ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 23/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  זכרונות און חשבונות: מעמוארן פון דער רוסישער רעוואלוציע 1919-1924 [חתום על ידי המחבר] [במצבו]
     גארדין, אבא [אבא גורדין] 1957 יידישער ראציאנאליסטישער געזעלשאפט ₪95.00 פרטים נוספים
  דער יידישער לערער: א מעטאדע צו לערנען יידיש
     גאלדין, ח.א. 1939Hebrew Publishing Company ₪70.20 פרטים נוספים
  ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל (סדרה חדשה) - שנה ט"ו, תש"י [כרך זה בלבד]
     בער, יצחק ; דינבורג, בן ציון ; היילפרין, ישראל [ער`]1950החברה ההיסטורית הישראלית ₪65.00 פרטים נוספים
  מידע-הארץ למקרא: (ק"ט שיחות ב"פרקי היום בתנ"ך")
     ברסלבי (ברסלבסקי), יוסףתש"ל, 1970תרבות וחינוך ₪40.00 פרטים נוספים
  גבולות הארץ - מחקרים: גיאוגרפיה של ארץ ישראל; תחומי הארץ במשנת התנאים
[סדרה]: ספרית יעקב מיכאל: תרגומים ואסופות מחכמת ישראל / יג
     הילדסהיימר, נפתלי צבי ; קליין, שמואל / בר-דרומא, ח. [תר`]1965מוסד הרב קוק ₪48.00 פרטים נוספים
  לקט פיוטי סליחות מאט פייטני אשכנז וצרפת [סט בשני כרכים]
     גולדשמידט, דניאל [ער`] / פרנקל, אברהם [ביאור] 1993מקיצי נרדמים ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר שאלי ציון; קובץ עניני [ענייני] הלכה מימי שירותי כרב-מבקר במחנה העצורים בלטטרון בתקופת המנדט הבריטי
     אליעזרוב, דובתשכ"ביוצרי צורי וגואלי / מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים: יוצא לאור בצירוף מבואות, פירוש וחילופי נוסחאות - כרך ראשון: מבוא, הקרובות לבראשית, לשמות ולויקרא [כרך זה בלבד]
     רבינוביץ, מאיר 1985מוסד ביאליק / בית-הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  שו"ת פני יצחק- כרך ג`-ד` [כרך זה בלבד]
     ביטון, דניאל תשמ"חמכון המאו"ר ₪120.00 פרטים נוספים
  Der hebräische Pentateuch der Samaritaner
 1918 Verlag Von Alfred Topelmann ₪585.00 פרטים נוספים
  תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל: מחתימת התלמוד עד תנועת ישוב א"י
     קליין, שמואל תרצ"המצפה ₪65.00 פרטים נוספים
  בשבילי חיים וספרות
     ליסיצקי, אפרים א. 1961מחברות לספרות / עוגן ₪65.00 פרטים נוספים
  זמירות ישראל [במצבו]
     נאגארה, ישראל תש"ומחברות לספרות / מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  הערבית המדוברת: ספר למוד למתחילים
     בן-זאב, ישראלתש"דבית-הספר התיכון ₪45.00 פרטים נוספים
  אז-שם!
     קיזלשטיין, מרטין2009פורסם בידי המחבר ₪48.00 פרטים נוספים
  Dani on the Kibbutz [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1982Kiryat Sefer ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר נפש הגר [באור על תרגום אונקלוס] - חלק א`: בראשית, שמות [כרך זה בלבד]
     הלוי לעווענשטיין, מרדכיתשל"במקור ₪95.00 פרטים נוספים
  להיות יהודי בצרפת: 1945-1939
     פוזננסקי, רנה / פלדור, עדה [תר`]תש"ס, 1999יד ושם ₪48.00 פרטים נוספים
  אוצר השטרות הנהוגים בישראל
[סדרה]: ספריה משפטית יו"ל ע"י הד"ר יהודה יונוביץ ה`
     גולאק, אשרתרפ"ו הוצאת הד"ר יהודה יונוביץ ₪95.00 פרטים נוספים
  Dante : Oeuvres complètes
 1965Editions Gallimard / Bibliotheque de la Pleiade ₪117.00 פרטים נוספים
  ספר שבט יהודה לרבי שלמה ן` וירגה
[סדרה]: ספריה היסטוריוגראפית בעריכתם של יצחק בער ובנציון דינבורג
     שוחט, עזריאל [ביאור]תש"זמוסד ביאליק ₪95.00 פרטים נוספים
  ירושלים החדשה
     פירסט, אהרן תש"והמחלקה לעניני הנוער - המדור הדתי של הנהלת ההסתדרות הציונית / מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  דאהר-אלעמר [דאהיר אלעומאר]: שליט הגליל במאה הי"ח - פרשת חייו ופעולותיו
     הייט [הד], אוריאלתש"ל, 1969 [תש"ב]ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  שער הגולן: אמנות קדומה בעמק הירדן
     גרפינקל, יוסף2002החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / מוזיאון התרבות הירמוכית ע"ש יהודה רות / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מדבר יהודה: שבטי הבידוים ומשלוח ידם, דרכים, מנזרים, מצודות, כפרי הספר, אתרים הסטוריים
     שלם, נתן / בנבנשתי, דוד [ער`]תשכ"חקרן המתלמדים ע"ש ליאון קירנטי ז"ל ₪45.00 פרטים נוספים
  למען ירושלים.
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 130-131.
     שיק, קונרד / ברקאי, גבריאל; שילר, אלי / גורן, חיים [ער`]1998אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  משחק האל [סט בשני כרכים]
[סדרה]: מועדון קוראי מעריב: סיפורת
     פאולס, ג`ון / אמיר, אהרן [תר`]1981ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  בן מוזר: שתי אימהות, שני בנים, והמסע לפענוח חידת האוטיזם
     אייברסן, פורשיה / מזור יובל, אורלי [תר`]תשס"ט, 2009כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  פירמידות
[סדרה]: פנטסטיקה
     פראצ`ט, טרי / קפלן, אורית [תר`]1998כנרת ₪48.00 פרטים נוספים
  שו"ת פני יצחק- כרך ה` [כרך זה בלבד]
     ביטון, דניאל תשמ"חמכון המאו"ר ₪120.00 פרטים נוספים
  הקשר הקרמי: על גלגולים ואהבות בגלגל המזלות [הקארמי]
     אהרוני, רותתשנ"ט, 1999אור-עם ₪45.00 פרטים נוספים
  דפוק וזרוק בפריז ובלונדון
     אורוול, ג`ורג` / מילוא, סמדר [תר`]תש"ע, 2010כנרת ₪45.00 פרטים נוספים
  שחקנים של עץ
     דנקו, א. / דוידית, רבקה [תר`] / פולק, אסתר [איור]תשי"ט, 1958עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  קורות האמנות
     גומבריך, א. ה. [ארנסט הנס]תשנ"ג, 1992עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  הרב קוק: בין רציונליזם למיסטיקה.
[סדרה]: ספרית אופקים / 154.
     איש שלום, בנימיןתש"ן, 1990עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  תיקון הנשמה
[סדרה]: מסעותיה של הנפש
     בראון, סילביה / שטרנפלד-קורנפלד, טובה [תר`]תשס"ב, 2002אור-עם ₪48.00 פרטים נוספים


22/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  השמש לא עמד דום
     לארקין, מ. [מרגרט]תשכ"ה, 1965מערכות / משרד הביטחון ₪40.00 פרטים נוספים
  ריקוד הבובות: מדריך שימושי להכנת בובות
     ויא, דבורה / כרמון, טובה [ער`]תשמ"א, 1980תמר ₪45.00 פרטים נוספים
  מסות על אהבה
[סדרה]: הספריה הקטנה
     אורטגה אי גאסט, חוסה / ברונובסקי, יורם [תר`]1989כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  נתיבים בשדה: לזכר שלושה-עשר חללי פלוגת חה"ן, חטיבת הצנחנים
     1976פלוגת חה"ן, חטיבת הצנחנים ₪65.00 פרטים נוספים
  Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi 1939-1945
 1965Wydawnictwo Łódzkie ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר היופי הטבעי: מדריך לטיפול בעור ובגוף ולהכנת תכשירי יופי מתוצרת בית
     מאקסוול-האדסון, קלייר / איד, ג`אנינה [איור] / אלעזר, צילה [תר`]תש"ןלדורי ₪45.00 פרטים נוספים
  יודע נגן
     שליט, דניאל תשס"ב, 2002תואי ₪55.00 פרטים נוספים
  מה קרה...?: בשנות 1960-1963 - קריקאטורות, רשומים, ביאורים
     דוש [גרדוש, קריאל]תשכ"ד, 1964קרני ₪48.00 פרטים נוספים
  חליפות העתים: מאה שנות אופנה בארץ-ישראל
     רז, אילה 1996ידיעות אחרונות ₪180.00 פרטים נוספים
  נביאי אמת: יסודות כתבי הקודש, ובפתיחתו קובץ חידושי תורה ושו"ת [עם הקדמה באנגלית] 50
     קליין, אברהם יצחק תשכ"ט, 1969נצח ₪65.00 פרטים נוספים
  Medieval Parliments: A Comparative Study.
[SERIES]: Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions XXXII.
 1968 Eyre & Spottiswoode ₪78.00 פרטים נוספים
  תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד- כרך א`: החיוב ושעבודיו [כרך זה בלבד] [במצבו]
     גולאק, אשר 1939 חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  מסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי
     חיים, נח [ער`] תשל"ואשכול ₪65.00 פרטים נוספים
  סיפורי אבו-נימר: לאנשים שלא מפינים ערבית ולא מכירים טוף אל-ערבים
[סדרה]: ספרי "מציאות"
     בן אמוץ, דןתשמ"ב, 1982זמורה ביתן ₪55.00 פרטים נוספים
  הארץ שלנו: צילומים [בעברית ואנגלית]
     ליבק, אלכס2000משרד הביטחון / כרמל ₪48.00 פרטים נוספים
  Métamorphose ultra-orthodoxe chez les juifs du Maroc : Comment les séfarades sont devenus achkénazes
 2006Editions L`Harmattan ₪97.50 פרטים נוספים
  The Knesset: Parliament in the Israeli Political System
 1981Fairleigh Dickinson University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית - כרך א`: יחידות 4,3,2,1 [כרך זה בלבד]
     דן, יוסף1990האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  מגילות האש: אומה עומדת על נפשה, נ"ב פרשות כנגד נ"ב שבועות השנה [בעברית ואנגלית]
     קובנר, אבא / רייזינגר, דן [איור]1981כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  בית ועידת ונזה - תערוכה מתמדת
     שנברנר, גרהרד [ער`] / לבנה-פרוידנטל, רחל [תר`] 2001 בית ועידת ונזה ₪45.00 פרטים נוספים
  פרשיות נעלמות: לקט פרסומי במחנה- כרך שני [כרך זה בלבד]
     לביא, ישעיהו [ער`]1964משרד הביטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  עת לנדוד ועת לדגור [בעברית ואנגלית]
     פז, עזי [עוזי] ; לבנה, יגאל / בן יוסף, ראובן [תר`]1978מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
  שר האוצר היהודי: ספור היסטורי [סיפור]
     להמן, מאיר / גרוסמן, ראובן [עיבוד] 1935יזרעאל / ספריה דורות ₪65.00 פרטים נוספים
  הקרב על הים
     הראל, יהודה ספרית מדים ₪45.00 פרטים נוספים
  כך ניצחנו: המלחמה, מניעיה, לקחיה, סיפוריה - ספר מקרא ולימוד לתלמיד ולבוגר, מלווה תמונות ותרגילים
     קשתן, מרדכי; הבר, איתן1967נתיב ₪45.00 פרטים נוספים
  "אך גרמניה היכן היא?": גרמניה 1830-1770: מאומת תרבות לתרבות לאומית - מבוא היסטורי
     וסרמן, הנרי / רמות, רות [ער`]תשס"א, 2001האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  נוף ילדות: שנות העשרים בזכרון יעקב
     רוזנצוויג-הוזר, אורה / הלקין, הלל [תר`]2003הקרן הישראלית ע"ש תד אריסון ₪55.00 פרטים נוספים
  מחלות ומזיקים בצומח
     פרץ, י. ; פאפו, ש. / ענברי, י. [ער`]1961המשק החקלאי ₪55.00 פרטים נוספים
  חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית - כרך ב`: תורת המוסר, יחידות 8,7,6,5 [כרך זה בלבד]
     דן, יוסף1990האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  To and From: Modern Poland- a Journey through Postal History [SET IN TWO VOLUMES].
[Vol. I]: 1850-1939 / [Vol. II]: 1939-2005
 2008Rosikon Press ₪175.50 פרטים נוספים
  Une cité sous les alizés: Mogador des origines à 1939
 1997Editions La Porte ₪78.00 פרטים נוספים
  Pioneer Settlement in the Twenties.
[SERIES]: America and the Holy Land.
 1977Arno Press ₪136.50 פרטים נוספים
  היופי הוא כעס: שירים - 2000-1994
     בז`רנו, מאיה / דורצ`ין, יעקב [ציורים]2001הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מגזרות נייר: אמנות יהודית עממית
     פרנקל, גיזה / הראל, שרה [ער`] / אננברג, רומה [רישום]1983מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  המשמעות של שפת הגוף
     פייס, אלן / פוסק, מינדה [תר`]תש"ן, 1990אור-עם ₪45.00 פרטים נוספים
  התקדשות
     הייך, אליזבט [אליזבת] / קלינמן, אליעזר [תר`] / מצא, מנחם [ער`]תשנ"ב, 1991לאור ₪48.00 פרטים נוספים
  סדר הקורות בתנ"ך
     שולמן, אליעזרתשמ"ה, 1985משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  Souvenirs aus dem heiligen Land : für Pilger im 19 und 20 Jahrhundert / Souvenirs de terre sainte : pour les pèlerins du XIXe et XXe siècle
 1996 The Israel Museum ₪78.00 פרטים נוספים
  תצפית על גוף האדם: [להתבונן, ולהבין את השפה המופלאה של הגוף]
     מוריס, דסמונד / לוטם, עמנואל [תר`]תשנ"ד, 1993ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדי המים: ספור מילד-מים לילד-יבשה [סיפור]
     קינגסלי, צ`רלס / בן-אליעזר, משה [תר`]1934א.י. שטיבל ₪65.00 פרטים נוספים
  מיקראה על כתובות יהודיות
[סדרה]: ליקוטי "תרביץ" ב
     נוה, יוסף [ער`]1981 י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  מסע לתימן ויהודיה
     סרי, שלום ; בן-דוד, נפתלי [ער`]1991עמותה "אעלה בתמר" ₪65.00 פרטים נוספים
  The Crusaders` Fortress of Montfort
  Ariel ₪58.50 פרטים נוספים
  היה לנו אוצר: רגעים של בית ישראלי בשנות השישים והשבעים
     יפת פוקס, עדי / גושר, עמית [צילום]2008קתרינה הגדולה ₪45.00 פרטים נוספים
  אטלס השואה
     גילברט, מרטין / נצר, ש. [ער`]תשמ"ו, 1986משרד הבטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  הרב שמעון חכם: איש ירושלים - מאה שנה לפטירתו- מקורות ומחקרים
     פוזיילוב, גיורא תש"עאב"א / ברית יוצאי בוכרה ₪55.00 פרטים נוספים
  כל האולם במה: הסיפורים הקטנים מחיי התיאטרון
     בר-שביט, שלמה ; קורן, אבי [ער`]1991כנרת ₪45.00 פרטים נוספים
  חיי הרב קוק
     צורף, אפרים תש"ז, 1947הוצאת הספרים הארץ-ישראלית ₪65.00 פרטים נוספים
  יהודי ב"שירות" הרייך
     אינגרמן, יעקב / אורן, אריה [ער`]תשס"א, 2001ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  הומרוס: אודיסיאה
[סדרה]: כותרים
     הומרוס [הומירוס] / כהנא, אהוביה [תר`] / גליקר, יוחנן [ער`]NDכתר ₪65.00 פרטים נוספים
  אפסאפסאפס[אפס אפס אפס]: איך הקוקאין מנהל את העולם
     סביאנו, רוברטו / גודאר, מונה [תר`]תשע"ד, 2014כנרת, זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים


