ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 17/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Israel, The West Bank and International Law
 1978Frank Cass ₪209.00 פרטים נוספים
  The Medieval World of Isidore of Seville: Truth from Words
 2007Cambridge University Press ₪133.00 פרטים נוספים
  חמש מגילות עפות [חתום ע"י המחבר]
     אורן, יצחק1985הדר ₪55.00 פרטים נוספים
  Sacred and Public Land in Ancient Athens
[SERIES]: Oxford Classical Monographs
 2011Oxford University Press ₪532.00 פרטים נוספים
  Resistant Rhythms: The Art of Japanese Stencils
 1985Cleveland Museum of Art ₪114.00 פרטים נוספים
  Anglo-Egyptian Relations 1800-1956
 1956Frank Cass ₪76.00 פרטים נוספים
  Ottoman Documents on Palestine 1552-1615: A Study of the Firman According to Muhimme Defteri
 1960Oxford University Press ₪323.00 פרטים נוספים
  כלכלה וחברה בימי המנדט: 1948-1918
[סדרה]: עיונים בתקומת ישראל
     בראלי, אבי; קרלינסקי, נחום [ער`]2003אוניברסיטת בן-גוריון בנגב / המרכז למורשת בן-גוריון ₪65.00 פרטים נוספים
  Handkommentar zum Alten Testament: In Verbindung mit anderen Fachgelehrten - Numeri. I. Abteilung, Die Historischen Bucher, 2. Band, 2. Teil / Handkommentar zum Alten Testament: In Verbindung mit anderen Fachgelehrten - Exodus-Leviticus-Numeri. I. Abteilung, Die Historischen Bucher, 2. Band [THIS VOLUME ONLY]
 1905Vandenhoeck und Ruprecht ₪114.00 פרטים נוספים
  Lecons Sur Les Fonctions Discontinues: Professees au College de France
 1905Gauthier-Villars ₪95.00 פרטים נוספים
  מבעד לערפל הימים: פרקי זכרונות [חתום ע"י המחבר]
     אילת, אליהו1989יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה: פרקים בתולדות החברה והתרבות
     ספראי, שמואלתשמ"גמרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ₪65.00 פרטים נוספים
  Palestinians: From Peasants to Revolutionaries: A People`s History Recorded by Rosemary Sayingh from Interviews With Camp Palestinians in Lebanon.
[SERIES]: Middle East Series / 3.
 1981Zed ₪95.00 פרטים נוספים
  Politische Theologie Zwischen Agypten und Israel [SIGNED BY THE AUTHOR].
[SERIES]: Themen / 52.
  Heinrich Meier / Carl Friedrich Von Siemens Stiftung ₪57.00 פרטים נוספים
  צעהן אידישע פאלק`ס-ליעדער: פערפאסט מיט די הארמאניה פון מוזיק בעגלייטונג, טקסט מיט געזאנג / נייע צוועלף אידישע פאלק`ס-ליעדער: פערפאסט מיט די הארמאניה פון מוזיק בעגלייטונג, טקסט מיט געזאנג / דער סנדק
     צונזער, אליקוםתרנ"ז, 1897יצחק פונק / ה. מ. קאצענעלענבאגען ₪95.00 פרטים נוספים
  Syria: The Desert and the Sown
 1919William Heinemann ₪76.00 פרטים נוספים
  Kenzo Tange 1946-1969: Architecture and Urban Design
 1970Artemis ₪285.00 פרטים נוספים


16/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  על גדת הנהר
     מילוש, צ`סלב / וינפלד, דוד [תר`]1999הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  כוכב הלענה
[סדרה]: משירת העולם
     מילוש, צ`סלב / וינפלד, דוד [תר`, אחרית-דבר]תש"ן, 1989עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  סדנה לשירה: 12 שיחות - לכותבי-שירה / לאוהבי-שירה
     יעוז-קסט, איתמרתשמ"א, 1981עקד ₪45.00 פרטים נוספים
  ונהר יצא [יוצא] מעדן: על שפת החוויה המיסטית בזוהר
[סדרה]: עלמא
     הלנר-אשד, מלילהתשס"ה, 2005עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  ש ק ר ? [שקר]: סיפורים לגדולים
     ילן-שטקליס, מרים / רקיע, ד. [איור]1966עקד ₪45.00 פרטים נוספים
  אבא, תן לי יד! [חתום ע"י המחבר]
     דשא, מיכאל / בנימיני אריאל, ליאת [איור]תשמ"ה, 1985דביר ₪40.00 פרטים נוספים
  ההסתדרות הכללית: מבנה ופעולות
     ברטל, גבריאלתשמ"ג, 1983 [תשל"ט, 1978]ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל ₪40.00 פרטים נוספים
  כל השירים
[סדרה]: ספרי נפש
     פוגל, דוד / פגיס, דן [ער`]תשל"ה, 1975אגודת הסופרים העברים / הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  מיסטיקה למתחילים
     זגייבסקי, אדם / וינפלד, דוד [תר`]תשנ"ט, 1999קשב לשירה ולמסה ₪55.00 פרטים נוספים
  גרפולוגיה: מסודות כתב ידך...
