטים נוספים
  אנא כורדי: 75 שנות מולא מוצטפה ועוד 4000 רומן מלחמה ומילוט בכורדיסטאן
     צפריר, אליעזר [גייזי]1999, תשנ"טהד ארצי ₪60.00 פרטים נוספים
  ספר לבונטין: מאמרים במשפט לכבודו של אביגדור לבונטין
     ויסמן, יהושע ; מדינה, ברק ; וסרשטיין סיליה, פסברג [ער`] תשע"ג, 2013נבו ₪120.00 פרטים נוספים
  שירת אמתי: פואמה [אמיתי]
     רבינוב, יהושעתשי"ח, 1958הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבים מן העיזבון של מועדון הפיקוויקים
     דיקנס, צ`ארלס / רוזנבליט, דפנה [תר`]2017, תשע"זכרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  דיני משפחה
     שרשבסקי, בנציון1958ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  הכור הגרעיני: אנרגיה גרעינית-הווה ועתיד
     רונן, יגאל תשמ"ז, 1987משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  אבני דרך: אוטוביוגרפיה
     דיין, משה1976, תשל"זעידנים / ידיעות אחרונות / דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  השמאל המאוחד: דרכה החברתית של מפ"ם בראשית המדינה 1948-1954 - קובץ מחקרים א`
     מרגלית, אלקנה [ער`] 1991יד יערי ₪55.00 פרטים נוספים
  קארל מארכס: תולדות חייו: ספר שני [כרך זה בלבד]
     מהרינג, פראנץ1941הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪40.00 פרטים נוספים
  The Cross and Other Jerwish Stories
 2007Yale University Press ₪58.50 פרטים נוספים
  חושפי שחיתות
     שרגא, אליעד 2017, תשע"חאש ₪240.00 פרטים נוספים
  War-Time Jews; The Case of Athens
 1995The Hellenic Foundation for European and Forein Policy ₪78.00 פרטים נוספים
  באפק הסוער: בעיות ודמויות [באופק]
     הרוזן, יעקבתש"יספרות ומספרים עך הריוואנש הערבי ₪45.00 פרטים נוספים
  יפיות מלכות וזמירות: לימוד פרקי דוד המלך בספר שמואל ותהילים על פי המקורות
     בכרך, יהושע תש"ם, 1980אריאל ₪55.00 פרטים נוספים
  The Galilee in Late Antiquity [SIGNED BY AUTHOR]
 1992The Jewish Theological Seminary of America ₪78.00 פרטים נוספים
  שיחות בחצות-לילה [הלילה] עם פנחס שדה
     מונדי, יוסףתשכ"ח, 1968אל"ף ₪85.00 פרטים נוספים
  עיבל: שירים [חתום בידי המחבר]
     גורי, חיים2009, תשס"טהקיבוץ המאוחד ₪120.00 פרטים נוספים


02/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תולדות עכו
     שור, נתן1990, תש"ןדביר ₪380.00 פרטים נוספים
  מסע ארוך אל תוך הלב [חתום בידי המחבר]
     קרונזון, יצחקתשס"ז, 2007עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  נולדת אלוף: איך לפתח ערך עצמי ללא תלות בתוצאות
     עזריה, איתן2019ספר טוב ₪48.00 פרטים נוספים
  סדר יום; חיי יום-יום בראי ההלכה
     ברוך, אדם / שוב, מורן [ער`]2000כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  אמנות האהבה
     פרום, אריך / שפיר, א. ד. תשמ"ט, 1988הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  איש הסוד
     איתן, רפי / טל, רמי [ער`]2020ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  מוצא האנושות
[סדרה]: מדע - ספרי מופת
     ליקי, ריצ`ארד / עמית, תמר [תר`]1998, תשנ"טהד ארצי ₪48.00 פרטים נוספים
  עם נולד: המזבח בהר עיבל וראשית ישראל
[סדרה]: יהדות כאן ועכשיו
     זרטל, אדם2000משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪65.00 פרטים נוספים
  בשבח החלומות
     שימבורסקה, ויסלבה / וייכרט, רפי [תר`]תשס"ה, 2004קשב לשירה ₪48.00 פרטים נוספים
  מכתבים על סזאן
     רילקה, ריינר מריה / רילקה, קלרה [ער`] / זנדבנק, שמעון [תר`]2003עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מקום לפעולה: כוריאוגרפיה עכשווית בתיאוריה ובמעשה
[סדרה]: מחול
     בראון, רן תשע"ד, 2014אסיה / כלים- גוף לעבודה כוריאוגרפית ₪45.00 פרטים נוספים
  The Outlook of Science
[SERIES]: Psyche Miniatures [Vol. 80]
 1935Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. ₪117.00 פרטים נוספים
  שבעתיים כאור החמה: גורל חוקרי האטום
[סדרה]: מהדורת "דבר השבוע"
     יונק, רוברט / ארד, צבי [תר`] תש"ך, 1960מחברות לספרות ₪55.00 פרטים נוספים
  Die Idee vom Totengericht in der Agyptischen Religion
[SERIES]: Leipziger Agyptologische Studien [Heft 2]
 1935J. J. Augustin ₪78.00 פרטים נוספים
  Au Pied du Sinai
 1920Georges Cres & Co. ₪97.50 פרטים נוספים
  הפרסום על-פי אוגילבי: אבי הפרסום המודרני חושף את סודות המקצוע
     אוגילבי, דייויד1988כתר / אורבך ₪55.00 פרטים נוספים
  Herodium: Final Reports of the 1972-2010 Excavations Directed by Ehud Netzer - Volume I: Herod`s Tomb Precinct [THIS VOLUME ONLY]
 2015The Israel Exploration Society / The Hebrew University ₪292.50 פרטים נוספים
  הפאנטסיה בסיפורת דור המדינה [הפנטזיה] [הפאנטזיה] [הפנטסיה]
     ברתנא, אורציון; שחר, דוד; קניוק, יורם; אוורבוך אורפז, יצחק1989פפירוס- בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  דרך גבר: מדריך לגברים למיומנות התמודדות עם האתגרים של נשים, עבודה ותשוקה מינית
[סדרה]: ספריית KabaLove
     דיידה, דיוויד [דוד] / אלוהב, טלי [תר`]תשס"ז, 2007דופן ₪75.00 פרטים נוספים
  יוסף הירש [בעברית ובאנגלית]
     הירש, יוסף / עפרת, גדעון; שטיין, דרק [הקדמה]1987כרמל ₪136.50 פרטים נוספים
  שוק ההון במנהרת הזמן: כרך א` [כרך זה בלבד]
     חת, מאירתשע"ב, 2012כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  לילות פרא: שיחות עם מיקונוס על אהבה מלאת תשוקה, סקס יוצא דופן ואיך להיפתח לאלוהים
[סדרה]: ספריית KabaLove: אמת כחולה
     דיידה, דויד / אזרחי, אוהד [תר`] תשס"ז, 2007דופן ₪48.00 פרטים נוספים
  74 פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח- יהודי תוניסיה [שבעים וארבע]
[סדרה]: 74 פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
     מלכיאל, דוד [ער`]1998האוניברסיטה העברית / מכון בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  בתו של סטלין: החיים הסוערים והבלתי רגילים של סווטלנה אלילויבה
     סאליבן, רוזמרי / זילבר, עתליה [תר`]2017כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ימין-משה: סיפורה של שכונה בירושלים
     יפה, אליעזר ד. 1985אריאל ₪95.00 פרטים נוספים
  קנין רוחני: פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, בעלות, חוזים
     דהאן, מאיר2003גלובס הספריה ₪48.00 פרטים נוספים
  הטירה
     קפקא, פרנץ / זנדבנק, שמעון [תר`]תשל"ח, 1978שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות ארץ ישראל; מהתקופה הפריהיסטורית [פרהיסטורית] עד ימינו
     שור, נתן1998דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  ספרותינו החדשה - המשך או מהפכה?
     קורצווייל, ברוךתש"ך, 1959שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  הסונטות לאורפאוס
     רילקה, ריינר מריה / זנדבנק, שמעון [תר`]2007עם עובד/שירה ₪48.00 פרטים נוספים
  דשנקה [דאשנקה]
     צ`פק [צ`אפק], קרל [קארל] / לנג, תמר; לנג, פטר [תר`]1982הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  סובב ספרות: מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות
     ברינקר, מנחם2000י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  ראש ממשלה במצור
     בנזימן, עוזי1981דביר / אדם ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ הפסיפלורה העצובה ושירים אחרים
     מח`ול, מרואןתשע"ג, 2012קשב לשירה ₪48.00 פרטים נוספים
  ראש המוסד
     שביט, שבתי / טל, רמי [ער`]2018ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  אגי משעול: מבחר וחדשים [מכיל את הסיבילה הקומית: על שירתה של אגי משעול] [חתום על ידי המחברת]
     משעול, אגי / מירון, דן תשס"ג, 2003מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  סיפורים מלוח השנה
[סדרה]: דורון / עפר איילים
     ברכט, ברטולט / לובייניקר, רוני [תר`]תש"ן, 1989ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Secret Life of Salvador Dali
 1942Dial press ₪253.50 פרטים נוספים
  הילדה חיותה רואה ממותה
     לוין, חנוך / מודן, רותו [איור]תשנ"ט, 1999הקיבוץ המאוחד / ספרי תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  הפיזיקה של הבלתי אפשרי: מסע מדעי לעולמם של הפייזרים, שדות-הכוח, הטלפורטציה והמסע בזמן
     קאקו, מיצ`יו / גבעון, אוריאל [תר`]תש"ע, 2010אריה ניר ₪48.00 פרטים נוספים
  היד שקפאה: מדוע ישראל חוששת משלום עם סוריה יותר ממלחמה איתה
     שגיא, אורי/ אלתרמן, שחר [ער`]2011ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  בני רץ: חייו וקורותיו של בנימין מרשק
     שבא, שלמהתשמ"אהקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  לקסיקון לנצרות; מושגים, רעיונות ואישים
     בורשטיין, איתןתשס"ה, 2005איתאב ₪95.00 פרטים נוספים
  פרשה עלומה: קורות מפגשם של אלפי חיילים יהודים פולנים עם יהודים בעיראק ובאיראן בשנים 1943-1942
     סחייק, שאול2003  ₪55.00 פרטים נוספים
  היסטוריה של המדע 1543-2001
[סדרה]: פילוסופיה ומדע
     גריבין, ג`ון / לוי, דפנה [תר`] / שמואלי, חיים [ער`]2010ספרי עליית הגג / ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪65.00 פרטים נוספים
  לארי אברמסון - בוטניקה
     אברמסון, לארי / גורדון, אירנה [אוצרות]2012גלריה גורדון ₪95.00 פרטים נוספים
  ט. כרמי - שירים; מבחר 1951-1994
     כרמי, ט. [כרמי טשרני]תשנ"ד, 1994דביר ₪85.00 פרטים נוספים
  טראומה והחלמה
[סדרה]: ספרית אפקים / 183
     לואיס הרמן, ג`ודית / זילבר, עתליה [תר`]1994עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  פרש בודד בערבות החק והמשפט [החוק]: אמרות ולקוטות ממשנתו של מישאל חשין
     חשין, מישאל / הכהן, אביעד [ער`]2015האוניברסיטה העברית ₪110.00 פרטים נוספים
  Johnny Wander: Our Cats are more Famous than Us [SIGNED BY AUTHORS][COPY NO. #219 OF #500 EDITION]
 2017Oni Press ₪136.50 פרטים נוספים
  ירושלים אשר כתבתי: מבחר מאמרים מן השנים תרצ"ז-תשמ"ז, 1937-1987 [חתום בידי המחבר]
     כהן, יונה1989אריאל ₪55.00 פרטים נוספים