20/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בים העתיק שלנו
[סדרה]: פטדה; 7
     פנקס, ישראלתשנ"ט, 1999אבן חושן ₪65.00 פרטים נוספים
  אור בגליל: סיפורים
     שמאלי, אליעזר תרצ"טא.י. שטיבל ח` ₪55.00 פרטים נוספים
  בעל היסורים [הייסורים]: פרשת חייו של ר` נחמן מברסלב
[סדרה]: ספרית אפקים/ 93,94
     גרין, אברהם יצחק / שראל, ברוך [תר`]תשמ"א, 1980עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  ר` אריה היה אומר: מסכת אבות מבוארת / מפי השמועה: דברי תורה שנאמרו על ידי ר` אריה
     לוין, אריה / רז, שמחהתשס"ג, 2003קול מבשר ₪55.00 פרטים נוספים
  בגדי הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה
     הלמן, ענת 2012מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ₪65.00 פרטים נוספים
  תזונת האדם ובריאותו
     בן-אורי, יצחק ; אטנר, אורה1989פורסם בידי המחבר ₪95.00 פרטים נוספים
  שושביני הקדושים: חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל
     בילו, יורםתשס"ה, 2005אוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  Studies on the Haggadah from the Teachings of Nechama Leibowitz: Hagadat Nechama
 2002Urim ₪78.00 פרטים נוספים
 Studies on the Haggadah from the Teachings of Nechama Leibowitz: Hagadat Nechama
 2002Urim ₪78.00 פרטים נוספים
  הביל"ויים
     לסקוב, שולמית 1978 הספריה הציונית- על יד ההסתדרות הציונית העולמית ₪55.00 פרטים נוספים
  מקורות ומחקרים - כרך א`: מקורות ומחקרים בתולדות ישראל [כרך זה בלבד]
     אסף, שמחה1946מוסד הרב קוק שעל יד המזרחי העולמי ₪65.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל: הארץ והכלכלה
     בונה, אליעזר תרצ"חדביר ₪65.00 פרטים נוספים
  סיפורי ראשית: רב-שיח על שאלות אנושיות בספר בראשית
[סדרה]: יהדות כאן ועכשיו
     ציון, תניא ; ציון, נעם [ער`]2002משכל ₪55.00 פרטים נוספים
  Studies on the Haggadah from the Teachings of Nechama Leibowitz: Hagadat Nechama
 2002 Urim ₪78.00 פרטים נוספים
  The Song of Songs and Coheleth (Commonly Called the Book of Ecclesiastes) Translated from the Original Hebrew with a Commentar, Historical and Critical.
[SERIES]: The Library of Biblical Studies.
 1970Ktav ₪97.50 פרטים נוספים
  The Psalms: Chronologically Treated with a New Translation.
[SERIES]: The Library of Biblical Studies.
 1969Ktav ₪78.00 פרטים נוספים
  ההיסטוריה של עם ישראל: תקופת בית הורדוס
[סדרה]: ההיסטוריה של ארץ-ישראל- סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר-כוכבא
     אבי-יונה, מיכאל [ער`] תשמ"ג עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  Mulhall`s Dictionary of Statistics
 1884 George Routledge and Sons ₪117.00 פרטים נוספים
  אדם-אדמה-בית: כפר מונאש 1946-1996
     פומרנץ, נעמי [ער`] 1996מערכת ₪55.00 פרטים נוספים
  כתבים מקבצים [מקובצים] - כרך ו`: תרגומים - א: זכרונות גרשוני; ב: וירה פיגנר; ג: הדוחובורים [כרך זה בלבד]
     גרשוני, צבי ; פיגנר, וירה / רבינוביץ, א. ז. [אלכסנדר זיסקינד] [תר`]תרצ"ודבר ₪55.00 פרטים נוספים
  משחקים למודיים [לימודיים]: לקריאה, לכתיבה ולחשבון לכיתה א של בית-הספר היסודי
     יפה, בלהה ; בן-חנן, שרה / מאך, יונה [איור]תשכ"ה, 1965קרית-ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  איש חסד בירושלים: מסכת חייו של אבי היתומות רבי דוד וינגרטן [במצבו]
     וינגרטן, משה יעקב תשל"טמכון יד דוד ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר הציונות: כרך ראשון - מבשרי הציונות: התהוות התנועה הציונית וראשוני מפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטורית מימי כשלונה של התנועה השבתאית עד ראשית "חבת-ציון" - ספר ראשון [כרך זה בלבד]
     דינבורג, בן-ציון [ער`]תרצ"ט, 1938מוסד ביאליק על-ידי דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  קולה של בורמה: מבחר כתבים
     או נו / סיני, יצחק [ער`] / אמיר, אהרן [תר`] / שמעוני, יעקב ; בן-גוריון, דוד [מבוא]תשכ"ב, 1961עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  להיתקל באושר
[סדרה]: פסיכולוגיה
     גילברט, דניאלתשס"ח, 2007מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  ריכארד ואגנר [ריכרד וגנר] בסבך האנטישמיות
[סדרה]: מונוגרפיות בתולדות עם ישראל
     כ"ץ, יעקב1986מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Das Schriftwort in der rabbinischen Literatu [IN GERMAN, PROLEGOMENON IN ENGLISH].
[SERIES]: The Library of Biblical Studies.
 1970Ktav ₪78.00 פרטים נוספים
  מבחן חוקוק: הערכת חשיבה הגיונית בשיטת המטריצות
     דרעין, עלי 1975, תשל"העקד ₪95.00 פרטים נוספים
  בשובך לציון: ילדותי במשהד ועלייתי לארץ ישראל- זכרונותי כילדה בקהילת יהודי משהד עד לעלייתי בעזרת ה` לארץ ישראל
     כהן, ש.ז. תשנ"טכל הזכויות שמורות למחברת ₪65.00 פרטים נוספים
  שנשמע בשורות טובות: ברכות וקללות ביידיש - מהדורה שנייה, מתוקנת / לאמיר הערן גוטע בשורות: יידישע ברכות און קללות - צוויטע אויסגאבע, פארבעסערטע
     גורי, יוסף2004האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים ₪65.00 פרטים נוספים
  תלמידות
     ברטה, אלי / הרברג, שלמה [תר`]תרצ"הא"י שטיבל ₪65.00 פרטים נוספים
  החדר בחיי עמנו [חתום על ידי המחבר]
     שרפשטיין, צבי 1950מ. ניומן ₪65.00 פרטים נוספים
  תורת הנגינה - חלק ראשון: יסודות הנגינה האירופית והמזרחית [כרך זה בלבד]
     צב"י (אידלזון), אברהםתר"עמכון שירת ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  וזה גבול הארץ: גבולתיה האמתיים של ארץ ישראל לאור המקורות [האמיתיים]
     בר-דרומא, חיים1958באר / מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  עם יצחק חיותמן: מייסוד מתולה ותל אביב
     חיות, זכריה (חיותמן) תשכ"חהרצל חיותמן ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר החיים והמות [והמוות]: ספר כולל מאמרי חז"ל משני התלמודים: בבלי וירושלמי, מדרשים שונים, ספרא, ספרי, מכילתא ופסיקתא; רעיונות פילוסופים ואנשי שם מעמים שונים על דבר החיים והמות, וחכמינו אנו מתקופות שונות על אודות השארת הנפש. אמרי חכמה ומדע, הספדים ונאומים לגלוי מצבות, יזכור, ודברי הלכה. [בעברית ואנגלית]
     דאנאווסקי [דנובסקי], יוסף1940דפוס פאסטאר פרעסס ₪95.00 פרטים נוספים
  על ישראל וארצו: ויכוח עם פרופ` ארנולד טוינבי
     הרצוג, יעקוב NDמשרד החינוך והתרבות - המזכירות הפדגוגית - אגף הנוער / המח` לחינוך חברתי ₪45.00 פרטים נוספים
  פאר הראש: כיסויי ראש לחג ולטקס
     בהרוזי, ניצה [אוצרת]1991 מוזיאון ארץ ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  הכתב האבוד
     ליפסקר, זאב תש"ךמורשת ספרים ₪65.00 פרטים נוספים
  יהדות מרוקו, עברה ותרבותה
[סדרה]: ספריית הילל בן-חיים, ספרי יסוד במדעי היהדות
     בשן, אליעזר2000הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  `שיטת הבחינות` של הרב מרדכי ברויאר: קובץ מאמרים ותגובות
[סדרה]: ספריית הגיונות; 6
     עופר, יוסף [ער`]תשע"ז [תשס"ה]תבונות ₪55.00 פרטים נוספים
  עוז מלך: עיונים בספר שמואל
     אריאל, יגאלתשנ"ו, 1996מדרשת הגולן ₪55.00 פרטים נוספים
  האטלס של האושר: סודות האושר מכל רחבי הגלובוס
     ראסל, הלן / טל, דנה [תר`]2019משכל ₪65.00 פרטים נוספים
  לקסיקון אש"ף: אישים, ארגונים וארועים
     בכור, גיא תשנ"א, 1991משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים


19/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Inside - Outside
 2005Galerie Spektrum ₪97.50 פרטים נוספים
  מקום בעולם: מחשבות על חינוך
     טרופר, חילי2016 [2013]משכל ₪48.00 פרטים נוספים
  שירי אסתר ראב
[סדרה]: ספריה מקורית
     ראב, אסתר1963אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  Un Dessin, Une Peinture, Un Dessin, Une Sculpture
 1973Marie-Louise Jeanneret - Art Moderne ₪78.00 פרטים נוספים
  תמצית געגוע: סיפורו של ארז גרשטיין והמלחמה בלבנון
     ערן, אהוד (אודי) / חסקי, שלומי [ער`]2007משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  מפסח עד פסח
[סדרה]: כתבי שלום עליכם
     שלום עליכם / אהרוני, אריה [תר`] / ברנשטיין, משה [איור]תשמ"ג, 1982אל"ף / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  יאיר דורי: סיפורו של צנחן ישראלי בשבי המצרי
     דולב, אהרון ; דורי, יאיר1973בוסתן ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפור של גרמני: 1933-1914
     הפנר, סבסטיאן / וולקוב, שולמית [תר`, אחרית-דבר]תשס"ב, 2002חרגול ₪45.00 פרטים נוספים
  Salvador Dali: Ninety-Three Oils 1917-1970 Illustrated and Explained in a Special Student Edition - Notes on the Paintings in our Collection
 1973The Salvador Dali Museum ₪78.00 פרטים נוספים
  Piero Della Francesca: La Legense de la Croix - Le mur de gauche des fresques de S. Francesco a Arezzo [Exemplaire No. 442]
 1954Edizioni d``Arte Sidera ₪117.00 פרטים נוספים
  לצאת מן המבוך: דוגמות של אבחונים פסיכולוגיים
     בנזימן, חגיתתשמ"ב, 1982דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  גשרים נטויים: מכתבים 1997-1927
     בן אהרן, יצחק1997הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  דיסלקסיה: נקודות מבט לתפיסה ההתפתחותית להבנת הקריאה והיכולת לאיית.
[סדרה]: גומא ספרי מדע ומחקר
     סנולינג, מרגרט / לוין, עמשי [תר`]1993צ`ריקובר ₪40.00 פרטים נוספים
  סיפורה של המושבה זכרון-יעקב מהעלייה הראשונה ועד העלייה של שנות ה-50: אסופת רשימות ומאמרים
     רוזנפלד, אורה [ער`]תשס"ז, 2007מוזיאון העלייה הראשונה ₪45.00 פרטים נוספים
  אמיר גלבע: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו
[סדרה]: פני הספרות: סדרת ילקוטי ביקורת על יצירתם של סופרים עברים
     בלבן, אברהם [ער`, מבוא]תשל"ג, 1972עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ולא אשוב עד כלותם: על מפקדי פלוגות בשדה הקרב
     שמשי, אלישיב / עופר, צבי [ער`]2007 [2005]מערכות / משרד הביטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה
[סדרה]: ספרית "הילל בן-חיים"
     פרנקל, יונה / איילי, מאיר [ער`]תשמ"א, 1981הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  המסורה למקרא
[סדרה]: אסופות ומבואות בלשון, ג
     ייבין, ישראל / עופר, יוסף [ער`]2011 [2003]האקדמיה ללשון העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  באושר ובאושר: כיצד לחיות חיי סיפוק ושמחה - פסיכולוגיה חיובית בחיי היומיום
[סדרה]: פסיכולוגיה
     בן-שחר, טל / שורר, עידית [תר`]תשס"ח, 2008מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  בוז לספר הלבן! [חתום ע"י המחבר]
     ל. [לוי], שאול / לנדאו, אלישבע [איור]תשל"ט, 1979עמיחי ₪45.00 פרטים נוספים
  Spinning and Weaving in Palestain
 1970The Trustees of the British Museum ₪58.50 פרטים נוספים
  הר אדוני [מונטדידיו]
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 2003 [7]
     דה לוקה, ארי / שוסטרמן-פדובאנו, מרים [תר`] / פרי, מנחם [ער`]תשס"ג, 2003הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  יבגני אוניגין [אונייגין]
     פושקין, אלכסנדר / שלונסקי, אברהם [תר`] / קוזמין, נ. [איור]תש"ט, 1949ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪48.00 פרטים נוספים
  גברים בשינוי: בדרך לגבריות אחרת
     נרדי, חן ; נרדי, רבקה / קל, אסתר [ער`]1992מודן ₪48.00 פרטים נוספים
  כמו אבלאר, כמו אלואיז: רומאן אהבה ושני סיפורים
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 2001 [4]
     הפנר, אברהםתשס"א, 2001הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  לב האומה: בנימין זאב הרצל בעיני רבני דורו - הספדים שנשאו גדולי ישראל על חוזה המדינה ואוסף מחקרים על קשריו עם העולם התורני
     נחמני, משה [ער`]תשע"ט, 2019  ₪45.00 פרטים נוספים
  עין הסוס: ספורים מן המיתוס היוני
     רגלסון, אברהם / חץ, עמוס [איור]תשכ"זדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  אל אחרון האלים: על מזרקות רומא
     הירשפלד, אריאל2003כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  טיל לוגי-מדעי לאלוהים ובחזרה
     שטייניץ, יובל / נדב, נעם [איור]תשנ"ח, 1998זמורה-ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  La Rose: 12 planches en couleurs
  Office du Livre ₪97.50 פרטים נוספים
  Andreae Vesalii: Brvxellensis, Scholae - Medicorum Patauimaeprodeddoris, de Humani corporisfabrica, Librideptem
 1960F. Hoffmann - La Roche & Co. ₪97.50 פרטים נוספים
  CY TWOMBLY: 6 Paintings, 3 Sculptres
 2001Thomas Ammann Fine Art ₪78.00 פרטים נוספים
  בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים - 120 שנה לבית החולים הראשון בארץ ישראל [חתום בידי המחבר]
     קשאני, ראובן תשל"ו, 1976בית החולים הכללי - משגב לדך ₪65.00 פרטים נוספים
  מזווית אחרת: על הומור חזותי
     שץ, תמר [אוצרת]1988מוזיאון ישראל ₪60.00 פרטים נוספים
  בתי-הכנסת של ברעם גלוסקמאות מירושלים: מאוסף בית הספר הפרנציסקני המקראי ומאוסף המכון לאריכאולוגיה שליד האוניברסיטה העברית
[סדרה]: אינדקס ירושלים לאמנות יהודית - אמנות יהודית עתיקה
     יעקבי, רות 1987האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים / המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית ₪78.00 פרטים נוספים
  ממלכת החיות: אגדות וסיפורי-עם בדוויים על בעלי חיים
     אל טורי, עיד / מלכה, רפי [ער`]1996מרכז ג`ו אלון / אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
 עין הסוס: ספורים מן המיתוס היוני
     רגלסון, אברהם / חץ, עמוס [איור]תשכ"זדביר ₪45.00 פרטים נוספים


17/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה: דברי הכנס השנים-עשר
[סדרה]: מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה / 6.
     מירון, אייל [ער`]2011מגלי"ם - המכון הגבוה ללימודי ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  שמואל חרובי: 1897-1965
     חרובי, שמואל 1990גלריה מעיינות ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר עולת חודש: מחבור מילי דשמיא
     תקמ"ד  ₪370.50 פרטים נוספים
  פרוזה 100
[סדרה]: פרוזה- הירחון לספרות ולאמנות
     קריים, יוסי ; ציגלר, עליזה [ער`] 1988פרוזה ₪55.00 פרטים נוספים
  Fabienne Verdier - Palazzo Torlonia
 2011 Editions Xavier Barral ₪136.50 פרטים נוספים
  Qumran: Scrolls, Caves, History.
 2009Carta ₪85.80 פרטים נוספים
  האמנות היהודית
     רות, בצלאל ססיל; נרקיס, בצלאל [ער`]1974מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  פאן וולודיובסקי
     סנקביץ`, הנריק / הראל, ברוך [תר`]1965מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  Genius: Zeitschrift für werdende und alte Kunst- Zweites Buch 1919 [THIS VOLUME ONLY]
 1919Kurt Wolff ₪585.00 פרטים נוספים
  ספר חשבונות הגאולה: עפ"י ספר דניאל וכתבי הגר"א והאריז"ל ופרקים על תאריכי הבריאה
     שבילי, חייםתשכ"טהוצאה פרטית ₪120.00 פרטים נוספים
  Ernst Fuchs- Galerie Verriere- 15, Avenue Matignon, Paris
 1974Galerie Jaques Verriere ₪78.00 פרטים נוספים
  Ernst Fuchs: April-May-June 1974
 1974 Aberbach Fine Art ₪97.50 פרטים נוספים
  זוג פסלי עץ אפריקאים
        ₪117.00 פרטים נוספים
  מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה: דברי הכנס האחד-עשר
[סדרה]: מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה / 5.
     מירון, אייל [ער`]2010מגלי"ם - המכון הגבוה ללימודי ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים: מבחר תכניות של מבנים ואתרים היסטוריים [תוכניות]
     בהט, דן1980אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  Ernst Fuchs- Galerie Verriere- 15, Avenue Matignon, Paris
 1974Galerie Jaques Verriere ₪58.50 פרטים נוספים
  זוג פסלי עץ אפריקאים
        ₪117.00 פרטים נוספים
  אני החומר: חנה יצחקי - קרמיקאית
     בסוק-יצחקי, גינת ; סיטון, אילאיל [ער`] 2008 אילאיל הפקות ₪120.00 פרטים נוספים
  קברים וקבורה בירושלים בימי בית שני: הגילויים החדשים, 1980-1995 [חתום על ידי המחבר]
     זיסו, בועז 1995המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  Fouilles archéologiques de ‘Ain ez-Zara/Callirhoé, villégiature hérodienne
 1997 Institut français d`archeologie du Proche-Orient ₪175.50 פרטים נוספים
  The Warsaw Ghetto: The 45th Anniversary of the Uprising
 1987Interpress ₪78.00 פרטים נוספים
  מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה: דברי הכנס העשירי
[סדרה]: מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה / 4.
     מירון, אייל [ער`]תשס"ט, 2009מגלי"ם - המכון הגבוה ללימודי ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  To Leave Your Mark: Selections from the Writings of Alfred Jospe
 2000Ktav Publishing House ₪78.00 פרטים נוספים
  How Many Arab Refugees? A Critical Study of UNRWA`s Statistics and Reports
 1959Macgibbon & Kee ₪97.50 פרטים נוספים
  תורה וסופיה : חייו ומשנתו של ר` שם טוב אבן פלקירא [באנגלית עם נספחים בעברית]]
[SERIES]: Monograhs of the Hebrew Union College Number 11.
     ישפה, רפאל 1988היברו יוניון קולג` ₪468.00 פרטים נוספים
  הנשיאות בישראל: נשיאי ארץ ישראל, תולדותיהם וסדריהם
     אורנשטיין, אברהם תשט"זנצח ₪55.00 פרטים נוספים
  ירושלים במאה התשע-עשרה: בתחריטים והדפסים נדירים
     שילר, אלי [ער`]1981אריאל ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר זיכרון להרב יצחק נסים זצ"ל הראשון לציון - מעמדות ומושבות
     בניהו, מאיר תשמ"היד הרב ניסים ₪75.00 פרטים נוספים
  מלחמת השחרור של עם ישראל
     שווארץ, י.צ. 1956ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  Genesis: with Introduction and Commentaries - quinta editione cum apparatu critico novis curis elaborato
[SERIES]: Biblica Hebraica Quinta / 1.
 2015Deutschie Bibelgeselleschaft ₪117.00 פרטים נוספים