     קורן, חנה1983מסדה ₪55.00 פרטים נוספים
  England in Palestine.
 1932Kegan Paul, Trench, Trubner ₪247.00 פרטים נוספים
  Le paysage et la mémoire.
 1999Editions du Seuil ₪247.00 פרטים נוספים
  הקואופרציה: התנועה, עקרוניה והישגיה
     זברסקי, א. [אברהם]תרצ"בחברה ₪48.00 פרטים נוספים
  Le Chine Antique.
[SERIES]: Colletion Dito
 1965Presses Universitaires de France ₪76.00 פרטים נוספים
  גורדייף: והעבודה הפנימית
[סדרה]: מפה - דמות / 13
     עמית, אילןתשס"ה, 2005מפה ₪45.00 פרטים נוספים
  הכיפה של ברונלסקי: סיפור הקתדרלה הגדולה של פירנצה
     קינג, רוס / רייך, רוני [תר`]תשס"ג, 2003דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  ספר הישויות הדמיוניות
     בורחס, חורחה לואיס ; גארארו, מרגריטה / בן-שלום, יוני [איור] / ברונובסקי, יורם [תר`]תשמ"א, 1981שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  Le Paris des Polytechniciens: Des ingenieurs dans la ville - 1794-1994.
 1994Délégation à l`action artistique de la Ville de Paris ₪114.00 פרטים נוספים
  Vlaamse Miniaturen voor Van Eyck: (ca. 1380-Ca. 1420) - Catalogues.
[SERIES]: Corpus of Illuminated Manuscripts Vol. 6 / Low Countries Series 4
 1993Uitgeverij Peeters ₪152.00 פרטים נוספים
  גרפולוגיה מעשית: (כתב-היד כמפתח לאישיות) - סידרת הרצאות באוניברסיטאות תל-אביב ו"בר-אילן" [מכיל נספח: 81 דוגמות כתב לספר גרפולוגיה מעשית]
     יוגב, שמואל1971מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  תרגום שני לעם ולנער [ולנוער]: אגדות למגלת [למגילת] אסתר - על מרדכי ואסתר, נס פורים, המלך שלמה, מלכת שבא ועוד.
     הנדלזלץ, י. א. [ישראל אליהו] [תר`]1938ב. כהן, ילקוט ₪55.00 פרטים נוספים
  המשטר הקרקעי בארץ-ישראל
     גרנובסקי, א. [גרנות, אברהם]תש"ט, 1949דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  The Inner life of Syria, Palestine, and the Holy Land.: From my private journal.
 1884Kegan Paul, Trench ₪95.00 פרטים נוספים
  A Whale in the Basement.
 2016Book&ME ₪76.00 פרטים נוספים
  מארץ הולדת למולדת: עלייה והעפלה מבולגריה ודרכה בשנים 1949-1939
[סדרה]: ספרית העפלה
     שאלתיאל, שלמהתשס"ד, 2004העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור, אוניברסיטת תל אביב / עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  Discontinuous Groups and Automorphic Functions.