01/06/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  "חסמבה": בשבי הלגיון הערבי
[סדרה]: חסמבה 8
     מוסינזון, יגאל / כץ, שמואל [איור] 2011ידיעות אחרונות/ספרי חמד ₪30.00 פרטים נוספים
  שיטה ללימוד השפה הארמית מתוך סיפורי הגמרא
     פרקש, אברהםNDבהוצאת המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  "חסמבה": וילדי ההפקר
[סדרה]: חסמבה 5
     מוסינזון, יגאל / כץ, שמואל [איור] 2010ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪30.00 פרטים נוספים
  "חסמבה": בבית האסורים
[סדרה]: חסמבה 2
     מוסינזון, יגאל / כץ, שמואל [איור] 2010ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪30.00 פרטים נוספים
  לזרוק אל תוך הרוח; ניסויים במטא-ברבריות - שירים
     בן-דוד, גרשון / הוס, אברהם [תר`] / ברנופסקי, סוזן [הקדמה]1995שטראלנר מנוסקריפטה ₪55.00 פרטים נוספים
  Bildwerke Zwischen Antike und Mittelalter; Unbekannte Skulpturen aus der Zeit Karls des Grossen
 1964L. Schwann ₪97.50 פרטים נוספים
  Agudistische Schriften; Herausgegeben von der Deutschen Landesorganisation der Agudas Jisroel
 NDIsraelit und Hermon ₪136.50 פרטים נוספים
  סיפור: תוכן, מבנה, סגנון ועקרונות הכתיבה והתסריטאות
     מקי, רוברט / מנהיים, נועה [תר`] / אביטל-בן, ויויאן [ער`] 1997גורדון ₪85.00 פרטים נוספים
  מחקרי המרכז לחקר הפולקלור [כרך א` בלבד]
     נוי, דב; בן עמי, יששכר1970י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  Spionage Gegen die Schweiz; Die Geheim Deutschen Nachrichtendienste Gegen die Schweiz im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
 1982ASMZ [Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift ₪136.50 פרטים נוספים
  Bewusst, Einfach; Das Entstehen Alternativen Produktkultur
 1998Institut fur Auslandsbeziehungen e. v. [ifa] ₪78.00 פרטים נוספים
  לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם
     שלום-עליכם / ברקוביץ, י"ד ; ליואי, אליאב ; רובין, יוסף [תר`] 1981דביר / בית שלום עליכם ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפורו של הציור; המדריך הבסיסי לתולדות הציור המערבי
     בקט, ונדי / רייט, פטרישה [יעוץ] / סתיו, תמי [תר`]1999הד ארצי ₪120.00 פרטים נוספים
 על ביקורת ומבקרים; פרקים בתולדות הביקורת העברית
     קרמר, שלום / תורן, חיים [ער`]1980אגודת הסופרים העברים בישראל / עקד ₪48.00 פרטים נוספים
  Nozick`s Anarchy, State and Utopia
 NDCambridge University Press ₪97.50 פרטים נוספים


31/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אריאל:הכנרת וסביבתה במסורת הנוצרית
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 139
     ברקאי, גבריאל; שילר, אלי [ער`]1999, תש"סאריאל ₪48.00 פרטים נוספים
  מעמד האישה הערביה בישראל
     קמא, בלנשתשמ"ד, 1984משרד ראש הממשלה, לשכת היועץ לעניני ערבים ₪55.00 פרטים נוספים
  Empowered: Deluxe Edition 1 [VOLUMES 1-3 AND DELUXE EDITION 1]
 2012Dark Horse Books ₪117.00 פרטים נוספים
  איטליה: פרקים בתולדות הקהילות היהודיות
     ארליך, ישראלתשל"ד, 1974מורשת ₪58.00 פרטים נוספים
  ההיית או חלמתי חלום: תימני כנרת- פרשת התישבותם ועקירתם, תרע"ב-תר"ץ, 1912-1930
     ניני, יהודה1996עם עובד / אעלה בתמר ₪65.00 פרטים נוספים
  משפחת מושקאט: רומאן [מושקט] [רומן] [כרכים א-ג]
     בשויס, יצחק / אליאב קויפמן, יעקב [תר`]תשי"געם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  Existence and Being
[SERIES]: Humanist Library
 1949Henry Regnery ₪95.00 פרטים נוספים
  התפוז המיכני [המכני]
     ברג`ס, אנתוני / בר, אהרון [תר`]1996מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  ים-המלח וחופו הישראלי
     וילנאי, זאב / מקלף, מ. [מבוא] תשכ"ד, 1964מועצה אזורית תמר ₪65.00 פרטים נוספים
  William Shakespeare`s: The Force Doth Awaken- Star Wars Part the Seventh [THIS PART ONLY]
[SERIES]: William Shakespeare`s: Star Wars
 2017Quirk Books ₪58.50 פרטים נוספים
  William Shakespeare`s: Jedi the Last- Star Wars Part the Eighth [THIS PART ONLY]
[SERIES]: William Shakespeare`s: Star Wars
 2018Quirk Books ₪58.50 פרטים נוספים
  לחשוב מהר, לחשוב לאט
     כהנמן, דניאל / סלע, יעל; נבו, עידית [ער`] / בר-הלל, מיה [ער` מדעית]תשע"ג, 2013כנרת, זמורה-ביתן, דביר / מטר ₪85.00 פרטים נוספים
  אלכס ליבק: צילומים - הארץ שלנו
     ליבק, אלכס2000משרד הביטחון / כרמל ₪75.00 פרטים נוספים
  סמטאות בירושלים [סימטאות]: 12 ציורים צבעוניים מאת גבריאלה רוזנטל
     רוזנטל, גבריאלה / בן-חורין, שלום [טקסט]NDא. י. הרצפלדר ₪136.50 פרטים נוספים
  סמטאות בירושלים [סימטאות]: 12 ציורים צבעוניים מאת גבריאלה רוזנטל [מהדורת עשור למדינת ישראל]
     רוזנטל, גבריאלהNDEdition Zolschein ₪97.50 פרטים נוספים
  המצב האנושי
[סדרה]: קו אדום: סדרת התרגומים של כתבי חנה ארנדט
     ארנדט, חנה / אזולאי, אריאלה; אופיר, עדי [תר`]תשע"ד, 2013הקיבוץ המאוחד / Friedrich Ebert Stiftung ₪65.00 פרטים נוספים
  חמישים הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-סטרוקטורליזם [כרכים א+ב]
[סדרה]: ליבידו- סדרה לתרגום
     לכט, ג`ון / ברויר, איה [תר`] 2003רסלינג ₪95.00 פרטים נוספים
  Dzieje Zydow w Krakowie i na Kazimierzu (1304-1868) - Tom I. (1304-1655) [THIS VOLUME ONLY]
 1912Nakladem Izraelickiej Gminy Wyznaniowej ₪175.50 פרטים נוספים
  The Erivan Collection [Erivan Haub]
 NDHeinrich Kohler / Corinphila Auktionen / H. R. Harmer ₪546.00 פרטים נוספים
  History, Histogriography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform Literatures
 1984The Magness Press, The Hebrew University / E. J. Brill ₪136.50 פרטים נוספים
  שעורים במבוא לפסיכואנליזה [סט בשני כרכים]
[סדרה]: כתבי פרופ. ז. פרויד
     פרויד, זיגמונד / דבוסיס, י. [תר`]תרצ"ד-הא. י. שטיבל ₪95.00 פרטים נוספים
  White Sand: Volume 3 [THIS VOLUME ONLY]
[SERIES]: White Sand
 2019Dynamite ₪78.00 פרטים נוספים
  Harry Potter and the Chamber of Secrets: 20th Anniversary Edition [SLYTHERIN EDITION]
[SERIES]: Harry Potter
 1998Bloomsbury Children`s Books ₪78.00 פרטים נוספים
  שני מאורות: אריכמדס וניוטון
[סדרה]: שחרות
     שישא, א.; שליונסקי, ד. תש"העם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  שלוש מסות על התיאוריה המינית
[סדרה]: השכלה וחינוך
     פרויד, זיגמונד / אילון, מנחם [תר`]1954ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪48.00 פרטים נוספים
  כיצד לרכוש ידידים והשפעה
     קרנגי, דייל / ענבל, שמשון [תר`] 2014ש. זק ₪48.00 פרטים נוספים
  אין לי ארץ אחרת: אהוד מנור- שירים כביוגרפיה
     מנור, אהוד / לנץ, דובי [ער`] 2003דניאלה די-נור / הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  יונה וולך: שירה- שירים מקובצים [במצבו]
     וולך, יונהתשל"ו, 1976ספרי סימן קריאה / מפעלים אוניברסיטאיים ₪65.00 פרטים נוספים
  Harry Potter: şi Piatra Filozofală [IN ROMANIAN]
[SERIES]: Harry Potter
 2018Arthur ₪78.00 פרטים נוספים
  בנות ציון וירושלים: חוברות א` - י`
     גרייבסקי, פנחס בן צביתש"סיד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  הגיונות על הפילוסופיה הראשונית
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / ד`
     דקרט, רנה / אור, יוסף [תר`] / רות, ח. י. [ער`]1950י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪40.00 פרטים נוספים