15/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בשביל ירושלים: מדריך למטייל באתרי ירושלים הקדומה
     דודסון, איל / מירון, אייל [ער`]2011מגלי"ם - המכון הגבוה ללימודי ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  מתנת יאן מיטשל למוזיאון ישראל - עתיק וחדש
[סדרה]: קט. מס` I/124
     תשל"ד, 1974מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות? [בלייד ראנר]
     דיק, פיליפ ק. / לוטם, עמנואל [תר`]2014כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ליברפול: כדורגל חיים ומוות
     אדר, שאול גלורי ₪45.00 פרטים נוספים
  אריאל: כנסיית הקבר בירושלים
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 42-42א
     שילר, אלי [ער`]1985אריאל ₪55.00 פרטים נוספים
  המלחמה בסלמנדרות
[סדרה]: מבחר
     צ`אפק, קארל / פרויד, אפרים [תר`]תשנ"א, 1991זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  מגלים את עיר דוד: מסע אל הראשית
     הורביץ, אהרן / מירון, אייל [ער`]2010מגלי"ם - המכון הגבוה ללימודי ירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  As a Driven Leaf
 1996Behrman House ₪58.50 פרטים נוספים
  Mamilla: Development and Construction of the Mamilla Project
 1989Karta - Central Jerusalem Development ₪97.50 פרטים נוספים
  The Challenge of Jerusalem: Betwixt Thicket and Alter.
  Simanei Dfus ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר דרושי חכמה ודעת
     שווארץ [שוורץ], מרדכי צביתרנ"ןQuality printing & publishing ₪120.00 פרטים נוספים
  Der Aegyptisch-Syrische Feldzug: Aus den Memoiren des Kaisers Napoleon - Volume II [THIS VOLUME ONLY]
  Robert Lutz ₪78.00 פרטים נוספים
  Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-51.
 1988St. Martin`s ₪214.50 פרטים נוספים
  Giordano Bruno: Oeuvres Completes I - Chandelier [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Sous le patronage de l`Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
 1993Les Belles Lettres ₪78.00 פרטים נוספים
  Giordano Bruno: Oeuvres Completes VI - Cabale du Cheval Pegaseen [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Sous le patronage de l`Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
 1994Les Belles Lettres ₪78.00 פרטים נוספים
  The Heights of Courage: A Tank Leader`s War on the Golan.
 1997Steimatzky ₪70.20 פרטים נוספים
  A Village by the Jordan: The Story of Degania.
[SERIES]: Reference Library
 1960Press Department of Ichud Habonim ₪78.00 פרטים נוספים
  Visions D`orient - Bilder vom Orient.
  Keter ₪97.50 פרטים נוספים
  היו זמנים...
     בס, יוסףתשי"ב, 1952מצפן ₪65.00 פרטים נוספים
  תאורי [תיאורי] ערים בתבליטים האשוריים: עבודת גמר בארכיאולוגיה - מוגש לפרופסור י. ידין [חתום ע"י המחברת]
     יעקבי, רותתשל"ו, 1976  ₪65.00 פרטים נוספים
  גרגר הרימון: האישה בסיפורי העם הערביים [בעברית וערבית]
     מירון, יורם ; שחאדה, כרמלה ; מסארווה, נמר אחמד / קארה, יחיאל [ער`]1997המרכז היהודי-ערבי לשלום ₪65.00 פרטים נוספים
  דאס יידישע ווארט
     יעפרויקין, ז. [יפרויקין, זלמן] ; בעז, ח [חיים].1965 [1947]בילדונגס-קאמיטעט פון ארבעטער-רינג ₪97.50 פרטים נוספים
  Potenialities: Collected Essays in Philosophy.
[SERIES]: Meridian - Crossing Aesthetics.
 1999Stanford University Press ₪58.50 פרטים נוספים
  ושכנתי בתוכם: קובץ מוקדש לבעיות יסוד בארכיטקטורה של בתי הכנסת
     תשכ"חמשרד החנוך והתרבות / המחלקה לתרבות תורנית ₪55.00 פרטים נוספים
  לתולדות השירה והדראמה העברית: מחקרים ומסות - כרך ראשון ושני [והדרמה] [סט בשני כרכים]
     שירמן, חייםתשל"ט, 1979מוסד ביאליק ₪85.00 פרטים נוספים


14/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Cronos
 NDACTAR / Generalitat de Catalunya ₪546.00 פרטים נוספים
  אטלס כרטא: ירושלים בראי הדורות
     בן-דב, מאיר1991כרטא / כנה ₪45.00 פרטים נוספים
  עידן החדש: מסות על ספרות
     סארוט, נאטאלי [נטלי] / סנד, יונת [תר`]תשל"בהקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  אחרי!
     בן ארי, אוריתשנ"ד, 1994ספרית מעריב ₪95.00 פרטים נוספים
  ארץ-ישראל אנציקלופדיה טופוגרפית-היסטורית: כרך שני - דאר-ירושלים - בצרוף מפת ירושלים ועשרים וארבעה לוחות [כרך זה בלבד]
     פרס, ישעיהו [ער`]1948ראובן מס / מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  יגאל ואנית הזהב: ספר חג לגיל הרך - הגדת ישראל [אוניית]
     ספורטה, רפאל / איזה [הרשקוביץ] [איור]NDעמיחי ₪75.00 פרטים נוספים
  מלחמה בטרור: כיצד יביסו המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי והבינלאומי
     נתניהו, בנימין2001משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה
     גלבוע, מנוחהתשנ"ב, 1992מוסד ביאליק / אוניברסיטת תל אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  אנתולוגיה לשירי-עם ביידיש: כרך א / אנטאלאגיע פון יידישע פאלקסלידער: ערשטער באנד [כרך זה בלבד]
     וינקובצקי, אהרן; קובנר, אבא; לייכטר, סיני / ווינקאוועצקי, אהרון; קאוונער, אבא; לייכטער, סיני1983פרסומי הר הצופים / י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  Jewish Influence on Christian Reform Movements.
[SERIES]: Columbia University Oriental Studies - Vol. XXIII
 1966Ams ₪117.00 פרטים נוספים
  מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה
     שימרון, יוסף [ער`]1997י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר מדעי ההתנהגות ₪65.00 פרטים נוספים
  נתיבים לארץ ישראל: מפות עתיקות, איורים, וסיפורי מסעות לתקופותיהם
     רן, נחמן [ער`] / קדמון, נפתלי [מבוא]תשמ"ז, 1987אמנות ארץ ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  די פארשוואונדענע וועלט [ביידיש ואנגלית]
     אבראמאוויטש, ר. [ער`]1947פארווערטס אסאסיאיישאן ₪468.00 פרטים נוספים
  מדרשי הזוהר [הזהר]: לקט שמואל - חלק א - על התורה - פירושי הזוהר מהתנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים וכתובים המפוזרים בזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש [כרך זה בלבד]
     קיפניס, שמואל [ער`]תשכ"ג  ₪65.00 פרטים נוספים
  מסיפורי הפרלמנט הירושלמי: עם צילומי ירושלים של ד"ר הנס יצחק לוירר ואחרים
     בן-עמי, שוקי תשס"ז, 2007עלי סיפור ₪45.00 פרטים נוספים
  שנשמע בשורות טובות: ברכות וקללות ביידיש - מהדורה שנייה, מתוקנת / לאמיר הערן גוטע בשורות: יידישע ברכות און קללות - צוויטע אויסגאבע, פארבעסערטע
     גורי, יוסף2004האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים ₪65.00 פרטים נוספים
  אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון - כרך ראשון ושני [סט בשני כרכים]
[סדרה]: מקורות לחקר תרבות ישראל / 3.
     דותן, אהרן [אהרון] 1997האיגוד העולמי למדעי היהדות ₪198.00 פרטים נוספים
  יושה עגל
     זינגר, י. י. [ישראל יהושע]/ ולפובסקי, מ. ז. [תר`]תרצ"ו, 1936דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  The "Al-Aksa is in Danger" Libel: The History of a Lie.
 2012Jerusalem Center for Public Affairs ₪136.50 פרטים נוספים
  תורת האקלים
     אשבל, דב1940חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  מילה במילה: אוצר המילים הנרדפות ניגודים ושדות סמנטיים - תזאורוס של השפה העברית [במצבו]
     אביניאון, איתן / ניר, רפאל; אוריין, יהודית [ייעוץ]2000איתאב ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר השמיטה: כולל הלכות שביעית - דינים ומנהגים לשומרי שביעית, היתר מכירת קרקעות להקפיע שביעית
     טוקצינסקי, יחיאל מיכלתשכ"ה [תשי"ח]מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  יסודות הפילוסופיה של מרכס [מרקס]: בעקבות ההנחות על פויארבך
[סדרה]: ספרית "עיון" - א`
     רוטנשטרייך, נתןתשי"במחברות לספרות ₪55.00 פרטים נוספים
  Journal d`un Notable du Caire Durant l`expedition Francaise: 1798-1801
 1979Albin Michel ₪78.00 פרטים נוספים
  תנ"ך ליסבון: כתב-יד מעוטר יחיד במינו בעולם משנת רמ"ג 1482 - חמישה חומשי תורה, 368 עמ`, כתב מנוקד ומעוטר בשלל צבעים וקישוטי זהב [בעברית עם מבוא באנגלית]
     אבן מוסא [עיטר וכתב] 1988נהר / ידיעות אחרונות / הספרייה הבריטית ₪370.50 פרטים נוספים
  זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה
     אליאור, רחלתשס"ט, 2009מכון ון ליר / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  מדריך פרחי הבר בישראל: הצמחייה הים-תיכונית
     שמידע, אבי / דרום, דוד [צילום]1986כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  The Holy Land: A Historical Geography - From the Persian to the Arab Conquest (536 B.C. - A.D. 640)
 2002Carta ₪78.00 פרטים נוספים
  למות בבירות [בביירות]: מלחמת-האזרחים הלבנונית, 1990-1975
     ארנון, אדם2007אסטרולוג ₪55.00 פרטים נוספים
  בודדים על התל: קרב תל א-סקי במלחמת יום הכיפורים
     גבעתי, משהתשס"ט, 2009רעות ₪65.00 פרטים נוספים
  סיפור דרך: המדריך ללימוד הניווט
     ארליך, זאב ח. (ז`אבו) [ער`]תשס"ד, 2004קרן דוד גרנית ₪65.00 פרטים נוספים
  שחמט: יסודות המשחק - שחק אותה כמו גדול!
     הון, שאול1994פרולוג ₪30.00 פרטים נוספים
  Monumental Inscriptions in the Jewish Synagogue at Bridgetown Barbados: With Historical Notes from 1630
 1988Macmillan ₪175.50 פרטים נוספים
  קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני-הערבי 2001-1881
[סדרה]: ספרית אפקים/ 238
     מוריס, בני / שרת, יעקב [תר`]תשס"ד, 2003עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  hebraische Schulgrammatik
 1878Max Niemeyer ₪117.00 פרטים נוספים
  תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי: במלחמת הקוממיות בתש"ח
     הרפז, רחל ; בן דוד, דוד ; הרפז, דוד [ער`]תשס"ח, 2008  ₪120.00 פרטים נוספים
  "כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית!": (נבואות השואה: דברים, לב`) - [חלק א`-ב`]
     ר. י. ד.תשס"במפעלי החסד לב ישראל ₪85.00 פרטים נוספים
  The Irgun Zvai Leumi (I.Z.L): The Story of Israel`s Underground Movement for National Liberation.
 2000Ministry of Defence / Museum Unit ₪214.50 פרטים נוספים
  מטות תרן [מוטות תורן]: ספינות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השנייה
     אהרני [אהרוני], ראובןתשנ"ח, 1997המרכז לתולדות כוח המגן ה`הגנה` ע"ש ישראל גלילי ₪75.00 פרטים נוספים
  דיקרט: הגיונות על הפילוסופיה הראשונית - מהדורה רביעית מצולמת
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים - ד`
     דיקרט [דקראט ; דקרט], רנה / אור, יוסף [תר`] / רות, ח. י. [ער`]1969י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  פוזה ואנשיו: סיפורה של מחלקת סיירים מרכזית משמרות - ראיונות, סיפורי הווי וצילומים
     אבן-אור אורנשטיין, שמואלתשנ"ח, 1998מחקלת סיירים מרכזית משמרות ₪120.00 פרטים נוספים
  כתבי אפלטון: כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     אפלטון / ליבס, יוסף ג. [תר`]תשכ"ט, 1969שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  ניהול קארמי: מה שאתה זורע הוא מה שאתה קוצר בחיים
     רואץ`, גשה מייקל; מקנאלי, לאמה קריסטי; גורדון, מייקל / צביאלי, דבורה; דורון, דנית [תר`]2010המרכז הישראלי לניהול קארמי ₪40.00 פרטים נוספים
  שבוע בתש"ח: רומן.
[סדרה]: ספריית תרמיל / 141.
     אלמוג, אהרן [אהרון]תשמ"א, 1980משרד הביטחון ₪35.00 פרטים נוספים
  College Yiddish: An Introduction to the Yiddish Language and to Jewish Life and Culture.
 1979 [1949]Yivo Institute for Jewish Research ₪292.50 פרטים נוספים
  ההתישבות [ההתיישבות] היהודית וטענת הנישול: (1948-1878)
     אבנרי, אריה ל.תש"ם, 1980מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ ותנועת העבודה / הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  Across the Sabbath River: In Search of a Lost Tribe of Israel.
 2002Houghton Mifflin Company ₪78.00 פרטים נוספים


13/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  חיי הצמח בנסיונות: ספר התלמיד
     מרגולין, י. 1931 ,תרצ"באמנות ₪55.00 פרטים נוספים
  חטיבת הנגב במערכה
[בדרה]: החטיבות והחילות במלחמת-השחרור
     מערכת מערכות מערכות ₪55.00 פרטים נוספים
 Judische Mutter
 1936Vortrupp ₪70.20 פרטים נוספים
  מדינות ערב בימינו
     שמעוני, יעקב1965, תשכ"העם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  פרויד נגד דורה: והמודל השקוף של תיאור-המקרה [פרוייד]
[סדרה]: הספריה לפסיכותרפיה
     גרין, דרור1998מודן / ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפור האנושות
     ואן לון, הנדריק וילם / שניצר, ש. [תר`]תשי"ח, 1957ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  הקרב האחרון
     ראין [ראיין], קורנליוס / בחור, יונה [תר`]NDא. לוין-אפשטין ₪45.00 פרטים נוספים
  ישראל והפצצה
     כהן, אבנרתש"ס, 2000שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  ול. אי. לנין: כתבים נבחרים - כרך IV [ד`]: תקופת השפל והמהפכה שכנגד, תקופת המלחמה ומהפכת אוקטובר [כרך זה בלבד]
     לנין, ול. אי. [ולדימיר איליץ`] \ רונקין, י; הנגבי, ד. [ער`] \ רבן, נ. [תר`]1952ספרית פועלים / מענית / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  אנו, יהודי פולין... / מיר, פוילישע יידן... [ממוספר] [בפולנית, אנגלית, יידיש ועברית]
     טובים, יוליאן1984י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  אשליות אבודות: רומאן [רומן]
[סדרה]: ספרי מופת
     דה באלזאק [בלזק], אונורה / מייטוס, אליהו [תר`]1957ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר-הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  Minoans: Life in Bronze Age Crete
 1997Routledge ₪78.00 פרטים נוספים
  ספרי-השנים [ספרי השנים]
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בשותפות עם מוסד ביאליק
     טאקיטוס, קורנליוס / דבורצקי, שרה [תר`] / וירשובסקע, ח. [מבוא] / גלבוע, עקיבא [הערות]תשכ"ב, 1962מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  מלך עכברוש
     קלאוול, ג`יימסתשמ"ב, 1982זמורה, ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח לתקומת ישראל
     הראל, חיה / הראל, דוד [עיצוב וציור] 1987הראל ₪55.00 פרטים נוספים
  הלם החדש
     יוז, רוברט / כהן, דורית [תר`] / יתיר, גד [ער`]1989עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  From Death to Battle: Auschwitz Survivor and Palmach Fighter
 2017Yad Vashem ₪117.00 פרטים נוספים
  בגן המחשבות: מפנקסו של מסתכל
     אהרנסון, אלכסנדרתשל"ד, 1974עקד ₪65.00 פרטים נוספים
  אשכול: אנציקלופדיה ישראלית- כרך ב- אוריגנס-אנטיפס [כרך זה בלבד]
     קלצקין, יעקב [ער`]1932אשכול ₪180.00 פרטים נוספים
  Ganymed: Jahrbuch fur die kunst - Vierter Band [THIS VOLUME ONLY]
 1922R. Piper & Co. ₪585.00 פרטים נוספים
  Die Raumstadt
 1949Lambert Schneider ₪156.00 פרטים נוספים
  הדבור העברי: ספר למוד שפת עבר למתחילים על פי השטה הטבעית - הראשון אחר ה`אלף-בית` [הדיבור] [לימוד] [השיטה]
     קרינסקי, מ. [ער`]1905האור ₪95.00 פרטים נוספים
  פרוזה: גליון אחרון, ינואר 92
     צרור, רינו [ער.]1992הוצאת עמותת ידידי פרוזה ₪65.00 פרטים נוספים
  Reinstating the Divine Women in Judaism
 2000Universal ₪78.00 פרטים נוספים
  לא בתלם
     ברעם, משה / עמיקם, בצלאל [ער`]תשמ"ב, 1981עם עובד - תרבות וחינוך ₪55.00 פרטים נוספים
  קיצור שולחן ערוך עם שער המזרח
     גאנצפריד, שלמה ; בר-דע, יצחק תשמ"ג, 1983ריב"ד ₪55.00 פרטים נוספים
  Guide d`évaluation du Diamant [SET IN TWO VOLUMES]
 1979C. Tourneur ₪70.20 פרטים נוספים
  Lexicon Syriacum
 1895Reuther & Reichard ₪97.50 פרטים נוספים
  שומרון ובנימין: כרך שלישי - קובץ מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית [כרך זה בלבד]
     ארליך, זאב ח. [חנוך]תשנ"ג, 1993מכללת יהודה ושומרון, מכון מחקר ₪45.00 פרטים נוספים
  קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני-הערבי 1881-2001
[סדרה]: ספרית אפקים / 238
     מוריס, בני 2003עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  קורות משפחה אחת
     אלפר, רבקהתשכ"זמ. ניומן בע"מ ₪45.00 פרטים נוספים
  A Catalogue of Roman and Byzantine Lead Coffins from Israel
 1999Israel Antiquities Authority ₪468.00 פרטים נוספים
  יאיר: אברהם שטרן - חייו, מלחמתו, מותו - רומן ביוגרפי
     שמיר, משהתשס"א, 2001זמורה, ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  Ästhetik des reinen gefühls [SET IN TWO VOLUMES]
 1912Bruno Cassirer ₪253.50 פרטים נוספים
  פילוסופיה של החינוך
     נודינגס, נל / גורי-רוזנבליט, שרה [ער`]2012, תשע"בהאוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  שבעה שערים: מבחר כתבים
     פרג, אלכסנדר תשל"ז, 1977הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / המחלקה לאירגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  ספר הכוכבים: מורה-דרך להתסכלות בצבא השמיים
     בן-דוד, משה תש"זספרי תרשיש ₪65.00 פרטים נוספים
  אגרות יצחק למדן
[סדרה]: גנזים לתולדות הספרות העברית בדורות האחרונים ז`
     למדן, יצחק / ליפסקר, אבידב [ער`] 1998קרן ישראל מץ / המכון הלאומי "גנזים" ע"ש אשר ברש ₪65.00 פרטים נוספים
  פתגמים ומכתמים: (מן הים הכללי - וטיפה משלי)
     ריכמן, חנניה / שטרן, יוסף [אייר]1957יוסף שרברק ₪48.00 פרטים נוספים
  גיבור הגיטאות: מדרכי טננבוים-תמרוף [גטאות]
     טננבוים-בקר, נינהתש"ם, 1980משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  הביאור לתורה של משה מנלדסון וסיעתו: התהוותו והשפעתו
     סנדלר, פרץ1984ראובן מס ₪75.00 פרטים נוספים
  פוליטיקה השוואתית
     הייג, רוד ; הרופ, מרטין / ארליך, חדוה [תר`] 2011האוניברסיטה הפתוחה ₪65.00 פרטים נוספים
  שבעתיים כאור החמה: גורל חוקרי האטום
[סדרה]: מהדורת "דבר השבוע"
     יונק, רוברט / ארד, צבי [תר`]תש"ך, 1960מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  A History of the Jews in Christian Spain [TWO VOLUME SET]
[VOL. I]: From the Age of Reconquest to the Fourteenth Century / [VOL. II]: From the Fourteenth Century to the Expulsion
 1961/ 1971The Jewish Publication Society of America ₪117.00 פרטים נוספים
  מורה הנבוכים
     בן-מימון, משה [הרמב"ם] / קאפח, יוסף [תר`, ער`]תשל"ז, 1977מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  קווים עיליים של מתח גבוה, רשתות עילייות מקומייות של מתח נמוך
     אתין, סעדיה [איסי] תשכ"ג, 1963מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  הזוהר: אגדות ומעשים
[סדרה]: עם הספר
     איכנולד, דב [ער`] / לנגנטל, נחום [וועדה מייעצת]תשס"ח, 2008משכל / ידיעות אחרונות ₪45.00 פרטים נוספים
  Before the Muses: an Anthology of Akkadian Literature
 2005CDL ₪117.00 פרטים נוספים
  מלון [מילון] ערבי-עברי ללשון העברית החדשה - מהדורה שביעית
     איילון, דוד; שנער, פסח; בריל, משה1975י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  הראיון המסייע
[סדרה]: השכלה וחינוך
     בנימין, אברהם / ינאי, יונה [תר`]תשל"ג, 1972ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪48.00 פרטים נוספים
  עיר ואם: זכרונות, יומנים, אגרות וסיפורים
     יוסף, גולדי 1979ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  אוצר ראשי תבות: בלשון ובספרות מימי קדם ועד ימינו
     אשכנזי, שמואל; ירדן, דב1992קרית-ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינת ישראל המחודשת [סט בשני כרכים]
     בן-גוריון, דודתשכ"ט, 1969עם עובד ₪85.00 פרטים נוספים
  ספר זוסמן: לזכרו של יואב הכהן זוסמן, נשיא בית המשפט העליון
     ברק, אהרן; זמיר, יצחק; כהן, חיים; ליפשיץ, נפתלי; שלו, גבריאלהתשד"ם  ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר תורת המדינה: מחקר הלכתי היסטורי בנושאים העומדים ברומה של מדינת ישראל מאז תקומתה
     גורן, שלמה / תמרי, ישראל [ער`]תשנ"והאידרא רבה ₪55.00 פרטים נוספים
  מהחלון הגבוה ביותר
[סדרה]: המפעל לתרגום ספרות מופת
     פסואה, פרננדו / דה קושטה ריש, פרנסישקו; ברונובסקי, יורם [תר`] / סערי, רמי [ער`]תשס"ד, 2004כרמל ₪45.00 פרטים נוספים