[SERIES]: Mathematical Surveys / Number VIII
 1964American Mathematical Society ₪133.00 פרטים נוספים
  מספרים עברים: ילקוט סיפורים ונובילות - למן יצחק לייבוש פרץ עד חיים הזז
     רפופורט, יוסף [ער`]תשכ"ומ. ניומן ₪65.00 פרטים נוספים
  סיינפלד ופילוסופיה: ספר על הכול ועל לא-כלום
     ארווין, וויליאם [ער`] / רז, ענת [תר`]2005פן / משכל ₪45.00 פרטים נוספים
  משירי גטה [גתה]
     גתה, יוהן וולפגנג / אולסבנגר, עמנואל [תר`]תש"ד, 1943אחיאסף ₪55.00 פרטים נוספים
  אתם החיים בבטחה: מבחר שירים
     לוי, פרימו / רטהאוז, אריאל [תר`, אחרית דבר]תשע"ב, 2012כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  לעבר הדממה: שירים
     פוגל, דוד / קומם, אהרן [ער`, מבוא]תשמ"ג, 1983הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  א. פושקין: מבחר שירים ליריים
     פושקין, א. [אלכסנדר] / ז"ק, יעקב [תר`] / גיל, משה [איור] / כ"ץ, אמציה [עיצוב]תשכ"ז, 1967עקד ₪55.00 פרטים נוספים
  הקץ המגולה ומדינת היהודים: משיחיות, ציונות ורדיקליזם דתי בישראל
[סדרה]: ספרית אפקים / 173
     רביצקי, אביעזרתשס"א, 2001 [תשנ"ח, 1997]עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים


14/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  L`Europe et la Revolution Francaise [EIGHT VOLUME SET]
[VOL. I]: Les Moeurs Politiques et les Traditions / [VOL. II]: La Chute de la Royaute / [VOL. III]: La Guerre Aux Rois / [VOL. IV]: Les Limites Naturelles / [VOL. V]: Bonaparte et le Directoire / [VOL. VI]: La Treve - Luneville et Amiens / [VOL. VII]: Le Blocus Continental - Le Grand Empire / [VOL. VIII]: La Coalition, Les Traites de 1815: 1812-1815
 1889-1904Librairie Plon ₪912.00 פרטים נוספים
  Lesser Ury
[SERIES]: Judische Bucherei / 17.
 1920Fritz Gurlitt ₪76.00 פרטים נוספים
  La Vierge Marie et Le Plan Divine: Nouvelles Etudes Philosophiques Sur le Christianisme [FOUR VOLUME SET]
[VOL I]: La Vierge Marie Dans Le Plan Divin / [VOL. II]: La Vierge Marie d`Apres l`Evangile / [VOL. III]: La Vierge Marie Vivant Dans l`Eglise I / [VOL. IV]: La Vierge Marie Vivant Dans l`Eglise II
 1869Vaton Freres ₪247.00 פרטים נוספים
  Histoire de L`Architecuture classique en France [9 VOLUME SET].
 1943 / 1948 / 1950 / 1952 / 1953 / 1955 / 1957Auguste Picard ₪1,710.00 פרטים נוספים
  מגילת השואה של קהילת קדש [קודש] צ`אקובץ הי"ד: תש"ד-1944 [עם מבוא בקרואטית]
     עץ-חיים (גרינוולד), משה1977  ₪171.00 פרטים נוספים
  ספר בוני ירושלים - חלק ראשון מכיל תולדותיהם ותפארת גדולתם, מפעליהם ותורתם של הראשונים לציון במשך שלוש מאות שנה האחרונות; חלק שני: תולדות גדולי ירושלים - מן המפורסמים ביותר במשך תקופה של מאתיים שנה; חלק שלישי מכיל תולדות רבן של ישראל רבי יוחנן בן נפחא מסדר הירושלמי וכן תולדותיהם של רבותינו מפרשי הירושלמי לדורותיהם [שלושה חלקים בכרך אחד]
     וינשטוק, יצחק שמואל [ער`]תשל"ו  ₪95.00 פרטים נוספים
  Oeuvres de Jean Rotrou [FIVE VOLUME SET]
 1820Chez Th. Desoer ₪950.00 פרטים נוספים
  Lehrbuch Der Darstellenden Geometrie [TWO VOLUME SET]
[VOL I]: Geschicte der Darstellenden Geometrie, Ebenflachige Gebilde, Krumme Linien (Erster Teil), Projektive Geometrie / [VOL II]: Krumme Linien (Zweiter Teil) und Krumme Flachen, Beleuchtungslehre, Perspektive
 1884B. G. Teubner ₪456.00 פרטים נוספים


13/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  חולות הזהב
     תמוז, בנימין / אריכא, אביגדור [ציור]תשי"טספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  אימוץ חידושים ככוח מניע בהיסטוריה: הגלגל, הכתב, הדפוס, תפוחי האדמה ועוד
[סדרה]: הסדרה להיסטוריה
     יעקבסון, דוד2013רסלינג ₪45.00 פרטים נוספים
  הדבר
     קאמי, אלברתש"ע, 2010עם עובד ₪35.00 פרטים נוספים
  אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד
[סדרה]: אוניברסיטה משודרת
     שגיא, אביתש"ס, 2000משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  יוגה
     ונקטסננדה, סוואמי / הרט, פרייה [תר`]תש"ם, 1980תמר ₪55.00 פרטים נוספים
  הזהו אדם?