30/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מסע לאיכטלאן: לקחיו של דון חואן
     קסטנדה, קרלוס / ארבל, עמיהוד [תר`] 1987זמורה, ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  Michelangelo: Divine Draftsman and Designer
 2017The Met - The Metropolitan Museum of Art ₪117.00 פרטים נוספים
  על הספה
     ילום, ארוין ד. / גיא, כרמית [תר`] 1997עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  דלתות התודעה: עדן ושאול
     האקסלי, אלדוס / לב, שחר-דיויה [תר`]2016, תשע"זמדף / עולם חדש ₪65.00 פרטים נוספים
  לוץ המרגל על הסוס [חתום בידי המחבר]
     אבנרי, אריהתשכ"ח, 1968י. גוטמן ₪55.00 פרטים נוספים
  בית האלוהים
     שם, סמיואל / פרקול, שרית [תר`] תשס"ב, 2002זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Sharon Ya`ari: Leap Toward Yourself- Photographs
 2013Tel Aviv Museum of Art / Steidl ₪97.50 פרטים נוספים
  זהר הקדוש [זוהר] - מנקד - סודות התנא האלקי של רבי שמעון בר יוחאי [עקבתא דמשיחא - כל חלקי הזוהר הקדוש בספר אחד]
     שמעון בר יוחאיND  ₪65.00 פרטים נוספים
  Dungeons and Dragons Art and Arcana: A Visual History
 2018[10] Ten Speed Press ₪117.00 פרטים נוספים
  המפה והטריטוריה
     וולבק, מישל / איילון, רמה [תר`]2011בבל ₪48.00 פרטים נוספים
  קשת: קובץ לציון יובל הארבעים לראשית הופעתו של "קשת" הרבעון לספרות, עיון וביקורת (1958-1976)
     אמיר, אהרון [ער`]1998הד ארצי ₪45.00 פרטים נוספים
  אב"א אחימאיר-האיש שהיטה את הזרם: לדמותו, לתורתו, לכתביו ולמאבקיו
     אחימאיר, אב"א / נדבה, יוסף [ער`]תשמ"ז, 1987העמותה להפצת תודעה לאומית ₪45.00 פרטים נוספים
  יפן המסורתית: תרבות והיסטוריה
     שילוני, בן-עמי2001, תשס"אשוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  מדריך לטיולי פרחים [חתום בידי המחבר]
     דנין, אבינועם; יצחקי, אריה1985, תשמ"הכנה ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: עבודה זרה, הוריות [מהדורה נאה] [בעברית עם ביאור באנגלית]
[סדרה]: תלמוד בבלי: מהדורה נאה
     הירש וינרב, צבי [ער`] / אבן-ישראל שטיינזלץ, עדין [ביאר]2017קורן ₪120.00 פרטים נוספים
  Field Guide to the Wild Flowers of the Eastern Mediterranean
 2019Kew: Royal Botanical Gardens ₪117.00 פרטים נוספים
  ספר יצחק זמיר: על משפט, ממשל וחברה
     דותן, יואב; בנדור, אריאל [ער`]2005האוניברסיטה העברית בירושלים: הפקולטה למשפטים- המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ₪120.00 פרטים נוספים
  בועז ועדיה: פסלים
     ועדיה, בועד / אופק, רותי [אוצרת וער`] 2019המוזיאון הפתוח, גן התעשייה פתן ₪156.00 פרטים נוספים
  אבי טרטנר: תמו יום קרב וערבו
     טרטנר, אבי / שגב, חגי; גולדברג, יצחק; טרטנר, חוה 2017שרה טרטנר ₪95.00 פרטים נוספים
  גרהרד ריכטר
[סדרה]: מוזיאון ישראל / 374
     ריכטר, גרהרד / לנדאו, סוזן [אוצרת]1995מוזיאון ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  האדם מחפש משמעות: מבוא ללוגותיראפיה - ממחנות המוות אל האכסיסטנציאליזם
     פראנקל, ויקטור / איזק, חיים [תר`] 1970דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Menashe Kadishman: Eretz Moledet [SINGED BY ARTIST]
 2003מוזיאון ישראל ₪214.50 פרטים נוספים
  זאדיג או הגורל
[סדרה]: דורון, עפר איילים.
     וולטיר / לווין, מנשה [תר`] 1991, תשנ"אספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  נתראה בקוסמוס
     צ`אנג, ג`ק / שלו, עמיחי [תר`] 2017משק ₪45.00 פרטים נוספים
  Agean Bronze Age Art: Meaning in the Making
 2020Cambridge University Press ₪117.00 פרטים נוספים
  נצחון ולא בנשק
     ראסל, ברטראנד / עברון, בועז [תר`] תשכ"ד, 1964עמיקם ₪65.00 פרטים נוספים
  התקנת דרכים- כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     אטינגן, ש. תר"ץ, 1930ש. אטינגן ₪180.00 פרטים נוספים
  מפגשים: היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני
     הירש, דפנה [ער`]תשע"ט, 2019מכון ון ליר / הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  קיצור תולדות האנושות
     נח הררי, יובל2011, תשע"אכנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  הבניית זהות מקצועית: תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים בישראל
     קלויר, רמה; קוזמינסקי, לאה [ער`] תשע"ב, 2012מכון מופ"ת / רשות המחקר הבין-מכללתית ₪65.00 פרטים נוספים
  מסע במערה האפלטונית: אדם בסוד נגלה ונסתר
     לביא, טוני2019סטימצקי ₪55.00 פרטים נוספים
  The Limits of Orthodox Theology: Maimonides` Thirteen Principles Reappraised
 2004The Littman Library of Jewish Civilization ₪78.00 פרטים נוספים
  עיר המתים: סיפורים
[סדרה]: סדרה לספרות יפה
     פרץ, יצחק לייבוש [י.ל] 2008מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  כאחד הדשאים, כאחד האדם: איחוד הקבוצות והקיבוצים 1950-1980
     צור, מוקיתשע"ז, 2016הקיבוץ המאוחד / יד יערי / יד טבנקין ₪65.00 פרטים נוספים
  בדידות רועשת מדי / העיירה שבה נעצר הזמן
     הראבאל, בוהומיל / בונדי, רות [תר`]תשס"ח, 2007גוונים ₪45.00 פרטים נוספים
  Kim Gordon: No Icon
 2020Rizzoli ₪78.00 פרטים נוספים
  ארבע ההסכמות: ספר החכמה הטולטקית - מדריך מעשי לחופש אישי
     רואיס, דון מיגואל / שלו, מיכל [תר`]2000פראג ₪45.00 פרטים נוספים
  המלון העברי המרכז [המילון העיברי המרוכז]
     אבן-שושן, אברהם2000המילון החדש ₪120.00 פרטים נוספים
  אמא ומשמעות החיים
     יאלום, ארווין ד. [ילום, ארוין] / גיא, כרמית [תר`] 2000כנרת ₪40.00 פרטים נוספים
  פרוזק: "התרופה של שנות ה-90"
     קריימר, פיטר / זילברג, תמי1994, תשנ"המטר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Crusaders` Fortress of Montfort
  Ariel ₪78.00 פרטים נוספים
  מומו: או הסיפור המוזר על גונבי הזמן ועל הילדה שהחזירה לאנשים את הזמן הגנוב
[סדרה]: מרגנית - ספרי מופת לילדים ולנוער
     אנדה, מיכאל / טויכסלר, חנה [תר`] תש"ס, 2000זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  האיש שלא היה שם
     זדורוב, אולגה2018איפאלביש ₪45.00 פרטים נוספים
  Al-Lydd
 2010Distanz / KW Institute for Contemporary Art, Berlin ₪78.00 פרטים נוספים
  לדוג עם הנשיא: עלייתו של הספין הדיפלומטי
[סדרה]: הסדרה למדעי החברה
     אורן, יצחק 2014רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר הדקדוק הפנימי: רומאן
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 1991 [4]
     גרוסמן, דויד [דוד] 1991הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Magnum: Contact Sheets
 2017Thames & Hudson ₪117.00 פרטים נוספים
  סיפור על אהבה וחושך
     עוז, עמוס 2002כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  חיילים אלמונים
     לינה, ואינו / רהב, איילה [תר`]1984כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ז`ק הרץ [חתום בידי האמן] [בעברית עם הקדמה באנגלית]
     הרץ, ז`ק / סרברו, רותי [ער`]2011  ₪95.00 פרטים נוספים
  עופר ללוש: דיון עצמי 1977-2001
[סדרה]: מוזיאון תל אביב לאמנות / 7/2001
     ללוש, עופר / עומר, מרדכי [ער` ואוצר] 2001מוזיאון תל אביב לאמנות ₪85.00 פרטים נוספים
  תחרה רומנית
     אורבך, עדנהתשמ"ז, 1987ר. סירקיס ₪55.00 פרטים נוספים
  The Rosenberg Letters: A Complete Edition of the Prison Correspondence of Julius and Ethel Rosenberg
 1994Garland ₪97.50 פרטים נוספים
  מוולוזין עד ירושלים: זכרונות [מוולוז`ין]
     מאיר, ברלין1939, תרצ"טילקוט ₪180.00 פרטים נוספים
  דרך חיים: חנוך רוכל
        ₪75.00 פרטים נוספים
  התשה: המלחמה שנשכחה
     גלבר, יואבתשע"ז, 2017כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  בגוף ראשון
     אולמרט, אהוד / יערי, יהודה [ער`]2018משכל / ספרי חמד / ידיעות אחרונות ₪65.00 פרטים נוספים
  Remembering Sepharad: Jewish Culture in Medieval Spain
 2003Seaces: State Corporation for Spanish Cultural Action Abroad ₪78.00 פרטים נוספים
  לפידים בלילה: סיפורים היסטוריים
     טברסקי, יוחנן 1954דביר ₪40.00 פרטים נוספים


28/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  נחלת אבות: ספור [סיפור]
     זרחי, ישראלתש"ו, 1946ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  קובץ שיחות: בסאונן (שויצריה) 1964
     קרישנמורטי, ז`ידו / גולדשמיד, שושנה [תר`]2000אסטרולוג ₪45.00 פרטים נוספים
  להביט בשמש
     יאלום, ארווין ד` / ריפין, שרה2009כנרת / זמורה-ביתן / דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  Eine kurze Geschichte der Menschheit
 2015Pantheon ₪70.20 פרטים נוספים
  קריאה לשינוי
     קרישנמורטי, ז`ידו / גולדשמיד, שושנה [תר`]1999אסטרולוג ₪55.00 פרטים נוספים
  נשיקת אשת העכביש
     פואיג, מנואל / חן, ענת [תר`]1986מודן / ספריית מוניטין ₪45.00 פרטים נוספים
  A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity
 1994University of California Press ₪70.20 פרטים נוספים
  ארבע ההסכמות: ספר החכמה הטולטקית
     רואיס, דון מיגואל / שלו, מיכל [תר`]2000פראג ₪45.00 פרטים נוספים
  Hogwarts Library [SET IN 3 VOLUMES]
[SERIES]: Hogwarts Library
 2001Bloomsbury ₪117.00 פרטים נוספים
  Jerusalem Correspondent, 1919-1958
 2015The Jerusalem Post Press ₪70.20 פרטים נוספים
  The Moomins and the Great Flood
[SERIES]: Children`s Classics
 2012Sort of Books ₪58.50 פרטים נוספים
  גלוי וידוע [כולל דיסק]
     גוטליב, מרדכי [פורסם בידי המחבר] ₪45.00 פרטים נוספים
  אריאל: הר הבית ואתריו
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 64-65
     שילר, אלי [ער`]תשמ"ט, 1989אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  אריאל: עין כרם
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 61
     עמירב, משה / שילר, אלי [ער`]תשמ"ט, 1988אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  אהבת תפוח הזהב: שירים
     רביקוביץ`, דליהתשס"ג, 2003הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  לוניה דבורין: 60 שנות כדורגל [חתום על ידי לוניה דבורין]
     קשטן, משהתשנ"ב, 1991  ₪65.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: זבחים א [מהדורה נאה] [בעברית עם ביאור באנגלית]
[סדרה]: תלמוד בבלי: מהדורה נאה
     הירש וינרב, צבי [ער`] / אבן-ישראל שטיינזלץ, עדין [ביאר]2017קורן/ שפע ₪95.00 פרטים נוספים
  H. P. Lovecraft: The Complete Fiction
 2008Barnes and Noble ₪85.80 פרטים נוספים
  הגולה תל אביב [ספר חתום]
     ישורון, מרחב2018פורסם בידי המחבר ₪45.00 פרטים נוספים