12/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  המציאות האחרת: שירת פנחס שדה
     לוז, צביתשס"א, 2000שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  דיבס: הילד המחפש את זהותו
[סדרה]: השכלה וחינוך
     אקסליין, וירג`יניה / הלוי, יואב [תר`]1977ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  מסעו של קפיטן קוק אל הציר הדרומי
     ניאקרסוב [ניקרסוב] , א. ד. / רבינוביץ, משה [תר`]1955ניב ₪45.00 פרטים נוספים
  משפחתי: קורות בני רבי אלימלך מליז`נסק לדורותיהם
     חבצלת-ברליני, חסידהתשנ"גפורסם בידי המחברת ₪45.00 פרטים נוספים
  המילה הארוטית [האירוטית]: שלוש קריאות ביצירתו של חנוך לוין
     יורן, נועםתשס"ב, 2002אוניברסיטת חיפה / זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  דפוק וזרוק בפאריס [בפריז] ולונדון
     אורוול, ג`ורג` / לבנה, דורון [תר`]1984כנרת ₪45.00 פרטים נוספים
  משמר העמק בשנות השמונים
     תלמי, מאיר / פלגי, אריה [ער`]תשנ"ג, 1993קיבוץ משמר העמק ₪45.00 פרטים נוספים
  קהליתנו: קובץ תרפב [תרפ"ב]
     תשכ"דקיבוץ בית אלפא ₪75.00 פרטים נוספים
  מייסדים וממשיכים בכפר-מל"ל: [במלאת 80 שנה לראשית ההיאחזות במקום]
     מרגלית, יוסףתשנ"ד, 1994ועד כפר-מל"ל ₪55.00 פרטים נוספים
  ארץ רעשה
     וליקובסקי, עמנואל / וליקובסקי כוגן, שולמית [תר`]תשס"ברמ ₪45.00 פרטים נוספים
  מדברים בשפת התנ"ך
     רוזנטל, רוביק / ריקלין, שמעון [ער`]2018כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  במדים ובלא מדים: 25 שנות עבודה צבורית, 1937-1912
     תדהר, דודתרצ"חידידים ₪45.00 פרטים נוספים
  הנהגה במלכוד: הישוב נוכח השואה, 1942-1945 [היישוב] [במילכוד]
[סדרה]: ספרית אפקים
     פורת, דינה2004, תשס"העם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  אוטוביוגרפיה
[סדרה]: (ליבידו) סדרה לתרגום
     דרווין, צ`רלס [צ`ארלס] / מנשנפרוינד, יקי [תר`] / הרמן, אורן [ער`]2008רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים
  מקומות שחייבים לראות
     דייוי, סטיב / קראוס, מרים [תר`]תשס"ו, 2005כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  המשיחיות המדינית: השלב הרומנטי
     טלמון, יעקבתשכ"העם עובד / דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  עולם הדממה
     קוסטו, ז`. י`. [ז`אק-איב]; דימא, פרידריק / גילאי, שמואל [תר`]תשי"חהדר ₪45.00 פרטים נוספים
  בוא עמי לצפת: עיר הזוהר והקבלה - מדריך לצפת ולסביבתה הקרובה
     עשני, ישעיהו1963ספרית צפת ₪45.00 פרטים נוספים
  במערב אין כל חדש
     רמרק, אריך מריה / גולדברג, גדי [תר`, אחרית דבר]תשע"ד, 2014מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  דקדוק עברי שיטתי - חלק א`: תורת הפועל [כרך זה בלבד]
     בלאו, יהושע1975א` רובינשטיין ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Landwirtschaftliche Kolonisation der Zionistischen Organisation in Palastina
 1925Aufbau ₪78.00 פרטים נוספים
  Neun Israelische Maler
 1988Tel Aviv Kunstmuseum ₪58.50 פרטים נוספים
  עם בני דורי: פרקי זכרונות ודמויות אישים
     סמילנסקי, דודתש"בידידים ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר סת"ם כהלכתן: בו יבואר היטב דיני כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות ומגילות כולל דיני הקלף והדיו, צורת האותיות, תפירות עשיית הבתים והרצועות וכדומה
     שטרנבוך, משהתשס"זבהוצאת המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  Martin Buber: Sein Gang in die Wirklichkeit
 1926Literarische Anstalt Rutten & Leoning ₪78.00 פרטים נוספים
  Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahnhunderts
 1981Friedr. Vieweg & Sohn ₪58.50 פרטים נוספים
  פותחי התקוה [התקווה]: מירושלים לפתח-תקוה - תכניות לעבודה ויגע כפיים בישוב הישן תקצ"ט-תרל"ח/1878-1839: ביכורי הנסיונות תקצ"ט-תרי"ד/1854-1839
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     קרסל, ג. [גצל]1976יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות ההתישבות [ההתיישבות] בנגב: עד 1948
     קרק [קליינר], רותיתשל"גהקיבוץ המאוחד / מצפה רביבים ע"ש יוסף ויץ ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל: בלווית מפות, ציורים ולוחות [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: מסעי-הצלב והממלכה הראשונה / [כרך ב`]: מסעי-הצלב והממלכה השנייה
     פראוור, יהושע1963, תשכ"גמוסד ביאליק ₪95.00 פרטים נוספים
  מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא - עבדיה [עובדיה]: עם מבוא ופירוש / יונה: עם מבוא ופירוש [כרך זה בלבד]
     כוגן, מרדכי / סימון, אוריאל1992עם עובד / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist.
[SERIES]: Harvard Semitic Series / Volume XVIII.
 1962Harvard University Press ₪156.00 פרטים נוספים
  תלמידי האתמול, תלמידי המחר: שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך (2018-1918) - כרך א`: מערכות חינוך בעולם [כרך זה בלבד]
     וולנסקי, עמיתש"ף, 2020שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  הלכות והליכות בחסידות
     וורטהיים, אהרון1989מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  אוצר השמות אשר בכתבי הקודש [סט של ארבעה כרכים מתוך חמשה]
[כרך ראשון]: א`-ד` / [כרך שני]: ה`-י` / [כרך רביעי]: נ`-פ` / [כרך חמישי]: צ`-ת`
     ראזענבערג, א. ח. [רוזנברג, יהודה יודלתרפ"גהוצאה פרטית ₪240.00 פרטים נוספים
  ספר הדקדוק [סט בשני כרכים] [הדיקדוק]
     שפירא, אהרן יעקב [אהרון יעקוב]תשי"גהאחים שולזינגר / זאב סאליס ₪95.00 פרטים נוספים
  Notre-Dame de Paris [TWO VOLUME SET]
 1947Jacques Vautrain ₪156.00 פרטים נוספים
  La Bible Dans le Legende et la Vie
 1951Editions de la Terre Retrouvee ₪78.00 פרטים נוספים
  ימי בית חשמונאי: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומרי עזר.
[סדרה]: עידן / 19.
     עמית, דוד; אשל, חנן [ער`]תשנ"ו, 1995יד יצחק בן-צבי, המחלקה לחינוך והדרכה ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר בן סירא השלם: כולל כל השרידים העבריים שנתגלו מתוך הגניזה והחזרת הקטעים החסרים, עם מבוא, פירוש ומפתחות
     סגל, משה צביתשי"ג, 1953מוסד ביאליק / הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ₪195.00 פרטים נוספים
  בניתי בית: מסיפוריו של בעל-מלאכה איש העליה השניה
     אזרחי-בריסקר, שמואלתשל"ה, 1975קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  אדמת החול: פואמה
     קובנר, אבא / ברגנר, יוסל [ציור]NDספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  אריק איינשטיין
     תפוח, מיכאל [ער`]1981כנרת ₪48.00 פרטים נוספים
  קרע בתש"ח: [מאבקי-כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות; גילויים חדשים] [בצירוף תרשימים]
     פעיל, מאיר ; רונן, עזריאל / אשכול, דוד [ער`] מרכז ישראל גלילי ₪45.00 פרטים נוספים
  ממלכת כהנים וגוי קדוש: מאמרים לדמותה של מדינה יהודית - לנשמת דוד כהן הי"ד - מהדורה שניה מתוקנת
     שביב, יהודה [ער`]תשנ"ז, 1996ראובן מס ₪175.50 פרטים נוספים
  המימסד: מי שולט בישראל [הממסד]
     סלפטר, אליהו; אליצור, יובל / זאב [ציורים]תשל"ג, 1973א. לוין-אפשטיין ₪45.00 פרטים נוספים
  נוף גלוי עיניים [מהדורה תלת לשונית: עברית-אנגלית-גרמנית]
     עמיחי, יהודה / וילר, פרנץ שמעון [צילום]1992שוקן ₪85.00 פרטים נוספים
  שרלוק הולמס: כל הסיפורים - כרך א` [כרך זה בלבד]
     דויל, ארתור קונן / שמעוני, רות; לבנת, חנה [תר`]תש"ע, 2010כנרת, זמורה-ביתן, דביר / מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  וימצא יוסף חן: לדמותו של הרב ד"ר יוסף בורג ז"ל
     עזריאלי, יהודה [ער`]תשס"א, 2000קהילת "רננים" ₪45.00 פרטים נוספים
  רשימות בנושא הבדווים [הבדואים] (IV) [בעברית ואנגלית]
      מדרשת שדה-בוקר, בית-ספר שדה ₪45.00 פרטים נוספים
  מכתבים לקורדליה: מיומנו של מפתה
     קירקגור, סרן / תמרי, ש. [ער`, תר`] / וכסלר, יעקב [איור] / שילה, יעקב [עיצוב] עקד ₪45.00 פרטים נוספים
 My Love, Where Shall We Make Love? [SIGNED AND DEDICATED]
 ND [c. 1970]Litografik AB ₪663.00 פרטים נוספים


10/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  העבר: רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה - חוברת ח` [כרך זה בלבד]
     קרוא, ברוך; סלוצקי, יהודה [ער`]1961"אלתירא", אגודה לחקר תולדות יהודי רוסיה ואוקראינה ₪65.00 פרטים נוספים
  סדור תפלת ישראל והוא סדר התפלה לפי מנהג קהלות החסידים (לרבות חסידי חב"ד) והוא נוסח האר"י ז"ל הנקרא בפי העם נוסח ספרד - בצירוף תוספות שהושמטו בידי הצנזור ותפילות הנהוגות במדינת ישראל [סידור תפילת]
     גולדשמידט, דניאל; גבריאלי, ישעיהו [ער`] מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר ענף עץ אבות על פרקי אבות: פירושים וביאורים, מפי סופרים ומפי ספרים, המאירים לארץ ולדרים, מור ואהלות עם כל ראשי בשמים. אמרות ה` אמרות טהורות, זכות וברות, והיו למאורות [חתום בידי המחבר]
     יוסף, עובדיהתשס"אמכון "מאור ישראל" ₪450.00 פרטים נוספים
  השירה העברית בספרד ובפרובאנס: מבחר שירים וסיפורים מחורזים ערוכים ומבוארים, בצירוף מבואות מפתחות וציורים [סט בארבעה כרכים]
[ספר ראשון - חלק א`]: ממנחם אבן-סרוק עד יהודה אבן-בלעם / [ספר ראשון - חלק ב`]: מיצחק אבן-גיאת עד יצחק אבן-עזרא / [ספר שני-חלק א`]: מיוסף קמחי עד יהוסף האזובי / [ספר שני - חלק ב`]: מיצחק בן-שלמה אבן-סהולה עד סעדיה אבן-דנאן.
     שירמן, חיים [ער`] תשס"ו, 2006מוסד ביאליק ₪160.00 פרטים נוספים
  Plutarch: Alexander - A Commentary
 1969The Clarendon Press ₪78.00 פרטים נוספים
  כנסת נכבדה
     רובינגר, דוד / גריזים, לימור [כתיבה] / ג`יברי, יוסי [ער`]1998משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪65.00 פרטים נוספים
  בסוד היחיד והיחד: מבחר כתבים עבריים
     הלוי סולובייצ`יק, יוסף דוב / הכהן פלאי, פינחס [ער`]תשל"ואורות ₪65.00 פרטים נוספים
  בעין החתול
     פדיה, חביבה2008 עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הגליל העליון המזרחי ורמת כורזים
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל/ 154- שנה עשרים ושלוש
     ברקאי, גבריאל ; שילר, אלי [ער`]2002 אריאל / טבע הדברים ₪45.00 פרטים נוספים
  הפירוש השלם על תהילים
     קמחי, דוד [רד"ק] / דרום, אברהם [ער`]תשל"ד, 1974מוסד הרב קוק ₪75.00 פרטים נוספים
  הספרים החיצונים לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים: בשני כרכים עם מבואות ופירושים ערוכים בהשתתפות כמה למדנים - כרך ראשון, ספר שני: לנביאים ולכתובים [חיצוניים] [כרך זה בלבד]
     כהנא, אברהם [ער`]תרצ"זמקורות ₪45.00 פרטים נוספים
  Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian are, Thirs to Seventh Century - Catalogue of the Exhibition at Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, Through February 12, 1978
 1979The Metropolitan Museum of Art / Princeton University Press ₪136.50 פרטים נוספים
  חדרה וסביבתה: פרק השרון
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל/ 95-96 - שנה חמש-עשרה
     שילר, אלי [ער`]1993אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  חקר מערות ארץ ישראל: ירושלים והמקדש בתרבותם ואומנותם של יהודי איטליה - עתיקות ירושלים בארץ ישראל - הספריות הנוצריות בירושלים - שכונת ממילא בירושלים
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל/ 188- שנה עשרים ותשע
     ברקאי, גבריאל ; שילר, אלי [ער`]תשס"ט, 2009אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  חבל יתיר: סקר נוף ואתרים (חלקי)
     משל, זאב ; בן יוסף, ספי ; דרור, אורי 1987המכון לחקר שמירת הטבע, אוניברסיטת תל אביב / קרן קיימת לישראל / רשות הגנין הלאומיים ₪38.00 פרטים נוספים
  חז"ל:" פרקי אמונות ודעת
[סדרה]: האוניברסיטה העברית, סדרת ספרים מיסודו של ס.ש. פרי
     אורבך, אפרים א. 1982הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  ספונות: ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח: ספר ראשון [כרך זה בלבד]
     בניהו, מאיר [ער`]1956מכון בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  במשוך היובל: חמישים שנות תנועת בני-עקיבא בישראל - תרפ"ט-תשל"ט
     בר-לב, מרדכי; כהן, ידידיה; רוזנר, שלמה [ער`]1987תנועת בני עקיבא בישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  Playboy: The Complete Centerfolds, 1953-2016 [AS IS]
 2016Chronicle Books ₪175.50 פרטים נוספים
  הספרים החיצונים לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים: בשני כרכים עם מבואות ופירושים ערוכים בהשתתפות כמה למדנים - כרכים א` וב` [חיצוניים] [סט בשני כרכים] [מהדורת הארץ]
[כרך א`]: לתורה, לנביאים ולכתובים / [כרך ב`]:
     כהנא, אברהםתשט"זמסדה ₪280.00 פרטים נוספים
  Focusing on Galicia: Jew, Poles, and Ukranians - 1772-1918.
[SERIES]: Polin: Studies in Polish Jewry / Volume 12.
 1999The Littman Library of Jewish Civilization ₪78.00 פרטים נוספים
  Developmantal Studies on Giant Chromosomes.
[SERIES]: Results and Problems in Cell Differentiation - A Series of Topical Volumes in Developmental Biology / 4.
 1972Springer / Heidelberg ₪78.00 פרטים נוספים
  הטאו של הפיזיקה: חקר ההקבלות שבין פיזיקה מודרנית ומיסטיקה מזרחית
     קאפרה, פריטיוף / בן-דב, יואב [תר`] 1996רמות / אוניברסיטת תל אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  שלם: מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי: ספר חמישי [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל
     הקר, יוסף [ער`]1987יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  אינטיליגנציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה- אסופה
     גרדנר, הווארד / צוקרמן, אמיר [תר`]1996מכון ברקו וייס לטיפוח החשיבה / משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים ₪45.00 פרטים נוספים
  בוסתן ראשונים: אנתולוגיה של סופרי ראשון לציון
     אורן, יוסף [ער`] 1989עיריית ראשון לציון ₪40.00 פרטים נוספים