27/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שירי זרח הלוי: שי-זכרון לכ` פרופ` יוסף יואל ריבלין
     הלוי, זרח בן-דודתשכ"זמוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  י. [ישעיהו] ליבוביץ: דברים והיפוכם
     גלבוע, משהתשנ"ד, 1994המרכז למורשת בן-גוריון / אוניברסטת בן-גוריון בנגב ₪45.00 פרטים נוספים
  In the Shadow of the Red Banner; Soviet Jews in the War Against Nazi Germany
 2010Gefen / Yad Vashem ₪97.50 פרטים נוספים
  The Origins of the Maori wars
 1957 / 1961Auckland University / Oxford University ₪97.50 פרטים נוספים
  סודות הרפלקסולוגיה לכל המשפחה: מדריך מעשי לקהל הרחב
     דלאל, סימה אביסרור2018פורסם בידי המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  מאתיופיה לירושלים: יהודי אתיופיה בעת החדשה: מבחר תעודות ומקורות
     ולדמן, מנחםהתשנ"במשרד החינוך והתרבות ₪48.00 פרטים נוספים
  מסע הגיבורה: מסע האישה אל עצמיותה במיתוסים, במעגל החיים ובתרפיה
     נצר, רות/ ברק, מירה [ער`]תשע"ט, 2019מודן ₪55.00 פרטים נוספים
  The Continuing Revolution: A History of Physics from the Greeks to Einstein
 1968Mcgraw-Hill ₪78.00 פרטים נוספים
  Pirke Abot; sayings of the Fathers
 1921אמעריקאן דזשואיש בוק קאמפאני ₪78.00 פרטים נוספים
  Der Tolle Lord
 1930saturn ₪78.00 פרטים נוספים
  The Intellectual Revolt Against Liberal Democracy; 1870-1945
 1996The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪97.50 פרטים נוספים
  ספר המשלים והפתגמים; מלוקטים מתוך המקרא, התלמוד והמדרשים והספרות שלאחריהם
     ביאליק, חיים נחמן; רבניצקי, יהושע חנאתרפ"דדביר ₪55.00 פרטים נוספים
  The Intellectual Revolt Against Liberal Democracy; 1870-1945
 1996The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪117.00 פרטים נוספים
  אנחנו על השחור; סיפורה של חטיבה 500 במבצע שלום הגליל
     ברקאי, אבירם / כהן-ורדי, עלמה [ער`]תשע"ז, 2016כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  המשפט המוסלימי במדנית ישראל: א`: מבוא אל המשפט המוסלימי: ב`: מושגי יסוד וחוקים [המוסלמי][כולל מספר עמודים בערבית]
     גויטיין, ש.ד.; בן שמש, א.1957מפעל השכפול, הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית "גוילים" ₪65.00 פרטים נוספים
  יסודות הטאי צ`י: המדריך להבנת אמנות הלחימה הרכה והגנה על האיזון הנפשי
     קרומפטון, פול; גורי, שרונה [תר`]1990עופרים ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר שאלי ציון; קובץ עניני [ענייני] הלכה מימי שירותי כרב-מבקר במחנה העצורים בלטטרון בתקופת המנדט הבריטי
     אליעזרוב, דובתשל"ט, 1979יוצרי צורי וגואלי ₪85.00 פרטים נוספים
  אשת חיל [חייל] עברייה [עבריה]; עיונים בשירות נשים מהיישוב העברי במערכת הביטחון
[סדרה]: עלי זית וחרב - כרך י`
     מן, ניר [ער`]תשע"א, 2010כרמל / העמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי ₪75.00 פרטים נוספים
  אשכול של הומור
     נבו-אשכול, עפרה / זאב [מאייר]תשמ"ט, 1989ידיעות אחרונות ₪45.00 פרטים נוספים
  עולם ללא עוני: היזמות העסקית שכובשת את העולם
     יונוס, מוחמד / אמיר, רוני [תר`]תשס"ט, 2009אחוזת בית ₪45.00 פרטים נוספים
  משפט המלוכה בישראל
     פדרבוש, שמעוןתשי"ב, 1952מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  מסכת פסחים: מבוארת ומאויירת
     גרוס, משה; מכטה, גד / תורגמן, חננאל [מאייר]2017קורן / משנאות ₪48.00 פרטים נוספים
  In the Second Degree; Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
 2010Brill ₪253.50 פרטים נוספים
  פרחי בדידות לבנים: אסופה נבחרת משירי המשורר שראו אור בספריו בין השנים 1927-1969
     טמקין, מרדכי / גלעד, יובל [ער`]2013שמואל טל ₪45.00 פרטים נוספים
  החזון והחשבון; בן-גוריון בין אידאולוגיה לפוליטיקה
     צחור, זאבתשנ"ד, 1994ספרית פועלים / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪48.00 פרטים נוספים
  מבחר כתבי ר. ו. אמרסון
     אמרסון, ר. ו. [ראלף וולדו] / תרסי, ח. [תר`] / חזן, ל [ליב] [ער`]NDניב ₪55.00 פרטים נוספים
  אשתה זה הכוס; ספר הברינדיזי לבית שויקה
     שויקה, אהרן [אהרון] [ער`] /תשע"ד, 2014הוצאה פרטית ₪95.00 פרטים נוספים
  The Ehics of Psychoanalysis; The Seminar of Jacques Lacan [book vii]
 2008Routledge ₪136.50 פרטים נוספים
  הרצליה: אגדה של עיר
     גולדשטיין, דבתשנ"ח, 1998מלוא ₪45.00 פרטים נוספים
  חכמים: כרך חמישי: ראשית הישיבות בבבל ובארץ ישראל
[סדרה]: אגדתא: קריאה בספרות האגדה
     לאו, בנימין2017משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  בוחרים להרגיש טוב
     ברנס, דיוויד ד.2001מן ₪55.00 פרטים נוספים
  מעבר למערבולת הטראומה אל מערבולת ההחלמה
     רוס, ג`ינה / אילון, עפרה [ער`] / צור, תמי [תר`]תשס"ח, 2008נורד ₪75.00 פרטים נוספים
  התחדשות: טכניקות לחקר התודעה
     פאלמר, הארי1998פראג ₪40.00 פרטים נוספים
  חכמי טראנסלוואניה [טרנסלווניה]; [ת"צ-תש"ד]
     כהן, יצחק יוסףתשמ"ט, 1989מכון ירושלים / מפעל מורשת יהדות הונגריה ₪140.00 פרטים נוספים
  סדרי הדין האזרחי; מהדורה חמישית
     זוסמן, יואל / לוין, שלמה [ער`] 1988אמינון ₪280.00 פרטים נוספים
  רייקי כדרך חיים
     שרון, יוסף2000תמוז ₪48.00 פרטים נוספים
  אבולוציה ויהדות
     קורמן, אברהםתשל"ח, 1978אל המסורת ₪75.00 פרטים נוספים
  אהבה בתענוגים: ארוטיקה בספרות חז"ל [ספר חתום]
     דרוקמן, נעמי אופיר ביכורים ₪45.00 פרטים נוספים


26/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Nightwing: Guardian of Gotham [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Nightwing.
 2019DC Comics ₪85.80 פרטים נוספים
  The Bull from the Sea
 1962 The Folio Society ₪97.50 פרטים נוספים
  Ilana Goor and the Story of Her Private Museum
 2017Ilana Gor Museum ₪585.00 פרטים נוספים
  סיפורים פטרבורגיים
     גוגול, ניקולאי ו. [ווסיליוביץ`] / מירסקי, נילי [תר`]תשנ"ב, 1992הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח: כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק
     שיק, ארתור [איור]תשט"ז, 1956מסדה / מגן ₪180.00 פרטים נוספים
  שתי נשים היסטריות: תיאורים פסיכואנליטיים
[סדרה]: הנפשות הפועלות בעריכת דרור גרין
     פרויד, זיגמונד / קראוס, מרים [תר`]תשס"ד, 2004ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  Suicide Squad: Volume 3- Rogues [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Suicide Squad.
 2016DC Comics ₪97.50 פרטים נוספים
  מדריך הטרמפיסט לגלקסיה
     אדאמס, דוגלס / ונגריק, מתי; לדרר, דנה [תר`]תשנ"א, 1991כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  האלף
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 2000 [8]
     בורחס, חורחה לואיס / בורונובסקי, יורם [תר`]תש"ס, 2000הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  האחים קרמזוב [קרמאזוב]
     דוסטויבסקי, פיודור / ארד, צבי [תר`]1993דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  חוות החיות
     אורוול, ג`ורג` / יבין, אברהם [תר`]תשס"א, 2001עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  4321
[סדרה]: ספרייה לעם / 778
     אוסטר, פול2019עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  רצות עם זאבים: ארכיטיפ "האשה הפראית"-מיתוסים וסיפורים
     אסטס, קלאריסה פינקולה/ גינצבורג-הירש, עדי [תר`]1997מודן ₪65.00 פרטים נוספים
  דרכים לחשיבה פמיניסטית: מקראה
     ינאי, ניצה; אלאור, תמר; לובין, אורלי; נווה, חנה; עמיאל-האוזר, תמי [ער`]2007האוניברסיטה הפתוחה ₪55.00 פרטים נוספים
  לילות פרא: שיחות עם מיקונוס על אהבה מלאת תשוקה, סקס יוצא דופן ואיך להיפתח לאלוהים
[סדרה]: ספריית KabaLove: אמת כחולה
     דיידה, דויד / אזרחי, אוהד [תר`] תשס"ז, 2007דופן ₪48.00 פרטים נוספים
  The Hobbit / There and Back Again
 2013HarperCollins ₪58.50 פרטים נוספים
  האיש בלא תכונות: כרך א` [כרך זה בלבד]
     מוסיל, רוברט/ כרמל, אברהם [תר`]תשמ"ט, 1989שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  נרקיס וגולדמונד
     הסה, הרמן / פיכמן, יעקב [תר`]1978שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  Superman: Red Son.
[SERIES]: Superman.
 2014DC Comics ₪58.50 פרטים נוספים
  איך להיות לבד
     פראנזן, ג`ונתן / גרוס לרנר, מרינה [תר`]2017, תשע"חעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  The Batmen Adventures: Volume 4 [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: The Batmen Adventures.
 2016DC Comics ₪85.80 פרטים נוספים
  Doomsday Clock: Part 1 [THIS PART ONLY].
[SERIES]: Doomsday Clock.
 2019DC Comics ₪97.50 פרטים נוספים
  סוכנות הבילוש של דירק ג`נטלי
     אדאמס, דוגלס / ארנולד-עמית, דפנה [תר`]NDכתר ₪45.00 פרטים נוספים
  Sage of the Swamp Thing: Book Four [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Sage of the Swamp Thing.
 2010DC Comics ₪97.50 פרטים נוספים
  האדם מחפש משמעות: מבוא ללוגותרפיה - ממחנות המוות אל האקסיסטנציאליזם
     פראנקל, ויקטור / איזק, חיים [תר`]תשס"א, 2001דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  צומת ביל"ו: שלושה ביל"ויים וארץ ישראל
[סדרה]: ספרית אפקים / 321
     שפירא, אניטהתש"ףעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Batmen and Son.
[SERIES]: Batman.
 2014DC Comics ₪97.50 פרטים נוספים
  אמנות הריפוי בתזונה סינית: מדריך מעשי
     אופק, אורן2000אורן אופק ₪45.00 פרטים נוספים
  חוק פרקינסון: ועוד עיונים בבעיות מינהל
     פרקינסון, נורתקות [ק. נורתקוט] / נרבה, יוסף [תר`]1959הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Roman Empire in Late Antiquity: A Political and Military History
 2018Cambridge University Press ₪85.80 פרטים נוספים
  חינוך רואה מורכבות
[סדרה]: הסדרה לחקר החינוך
     חגי, אתי2018רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים
  היהודים ההרריים בקווקז [קווקאז] ובישראל
     יוספוב, משה תשנ"א, 1991  ₪140.00 פרטים נוספים
  שירים באשדודית: מוקדמים ומאוחרים, 1982-2002
     שטרית, סמי שלום2003אנדלוס ₪45.00 פרטים נוספים
  ההיסטוריה של המחר [מהדורה מעודכנת]
     נח הררי, יובלתשע"ו, 2015כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  חמישים: 1967-2017, סופרות וסופרים מן העולם כותבים על הכיבוש
     ולדמן, איילת; שייבון, מייקל [ער`]2017ספרי עליית הגג / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  Pearl Harbor - Warning and Decision
 1962Stanford Univwersity Press ₪78.00 פרטים נוספים
  תאיר: המסע של אילנה ראדה
     רופא אופיר, שרון2018ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  שירה עיראקית 1919-2019
[סדרה]: ננופואטיקה - כתב עת לספרות קצרה [17]
     שקרג`י, נועה: בריר, עידן [ער`]תשע"ט, 2019מקום לשירה ₪40.00 פרטים נוספים
  סאלח, פה זה ארץ ישראל
     דרעי, דוד[2018]רשת 13 ₪85.00 פרטים נוספים
  הריבון הישראלי: השיח והרומן, 1967-1973
[סדרה]: מחקר ועיון
     פלד, שמריתתשע"ד, 2014י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מערבולות רוח: סתירות ולבטים ביחסי מורה-תלמיד בדרך הרוחנית
     פריימן, עמיר2018עמיר פריימן ₪45.00 פרטים נוספים
  Metal Gear Solid / Omnibus
 2019IDW ₪136.50 פרטים נוספים
  פסיכולוגיה ודת
[סדרה]: ליבידו - סדרה לתרגום
     יונג, קרל גוסטב / ספיר, יואב [תר`]2005רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים
  הדרמה של הילד המחונן - והחיפש אחר העצמי האמיתי
     מילר, אליס / גולדברג, יהודית [תר`]דבירדביר ₪48.00 פרטים נוספים
  The Dickens Advertiser
 1930Elkin Mathews and Marrot ₪78.00 פרטים נוספים
  קשר השתיקה: רוסיה בכור-ההיתוך של הטיהור
     ווייסברג-ציבולסקי, אלכסנדר / אחידוב, ישראל [תר`]תשי"ג, 1953דרור ₪55.00 פרטים נוספים
  Capital in the Twenty-First Century
 2017The Belknap Press of Harvard University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  סיפורי האוטורי [סט בארבעה כרכים]
[כרך א`]: פסיעות על רצפת הזמיר / [כרך ב`]: שלג על עצי הדובדבן / [כרך ג`]: נוגה הירח / [כרך ד`]: צריחת האנפה
     הרן, ליאן / תגרי, אהוד [תר`]2005כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪120.00 פרטים נוספים
  המלך ליר
     שקספיר, ויליאם / עוז, אברהם [תר`]תשס"ד, 2004ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  הקץ לנשק
     המינגוויי, ארנסט / כ"ץ, יואב [תר`]תשס"ה, 2005פן / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  Vladimir Weisberg: Jan Rauchwerger Collection
 2018Gordon Gallery ₪117.00 פרטים נוספים


24/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גוייסנו לכל החיים
     שומרון- עלי, דוד1997יאיר ₪65.00 פרטים נוספים
  The Eye of the Storm: A Calm View of Raging Issue
 2009Yad Yosef ₪78.00 פרטים נוספים
  זאב רבן: סימבוליסט עברי
[סדרה]: מוזיאון תל אביב לאמנות ויד יצחק בן-צבי קט` 2001/8
     גולדמן אידה, בת-שבע2001מוזיאון תל אביב לאמנות / יד יצחק בן-צבי ₪240.00 פרטים נוספים
  Imagining the Woman Reader in the Age of Dante
 2018Oxford University Press ₪136.50 פרטים נוספים
  The Butterfly`s Burden [BILINGUAL EDITION IN ENGLISH AND ARABIC]
 2007Bloodaxe Books ₪78.00 פרטים נוספים
  Quantum Ontology: A guide to the Metaphysics of Quantum Mechanics
 2016Oxford University Press ₪97.50 פרטים נוספים
  Formation of the Unconsicous: The Seminar of Jacques Lacan- Book V [5] [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: The Seminar of Jacques Lacan.
 2017Polity ₪117.00 פרטים נוספים
  Framing Hitchcock: Selected Essays from the Hitchcock Annual
 2002Wayne State University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  אור על היוגה: המדריך הקלאסי ליוגה של הסמכות החשובה ביותר בעולם בתחום זה- יוגה דיפיקה
     איינגאר, ב. ק. ס./ גנסר, אהובה; מאיר, שלה [תר`]2000אסטרולוג ₪65.00 פרטים נוספים
  The Storyteller of Jerusalem: The Life and Times of Wasif Jawhariyyeh, 1904-1948
 2014Olive Branch Press / Institute for Palestine Studies ₪78.00 פרטים נוספים
  פיקאסו: מחוץ לקווים [פיקסו] [באנגלית ועברית]
[סדרה]: מוזיאון ישראל / 643
     סירקוביץ`, טניה; שרון דבל, נירית [אוצרות] / מזובר, רויטל [תר` וער`]2016מוזיאון ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  Transference: The Seminar of Jacques Lacan- Book VIII [8] [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: The Seminar of Jacques Lacan.
 2015Polity ₪78.00 פרטים נוספים
  Formation of the Unconsicous: The Seminar of Jacques Lacan- Book V [5] [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: The Seminar of Jacques Lacan.
 2017Polity ₪117.00 פרטים נוספים
  גברויות
     קונל, רייווין/ וולקשטיין, עודד [תר`]/ קפלן, דני [ער`] תשס"ט, 2009פרדס ₪55.00 פרטים נוספים
  סוד השביעונים ע"פ האנתרופוסופיה: זמן והתפתחות בביוגרפיה האנושית [על פי]
     בן דור, אורנה; ערמוני, יעל2017כחותם ₪75.00 פרטים נוספים
  Anxiety: The Seminar of Jacques Lacan- Book X [10] [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: The Seminar of Jacques Lacan.
 2014Polity ₪85.80 פרטים נוספים
  Friends or Foe? The Figure of Babylon in the Book of Jeremiah MT
[SERIES]: Biclical Interpretation / 40
 1999Brill ₪468.00 פרטים נוספים
  רון עמיר: להעביר את הזמן בחולות [מהדורה רב-לשונית בעברית, ערבית ואנגלית]
     עמיר, רון/ גל, נעם [אוצר]2016מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Kim Jung-gi: 2007 Sketch Collection
 2007Superani ₪136.50 פרטים נוספים
  האלכימיה של המלים: אברהם אבולעפיה, דאדא, לטריזם [המילים]
[סדרה]: מוזיאון תל-אביב לאמנות קט. 2016/14
     גולדמן אידה, בת-שבע [אוצרת וער`] / רז, דפנה; להב, אבנר; דיי, עמנואל; רוזנבאום, חמדה [תר`] 2016מוזיאון תל אביב לאמנות ₪65.00 פרטים נוספים
  Dior: A New Look, A New Enterprise, 1947-57
 2019Victoria and Albert Museum ₪97.50 פרטים נוספים


23/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מכתבים אל אח
     קנאללער פרעמישלא, שמואל [קנולר] שמואל קנולר ₪180.00 פרטים נוספים
  דישראלי
     מורוא, אנדרי [מורואה, אנדרה] / גינזבורג, פ. [פסח] [תר`] תר"ץאברהם יוסף שטיבל ₪45.00 פרטים נוספים
  Plausible Crime Stories: The Legal History of Sexual Offences in Mandate Palestine
[SERIES]: Law in Context
 2019Cambridge University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  סהדותא דמהימנותא לר` שלמה לאנייאדו
[סדרה]: הסדרה לחקר תולדות השבתאות וגלגוליה: מקורות ומחקרים
     אלקיים, אבי [מבוא וביאור]תשע"ט, 2019אדרא ₪65.00 פרטים נוספים
  ספרטה: אמרות ומנהגים [אימרות]
     פלוטרכוס/ גילולה, דבורה [תר`]2011י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  על השירה הקדושה וכתבים נוספים
[סדרה]: דרש: כתבי-מופת בפואטיקה ואסתטיקה
     גוטליב קלופשטוק, פרידריך/ אורן, ידי; הלרמן-כרמל, יפתח; דורי-קרלייה, בת-שבע [תר`] 2019, תש"ףדחק ₪40.00 פרטים נוספים
  מהחתם סופר ועד הרצל: כרך א`: תולדות הציונות בהונגריה [כרך זה בלבד]
     זהבי, י. צביתשכ"ז, 1966הספריה הציונית ₪65.00 פרטים נוספים
  דין וחשבון: ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 [סט בשני כרכים]
     אור, תאודור [יו"ר הוועדה] / חטיב, האשם [חבר הוועדה]; שמיר, שמעוןתשס"ג, 2003המדפיס הממשלתי ₪120.00 פרטים נוספים
  הסטרוקטוראליזם [הסטרוקטורליזם]
[סדרה]: דעת-זמננו
     פיאז`ה, ז`אן/ קרוי, ג. מ. [תר`] תשל"ב, 1972ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  היסטוריוגרפיה ולאומיות: מגמות בחקר ארץ-ישראל וייהודי, ויישובה היהודי 634-1881
     ברנאי, יעקב1995י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  משנת ארץ ישראל: מסכת שבת: סדר מועד א-ב: חלק ב [חלק זה בלבד]
     ספראי, שמואל; ספראי, זאב2008מכללת ליפשיץ ₪65.00 פרטים נוספים
  מבחר כתבים
[סדרה]: דרש: כתבי-מופת בפואטיקה ואסתטיקה
     יום, ת. א. [תומס ארנסט] 2018, תשע"טדחק ₪40.00 פרטים נוספים
  יפה נפש
     צברי, יוסי / בן משה, יקיר [ער`]2017בן דוד ₪48.00 פרטים נוספים
  שח"ל חולם ולוחם
     פרומר, חיה [ער`]ללא תאריךארז ₪55.00 פרטים נוספים
  האיש בלא תכונות: כרך א` [כרך זה בלבד]
     מוסיל, רוברט/ כרמל, אברהם [תר`] תשמ"ט, 1989שןקם / המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות/ המפעל לתרגום ספרי מופת ₪65.00 פרטים נוספים
  גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה
     זוהר, צבי; שגיא, אברהם1994מוסד ביאליק / מכון שלום הרטמן ₪55.00 פרטים נוספים
  תנועה בחרבות: מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה
     פונד, יוסףתשס"ח, 2008ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  Plausible Crime Stories: The Legal History of Sexual Offences in Mandate Palestine
[SERIES]: Law in Context
 2019Cambridge University Press ₪97.50 פרטים נוספים
  הנרייטה סאלד ועליית הנוער: על פי מכתבי משפחה תרצ"ד - תש"ד [סולד]
     לוין, אלכסנדרה לי / בן-חיים, משה [תר`]תשמ"ז, 1987ראובן מס / המחלקה לארגון של ההסתדרות הציונית העולמית ₪55.00 פרטים נוספים
  The Making of the Israeli Far-Right: Abba Ahimeir and Zionist Ideology
 2020I. B. Tauris ₪175.50 פרטים נוספים
  ליקוי ראש
      מקור בכיר ₪45.00 פרטים נוספים
 הריאליסט
     חנוכה, אסףתשע"ז, 2017פרדס ₪65.00 פרטים נוספים
  הכוח טמון בתוכך
     היי, לואיז ל. / פרידלנדר, דוד [תר`]1991אור-עם ₪48.00 פרטים נוספים
  כאשר הייתי נער קטן
     קסטנר, אריך/ אופק, בינה [ער`]/ למקה, הורסט [איור]/ 1988אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  קריאה, כתיבה
[סדרה]: דרש: כתבי-מופת בפואטיקה ואסתטיקה
     אודן, ו. ה. [ויסטן יו] / שטיר, אביעד [תר`] 2020, תש"ףדחק ₪40.00 פרטים נוספים
  מומו
[סדרה]: מרגנית: ספרי מופת לילדים ונוער
     אנדה, מיכאל/ לבנת, חנה [תר`]2020, תש"ףזמורה- ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  האפק הנעלם [האופק]
     הילטון, ז`יימס [ג`יימס] עופר ₪45.00 פרטים נוספים