09/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  צ`רצ`יל: שיעור בגדולה
[סדרה]: ספרית אפקים / 245.
     בסט, ג`פרי / גיא, כרמית [תר`] תשס"ד, 2004עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  עלי בן-על
     ריבלין, חייםתשנ"אחוגים יוצאי בן-על ₪55.00 פרטים נוספים
  :Do Not Disturb אמנות רחוב בישראל
     חשין, ליאורה2012הוצאה פרטית ₪75.00 פרטים נוספים
  שישה ימים של מלחמה: המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון
     אורן, מיכאל / ארבל, מנשה [תר`]תשס"ד, 2004כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  חיילים יהודים בצבאות אירופה
[סדרה]: הלוחם היהודי בצבאות העולם
     סלוצקי, יהודה; קפלן, מרדכי [ער`]תשכ"ח, 1967מערכות / משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  Die Vorbereitung Des Neuplatonismus
 1964Weidmannsche ₪78.00 פרטים נוספים
  דמוקרטיה במלחמות: מחלוקת וקונסנזוס בישראל
[סדרה]: ספרי דעת-זמננו
     ברזילי, גד / מגן, ארנון [ער`]1992ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  השד הנזירה והילד הקסום: מסע אל הדמויות שבתוכנו
[סדרה]: הנפשות הפועלות
     גבריאלי, אורה / גרין, דרור [ער`]2006ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  מוצא: סיפור ארץ-ישראלי
     ברוזה, מאיר ; ברוזה, צרי תשנ"ד, 1994כנה ₪75.00 פרטים נוספים
  מדינת ישראל המחודשת: כרך ראשון ושני [סט בשני כרכים]
     בן-גוריון, דוד 1969עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  Sorel Etrog [SIGNED BY THE ARTIST]
 1968Centro di ₪117.00 פרטים נוספים
  החיים והגורל - כרך שני [כרך זה בלבד]
     גרוסמן, ואסילי / ביחובסקי, עמנואל [תר`]תשמ"ו, 1986הקיבוץ המאוחד / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  לארי אברמסון
[סדרה]: מוזיאון ישראל / 302
     אברמסון, לארי / צלמונה, יגאל [אוצר] 1989מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  שריד: עשרים וחמש שנים לקיומה - תרפ"ו - תשי"א
     1951קיבוץ שריד / ספרית פועלים ₪55.00 פרטים נוספים
  מדיניות אירופית במזרח הקרוב: התגבשותה המכרעת בתקופתו של מחמד עלי ממצרים
     זליגר, מנחם1941ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל: פרקים בתולדות המכללה לחינוך על שם דוד ילין
     שיינין, ניסן; אגרנט, הלל 1996י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  עץ החיים ועץ הדעת: שיחות עם התורה
     רוזנק, מיכאל / רוזנק, אבינועם [ער`] / ברמן-שיפמן, נדב; רוזנק, אבינועם [תר`]2014משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  גרשם שלום ויוסף וייס: חליפת מכתבים 1948-1964
     שלום, גרשם; וייס, יוסף / זדוף, נעם [ער`]תשע"ב, 2012כרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  חזון תקווה ומעשה: סיכום פעילותי בכנסת התשיעית כחבר בלכוד בשירות עמי הדרוזי, מולדתי וארצי ארץ-ישראל - מסכת של חזון ומעש במגזר הדרוזי, המוסלמי, הנוצרי, הצ`רקסי והבדוי [בליכוד, והבדואי]
     נסראלדין, אמלND  ₪55.00 פרטים נוספים
  שירת רחל: ספיח, מנגד, נבו, תרגומים, רשימות [מהדורה עשרים ואחת]
     רחל / פינכל, אבא [רישום]תש"לדבר ₪65.00 פרטים נוספים
  ויקטור הוגו: ביוגרפיה
     רוב, גרהם / שחם, דוד [תר`]תשס"ד, 2004כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  איש-טבע: אוטוביוגרפיה
     וילסון, אדוארד א. / כרמל, נעמי [תר`]תשנ"ו, 1996כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  הקבוצה: מאסף לעניני הקבוצה וחייה [לענייני]
     תרפ"הועדת התרבות / הסתדרות העברים הכללית בארץ-ישראל / ועדת הקבוצות ₪65.00 פרטים נוספים
  Percorsi di Storia Ebraica: Fonti per la Storia Degli Ebrei in Italia Nell`eta Moderna e Contemporanea - VIII Centenario della Morte di Maimonide - Atti del XVIII Convegno Internazionale Cividale del Friuli - Gorizia, 7/9 Settembre 2004.
Associazione Italiana Per Lo Studio del Giudaismo, Testi E Studi / 15.
 2005Forum ₪78.00 פרטים נוספים
  בזהות שאולה [חתום ע"י המחבר]
     ארידור, משהתשס"א, 2001משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  אבולוציה: הסברים ותעלומות
[סדרה]: ספרי לימוד, חינוך ופסיכולוגיה
     ג`יאמי, שמעון / כרמל, עמוס [ער`]תשנ"ח, 1998ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  המשטר הפרלמנטרי בישראל
     סגר, שמואל / כרמל, עמוס [תר`]1988אחיאסף ₪55.00 פרטים נוספים
  החלוצים: חוקרי הטבע של ארץ-ישראל
     שמאלי, אליעזר / הירש, שירלי [איור]1972עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הכוח הגרעיני, אנרגיית העתיד
     בר, ורדהתשס"ח, 2008דן ₪45.00 פרטים נוספים
  הכוח הגרעיני, אנרגיית העתיד
     בר, ורדהתשס"ח, 2008דן ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים: מבט ארכיטקטוני - מדריך טיולים בשכונות ובתים
     קרויאנקר, דוד 1996כתר / מכון ירושלים לחקר ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  טראומה והחלמה
[סדרה]: ספרית אפקים / 183.
     לואיס הרמן, ג`ודית / זילבר, עתליה [תר`]תשנ"ה, 1994עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי
     פינקלשטיין, ישראל; אשר סילברמן, ניל / גינצבורג-הירש, עדי [תר`]תשס"ג, 2003אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  הדרך הקלה להפסיק לעשן
     קאר, אלן / אשרוב, ארז [תר`]2010בבל ₪45.00 פרטים נוספים
  המיעוט הנבחר: כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים, 1492-70
     אקשטיין, צבי; בוטיצ`יני, מריסטלה / מיכאלה, אינגה [תר`]תשע"ג, 2013אוניברסיטת תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים: מבט ארכיטקטוני - מדריך טיולים בשכונות ובתים
     קרויאנקר, דוד 1996כתר / מכון ירושלים לחקר ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  חלום ליל קיץ
     שייקספיר, ויליאם [שקספיר, וויליאם] / דוידוביץ, ש. צ. [תר`]תש"יתרשיש ₪48.00 פרטים נוספים
  ספר היובל של הסתדרות המורים: תרס"ג - תרפ"ח
     קמחי, ד. [דב] [ער`]תרפ"טהסתדרות המורים בארץ-ישראל ₪120.00 פרטים נוספים
  רצינו קבוץ: תמונת מצב [קיבוץ]
     בר"ט, יהודה ששר ₪45.00 פרטים נוספים
  צ`ארלס דרווין וההרפתקה של ה"ביגל"
     דרווין, צ`ארלס / ווד, א. ג.; טוויסט, קלינט / הרלינג, גיא [תר`]2009, תשס"טשוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  חיים פומפרניקל.
[סדרה]: ספריה "ענג" / 3.
     אהרונין, בן / פרידלנדר, יצחק [איור]1948, תש"חועדת החנוך [החינוך] על ידי בתי הכנסת המאוחדים ₪180.00 פרטים נוספים
  חיים סוריאליסטיים - פרקי חיים: 1917-1945
[סדרה]: ספרית אפקים / 278
     ברנדון, רותתשע"א, 2010עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  ארבעים הימים במערכה לשחרור טבריה: קובץ עדויות
     צחר, משה; פרץ, יוסי; לוי, עזראתשנ"ד, 1993משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Pessach-Haggada
 1937Schocken ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר הציטטות של חנוך לוין
     לוין, חנוך / וולקשטיין, עודד; טרץ`, דני; מלצר, מולי [ער`]תשע"א, 2011הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  The Jewish Page of Plungian History
 2015Jakovas Bunka ₪97.50 פרטים נוספים
  יד הלשון: אוצר לשוני - ערוך לפי הנושאים, בסדר אלף-בית [מהדורת "דבר"]
     אבינרי, יצחקתשכ"ה, 1964יזרעאל ₪55.00 פרטים נוספים


06/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ישראל והמלחמה הקרה: ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים - ארצות הברית, ברית המועצות, הסכסוך הישראלי-ערבי ובעיית יהודי רוסיה
     הלר, יוסף2010מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות היקום
[סדרה]: ספרית שמים וארץ
     רונאן, קולין א. / כרמל, נעמי [תר`]1993דניאלה די-נור / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  La Metaphysique: son Histoire, sa critique, ses enjeux.
[SERIES]: Collection Zetesis.
 1999Librairie Philosophique J. Vrin / Les Presses De L`Universite Laval ₪85.80 פרטים נוספים
  Logos: Logos, Abendland, Reich, Commercium
 1964Patmos ₪175.50 פרטים נוספים
  מגילה חיצונית לבראשית - ממגילות מדבר יהודה: תיאור המגילה ותוכנה, פקסימילות, תעתיק ותרגום (דפים xxii-xix ,ii) [בעברית ואנגלית]
     אביגד, נחמן ; ידין, יגאל1956הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / היכל הספר ₪48.00 פרטים נוספים
  שירי כפר הישוב [כופר היישוב]
     הוס, גלי [ער`]תשנ"דישקר ₪45.00 פרטים נוספים
  באותיותיה ניתנה תורה: על המחשב וצפונות התורה
     כ"ץ, משהתשנ"בפורסם בידי המחבר ₪48.00 פרטים נוספים
  בעקבות סוד המגילה
[סדרה]: בעקבות סוג החגים/ 1
     תירוש, סיגל ; פיבקו, ישראל ; טל, לאה / פינק, אורי [קומיקס]1992יקינתון ₪48.00 פרטים נוספים
  בעקבות סוד ההגדה
[סדרה]: בעקבות סוג החגים
     תירוש, סיגל ; פיבקו, ישראל ; טל, לאה / פינק, אורי [קומיקס]1993יקינתון ₪48.00 פרטים נוספים
  סדרת "עם הספר" [עשרים וארבעה כרכים]
     איכנולד, דב [ער`] /לנגנטל, נחום [וועדה מייעצת]2008משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪950.00 פרטים נוספים
  איורים לסיפורי המקרא והאגדה
[סדרה]: אמנות: סדרה בעריכה ועיצוב
     ינקו, מרסל / שן-דר, יהודית [ער`]תשמ"ה, 1985ספרית פועלים / מוזיאון ינקו-דאדא ₪45.00 פרטים נוספים
  ראובן: אוטוביוגרפיה ומבחר תמונות
     רובין, ראובן / גמזו, חיים [מבוא] / שרת, יעקב [תר`]תשל"דהחברה האמריקאית ישראלית למו"לות ₪48.00 פרטים נוספים
  הטור השמיני: מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן
     נאור, מרדכי2006, תשס"זהקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  האטה יוגה קלאסית: ספר הדרכה מעשי
     הר-ציון, דוד (יוגי רמהקרישנננדה)1997הר-ציון ₪55.00 פרטים נוספים
  הגדת באזל - באסעל שנת תקע"ו-1816: סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי מקורי
[סדרה]: אוצרות יודאיקה; הגדות פסח עתיקות
     קאשילזבערג, שלמה [ער`]199שזר יעוץ והוצאה לאור אמנותית ₪97.50 פרטים נוספים
  הארץ שלנו: צילומים [בעברית ואנגלית]
     ליבק, אלכס2000משרד הביטחון / כרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  שירת האגם הגווע
     מירום, פטר / פלס, ידידיה [עיבוד]1962דבר ₪65.00 פרטים נוספים
  כנרת שלי
     תלמי, אפרים ; כרמי, בוריס [צילום]תשכ"ד, 1964יבנה ₪48.00 פרטים נוספים
  מפת מידבא
     אבי-יונה, מיכאל [ער`]תשי"ג, 1953החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ₪65.00 פרטים נוספים
  בישול ערבי ארץ-ישראלי
[סדרה]: ספריית בישול
     אבו-גוש, נוואל1996כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  טייסת הקרב הראשונה: פרקי יומן
     הבר, איתן [ער`]תשל"גטייסת הקרב הראשונה ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח
     ימין, ליאור [ער`]2019 [2016]אסופה ₪65.00 פרטים נוספים
  מאתיים סיפורי אוכל
     עצבה, יהודה / צבעוני, לאה [ער`]2009צבעונים ₪65.00 פרטים נוספים
  יובל לאדריכלות בישראל: 50 שנות ארכיטקטורה בישראל - אדריכלים ועבודותיהם
     רן, אורי; גולן, תמר [ער`]  רן ₪120.00 פרטים נוספים
  מנהיגותו של חיים וייצמן [ויצמן] - הרצאות בטכס חנוכת הקתדרה ל"תולדות הציונות והיישוב החדש על-שם ישראל גולדשטיין", במכון ליהדות זמננו, באוניברסיטה העברית בירושלים ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח (25.12.1967)
     ברלין, ישעיה ; קולת, ישראלתש"ל, 1970המכון ליהדות זמננו ₪45.00 פרטים נוספים
  Gemoll: Griechisch-deutsches Schul - und Handworterbuch
 2006Oldenbourg ₪117.00 פרטים נוספים
  עוד היום גדול: ירושלים: הזיכרון והאור [חתום ע"י המחבר]
     אפלפלד, אהרן / אפלפלד, מאיר [איור]2001כתר / יד יצחק בן-צבי ₪180.00 פרטים נוספים
  רשימות בימי מלחמה: יומנו של רב ארץ-ישראלי בצבא הבריטי, תש"ב-תש"ד / 1942-1944
     אורבך, אפרים אלימלך / אורבך, חנה; קרן, רחל [ער`]2008משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  Asimov`s Guide to Shakespeare: Volume One - The Greek, Roman, and Italian Plays, Volume Two - The English Plays [TWO VOLUMES IN ONE]
 1978Avenel Books ₪175.50 פרטים נוספים
  מילון דיוואן: עברי-ערבי - המילון החדש לערבית המדוברת והתקשורתית
     אבידוב, עמוס2015די-1 שפות וטיולים ₪65.00 פרטים נוספים


05/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Faith after the Holocaust
 1973Ktav ₪117.00 פרטים נוספים
  מחקרי לשון וספרות [ד]: השירה העברית בימי הביניים [כרך זה בלבד]
     אלוני, נחמיה1991ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  קברי המלכים: נפש מלכי בית חדייב
     כהן, מקסימילין 1947דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  עולם רדוף-שדים: המדע כנר בעלטה
     סייגן, קרל / לוטם, עמנואל [תר`]1997הד ארצי / ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  זקנים עם נערים: סיפורי מעשיות לילדי ישראל
     שלום עליכם / ברקוביץ, י. ד. [יצחק דב] [תר`]תש"ךדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  שלושה שזכו: סיפורי צפת
     רון, מרדכיתשל"ב, 1971הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  לאהוב זה את זה: האתגר ביחסים בין בני אדם
     בוסקאליה [בוסקליה], לאו / שואף, קורינה [תר`]1995מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  המהפכנים הגדולים בהיסטוריה
     ריחני, עופר2018סטימצקי ₪45.00 פרטים נוספים
  דמותו של אלוף במחלוקת
     דוידזון, מאירתשנ"א, 1990ארכיון יד טבנקין ₪45.00 פרטים נוספים
  השתחררות: תכנית פעולה אישית בת שנים-עשר שבועות איך להתגבר על לב שבור
     וונדרר, זאב ; קאבוט, טרייסיתשנ"ה, 1994ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  The Suq Book: The Markets of Old Jerusalem
 ND  ₪78.00 פרטים נוספים
  מגבלות השכל: על מחשבה, מדע ואמונה - ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי משוחחים
     בן-נון, חמי1997כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  הפסיכולוגיה של הילד
[סדרה]: השכלה וחינוך
     פיאז`ה, ז`אן ; אינהלדר, בארבל [ברבל] / שטרנברג, יונה [תר`]1972ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  צדק פואטי: הדמיון הספרותי והחיים הציבוריים
[סדרה]: משפט וחברה
     נוסבאום, מרתה ק. / שקודניקוב, מיכאל [תר`]תשס"ד, 2003אוניברסיטת חיפה / ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  דינוזאור בערמת שחת: הרהורים על תולדות הטבע
     גולד, סטיבן ג`יי / שחם, דוד [תר`]2003דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  מגילות: מחקרים במגילות מדבר יהודה - ג` [כרך זה בלבד]
     בר-אשר, משה ; דימנט, דבורה [ער`]2005אוניברסיטת חיפה - מפעל פרסום מגילות קומראן / מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  נער שב מהצבא: שירים [חתום על ידי המחבר]
     שלו, יצחק1970א. לוין-אפשטיין ₪55.00 פרטים נוספים
  שמי ארם
     סארויאן [סרויאן], ויליאם / הרציג, ליאורה [תר`]תשמ"ז, 1987זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  התיאוריה המוזרה של אור וחומר
     פיינמן, ריצ`רד פ. / פונדק, דודו [תר`] / כפכפי, יצחק [ער`]1988הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  זמירות שבת: זמירות לליל שבת ליום השבת ולמוצאי שבת [טקסט בעברית עם תווים בגרמנית]
[SERIES]: Bucherei des Schocken Verlags / 73.
     נאדל, ארנו 1937 שוקן ₪97.50 פרטים נוספים
  השמש - הכוכב הקרוב ביותר: עבר, הווה, עתיד
     בר, ורדה ; ברוש, נחתשע"ו, 2016דן ₪45.00 פרטים נוספים
  ביברו של עולם
     דור, מיריתשכ"ד, 1964הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  המדע כמבנה וכתהליך
     יגאל, יואב1990פפירוס ₪45.00 פרטים נוספים
  אי הילדים [מהדורה מחודשת בליווית צילומים מתוך סדרת הטלביזיה]
     לובה, מירה / טשרנוביץ, ימימה [תר`]1986ליכטנפלד ₪45.00 פרטים נוספים
  On the Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional Astrology
 2010American Federatio of Astrologers ₪78.00 פרטים נוספים
  Santo Agostinho: Contra os Acadêmicos, A Ordem, A Grandeza da Alma, O Mestre.
[SERIES]: Colecao Patristica 24.
 2008Paulus ₪78.00 פרטים נוספים
  Gildersleeve`s Latin Grammar
 2003Bolchazy-Carducci ₪58.50 פרטים נוספים
  מרגלי האטום: [חייהם הכפולים של קלאוס פוכס פונטקורבו ומאי נאן]
     מורהד, אלן / שניצר, ש. [תר`]תשי"ג, 1953כתבים ₪38.00 פרטים נוספים
  חי, צומח, דומם: תפיסות חלופיות של המושג "חיים" בזיקה להיסטוריה של המדע
     אקשטיין, לאה ; איתמר, דליהתשס"ז, 2007מכון מופ"ת ₪40.00 פרטים נוספים
  ליל הבדולח: כרוניקה של חורבן
     גילברט, מרטין / הרמן, בן ציון [תר`]2007ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  הבית ברחוב גריבלדי
     הראל, איסר 1975ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  כשקוראים לצנחנים
     בלום, יוסיתשל"ב, 1972מערכות / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  ספרים ומאמרים על ש"י עגנון ויצירתו (ביבליוגראפיה) [ביבליוגרפיה]
     דוד, יונה1972תמיר ₪45.00 פרטים נוספים
  יצירתו של ש"י עגנון: מסת מחקר
     פנואלי, ש"י [שמואל ישעיה]1960תרבות וחינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  מגילות מדבר-יהודה: ארבעים שנות מחקר
     ברושי, מגן ; טלמון, שמריהו ; יפת, שרה ; שוורץ, דניאל [ער`]1992מוסד ביאליק / החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ₪45.00 פרטים נוספים
  יצחק רבין - צמיחתו של מנהיג: ילדות, נעורים, פלמ"ח
     ובר, שאול / בכר, אילן [ער`]תש"ע, 2009ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  חיבוק חזק ולא כואב: הטיפול ה`טוב דיו` בילדים המוצאים מביתם
[סדרה]: הסדרה לפסיכולוגיה
     ביבי, ורד ; אורן-צ`יפמן, תניה ; בלנרו-אדיב, רונית2016רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים


03/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Twenty Centuries of Christian Pilgrimage to the Holy Land
 1992Dvir ₪97.50 פרטים נוספים
  אלכס ליבק: צילומים - הארץ שלנו
     ליבק, אלכס2000משרד הביטחון / כרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  יוסל ברגנר: ציורים 1938-1980
     ברגנר, יוסל / אלוני, נסים ; בינט-פרי, רודי [טקסטים]1981כתר ₪95.00 פרטים נוספים
  פירושי רבי יוסף בן נחמיאש על משלי, מגילת אסתר, ירמיהו, פרקי אבות וסדר עבודת יום הכפורים [הכיפורים]
     בן נחמיאש, יוסף / הלוי באמבערגער, משה אריהתרע"במקיצי נרדמים ₪480.00 פרטים נוספים
  Septuaginta id est vetus testamentum graece iuxta IXX interpretes - Volumes I-II [TWO VOLUMES SET]
 1949Privilegierte Wurttembergische Bibelanstalt ₪175.50 פרטים נוספים
  Zydzi w sredniowiecznej Polsce Gmina Krakowska
 2011Instytut Historii PAN ₪214.50 פרטים נוספים
  יוסף קרמין "נבון" "מרדכי" - מתנדב להגנת הישוב, לוחם מחתרת האצ"ל ומבכירי מפקדיו, פעיל עלייה ב`, בשנים 1924-1940
     קרמין, בת-ציוןתשנ"ז, 1997רק כך / אף על פי ₪55.00 פרטים נוספים
  בלשון קודמים: מחקר בשירת ישראל בספרד
     אברמסון, שרגאתשכ"המכון שוקן למחקר היהדות ₪45.00 פרטים נוספים
  "Asia": Athen, Ronstantionapel, Raalbek, Demaskus, Dazaret, Jerusalem, Kairo, Rairo, Deapel
 1899Hilfe ₪97.50 פרטים נוספים
  קרמיקאים בישראל
     בלומנטל, יוסף; רחבי, זכריה [ער`]1985אגודת אמני הקרמיקה בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Twenty Centuries of Christian Pilgrimage to the Holy Land
 1992 Dvir ₪78.00 פרטים נוספים
  כתבים [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: הלכה, מחשבה, דברי ראשונים [כרך ב`]: משנת הרמב"ם, יהודי תימן
     קאפח, יוסף / טובי, יוסף [ער`] 1989עמותת אעלה בתמר / אגודת הליכות עם ישראל / הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים ₪350.00 פרטים נוספים
  פירוש שד"ל ר` שמואל דוד לוצאטו על חמשה חומשי תורה [חמישה]
     לוצאטו, שמואל דוד תשכ"ודביר ₪75.00 פרטים נוספים
  Un rabbin dans la tourmente (1940-1944): Dans les camps d`internement et au sein de l`Organisation Juive de Combat
 1986Editions du Centre ₪175.50 פרטים נוספים
  Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift
 1907C. G. Naumann ₪78.00 פרטים נוספים
  ספר עלית הנוער
     חבס, ברכה [ער`]תש"אהמשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בא"י, הלשכה לעלית הנוער ליד הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  Der Schopfer der Welt wird es wohl erlauben mussen: Judische Dichtung nach Auschwitz [SINGED BY AUTHOR]
 1980Radius ₪58.50 פרטים נוספים
  הכוח הגרעיני: אנרגיית העתיד - יודעים יותר, פוחדים פחות
     בר, ורדהתשס"ח, 2008דן ₪55.00 פרטים נוספים
  סיומה ברעם
     אור, מרים / צפריר, ישראל [צילום]1986הקרן להנצחת סיומה ברעם ובלה בריזל ₪120.00 פרטים נוספים
  ליבי במערב ואנוכי בכבל מזרח וערב: עיון בהיסטוריוגרפיה המזרח תיכונית הקאנונית של אלי כדורי [חתום על ידי המחברת]
     במבג`י-סספורטס, חיה2013אוניברסיטת בן-גוריון ₪95.00 פרטים נוספים
  סדר הקורות בתנ"ך
     שולמן, אליעזר1995משרד הבטחון ₪95.00 פרטים נוספים
  Phonizisch-Punische Grammatik.
[SERIES]: Analecta Orientalia: Commentationes Scientificae de Rebus Orientis Antiqui / 55.
 1999Editrice Pontificio Istituto Biblico ₪117.00 פרטים נוספים
  The Prince
 1970The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  איך אמי סדרה את האנגלים ועוד סיפורים
     בית הלחמי, דוד ואסתרתשע"ב, 2011הוצאה פרטית ₪55.00 פרטים נוספים
  Ottoman Archives Gallery
 2013General Directorate of State Archive, Directorate of Ottoman Archives ₪585.00 פרטים נוספים


02/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  A History of Jewish Costume [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1973Weidenfeld and Nicolson ₪97.50 פרטים נוספים
  שפמו של האפיפיור
     שחר, דודתשמ"ג, 1982עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים בת-קיימא: סוגיות בפיתוח ובשימור
     חושן, מאיה; חסון, שלמה; קמחי, ישראל [ער`]תשס"ד, 2004מכון ירושלים לחקר ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  הגרפיקאית שאפתה עוגיות מרציפן: מאה סיפורים ירושלמיים
     גנחובסקי, דבתשס"ו, 2006כרטא ₪65.00 פרטים נוספים
  שלמה ארצי: שירים
     ארצי, שלמה / ניר, אריה [ער`]תשמ"ד, 1984ספרית מעריב ₪55.00 פרטים נוספים
  הצלבנים: דיוקנה של חברה קולוניאלית - בלוויית מפות, ציורים ולוחות
     פראוור, יהושע1975, תשל"ומוסד ביאליק ₪60.00 פרטים נוספים
  הוראת מדעים מפעילה: טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה
[סדרה]: תמה - תאוריה ומעשה בהכשרת מורים
     רובין, עדנה; בר, ורדה; פלביאן, היידיתשע"ו, 2016מכון מופ"ת ₪35.00 פרטים נוספים
  סידנא בבא חאקי: קווים לדמותו הזוהרת של מנהיג יהדות מרוקו רבינו יצחק אביחצירא זיע"א
     אביחצירא, שמעון תש"עמוסדות נר יצחק ₪55.00 פרטים נוספים
  Erinnerungen Eines Turkischen Staatsmannes.
[SERIES]: Bucherei fur Politik und Geschichte.
 1922Drei Masken ₪156.00 פרטים נוספים
  הדרשה בישראל: לתאור מהותה של הדרשה העברית והשתלשלותה משנות קדומים עד התקופה האחרונה
     הלוי גליקסברג, שמעון יעקבת"שמוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר הטעמים: על חמישה חומשי תורה- כולל ביאורים, הערות והארות בתורתנו הקדושה בהתנהגות האדם- חלק א.- בראשית [כרך זה בלבד] [מכיל חלק ביידיש]
     פאלאנסקי, שמואל1946מוינעשטער ₪120.00 פרטים נוספים
  Gramatica Latina: Curso Unico e Completo
 2000Editora Saravia ₪175.50 פרטים נוספים
  תשובות הרמב"ם: יוצאת לאור בפעם הראשונה במקורן הערבי מכונסות מתוך קטעי גניזה, כתבי יד וספרי דפוס, מוגהות ומתורגמות בתוספת הערות [כרך זה בלבד]
     בלאו, יהושע [הגהה, תר` והערות]1986מקיצי נרדמים / ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  Oeuvres complète de Cicéron [SET IN FIVE VOLUMES].
[SERIES]: Collection Des Auteurs Latins Avec La Traduction En Francais.
 1869Firmin-Didot Frères, Fils, et Cie ₪780.00 פרטים נוספים
  Textertische Untersuchungen zu Agyptischen Weisheitslehren des Alten und Mittleren Reiches.
[SERIES]: Agyptologische Abhandlungen / Band 34.
 1977Otto Harrassowitz ₪117.00 פרטים נוספים
  אל החוף: ל"ב ציורים
     אלואיל, אריה / ברוד, מכס / רוזנצויג, א. [ער`]  יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודים בבית המשפט המוסלמי: חברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות`מנית - המאה השמונה-עשרה
     כהן, אמנון; סימון-פיקאלי, אלישבע; סלאמה, עובדיה 1996יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  בית העלמין היהודי בטומאשוב-מאזוביצקי: סיכום פעולות הנצחה תשנ"ו
     יערי-ולד, בנימין [ער`]1996ארגון יוצאי טומאשוב-מאזוביצקי בישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  דידקטיקה פסיכולוגית: על פי משנתו של ז`אן פיאג`ה [פיאז`ה]
     איבלי, האנס / המרמן, אילנה [תר`]1971 ספרית פועלים ₪55.00 פרטים נוספים
  ילדים יוצרים: התפתחות היצירה הילדית מראשיתה ועד הכיתות א`-ב` של ביה"ס העממי [בית הספר].
[סדרה]: תמונות מספרות.
     אמתי, דןתש"ם, 1979יהושע אורנשטין / יבנה ₪50.00 פרטים נוספים
  Soziologie der Juden [SET IN TWO VOLUMES].
[VOL. I]: Die soziale Struktur der Juden / [VOL. II]: Der Kampf der Juden um ihre Zukunft
 1930 Judischer Verlag ₪370.50 פרטים נוספים
  The Sanctuaries of Tabgha
 1975Franciscan Printing Press ₪58.50 פרטים נוספים
  אדם ועמלו: אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ-ישראל [מתקני יצור]
     אביצור, שאול1976כרטא / החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ₪120.00 פרטים נוספים
  אמנות המזרח הרחוק באוסף יעקב פינס
     פינס, יעקב 1964בית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים / מוזיאון תל אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  זו לא אותה גרודנה: קהילת גרודנה וסביבתה במלחמה ובשואה 1943-1939
     פתל-כנעני, תקוה [תקווה]תשס"איד ושם ₪55.00 פרטים נוספים
  Ein Baum Stirbt: 24 Aquarelle mit einem Vorwort des Künstlers und einer Originallithographie von Max Ernst
 1974Alice Editions / Weber ₪214.50 פרטים נוספים
  וילנה היהודית במאבק ובכליון
[סדרה]: כתבים
     ארד, יצחק1976ספרית פועלים / יד ושם / אוניברסיטת תל אביב ₪95.00 פרטים נוספים
  מחמד [מוחמד] והח`ליפות: המזרח התיכון המוסלמי מהמאה השישית עד המאה האחת-עשרה
[סדרה]: ספרי יסוד בלימודי המזרח התיכון
     קנדי, היו / קופלביץ, עמנואל [תר`] / שושן, בועז [ער`]תשס"א, 2001מוסד ביאליק / אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪65.00 פרטים נוספים
  שירים איטיים: ארבעה פרקי שירה 1995-1999
     ויזלטיר, מאיר2000הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר העליה השלישית [סט בשני כרכים]
[סדרה]: ספריית עיינות
     ארז, יהודה [ער`]תשכ"ד, 1964עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  אבלה: תעלומה ארכיאולוגית
     ברמנט, חיים; וייצמן, מיכאל / ארצי, פנחס; מלמט, אברהם [הקדמה] / טסלר, דליה [ער`]1982כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  בדרך לצה"ל: זכרונות [חתום בידי המחבר]
     אבידר, יוסףתש"ל, 1970מערכות / משרד הביטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  The Fundamentals of Stellar Astrophysics
 1989W. H. Freeman and Company ₪117.00 פרטים נוספים
  מבוא לגיאובוטניקה של ארץ-ישראל
     זהרי, מ. [מיכאל]ND ספרית פועלים / מענית / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪65.00 פרטים נוספים
  ירושלים עירך: עיר דוד בתודעת עם ישראל לדורותיו
     בן ארצי, ש. [שמואל]תשל"ט, 1979אור-עם ₪55.00 פרטים נוספים
  האל שהכזיב
     ארטור, קסטלר; ג`יד, אנדרה; רייט, ריצ`רד; סילונה, איגנציו; פישר, לואי; ספנדר, סטפן / קרוסמאן, ריצ`רד [מבוא] / קרליס, אפרים [תר`]1953פלס ₪55.00 פרטים נוספים


01/09/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  התנ"ך האבוד
     עציון, יהושעתשנ"ב, 1992שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  כדיה
[סדרה]: סיפורים היסטוריים לילדים ולנוער
     עמיר-והב לוי, יונהתשמ"ט, 1989מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  המחשב בבית-הספר
     מברך, זמירה ; חטיבה, נירה [ער`]תשנ"ו, 1996שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  הנביא מסן-ניקנדרו
     לפיד, פנחס1952ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  עלילות גלגמש [גילגמש] מלך ארך
     פרידמן, שמואל [תר`] / קראמר, ש. נ. [מבוא]תשנ"ב, 1992ש. פרידמן ₪45.00 פרטים נוספים
  שעות הרות גורל
     צווייג, סטיפן [צויג, סטפן] / קורנפלד, עדנה [תר`]1958גרעיני זהב ₪45.00 פרטים נוספים
  נרקיס וגולדמונד
     הסה, הרמן / פיכמן, יעקב [תר`]1978שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  תרבות החינוך: מאמרים על חינוך בהקשר
[סדרה]: מחשבות על חינוך
     ברונר, ג`רום / צוקרמן, אמיר [תר`]תשס"א, 2000ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  Physics of the Solar Corona: An Untroduction with Problems and Solutions
 2009Springer / Praxis ₪234.00 פרטים נוספים
  דור המעפילים: זכרונות, מכתבים ויומן
     יפה, הלל1939, תרצ"טדביר ₪65.00 פרטים נוספים
  מאבק לחרות [לחירות]: סט בארבעה כרכים].
[כרך א`]: אל הדגל! 1942-1940 [כרך ב`]: אחדות במערכה 1944-1942 [כרך ג`]: עם נושע 1946-1944 [כרך ד`]: חודה של חרב - לקראת צבא מקצועי.
     דה-גול, שארל / מייטוס, אליהו [תר`] / אמיר, אהרן [ער`]תשכ"ה, 1965 / תשכ"ב, 1956 / תש"ן, 1959 / תשכ"ז, 1966עם הספר ₪180.00 פרטים נוספים
  צידי החידקים [ציידי החיידקים] [סט בארבעה כרכים].
[סדרה]: ספריה לכל / 2, 17, 56, 57
     דה קריף, פאול / אזרחי-קרישבסקי, מ. [תר`]NDאמנות ₪55.00 פרטים נוספים
  מכניקה אנליטית: עפ"י הרצאותיו של פרופיסור י. רקח
     רקח, י. [יואל] / גרינפלד, ישראל ; טרבס, יורם [ער`]1950הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  אליק - אפיקי חיים: ממכתביו ורשימותיו של אליהו [אליק] שומרוני
     אופיר, אריה [ער`]תשי"ח, 1957איחוד הקבוצות והקיבוצים / קיבוץ אפיקים ₪55.00 פרטים נוספים
  המהפכה הציונית [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: ראשית התנועה / [כרך ב`]: שנות העיצוב / [כרך ג`]: שלב ההכרעה
     ויטל, דודתשל"ח, 1978עם עובד / הספריה הציונית ₪120.00 פרטים נוספים
  Preghiere D`un Cuore Israelita
 NDS. Belforte & C. ₪97.50 פרטים נוספים
  Select Bronzes: Greek, Roman, and Etruscan, in the Department of Antiquities - Seventy-Three Plates
 1915British Museum / Order of the Trustees ₪292.50 פרטים נוספים
  The Sun in Time
 1991The University of Arizona ₪109.20 פרטים נוספים
  ספר יהויקים איש בבל: המכיל: את הספור האמיתי על חייו וחיי רעיתו המהוללה שושנה, שנתגלה לפני זמן מה, בחפירות נט-טח-נם. מתורגם בדיקנות לראשונה, והוצא לאור על ידי חובב עתיקות
     מרניקס גיסן [גוריס, י. א., חוריס, ין אלברט] / מוסלר, משה [תר`]תשי"ט, 1959המתמיד ₪45.00 פרטים נוספים
  תיק אימבר: בעקבות נפתלי הרץ אימבר בארץ-ישראל - תחקיר
     רוגל, נקדימוןתשנ"ז, 1997הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית ₪45.00 פרטים נוספים
  שטן גדול, שטן קטן: מהפכה ומילוט באיראן [חתום בידי המחבר]
     צפריר, אליעזר (גייזי)תשס"ב, 2002ספרית מעריב ₪55.00 פרטים נוספים
  מדינת היהודים: ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים
     הרצל, תיאודור [בנימין זאב] / הראל, חיה [ער`] / יואלי, מרדכי [תר`]1996קשתרבות ₪45.00 פרטים נוספים
  משה מנדלסון והאידיאולוגיה של ההשכלה [חתום בידי המחבר]
     צמריון, צמח1984, תשמ"המפעלים אוניברסיטאיים ₪55.00 פרטים נוספים