21/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שלום פשוטו כמשמעו: Shalom Means Peace
     סנט ג`ון, רוברט/ קרופניק, ברוך [תר`] 1949אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר התשוקות: סופרות לטינו-אמריקאיות כותבות ארוטיקה
[סדרה]: 41 / EL DESEO 1
     קון, אוריאל [ער`]/ אורן, אביתר; הוס, טליה; טל, יוסי; שליו, מיכל [תר`]2018תשע נשמות ₪45.00 פרטים נוספים
  משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם
[סדרה]: אדום דק
     פוסטר וואלאס, דיוויד/ ברגר, אלינוער [תר`] תשע"ב, 2012הקיבוץ המאוחד/ ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  עיני מים
[סדרה]: NOIR / 21
     ויאר, דומינגו/ שליו, מיכל [תר`] 2017תשע נשמות ₪45.00 פרטים נוספים
  שפינוזה: ביוגרפיה
[סדרה]: ליבידו- סדרה לתרגום
     נדלר, סטיבן/ אילון, דבי [תר`]/ סגל, גדעון [ער`] 2007רסלינג ₪48.00 פרטים נוספים
  נשים ונשיות בסיפורי התלמוד
[סדרה]: ספרית הילל בן חיים
     ולר, שולמית1993הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  בוחרים להרגיש טוב: מהדורה עברית של רב-המכר האמריקאי Feeling Good
     ברנס, דוויד ד./  מן / מכון פסגות ₪65.00 פרטים נוספים


20/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
 How Africa Shaped the Christian Mind: Rediscovering the African Seedbed of Western Christianity
 2007IVP Books ₪78.00 פרטים נוספים
  Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right [SIGNED BY THE AUTHOR].
 2015Cambridge University Press ₪175.50 פרטים נוספים
  Jossi Stern`s Jerusalem [Signed by Jossi Stern]
 1980Keter ₪120.00 פרטים נוספים
  היומון ביידיש דער מאמענט: 1910-1939 / אופן הצגת אירועי התקופה בפולין מעל דפי העיתון
     ברקת-גלנצר, חני2018, תשע"טהאוניברסיטה העברית: מפעל דב סדן ליד הקתדרה ליידיש ₪55.00 פרטים נוספים
  Die Literatur der Aegypter [agypter]
 1923J. C. Hinrichs`sche Buchhandlung ₪78.00 פרטים נוספים
  העברית שבערבית היהודית: המרכיב העברי והארמי בערבית היהודית של קהילות יהודי עיראק, סוריה ומצרים
     אבישור, יצחקתשס"א, 2001מרכז אכאולוגי ₪240.00 פרטים נוספים
  תנועה התפתחותית: התפתחות המוטוריקה הגסה בינקות ובילדות
     ספקטורמן, מעין ריבקס2011, תשע"אפורסם בידי המחבר ₪75.00 פרטים נוספים
  Uber Juden und Judentum
 1910M. Poppelauer ₪97.50 פרטים נוספים
  Harry Potter and the Chamber of Secrets: 20th Anniversary Edition.
 2018Bloomsbury Children`s Books ₪58.50 פרטים נוספים
  Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism
 1995Scholars Press ₪175.50 פרטים נוספים
  Mittelalterliche Synagogen
 1927Frankfurter ₪117.00 פרטים נוספים
  יונים על הגג
     אבו-חן, אהרן / פרקש, יעקב [זאב] [איור]תשכ"ה, 1964נ. טברסקי ₪55.00 פרטים נוספים
  Bergen-Belsen: Gedenkbuch - Volume 1 / Book of Remembrance - volume 1: A-K
 2005Niedersachsische Gedenkstatten / Gedenktatte Bergen-Belsen ₪292.50 פרטים נוספים
  גילוי עוצמתה הנסתרת של המיניות הנשית: ספר תרגול לנשים
     פיונטק, מאיטריי ד. / דגן, גליה אלוני [תר`]2004ענבר אירוח כפרי ₪75.00 פרטים נוספים
  משלי ישראל
     וכסמן [וקסמן], מאירתרצ"ד, 1933שילה ₪85.00 פרטים נוספים
  מילון למונחי הימאות: עברי -אנגלי-צרפתי-גרמני: כרך א` [כרך זה בלבד]
     The Academy of the Hebrew Language1970האקדמיה ללשון העברית / הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  Total Red - צילום סובייטי
     סמירה, רז [אוצרות]2017, תשע"חמוזיאון תל אביב לאמנות ₪75.00 פרטים נוספים
  תנ"ך עכשיו
     שלו, מאירתשמ"ה, 1985שוקן ₪60.00 פרטים נוספים
  דברי הבודהה: תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים
     ארבל, קרן [תר`]2016, תשע"זאוניברסיטת תל-אביב, חיים רובין ₪75.00 פרטים נוספים
  מבט מצועף: גילויים על כיסויי ראש בלבוש המקומי
     ברעם-בן יוסף, נעם [אוצרת]תשע"ט, 2019מוזיאון ישראל ₪180.00 פרטים נוספים
  ילדים של הלב: היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן
הסדרה לחקר ישראל- חברה, תרבות והיסטוריה
     גמליאל, טובה; שיפריס, נתן [ער`]תשע"ט, 2019רסלינג / האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר ₪75.00 פרטים נוספים
  אין לפלפל!: עיתון "הצפירה" והמודרניזציה של השיח החברתי הפוליטי
     סופר, אורןתשס"ז, 2007מוסד ביאליק / המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  צמחי מרפא: מדריך שדה לצמחי המרפא של ארץ ישראל
     קריספיל, נסיםתשמ"ופורסם בידי המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי: בן המלך והנזיר
[סדרה]: ספרות מופת: שירת תור הזהב
     אבן חסדאי, אברהם בן שמואל הלוי / אטינגר אילת [ער`]2011אוניברסיטת תל-אביב, חיים רובין ₪55.00 פרטים נוספים
  Uber Juden und Judentum
 1925M. Poppelauer ₪78.00 פרטים נוספים
  כלי עבודה טיפוליים לאור החסידות: שיטת ביבליותרפיה חסידית
     מירום, עינתתשע"דמעיין ₪55.00 פרטים נוספים
  הורות כמעשה ניסים
     אור, שי2017, תשע"ובדיוק ₪55.00 פרטים נוספים
  מסע זוגי מרומנטיקה לאינטימיות
     גרינהאוס, ליאורה2018סטימצקי ₪55.00 פרטים נוספים
  Maimonides: Between Philosophy and Halakhah.
 2016KTAV / Urim ₪97.50 פרטים נוספים
  יהודה הלוי: שירים
[סדרה]: ספרות מופת עברית: שירת תור הזהב
     הלוי, יהודה / לוין, ישראל [ער`]תשס"ז, 2007אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים


19/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Hygiene und Judentum: eine Sammelschrift
 1930Jac. Sternlicht ₪78.00 פרטים נוספים
  על היפה: שיטות הסבר ליופי ומקורותיו
     צמח, ש. [שלמה]תרצ"ט, 1939מוסד ביאליק/ דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  כרמלה קלעי: דפים
     קלעי, כרמלה1984נהר ₪55.00 פרטים נוספים
  משלי ערב - חלק ראשון אות א`-ה` [כרך זה בלבד]
     יהודה, יצחק בנימין שלמה יחזקאל [תר` +ביאור]תרצ"ב, 1932החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה ₪95.00 פרטים נוספים
  The Idiot
 1971The Folio Society ₪85.80 פרטים נוספים
  הזמנה לפילוסופיה [חתום בידי המחבר]
     שטייניץ, יובלתשמ"ז, 1987זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  שלושה בסירה אחת: שלא לדבר על הכלב
[סדרה]: הרפתקה: סופרים מתרגמים קלאסיקה
     ג`רום, ג`רום ק. / יבין, יונתן ורוית [תר`] / קולטון, בתיה [איור] 2017מודן / אוקיינוס ₪45.00 פרטים נוספים
  Yesterday and To-day [Today] in Sinai
 1941William Blackwood and Sons ₪97.50 פרטים נוספים
  אושר אפשרי: איך להפסיק לרדוף אחר השלמות ולהתחיל לחיות חיים מאושרים יותר
[סדרה]: פסיכולוגיה
     בן-שחר, טל / שורר, עידית [תר`] תשע"ו, 2015מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  Islamic Metalwork: In the Freer Gallery of Art
 1985Freer Gallery of Art- Smithsonian Institution ₪78.00 פרטים נוספים
  אקס ליבריס: ספריות וספרים, נובמבר 2011 - מאי 2012 [בעברית עם תרגום לאנגלית]
[סדרה]: מוזיאון תל אביב לאמנות, קט` 2011/19
     דה-לנגה, חנן / ויניצקי, מאיה [אוצרות וער`] / רן, אריאל [צילום] / רוזנבאום, חמדה [תר`] 2011מוזיאון תל אביב לאמנות ₪55.00 פרטים נוספים
  שורשים במרוקו
     פורטוגלי, מנחם / שתרוג, יואל; בונקי, גיאמפאולו; מוזיאון ישראל; בית התפוצות; לשכת העתונות הממשלתית; אוספים פרטיים [צילום]1993סטימצקי ₪120.00 פרטים נוספים
  בלי עין הרע: אומנות ברברית ממרוקו- מאוסף השטיחים והאריגים של ג` בלייזק ואוסף התכשיטים של א` גרמה [בעברית ואנגלית]
     חסון, רחל [מחברת ואוצרת]/ מיכאלי, תמי [ער`] / שולץ, ענת; לאווי, דינה [תר` וער` באנגלית] / אביטל, אבשלום [צילום]/ ארד, פנינה [איור]2005יד ל.א. מאיר מוזיאון לאמנות האסלאם ₪180.00 פרטים נוספים
  The Mother
 1930Horace Liveright ₪85.80 פרטים נוספים
  הכתל המערבי: מאמר מקיף על כתלנו זה, מה שנאמר עליו, ומה שדבר בו מימי החורבן עד היום הזה, עם מבוא ונספח [הכותל]
     יהודה, יצחק-בינימין-שלמה-יחזקאלתשכ"ח, 1968משפחת יהודה ₪48.00 פרטים נוספים
  דורות הראשונים - ספר דברי הימים לבני ישראל - חלק שני: מן סוף ימי המשנה עד אחר חתימת התלמוד - מחברת ראשונה ושניה / חלק שלישי: מן חתימת התלמוד עד סוף ימי הגאונים [כרך זה בלבד] [חלק שני וחלק שלישי כרוכים יחד]
     הלוי, יצחק אייזיקתרס"א, 1901דפוס אלימלך סלאבאטצקי ₪120.00 פרטים נוספים
  היקום ההולוגרפי: המהפכה הרוחנית במדע
     טלבוט, מייקל / אילני, רן [תר` וער`]2001מרקם ₪45.00 פרטים נוספים
  English Journey
 1997The Folio Society ₪85.80 פרטים נוספים
  Santa`s Story [signed by author]
 ND[PUBLISHED BY AUTHOR] ₪97.50 פרטים נוספים
  Die Bildlichen Ausdrucke des Agyptischen
 1983Wisswnshafliche Buchgesellschaft ₪78.00 פרטים נוספים
  יומן ירושלים
     ארלוזרוב, חייםNDמפלגת פועלי ארץ-ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  Emissaries: a Memoir of the Riviera, Haute-Savoie, Switzerland and World War II
 1987Citadel Press ₪117.00 פרטים נוספים
  The Sculpture of Epstein: With a Complete Catalogue
 1986Bucknell University Press ₪97.50 פרטים נוספים
  Dז: חדשנות דרך חשיבה עיצובית
     טרזי, עזרי / אוסלנדר, שרה; רוזנטל, רונית; סידס, שרון [ער`]/ סהר, מיכל; אברהם, אמיר [עיצוב גרפי]2013פנזא- מעבדה תפישתית ₪65.00 פרטים נוספים
  יוסף הירש: טבע לא דומם [בעברית ובאנגלית]
[סדרה]: גלריה מודפסת
     הירש, יוסף / גרין, דרור [אוצר]1992ספרים / הגלריה לאנות ע"ש אברהם ברון- אוניברסיטת בן גוריון בנגב/ מוזיאון הרצליה לאמנות ₪75.00 פרטים נוספים
  Jewish Art: Volume Fifteen 1989 [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Jewish Art: Journal of the Center for Jewish Art \ Volume Fifteen 1989.
 1989The Hebrew University: Journal of the Center for Jewish Art ₪70.20 פרטים נוספים
  דינה רקנאטי: מעברים [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: מוזיאון תל אביב לאמנות, קט` 2001/6
     רקנאטי, דינה / עומר, מרדכי [אוצר]/ דותן, אסתר; יהודיוף, אורנה [ער`] / קסובסקי, דריה [תר`] 2001מוזיאון תל-אביב לאמנות / ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו ₪55.00 פרטים נוספים
  דחק לספרות טובה [כרך שמיני]
[סדרה]: כתב-עת לספרות טובה / ח`- יולי 2017, תשע"ז[8]
     ויזן, יהודה [ער`] 2017, תשע"זדחק לספרות טובה ₪48.00 פרטים נוספים
  The Fruits of the Holyland
 1968Israel Universities Press ₪85.80 פרטים נוספים
  Homage to Catalonia
 1970The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  Zur Geschichte der Philosophie
 1931Soxiologische Verlangsanstalt ₪78.00 פרטים נוספים
  Dickens in Europe
 1975The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  Short Stories
 1974The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  הייל כהנא
     קוטלר, יאיר1985מודן ₪55.00 פרטים נוספים
  Sigalit Landau: Salt Years
 2019Hatje Cantz Verlag GmbH ₪175.50 פרטים נוספים
  Elementary Manual of the Yiddish Language - with Exercises and Conversations
 1909Mazin and Co. ₪156.00 פרטים נוספים
  מעשה צורף: תכשיטי בית יעקבי בימי ראשית המדינה [בעברית ואנגלית]
     כנען-קדר, נורית [אוצרת] / אריכא, גייל [תר` לאנגלית]/ פדרול-קביטקובסקי, ליאוניד [צילום]/ דולב, גניה [ער`] 2008מוזיאון ארץ-ישראל/ יד יצחק בן-צבי ₪85.00 פרטים נוספים
  המדריך הישראלי לגידול קנאביס
     רביב, יאיר; פסטיג, פלגתשע"ו, 2016גוונים ₪75.00 פרטים נוספים


18/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הגדה של פסח [הגדת ירושלים] [בעברית ואנגלית]
     בונה, שמואל [איור]1970סיני ₪214.50 פרטים נוספים
  האמנסיפציה [אמנציפציה] היהודית: כתבי מקורות לתולדות ישראל: המהפכה הצרפתית ומלכות נפוליאון
     אשכלי [אשכולי], א. ז. [אהרון זאב] / הנדל, מ.; שולוואס, מ. [משה] תשי"ב, 1952קרית-ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר היובל תרס"ט-תשי"ט: הגמנסיה העברית בירושלים [הגימנסיה]
     מרחביה, ח. [ער`]תשכ"באגודת שוחרי הגימנסיה העברית בירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  ארץ כנורות
     ייבין, ש [שמואל]; הירשברג, ח. ז. [חיים זאב] [ער`]1951, תשי"אהמחלקה לענייני הנוער / החלוץ של ההסתדרות הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  הספרות העברית ותנועת העבודה
     גינוסר, פנחס [ער`] 1989אונברסיטת בן-גוריון ₪55.00 פרטים נוספים
  עמק שפר
     ברומפילד, לואיס / לורד, קייט [איור] / ספרדי, משה [תר`]נ. טברסקי1946, תש"ו ₪40.00 פרטים נוספים
  מלחמות השם
[סדרה]: ספרית מקורות / יד
     אברהם בן הרמב"ם / מרגלית, ראובןתשי"גמוסד הרב קוק ₪95.00 פרטים נוספים
  Vom ostlichen Judentum: Religioses, Literarisches, Politisches
 1918R. Lowit ₪58.50 פרטים נוספים
  הבית ברחוב גריבלדי: [הסיפור האמיתי על לכידתו של אדולף אייכמן - מסופר לראשונה על ידי מי שתכנן את המבצע ועמד בראשו: לשעבר ראש שרותי הבטחון]
     הראל, איסר 1975ספרית מעריב ₪65.00 פרטים נוספים
  New Perspectives on the Haskalah
 2001The Littman Library of Jewish Civilization ₪117.00 פרטים נוספים
  ספר הנוסעים לארץ ישראל במאה הי"ט
     שור, נתן1988כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  Eschatological Themes in Medieval Jewish Philosophy
[SERIES]: The Aquinas Lecture, 2002
 2002Marquette University ₪58.50 פרטים נוספים
  חמשה [חמישה] בתרמיל אחד: בתרגום חדש ובעריכה חינוכית
     אנדרסן, הנס כריסטיאן / אבדי, אהרן [איור]1961, תשכ"אא.זלקוביץ ₪45.00 פרטים נוספים
  למען ציון לא אחשה: פרקי זכרונות על הציונות
[סדרה]: כתבי הרב י.ל. הכהן מימון / ה
     מימון, י.ל. הכהן תשי"דמוסד הרב קוק ₪75.00 פרטים נוספים
  יזכור-בוך צום אנדענק פון 14 אומגעקומענע פאריזער יידישע שרייבער [אומגעקומען]
     ספערא, י. ; קעניג, ג. ; שולשטיין, מ. ; שלעווין, ב. [ער`]1946אויפסניי ₪95.00 פרטים נוספים
  הפועל הצעיר: שבועון מפלגת פועלי ארץ-ישראל - שנת השלשים ושבע, כרך ט"ו [גליונות מספר 1-52 כרוכים יחד]
     תש"ד, 1943-4הפועל הצעיר ₪180.00 פרטים נוספים
  רקמות ורוח
     פקטור, שירלי / הירשפלד, אריאל ; מרגוליס, יהודית ; עפרת2012בית האמנים ₪65.00 פרטים נוספים
  בתי יפו-תל-אביב מספרים: תולדותיה של העיר העברית הראשונה [יפו ; תל אביב]
     בן-שחר, פנחסתש"ן, 1990משרד הבטחון ₪85.00 פרטים נוספים
  בין ירקון ואילון [ואיילון]: מחקרים על גוש דן ועמק לוד
[סדרה]: מחקרי בר-אילן - פרסומים מחלקתיים, המחלקה לגיאוגרפיה
     גרוסמן, דוד [ער`]תשמ"ג, 1983אוניברסיטת בר-אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  אהלי [אוהלי] נו"ן
     רביע [רבי], דוד1990, תש"ןצורך 1 ₪45.00 פרטים נוספים
  נחשוני החולה: תולדות יסוד-המעלה ומיסדיה, ליובל השבעים וחמש תרמ"ג-תשי"ח (1883-1958) [ומייסדיה]
     חריזמן, א. מ. / גרינקר, יהודה [ער`]תשי"חהמועצה המקומית של יסוד המעלה / אגודת מי מרום ₪180.00 פרטים נוספים
  ספר חורב
     הירש, שמשון ב"ר רפאל [רש"ר] / זלמן אהרנזאהן מקאוונא, משה אגרות צפון [אהרנזון] [תר`]תשל"ג, 1973המכון להפצת ספרות דתית בישראל [הועד] ₪65.00 פרטים נוספים
  Dani Karavan, Israel - Biennale di Venezia `76 [SIGNED BY DANI KARAVAN][BILINGUAL EDITION ENGLISH-ITALIAN]
 1976Ministero dell`Istruzione e Cultura ₪117.00 פרטים נוספים
  בית המדרש - חדר רביעי, חדר חמישי, חדר ששי [שישי] [ד-ו] [כרך זה בלבד][בעברית עם הקדמה בגרמנית]
     יעללינעק, אהרן [ילינק]1982ספרי ואהרמן ₪180.00 פרטים נוספים
  משא דומה: שירים
     שדה, פנחס1951, תשי"אמחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  A Book of Greek Coins
 1952Penguin books ₪58.50 פרטים נוספים


16/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אגרות ארץ ישראל: שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימנו [חתום בידי המחבר]
     יערי, אברהם [ער`]תש"גגזית / המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית / קרן היסוד ₪120.00 פרטים נוספים
  ההיאבקות על צבא יהודי [ההאבקות]
[סדרה]: ספרית החייל ע"ש ברל כצנלסון
     בן אברהם, יהודהתש"והועד הארצי למען החייל היהודי ₪55.00 פרטים נוספים
  A Life of Yohanan ben Zakkai Ca. 1-80 C. E [Ribaz].
[SERIES]: Studia Post-Biblica / Volumen Sextum.
 1970E. J. Brill ₪97.50 פרטים נוספים
  בן פורת יוסף: סיפור חייו של דון יוסף נשיא- האיש והספר
     שטוקהמר, אבישיתשמ"ב, 1982משאבים: מרכז ספרותי- חברתי ₪45.00 פרטים נוספים
  המרד: זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל
     בגין, מנחם1950אחיאסף ₪55.00 פרטים נוספים
  כתבים נבחרים: כתבים ציונים ויהודיים- רומי וירושלים ומאמרים נוספים [כרך ראשון בלבד]
     הס, משה / קשת, ישורון [תר`] / בובר, מרטין [ער`] 1954הספריה הציונית- הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  מכתבים לליאורה
     בורלא, עודד [חיבר ואייר]תשכ"א, 1961ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  גאולה דרך הביבים: סטיה, אונטולוגיה ומיתוס
[סדרה]: גומא: ספרי מדע ומחקר
     שוהם, שלמה גיורא / טמיר, מרים [תר` וער`]1980צ`ריקובר ₪48.00 פרטים נוספים
  בנייה ללא כאבים: שיפוצים ובנייה מא` עד ת`
     קיש-רודי, ורדינה1986מודן ₪55.00 פרטים נוספים
  חכמים: כרך רביעי- ממשנה לתלמוד [כרך זה בלבד]
[סדרה]: אגדתא: קריאות בספרות האגדה
     לאו, בנימין2012ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות תורת המדינה [כרך א` בלבד]
     סאביין, ג`ורג` ה. / רפ, אורי [תר`] תשכ"דיחדיו ₪45.00 פרטים נוספים
  אהרון מסקין ואגדת "הגולם": פרקים לזכרו [חתום בידי המחבר]
     פינקל, שמעוןתש"ם, 1980עקד ₪48.00 פרטים נוספים
  גיבורי קדם: מאגדות יון הקדמונים [יוון]
     קינגסלי, צ`רלס / בן-אליעזר, משה [תר`]  מצפה / מ. ניומן ₪45.00 פרטים נוספים
  כיסופים אל הנכון: הבהאגאואד-גיטה לתלמידים- השירה האלהית [האלוהית]
     וינקטסננדה, סואמי / ליסוד, א. [תר`] תשל"אביתן הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  על נהרות בבל: אוצר הפתגמים של יהודי בבל
     מאירי, יהושע2007ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  The Last Chapter of the Holocaust? The Struggle over the Restitution of Jewish Property in Europe
 1998Jewish Agency for Israel / The World Jewish Restitution Organization ₪78.00 פרטים נוספים
  תנ"ך לעם: נביאים ראשונים- יהושע שופטים שמואל מלכים
     ענת, משה א. [פיסק וביאר]תשל"אעם עובד: בשיתוף החברה לחקר המקרא בישראל והחברה היהודית העולמית לתנ"ך ₪45.00 פרטים נוספים