31/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מדרש נעמי: נעמי שמר - המקורות היהודיים בשירתה
     זיגמן, אברהם / צרפתי, רות [איור] / וייטמן, מרים [ער`]תשס"ט, 2009יד יצחק בן-צבי ₪75.00 פרטים נוספים
  ילקוט אברהם אבן עזרא
     לוין, ישראל 1985ישראל מץ ₪45.00 פרטים נוספים
  זכרונות לבית דויד [דוד]: שבעים שנות עבודה בשדה התחייה והיישוב
     שוב, משה דוד [מ"ד]תשל"ג, 1973ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  En Yaacob: Berajot I [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Las Ensenanzas del Talmud
 2009Editorial Jerusalem de Mexico ₪136.50 פרטים נוספים
  ציורי הקיר בישיבה הגדולה `מאה שערים`
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל/ 176 - שנה עשרים ושבע
     ברקאי, גבריאל ; שילר, אלי [ער`]2006אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  ספונות: ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שישי [כרך זה בלבד]
[כרך ו`]: מחקרים ומקורות על צפת
     בן-צבי, יצחק; בניהו, מאיר [ער`]1962האוניברסיטה העברית / מכון בן-צבי ₪85.00 פרטים נוספים
  מורדים בישימון : סיפורה של בית-אשל 1943-1948
     בר-אור, דן מושב היוגב ₪45.00 פרטים נוספים
  האברך המחונן דון קיחוט די לא מאנשה [דון קישוט] [דון קיחוטה]
     די סירוואנטס סאאוידרה, מיגואל [מיגל] [דה סרוואנטס סאבדרה] / דורה, גוסטאב [איורים] / רביקוב, יוסף [תר`]תשט"ו, 1955תבל ₪120.00 פרטים נוספים
  "ובדמם יעלה הבוקר": זיכרון והנצחה בישראל
[סדרה]: אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 171-172 שנה עשרים ושש
     שילר, אלי; ברקאי, גבריאל [ער]תשס"ו, 2005אריאל ₪48.00 פרטים נוספים
  מערת המטמון: הממצאים ממערות נחל-משמר
[סדרה]: מחקרי מדבר יהודה
     בר-אדון, פסח 1971החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  The Antiquities of the Jordan Rift Valley.
 1988Al Kutba ₪117.00 פרטים נוספים
  דבר אחד: שירים 1951 - 1969 [חתום בידי המחבר]
     כרמי, ט.תש"ל, 1970עם עובד ₪95.00 פרטים נוספים
  מדיניות במבוך: מדיניות בריטניה בארץ-ישראל 1945-1940 [עם תמצית ומסמכים באנגלית]
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     קצבורג, נתנאל1977יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  ישו הנוצרי: זמנו, חייו ותורתו
     קלוזנר, יוסףתש"המסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  ירדן ואתריה: גיאוגרפיה והיסטוריה, קדמוניות ירדן
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל/ 107-108 - שנה שבע-עשרה
     ברקאי, גבריאל ; שילר, אלי [ער`]תשנ"ה, 1995אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  לחקר ארצנו - עבר ושרידים: רציפות הישוב הקדום, עליות, טופוגרפיה היסטורית, שרידים ארכיאולוגיים, קברים קדושים ופולקלור
     ברסלבסקי, יוסף1954הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  מוצא המינים: בדרך הבירור הטבעי או השארת גזעים מחוננים במלחמת החיים
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בשותפות עם מוסד ביאליק בעריכת מ.מ. בובר
     דארווין, צ`ארלס / אדלר, שאול [תר].1965, תשכ"המוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  מגילות קומראן והמדינה החשמונאית
[סדרה]: ספרי מחקר על העת העתיקה - ספריית דוד וימימה יסלזון
     אשל, חנן2004יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  מטבעות היהודים
     רייפנברג, א. / סימונסון, ש. [תר`]תשכ"ג, 1963ראובן מס ₪48.00 פרטים נוספים
  אל הכוכבים: מאטומים עד חורים שחורים
[סדרה]: סדרת מדע
     דותן, פליקס2001הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  כך הם עלו [מופיעים בספר: עובד בן-עמי, שמואל דובינר, הלל דן, ראובן הכט, חיים שיף]
     תשכ"א, 1961נתיב ₪55.00 פרטים נוספים
  מחקרי תפילה ופיוט
     גולדשמידט, דניאל 1973י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  בין חלב לירושלים: ארבעים [40] שנה בשירות החוץ
     הדס (עדס), יוסףתשע"א, 2011כרמל ₪55.00 פרטים נוספים
  The Conquest of Acre Fortress
 1968Hadar ₪58.50 פרטים נוספים
  תשובות הרמב"ן [ספרן של ראשונים / תשובות ר` יוסף ן` פלאת]
     רמב"ן [משה בן נחמן] / אסף, שמחה [ער`]תשכ"ז  ₪140.00 פרטים נוספים
  המחשבה הפדגוגית של המהר"ל מפראג
     קליינברגר, אהרן פריץ1962הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  מסה על האדם: אקדמה לפילוסופיה של תרבות האדם
     קסירר, ארנסט / לנדא, יהודה ; עמית, רפאל [תר`] / אוקו, סיני [מבוא]תשט"ועם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  Shallom Inshallah: Encountering Jews, Christians and Muslims
 2013Artos & Norma ₪117.00 פרטים נוספים
  ספר הבדיחה והחדוד [והחידוד] [סט בשלושה כרכים]
     דרויאנוב, אלתר1991דביר ₪120.00 פרטים נוספים
  The Temple Mount - Where is the Holy of Holies?
[SERIES]: The Temple of Jerusalem\ 3
 2004Har Yera`eh ₪292.50 פרטים נוספים
  הים האכזר
מהדורת מועדון הספר הטוב
     מונסאראט, ניקולס / אמיר, אהרן [תר].1955אנקור ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר המשפחה: משפחת הרב נסים בנימין אוחנה- מעשים, זכרונות, סיפורים
     אוחנה-רונן, אהרן רחמים / שפר, רות [ער`]תשס"א, 2001[בהוצאת המשפחה] ₪95.00 פרטים נוספים
  המלכה איזבל: רומן היסטורי
     איזבן, שמואל / וייסמן. א [תר].1959אחיאסף ₪65.00 פרטים נוספים
  Jehuda Halevi: zweiundneunzig Hymnen und Gedichte
  Lambert Schneider ₪117.00 פרטים נוספים
  סימון בוליבר: מבחר כתבים
     בוליבר, סימון / רחום, אילן [ער`] / דיין, יוסף [תר`]1977האוניברסיטה העברית בירושלים ₪45.00 פרטים נוספים
  Gedichete [TWO VOLUME SET].
[SERIES]: Die Welt Drucke / 9, 10.
 1920 / 1921Welt ₪214.50 פרטים נוספים
  Tarka The Otter: His Joyful Water-Life and Death in the Country of Two Rivers
 1995The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  עיונים מיימוניים [מימוניים]: חברה, פילוסופיה וטבע בכתבי הרמב"ם ותלמידיו
     רביצקי, אביעזרתשס"ו, 2006שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  לא קם כמשה: הרמב"ם, כתביו וחותמו
     ניצא-קפלן, אנה [אוצרת, טקסטים] / שלו-עיני, שרית [טקסטים] 2018מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Sabaic Grammar.
[SERIES]: Journal of Semitic Studies - Monograph No. 6
 1984JSS / University of Manchester ₪117.00 פרטים נוספים
  יפו יפת ימים [בעברית ואנגלית]
     עגנון, ש"י / שריר, דוד [ער`, איור]תשנ"ח, 1998שוקן ₪75.00 פרטים נוספים
  היסטוריה צבאית של ארץ-ישראל בימי המקרא [הסטוריה].
[סדרה]: ספרי-מופת ומחקרים בהיסטוריה צבאית.
     ליוור, יעקב [ער`]1968משרד הבטחון / מערכות ₪50.00 פרטים נוספים
  קרמיקה אמנותית מאירן [מאיראן]: אוקטובר 13-דצמבר 15, 1956
     1956בית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים ₪180.00 פרטים נוספים
  Twenty-One Tales [Twenty One]
 1972The Folio Society ₪78.00 פרטים נוספים
  שכונת שערי-חסד: תכנית שימור [עם תמצית באנגלית]
     קרויאנקר, דוד1975עירית ירושלים - המחלקה לתכנון העיר - אגף פרויקטים מיוחדים ₪120.00 פרטים נוספים


30/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Terezin 1941-1945
 1965The Concil of Jewish Communities in the Czech Lands ₪78.00 פרטים נוספים
  סוד הקריסטלים: תכונותיהן של כ-350 קריסטלים בליווי תמונות צבעוניות
     תודר, שני2004סטונאייג` ₪85.00 פרטים נוספים
  משירת יוון ורומי: דברי תרגום מעזבונו של שלמה דיקמן
     דיקמן, שלמה [תר`]תשכ"ומוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  Meditation and Kabbalah
 1995Jason Aronson ₪97.50 פרטים נוספים
  Wilhelm Marr: The Patriarch of Anti-Semitism.
 1986Oxford University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  Jean Genet: Alberto Giacometti - Mit 16 Zeichnungen des Kunstlers
 1962Ernst Schiedegger ₪78.00 פרטים נוספים
  שלוש מהפכות קופרניקניות
     בכלר, זאב1999, תש"סהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה-ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  מכילתא: דרבי ישמעאל - הוצאה חדשה על פי כתבי יד ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות ומראי מקומות ותרגום והערות בשפה האנגלית - ספר שני [כרך זה בלבד] [מהדורה דו-לשונית בעברית ובאנגלית]
     לויטערבאך, יעקב בצלאל 1949החברה היהודית להוצאת ספרים אשר באמריקא ₪78.00 פרטים נוספים
  Religion and Truth: Towards an Alternative Paradigm for the Study of Religion [SIGNED BY THE AUTHOR].
[SERIES]: Religion and Reason - Method and Theory in the Study and Interpretation of Religion / 23.
 1981Mouton ₪78.00 פרטים נוספים
  החיים כנהר: מסע פסיכולוגי
     אייל, ניצה1997משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  דבר לקורא בישראל: האדם החד-ממדי - מסה על השיחרור
[סדרה]: דעת-זמננו
     מרקוזה, הרברט / טסלר, דליה [תר`]תשל"א, 1971ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪180.00 פרטים נוספים
  The Bedouin: People of the Desert / Die Beduinen: Volk der Wueste
  Palphot ₪58.50 פרטים נוספים
  סופרים: עשרים מסות קטנות [חתום בידי המחבר]
     קמחי, דבתשי"גיוסף שרברק ₪65.00 פרטים נוספים
  The Intellectual Revolt Against Liberal Democracy: 1870 - 1945 - International Conference in Memory of Jacob L. Talmon
 1996The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪97.50 פרטים נוספים
  St. Anselm and his Critics: A Re-Interpretation of the Cur Deus Homo
 1954Oliver and Boyd ₪78.00 פרטים נוספים
  Schmerz vor Tag ein Zyklus [SINGED BY AUTHOR]
 1957Margarete Friedrich Rohrer ₪97.50 פרטים נוספים
  The Mystical Element of Religion as Studied in Saint Cathreine of Genova and her Friends [TWO VOLUME SET]
[VOL. I]: Introduction and Biographies [VOL. II]: Critical Studies
 1927J. M. Dent & Sons / E. P. Dutton & Co. ₪156.00 פרטים נוספים
  Der theologische Gebrauch von RUAH im Alten Testament - Eine wort und satzsemantische Studies
 1992Brunnen ₪97.50 פרטים נוספים
  The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature: A Case Study in the Mutual Relations of Two Cultural Traditions.
[SERIES]: Studies of the Center for Research on the History and Culture of Polish Jews.
 1985The Zalman Shazar Center for Jewish History ₪97.50 פרטים נוספים
  זאת הארץ: הגליל, הריו ועמקיו - ספר מקרא ולמוד [ולימוד]
     ברסלבסקי, משה תשי"ז, 1957עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  הרבנות הראשית לארץ ישראל: ייסודה וארגונה
     מורגנשטרן, אריהNDשרשים ₪65.00 פרטים נוספים
  Handbuch der Orientalistik: Erste Abteilung - Der Nahe und Der Mittlere Osten, Erganzungsband III - Orientalisches Recht
 1964E. J. Brill ₪78.00 פרטים נוספים
  נהלל: התהוותו, דרכו, פעלו
     שפירא, יוסף [ער`]תש"זעם עובד / מכורה / תנועת המושבים ₪48.00 פרטים נוספים
  מחקרים בתולדות היהודים בפולין הישנה [באנגלית]
[סדרה]:Scripta Hierosolymitana / כרך לז.
     טלר, אדם [ער`]1998י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪117.00 פרטים נוספים
  חיי יום-יום באשור ובבל בימי בית סרגון: מאות ח-ז לפנה"ס.
[סדרה]: חיי יום-יום בעולם העתיק / ספר שני.
     קונטנו, ז`ורז` / גילאי, שמואל [תר`]1964עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  Roberts: Reisen im Land der Bible [SINGED BY AUTHOR]
 1985Poseidon ₪97.50 פרטים נוספים
  דיוקנה של התפוצה - בלוויית תעודות ומקורות
[סדרה]: ספרית כתר - עם ישראל ותרבותו / ב. גולה
     צור, יעקב / ברטל, ישראל [ער`]1975כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  עיר רבת ימים: אשקלון בתקופה ההלניסטית והרומית
     פוקס, גדעון2001יד יצחק בן-צבי / המכללה האקדמית ספיר ₪45.00 פרטים נוספים
  הכפר הישראלי בעידן הטכנולוגיה
     ויץ, רענןתשכ"ז, 1967עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אחד-עשרה רישומים המשויכים לאמן אנדו הירושיגה, 1797-1858
     הירושיגה, אנדו / לנצמן, אלי [אוצר] מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית ₪65.00 פרטים נוספים
  לוד: גיאוגרפיה היסטורית [חתום בידי המחבר].
[סדרה]: גומא ספרי מדע ומחקר.
     וקרט, אורה1977עריית לוד / צ`ריקובר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Crisis in Palestine: Reports of Hearest Unofficial Senatorial Commession
    ₪117.00 פרטים נוספים
  Cesar la Guerre Civile - Tome I, Livres I et II.
[SERIES]: Collection des Univerites de France.
 1972Societe ₪78.00 פרטים נוספים
  מוסד היסוד: תמצית מתוך תולדות ועד הכללי כנסת ישראל ירושלים בו כלולים עיקרי התולדות של הישוב הישן בא"י [בארץ ישראל] - מהדורה שניה מורחבת
     הועדה לתולדות הישוב הישן בא"י; הורוביץ, אלעזר [ער`] תשי"חועד הכללי כנסת ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  Und das krumme wird gerade: Eine Erzahlung
 1934Schocken ₪78.00 פרטים נוספים
  מתמול והיום: פרקים בידיעת הארץ.
[סדרה]: מדע לכל.
     רות, יהודה [ער`]1958ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  Grammaire De L`Hebreu Biblique
 1947Institut Biblique Pontifical ₪85.80 פרטים נוספים
  מלחמת גאליה: בשבעה ספרים, בצירוף ספר שמיני מאת אבלוס הירציוס עם תמונת יוליוס קיסר ומפת גאליה
     יוליוס קיסר / רבן, נ. [תר`]1953יבנה ₪75.00 פרטים נוספים
  חיי אישים - כרכים א`-ג` [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: אנשי יוון / [כרך ב`]: אנשי רומי / [כרך ג`]: אנשי יוון ורומי.
     פלוטארכוס / הלוי, א. א.; ליבס, יוסף ג. [תר`]תשמ"ו, 1986מוסד ביאליק ₪140.00 פרטים נוספים
  פילוסופיה, פוליטיקה וחינוך בישראל
     גור-זאב, אילן1999, תש"סהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה-ביתן ₪65.00 פרטים נוספים


29/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Responsa and Halakhic Studies [SIGNED BY AUTHOR]
 1975Ktav Publishing House ₪97.50 פרטים נוספים
  Origins of the Final Solution : The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942
 2004University of Nabraska Press / Yad Vashem ₪85.00 פרטים נוספים
  1001 Nights: Illustrated Fairy Tales from One Thousand and One Nights
 2005Die Gestalten Verlag ₪58.50 פרטים נוספים
  Philosophy Between the Lines: The Lost History of Esoteric Writing
 2014University of Chicago Press ₪85.80 פרטים נוספים
 הישוב [היישוב] העברי במוצאי המלחמה
פרקי סוציולוגיה ודמוגראפיה
     פולאק [פולק], אב. נ. 1945ספרית פועלים\ לכול\ הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Bahir: Illumination
 1989Weiser Books ₪78.00 פרטים נוספים
  החטא ועונשו: רומן בשישה חלקים עם אפילוג
     דוסטוייבסקי, פ.מ. / ברנר, י. ח. [תר`]1924א. י. שטיבל ₪180.00 פרטים נוספים
  המסע אל מתתיהו
     עפרת, גדעון1982שוקן ₪40.00 פרטים נוספים
  Sefer Yetzirah: The Book of Creation
Revised Edition
 1997Weiser Books ₪117.00 פרטים נוספים
  תורה נביאים כתובים [תנך] : לחיילי צבא-הגנה לישראל [צה"ל] [חתום על ידי שלמה גורן, הרב הראשי של צה"ל]
     תשי"דהרבנות הצבאית הראשית: צ.ה.ל ₪120.00 פרטים נוספים
  המילון החדש לערבית מדוברת : ערבי-עברי
     אליחי, י [יוחנן]1999משרד הביטחון \ קסת ₪180.00 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Deuteronomy
 1983Soncino Press ₪175.50 פרטים נוספים
  ספר אמרי בינה: חלק שני- חידושים לחשן במשפט [חלק זה בלבד] [חתום על ידי הרב דוד טיקטין, ראש ישיבת על חיים]
     אוירבך, מאיר בן יצחק איצקתרל"והר"ר יואל משה ₪180.00 פרטים נוספים
  על כפות המנעול: סיפורי אהבים
[סדרה]: כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון [כרך שלישי]
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י]1978שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  The Architecture of the European Synagogue
 1964The Jewish Publication Society of America ₪78.00 פרטים נוספים


27/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Mitologia dos orixas
 2018Companhia Das Letras ₪117.00 פרטים נוספים
  Science Fiction Set [IN FRENCH] [4 VOLUMES SET].
[Vol. I]: La Defonce Glogauer / [Vol. II]: Une Bourree Pastorale / [Vol. III]: Chacun son Tour / [Vol. IV]: La Jungle Nue.
 1977Champ Libre ₪175.50 פרטים נוספים
  Voyage litteraire en Terre Promise
 1986Champion / Slatkine ₪78.00 פרטים נוספים
  Schwarze Hefte: Eine philosophisch-Politische Debatte
 2016Suhrkamp ₪58.50 פרטים נוספים
  Oeuvres Completes: Illustrees De Anatole France [SET IN XXIII VOLUMES]
 1925Calman-Levy ₪1,170.00 פרטים נוספים
  Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse
 1918Im Insel ₪58.50 פרטים נוספים
  The Idea of Purity in Ancient Judaism: The Haskell Lectures, 1972-1973.
[SERIES]: Studies in Judaism in Late Antiqueity: From the First to the Seventh Century / Volume One.
 1973E. J. Brill ₪78.00 פרטים נוספים