14/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אחי, גיבורי התהילה
     פאסט, הווארד / ליבנית, רות [תר`]1948ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  דרכו של אדם: ילקוט על נושא התחבורה
     איגר, ה. / מדור ההדרכה- המחלקה לעלית ילדים ונער [ער`] תשט"ועם עובד / גאולים ₪45.00 פרטים נוספים
  פרנסוס על גלגלים
[סדרה]: זיקית- ארה"ב [ארצות הברית] / 1
     מורלי, כריסטופר / דיין, יהונתן [תר`]2012זיקית ₪45.00 פרטים נוספים
  פנים וחוץ
     קאמי, אלבר / קפלן, עדנה [תר`] תשנ"ז, 1997רשפים ₪48.00 פרטים נוספים
  לנצח נבנו: 18 חברות מופת- מהדורת זהב [שמונה עשרה]
     קולינס, ג`יימס ס.; פוראס, ג`רי א. / לנדס, דורית [תר`] 1997פקר ₪45.00 פרטים נוספים
  סנדמן: אקדמות ונעימות ליליות 1 [כרך ראשון בסדרה] [כרך זה בלבד]
[סדרה]: סנדמן
     גיימן, ניל / חנוך, דידי [תר`] / רית`, סם; דרינגנברג, מייק; ג`ונס, מלקולם השלישי [איור] 2013כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  אל חופו של רעיון: שירים [חתום בידי המחבר]
[סדרה]: ספרי שירה
     זכאי, אהרן [אהרון] / מהר, רפאל [איור]תשי"זקרית-ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  תריסר בני-בית זעירים
     פון פריש, קרל [קארל] / שילה, זאב [תר`] / כפכפי, יצחק [ער`] 1988הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  חגיגת קיץ: סדרת שירים
     אלתרמן, נתןתשכ"ה, 1965מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  דברים בגו: פרקי מורשה ותחיה
[סדרה]: ספרית אפקים / 56-57
     שלום, גרשם [גרשום] תשל"ו, 1975עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  הזמן הכחול לבן: הישן והחדש [הכחל]
     נפחא, שלמה; נפחא, מלי אגרת הסברה חברתית ופוליטית ₪45.00 פרטים נוספים
  Max Nordau: A Biography.
 1943Nordau Committee ₪58.50 פרטים נוספים
  קולות מראקש: רשימת מסע [מרקש]
[סדרה]: הים שלנו
     קנטי, אליאס / גוטשלק, יעקב [תר`] תש"ס, 2000כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  חלום שהוגשם: חזרה לטרנוגרוד [מהדורה דו לשונית אנגלית-עברית]
     שורר, יוסף ; שורר, שמואל1989[הוצאת המחבר] ₪117.00 פרטים נוספים
  אנטישמיות בברית המועצות: שורשיה ותוצאותיה: כרך 2 [כרך זה בלבד] [באנגלית].
     קלמן, יעקב מ. [ער`]1980האוניברסיטה העברית: המרכז לחקר ולתיעוד יהדות מזרח אירופה ₪97.50 פרטים נוספים
  Between East and West: A History of the Jews of North Africa.
 1968 [5728]The Jewish Publication Society of America ₪70.20 פרטים נוספים
  הפלסטינים תחת שלטון ירדן: שלוש סוגיות
[סדרה]: המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן: היחידה לחקר המזרח התיכון- מחקרים ועיונים
     בארי, אליעזר1978י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪40.00 פרטים נוספים
  חיפוש אחר המופלא: קטעי תורה לא נודעת
     אוספנסקי, פ. ד. [פטר דמיינוביץ`]תשמ"ב, 1982שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  האויב מבעד למקרוסקופ: חיי לואי פסטר [למיקרוסקופ]
     קוזניצובה, ס. [אולגה איסקובנה] / בן-נון, יהודית [תר`]  מסדה ₪45.00 פרטים נוספים


13/05/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אגדות התלמוד [סט בשלושה כרכים]
     רז, שמחה  כתר ₪140.00 פרטים נוספים
  כתב אמנותי עברי: עם 26 לוחות קליגרפיים, טיפוגרפיים והיסטוריים
     טובי, ל.פ.1970  ₪55.00 פרטים נוספים
  Hebrew Myths: The book of Genesis.
 1965Cassell ₪117.00 פרטים נוספים
  ספר הצנחנים
     בר-זוהר, מיכאל / הבר, איתן [ליקוט]1969א. לוין-אפשטין ₪48.00 פרטים נוספים
  שלשה [שלושה] דורות בישוב
     סלומון, מרדכיתש"ב, 1942מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  מארק שאגאל [מרק שגל]: מאה שנה להולדתו - אוסף מרכוס דינר
     מושנזון, עדנה [אוצרת]1987מוזיאון תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  Theodor Herzl: A New Reading
 2013Gefen / World Zionist Organization ₪78.00 פרטים נוספים
  מחזור לראש השנה: עם פירוש תורני מדעי
     שכטר-חכם, מאירתש"ל, 1969מ. ניומן / משרד הדתות ₪55.00 פרטים נוספים
  A Journey Through Illusions
 1994Fithian Press ₪97.50 פרטים נוספים
  המורה לדורות: רבינו משה בן מימון
     אוריין, מאירתשט"ז, 1957מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
   אוצר המעשיות
[כרך א`]
     בן יעקב נענה, ראובן בית מסחר לספרי קודש ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדי בוכנוואלד: ניצולים וקורותיהם
     המנדינגר- פייסט, יהודית / ויזל, אלי [הקדמה]1990ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  ניל"י / תולדותיה של העזה מדינית
     ליבנה, אליעזר [עורך]1961, תשכ"אשוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  שלש [שלוש] מאות שנה של יהדות פולין
     הורודצקי, ש.א. [שמואל אבא]1945, תש"ודביר ₪45.00 פרטים נוספים
  פירוש הארוך על תהילים
     קמחי, דוד [הרד"ק]1945, תש"ומוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  In The Nazi Era
 1952The Macmillan Company ₪62.40 פרטים נוספים
  נפש האדם בראי הספרות: היבטים אכזריים וסדיסטיים לעומת ניצוצות של חמלה, אלטרואיזם ואהבה
     שופמן, אמי2017, תשע"זאח ₪45.00 פרטים נוספים
  בין עולים לוותיקים: ישראל בעלייה הגדולה 1953-1948
     עופר, דליה [עריכה]תשנ"ו, 1996יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  הגיונות יהודה
     אלדד, ישראל תשמ"א, 1981המדרשה הלאומית / יאיר ₪65.00 פרטים נוספים
  לכסיקון הגבורה: כרך א` - פארטיזאנים ולוחמי מחתרת באזורים המערביים של ברית המועצות [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: האותיות א`-י` / [כרך ב`]: האותיות כ`-ת`
     גרנשטיין, יחיאל ; כהנוביץ`, משה / בלומנטל, נחמן [מבוא] 1968, 1965יד ושם ₪65.00 פרטים נוספים
  עלילות נעורים: אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין שתי מלחמות העולם - מבחר, מבוא והקדמות
[סדרה]: פרסומי המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן / ספר 182
     נוברשטרן, אברהם [ער`] / בסוק, עידו ; וייסלר, גיטה ; אהרן, וגרז`ינה [תר`]2011אונברסיטת תל-אביב / מרכז זלמן שזר / בית שלום עליכם ₪55.00 פרטים נוספים
  Understanding Tzniut: Modern Controversies in the Jewish Community
 2008Urim ₪78.00 פרטים נוספים
  Building Blocks of the Soul: Studies on the Letters and Words of the Hebrew Language
 1997Jason Aronson / Rowman & Littlefield ₪97.50 פרטים נוספים
  Karaite Judaism and Historical Understanding
[SERIES]: Studies in Comparative Religion
 2004University of South Carolina Press ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר חבל נביאים: זמירות שבת ופרקי אבות
     סרוק, ישראל ; עזריה, מנחם ; לוריא, יצחקתשכ"ח, 1967בית מסחר הספרים של ה` יענטע ₪120.00 פרטים נוספים
  Einstein [IN FRENCH]
[SERIES]: Collection Genies et Realites.
 1966Librairie Hachette / Societe d`Etudes et de Publications Economoques ₪78.00 פרטים נוספים
  The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and its Relation to Modern Antisemitism
  The Jewish Publication Society ₪58.50 פרטים נוספים
  Wilfrid Israel : German Jewry`s Secret Ambassador
 1984Weidenfeld & Nicolson ₪97.50 פרטים נוספים
 The Only Dated Medieval Hebrew Manuscript Written in England (1189 CE) [NUMBERED COPY #50]
And the problem of pre-expulsion Anglo-Hebrew manuscripts
 1985Valmadonna Trust Library ₪507.00 פרטים נוספים
  The Apostolic See ant the Jews [7 VOLUMES ONLY OF 8 VOLUME SET] [VOLUME 7 MISSING] [IN ENGLISH AND LATIN].
[SERIES]: Studies and Texts 110 / [VOL. 1]: 494-1404 [VOL. 2]: 1394-1464 [Volume 3]: 1464-1521 [Volume 4]: 1522-1538 [Volume 5]: 1539-1545 [Volume 6]:1546-1555 [Volume 8]:Addenda, Corrigenda, Bibliography and Indexes.
 1991Pontifical Institute of Mediaeval Studies ₪546.00 פרטים נוספים
  המערכה היהודית נגד היטלר: על בימת חבר הלאומים [הפטיציה של ברנהיים]
     פיינברג, נתן1957מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  The Conflict of the Church and the Synagogue: A Study in the Origins of Antisemitism
 1981Atheneum ₪70.20 פרטים נוספים
  מאחורי הפרגוד: ועדה פרלמנטרית עיראקית על המלחמה בישראל
     שגב [סבאג], ש. [שמואל] [תר`]1954, תשט"ומערכות: צבא ההגנה לישראל - משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  War and Peace: In Classical Greek Literature
 1990Mount Scopus / The Magness Press ₪97.50 פרטים נוספים
  מעיין מתגבר ושמו אדם
     פרנקל, יעקב י. תשמ"ה, 1985אונברסיטת בר-אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  The Trade in Lunacy: A Study of Private Madhouses in England in the Eighteenth and Nineteenth Centuries.
[SERUES]: Studies in Social History.
 1972Routledge & Kegan Paul / University of Toronto press ₪78.00 פרטים נוספים
  ימים נוראים: ספר מנהגות ומדרשות ואגדות לימי הרחמנות והסליחות לראש השנה וליום הכפורים ולימים שבינתים
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י] שוקן ₪75.00 פרטים נוספים
  תולדות ההתנדבות - כרך ג`: נושאי הדגל: שליחותם של המתנדבים לעם היהודי [כרך ג` בלבד מתוך סט בארבעה כרכים]
     גלבר, יואבתשמ"ג, 1983יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  Targum Onkelos to Deuteronomy: An English Translation of the Text With Analysis and Commentary (Based on A. Sperber`s Edition) [IN ENGLISH AND ARAMIC].
 1982Library in Congress ₪97.50 פרטים נוספים
  The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue: Volume 1: The Palestinian Triennial Cycle: Genesis And Exodus. [VOLUME 1 ONLY] [FACSIMILE] [IN ENGLISH AND HEBREW].
 1970  ₪292.50 פרטים נוספים
  The Druzes in Israel: a Political Study - Political Innovation and Integration in a Middle Eastern Minority.
 1979The Magness Press, The Hebrew University ₪136.50 פרטים נוספים
 Origins of Intelligence Services
The Ancient Near East, Persia, Greece, Rome, Byzantium, the Arab Muslim Empires, the Mongol Empire, China, Muscovy
 1974Rutgers University Press ₪585.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513