26/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Juifs d`Alsace au XXe Siecle: Ni Ghettoisation, Ni Assimilation
 2014La Nuee Bleue ₪78.00 פרטים נוספים
  The Jewish Encyclopedia: The History, Religion, Literature, and Customs of the Jewish People from the Earliest Times- Volume I: AACH-Apocalyptic Literature [THIS VOLUME ONLY]
 NDKtav Publishing House ₪175.50 פרטים נוספים
  Dialogisches Leben: Gesammelte Philosophische und Padagogische Schriften
 1947Gregor Muller ₪97.50 פרטים נוספים
  La Langue de Ya`udi: Description et classement de l`ancien parler de Zencirli dans le cadre des langues sémitiques du nord-ouest
 1974The Coporation for the Publication of Academic Studies in Religion in Canada ₪187.20 פרטים נוספים
  The Philosophy of John Scottus Eriugena: A Study of Idealism in the Middle Ages [AS IS]
 1989Cambridge University Press ₪97.50 פרטים נוספים
  Histoire des Justes en France
 2012Armand Colin ₪78.00 פרטים נוספים
  Le Juif aux Psaumes: Roman
 1960Flamarion ₪97.50 פרטים נוספים
  Kazimir Malevich.
[SERIES]: Rizzoli Art Series.
 1922Rizzoli International Publication ₪117.00 פרטים נוספים
  Dictado Para Schlick / Diktat fur Schlick.
[SERIES]: Coleccion Edios.
 2017Apeiron ₪58.50 פרטים נוספים
  Le Pluralisme Coherent de la Chimie Moderne.
[SERIES]: Bibliotheque des Textes Philosophiques.
 1973Librairie Philosophique J. Vrin ₪70.20 פרטים נוספים
  290 Affiches De Pablo Picasso: Catalogue Raisonne Des Affiches De Pablo Picasso
 1968Chez L`auteur Art ₪214.50 פרטים נוספים
  Die grosse Einheit. Zerfall und Neugestaltung unseres Weltbildes
 1984Agens ₪58.50 פרטים נוספים
  Recherches Archeologiques a Haidra II: La Basilique I dite de Melleus ou de Saint-Cyprien.
[SERIES]: Collection de l`ecole Francaise de Rome / 18.
 1981Ecole Francaise de Rome ₪136.50 פרטים נוספים
  En Meditant La Sidra Berechit (Genese)
 1981 Keren Hasefer ve-Halimoud / Fonds de Restauration de Livre et de L`enseignement ₪175.50 פרטים נוספים
  Kritisches Hypomnema zur Ilias.
Schweizerische Beitrage zur Altertumswissenschaft / Heft 4.
 1952Friedrich Reinhardt ₪78.00 פרטים נוספים
  ספורי חסידים: תקנ"ז ספורים, מכונסים מפי ספרים ומפי סופרים, ומסודרים לפרשיות השבוע [סיפורים]
     זוין, שלמה יוסף תש"ך, 1959אברהם ציוני ₪75.00 פרטים נוספים
  Die Philosophie des Judentums: Band 3 [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen - Abt. I: Das Weltbild der Primitiven und die Philosophie des Morgenlandes.
 1933Ernst Reinhardt ₪97.50 פרטים נוספים
  Studien Über Hebräische Morphologie und Vokalismus: auf grundlage der mercatischen fragmente der zweiten kolume der Hexalpla.
[SERIES]: Abhandlungen für die kunde des morgenlandes XXVIII.
 1943Deutschen Morgenlandische Gesellschaft ₪331.50 פרטים נוספים
  Proclo negli ultimi quarant`ánni: Bibliografia ragionata della letteratura primaria e secondaria riguardante il pensiero proclianio e i suoi influssi storici (anni 1949-1992)
 1993Vita E Pensiero ₪78.00 פרטים נוספים
  הזמנה לפילוסופיה
     שטייניץ, יובלתשנ"ז, 1996זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Les Motifs Orientaux.
[SERIES]: Classiques Slaves.
 1996l`Age d`Homme ₪58.50 פרטים נוספים
  אמן-דפס: דו-שיח
     שפיצר, יהודית [אוצרת] האוניברסיטה הפתוחה / סדנת ההדפס ירושלם ע"ש ג`ינוגלי ₪65.00 פרטים נוספים
  אוצר מדרשים: בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות בסדר אלפא ביתא [מאתיים]
     אייזענשטיין, יהודה דוד [ער`] [אייזנטיין, איזנשטיין]1928רעזניק, מענשטל ושותפם ₪120.00 פרטים נוספים
  De La Division de la Nature: Periphyseon - Livre I - La Nature Creatrice Increee - Livre II - La Nature Creatrice Creee [THESE VOLUMES ONLY].
[SERIES]: Epimethee - Essais Philosophiques.
 1995Presses Universitaires de France ₪585.00 פרטים נוספים
  הספרות הערבית היהודית- פרקים נבחרים (אלמכתאר מן אלנצוץ באללגה אלערביה אליהודיה)
     בלאו, יהושע [ער`] 1985הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪253.50 פרטים נוספים
  De La Division de la Nature: Periphyseon - Livre III - La Nature Creee Increatrice [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Epimethee - Essais Philosophiques.
 1995Presses Universitaires de France ₪468.00 פרטים נוספים
  Tempus, Aspekt und Modalitaet im Reichsaramaeischen.
[SERIES]: Akademie Der Wissenschaften Und Der Literatur, Mainz/ Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, Vok 48.
 2004Harrassowitz ₪175.50 פרטים נוספים
  אלבום "הפועל"
     מולד, ד. [ער`] / נגיד, י. [ער` גראפי]1966התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" ₪120.00 פרטים נוספים
  Palästinensische Kleinkunst.
[SERIES]: Bibliothek für Kunst- und Antiquitäten-Sammler, Band 31.
 1927Richard Carl Schmidt & Co. ₪78.00 פרטים נוספים
  Syntax der Arabischen Schriftsprache der Gegenwart [SET IN THREE VOLUMES].
[VOL. I]: Das Nomen und sein Umfeld / [VOL. II]: Die konnektiven Wortarten des Nomens: Pronomina, Adverbien, Präpositionen / [VOL. III]: Die Verbalgruppe.
 2010Reichert ₪702.00 פרטים נוספים
  Godly Rule: Politics and Religion 1603-60
 1969Macmillian ₪78.00 פרטים נוספים
  Nazi Holocaust and Mankind`s "Final Solution"
 1971D.T.R.B. Editions ₪78.00 פרטים נוספים
  הגן האנוכיי [האנוכי]
     דוקינס, ריצ`רד / לוטם, עמנואל [תר`]תשנ"א, 1991דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  מילון למונחי בלשנות ודקדוק
     רודריג-שורצולד, אורה; סוקולוף, מיכאל1992רכס ₪55.00 פרטים נוספים
  Aufbruch in die Gegenwart: Die Schweiz in Fotografien 1840-1960 / La Suisse en photographies 1840-1960 / La Svizzera in fotografie 1840-1960.
 2009Limmat / Dieter Bachmann / Schweizerische Landesmuseen ₪97.50 פרטים נוספים
  Fear of Others / La Peur de L`autre : Art Against Racism / L`art Contre le Racisme - An International Exhibition
 1989the Arts in Action Society ₪58.50 פרטים נוספים
  מבוא ללוגיקה
     קופי, אירוינג מ. \ רותם, חנן [תר`] \ דקסל, מרסלו [ער`]תשל"ז, 1977יחדיו ₪65.00 פרטים נוספים
  א-מיתיות: צדק חברתי, מגדר ומדרש בעקבות מקורות ישראל
[סדרה]: יהדות כאן ועכשיו
     דהאן-כלב, הנרייט; חורב-בצלאל, דפנה; ברקת, אלי; שנאן, אביגדור [ער`]2011ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  אסף בן צבי: מיומנו של צייר, מבחר עבודות 1984-2005
     יריב, אמון [אוצר] / עדי, עינת [ער`]2006גלריה גורדון ₪55.00 פרטים נוספים
  Jakob Steinhardt
 1967Stapp ₪78.00 פרטים נוספים
  Dani Karavan: 6 lavori / werke / oeuvres / works
 1971Firenze ₪97.50 פרטים נוספים
  Briefe / Gurs / Lettres : Briefe einer badisch-judischen Familie aus franzosischen Internierungslagern / Lettres d`une famile juive du pays de Bade internee dans le camps en France
 2011Info ₪136.50 פרטים נוספים
  מעשה הסיפור הטיפולי
     עומר, חיים ; אלון, נחי 1997מודן ₪65.00 פרטים נוספים
  אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ`בסקי - שנות הצמיחה (תרמ"ז-תרס"ב)
     הולצמן, אבנרתשנ"ו, 1995מוסד ביאליק / בית-הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג אוניברסיטת תל אביב ₪48.00 פרטים נוספים
  הילד הוא אדם: הגותו החינוכית של יאנוש קורצ`אק [חתום בידי המחבר]
[סדרה]: תמה - תאוריה ומעשה בהכשרת מורים
     סילברמן, מרקתשע"ב, 2012מכון מופ"ת ₪45.00 פרטים נוספים
  מסעי סיני
     הראל, מנשה1968, תשכ"טעם עובד / משרד הבטחון-ההוצאה לאור ₪45.00 פרטים נוספים
  ליילה: חקירה על אודות המידות
     פירסיג, רוברט מ. / ראובני, יותם [תר`]תשנ"ג, 1993ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  זכרונות ארץ ישראל: מאה ועשרים פרקי-זכרונות מחיי הישוב בארץ מהמאה השבע-עשרה ועד ימינו - חלק ראשון ושני [סט בשני כרכים] [זיכרונות]
     יערי, אברהם [ער`]1974מסדה ₪180.00 פרטים נוספים
  מגנזי ישראל בוואטיקאן: תיאור של שלושים וחמשה כתבי יד [בווטיקן]
[סדרה]: ספרית מקורות / טז
     בן-מנחם, נפתלי תשי"דמוסד הרב קוק שעל יד המזרחי העולמי ₪65.00 פרטים נוספים


25/08/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ירושלים: מבט ארכיטקטוני - מדריך טיולים בשכונות ובתים
     קרויאנקר, דוד1996כתר ₪75.00 פרטים נוספים
  צורות שבורות
     מוסל אליעזרוב, יהודיתתשע"ד, 2014מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  שש נקודות: סיפורו של לואי ברייל
     בראינט, ג`ון / אטלס, יהודה [תר] / קוליקוב, בוריס [איור]2016צלנטר ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  תרגילי כושר גופני: לגבר, לאשה לנער ולנערה
תרגילי כושר גופני לפי תכנית חיל האוויר הקנדי המלכותי
     סגל, זאב [תר`, ער`]1964שגב ₪45.00 פרטים נוספים
  הדוקטור נשאר: רומן ביוגרפי [ביאוגרפי] על יאנוש קורצ`אק - מהדורה שניה
     אפנשלאק, פאולינה / בן-אברהם, ח. ש. [תר`]1953קרית ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  מצדה: בימים ההם, בזמן הזה
מהדורה חמישית
     ידין, יגאל תשכ"ושקמונה\ספריית מעריב בע"מ ₪55.00 פרטים נוספים
  The Church and the Usurers: Unprofitable Lending for the Modern Economy
 2013Sapientia Press of Ave Maria University ₪117.00 פרטים נוספים
  Desecration : Ninteen Years of Jordanian `Gaurdianship` / Profanation : Dix-Neuf ans de `Protection` Jordaniene \ Profanacion: Diez y Neuve Anos de `Protecion` Jordana [MULTILINGUAL EDITION: ENGLISH-FRENCH-SPANISH] [Mount of Olives] [Cemetery]
 1977Isratypeset ₪58.50 פרטים נוספים
  Teologia Moral: Tomo I - Da Regra dos Atos Humanos [THIS VOLUME ONLY]
 2018CBD ₪136.50 פרטים נוספים
  Yehuda Amichai: A Life of Poetry 1948-1994
 1994Harper Collins ₪58.50 פרטים נוספים
  Politik der Freundschaft
 2002Suhrkamp ₪78.00 פרטים נוספים
  Zwischen Eros und Krieg: Mannerbund und Ritual in der Moderne
 2004Klaus Wagenbach ₪78.00 פרטים נוספים
  ביקורת המילים: וטקסטים נוספים על הלשון
     צ`אפק, קארל / פרידמן, פאר [תר]2014כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  נוף גלוי עיניים [מהדורה תלת לשונית: עברית-אנגלית-גרמנית]
     עמיחי, יהודה / וילר, פרנץ שמעון [צלם]1992שוקן ₪75.00 פרטים נוספים
  זאב רבן: סימבוליסט עברי
     אידה גולדמן, בת-שבע2001מוזיאון תל-אביב לאמנות / יד יצחק בן-צבי ₪290.00 פרטים נוספים
  להרגיש טוב
שיטת פרופ` מיקולין לבריאות ולאריכות ימים
     ארגמן, יוסףתשמ"ה, 1985יואב ₪45.00 פרטים נוספים
  דאנטה ועמנואל הרומי
     קאסוטו, משה דוד / דורמן, מנחם [תר`]תשכ"ו, 1965מוסד ביאליק ₪35.00 פרטים נוספים
  זכור: היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי
[סדרה]: ספריית אפקים
     ירושלמי, יוסף חיים / שביב, שמואל [תר] / שפירא, אברהם [ער]1982עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  מגילת אסתר על קלף עור
        ₪600.00 פרטים נוספים
  אורנמוגרפיה: תורת האורנמנט הגיאומטרי ושימושו באמנות הקשוט [באומנות הקישוט]
     חבקין, נ. ב. [נתן בן-ציון] / מוצקין, ת. [ער`]1945ראובן מס ₪180.00 פרטים נוספים
  מלחמת העולם השנייה [סט בשישה כרכים]
[כרך א`]: חשכת הסופה / [כרך ב`]: שעתם הנאה / [כרך ג`]: הברית הגדולה / [כרך ד`]: ציר הגורל / [כרך ה`]: הטבעת מתהדקת / [כרך ו`]: נצחון וטרגדיה
     צ`רצ`יל, ווינסטון ס. / אמיר, אהרון [תר]1959אלישע ₪180.00 פרטים נוספים
  Die Moderne und Platon: Zwei Grundformen Europaischer Rationalitat - 2. Uberarbeitete Auflage
 2008J. B. Metzler ₪85.80 פרטים נוספים
  אל עבר הסמבטיון: מסע בעקבות עשרת השבטים
     שחן, אביגדור2003הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  החיים וכל קסמם הרע: דפי יומן 1998-1971
     ברונובסקי, יורםתשס"ב, 2002כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדי המסתור: 50 [חמישים] סיפורים של ילדי גטו קובנה
     זילברג, יעקב [ער`]2013מרקור הפקות ₪55.00 פרטים נוספים
  ניקולאס ניקלבי
דיקנס, צ`רלס / לינו, עירית [תר]
     דיקנס, צ`רלס / לינור, עירית [תר]2005אחוזת בית ₪48.00 פרטים נוספים
  מעברי עד כנעני
     שביט, יעקב1984דומינו ₪65.00 פרטים נוספים
  שיר השירים
[סדרה]: כתבי החברה לחקר המקרא בישראל - ספר כ"ז
     לוינגר, אליעזר [פירוש]תשל"ג, 1973החברה לחקר המקרא בישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקים במחשבת הרב: י"ד הלוי סולובייצ`יק
     בית דין, אברהם / מלר, אברהם [תר`] / שמידט, שלמה [ער`]תשמ"ד, 1984המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית ₪48.00 פרטים נוספים
  טרוצקי והיהודים
     נדבה, יוסף / כרוסט, יוסף [תר`]תש"ןרפאל חיים הכהן ₪55.00 פרטים נוספים
  הרצחת וגם ירשת: משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא
     פרידמן, דניאלתש"ס, 2000דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  דורות בירושלים: זכרונות
     זילברשטיין, ראובן / אליצור, יובל [ער`]תשנ"גפורסם בידי המחבר ₪48.00 פרטים נוספים
  מדליית שחרור ירושלים
        ₪175.50 פרטים נוספים
  Chagall in Jerusalem
 1983Steimatzky / Leon Amiel ₪175.50 פרטים נוספים
  A Queda do Ceu: Palavras de um Xama Yanomami
 2016Companhia Das Letras ₪117.00 פרטים נוספים
  Geschichete der Juden in der Schweiz: Vom 16. Jahrhundert bis Nach der Emanzipation - Vol. II [THIS VOLUME ONLY]
 1970Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund ₪78.00 פרטים נוספים
  בשליחות מדינה נולדת
     הורוביץ, דודתשי"ב, 1951שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  Radikal Bose: Die Karriere des Bosen vob Kant bis Nietzsche [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1988Wilhelm Fink ₪117.00 פרטים נוספים
  יפו ברשומים [ברישומים] [חתום בידי המחבר]
     פניכל, אבא1965המחלקה ליפו ולשכונות של עירית תל-אביב-יפו / המוזיאון ההסטורי לתולדות תל-אביב ₪120.00 פרטים נוספים
  Lettre D`aristee a Philocrate.
[SERIES]: Sources Chretiennes / No. 89.
 1962Les Editions du Cerf ₪78.00 פרטים נוספים
  תכשיטים מעולם האסלאם [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 281
     ברוש, נעמה1987מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Parthenonstudien
 1928Osterreichisches Archaologisches Institut / Dr. Benno Filser ₪97.50 פרטים נוספים
  הזהב הקדום בעולם: וארנה, בולגריה [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 357
     מיש-ברנדל, אסנת [אוצרת] / כרמון, אפרת [ער`]1994מוזיאון ישראל ₪35.00 פרטים נוספים
  Kunstform und Yoga im Indischen Kultbild
 1926Frankfurter ₪97.50 פרטים נוספים
  עשרים יום בהודו: מרס-אפריל, 1947
     חבס, ברכה ; הכהן, דודתש"חעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ששה [שישה] בעורף האויב: הסיפור המלא של מבצע ירקון
     שביט, מתיתשכ"טספרית מדים ₪48.00 פרטים נוספים
  הכל תלוי במזל: תולדות מפעל הפיס בישראל
     הון, שאולתשכ"ומפעל הפיס ₪48.00 פרטים נוספים
  ספר פסק [פסוק] לי שמך: ספר שמושי וחנוכי
     רוזן, דבתשמ"ופורסם בידי המחבר ₪40.00 פרטים נוספים
  בין פרחים: פרחי בר בישראל
     בורשטיין, עוזי ספרי נוף ₪45.00 פרטים נוספים
  החיפוש אחר הזהות הלאומית: מקומה של מדינת ישראל במחשבה היהודית הציבורית בשנים 1987-1945
[סדרה]: ספרית אפקים/ 158
     גורני, יוסףתש"ן, 1990עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513