[סדרה]: ספרית אפקים / 145.
     לוי, פרימותשמ"ט, 1989עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  יופי נורא נולד
     ייטס, ויליאם באטלר [וויליאם] / איג-זקוב, אליעזרה [תר`]תשמ"הכנה ₪65.00 פרטים נוספים
  The Rise of the Dutch Republic: A History [THREE VOLUME SET].
[SERIES]: The Works of John Lothrop Motley in Nine Volumes / I, II, III.
 1910John Murray ₪182.40 פרטים נוספים
  Les Corps Celestes Dans L`univers de Saint Thomas D`aquin.
[SERIES]: Philosophes Mediev Aux / VII.
 1963Publications Universitaires / Beatrice-Nauwelaerts ₪133.00 פרטים נוספים
  C. Ivli Caesaris: Commentariorvm - Pars Prior Qva Continentvr - Libri VII de Bello Gallico - Cvm A. Hirti Supplemento
[SERIES]: Oxford Classical Texts
 1988Oxford University Press / E Typographeo Clarendoniano ₪76.00 פרטים נוספים
  הנביא
     ג`ובראן, ג`ובראן ח`ליל / גולנד, עפרה [ציור] / זאלוד, נועה [תר`]1975תמוז ₪48.00 פרטים נוספים
  L`architecture Cistercienne en France: Tome Premier [THIS VOLUME ONLY]
 1947Editions d`Art et d`Histoire ₪152.00 פרטים נוספים
  Les Brigands: Brigands et Routiers Barbe-Bleue - Guilleri Flibustiers - Cartouche Mandrin - La Gde Peur Chauffurs - Le Maquis
 1922Hachette ₪152.00 פרטים נוספים


12/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  במלכות היהדות: פרקי הגות ומחשבה [כרך זה בלבד]
     חן, אברהםתשי"טמוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  במלכות היהדות: פרקי הגות ומחשבה - כרך שני [כרך זה בלבד]
     חן, אברהםתשכ"דמוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  בית-דין
     ריינולדס, קוונטין / שניצר, ש. [תר`]1953כתבים ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך תל-אביב [1941]
     וילנאי, זאב1941אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך אתרים בישראל לילדים ולנוער: 100 האתרים שכל ילד חייב להכיר
     זילברמן, יונה2005מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  מורה הנבוכים
     בן-מימון, משה [הרמב"ם] / קאפח, יוסף [תר`, ער`]1972מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  שלושה בסירה אחת: מלבד הכלב
[סדרה]: ספרי כתרי: סדרת תרגומים חדשים לנוער ממיטב ספרות העולם
     ג`רום, ג`רום ק. / בורלא, יאיר [תר`]1988כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  שולחן הכתיבה: קובץ מאמרים בענייני ספרות
     מגד, אהרןתשמ"ט, 1989עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Growing up Fatherless in Antiquity.
 2009Cambridge University Press ₪114.00 פרטים נוספים
  36 ילדים
     קול [קוהל], הרברט / זילברברג, שרה [תר`] / נאמן, עפרה ; ג`קסון, רוברט ג`ורג` [איור]1983מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  מוצא אל הים
[סדרה]: ספרי סימן קריאה
     ויזלטיר, מאיר1981הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  André Neher, le penseur et le passeur
 2014Elkana ₪133.00 פרטים נוספים
  זה: שירים
     מילוש, צ`סלב / וינפלד, דוד [תר`] / לביא, רפי [איור]2008אבן חושן ₪65.00 פרטים נוספים
  Dictionnaire Historique de la Revolution Francaise.
 1989Presses Universitaires de France ₪114.00 פרטים נוספים
  ירושלים: מבט ארכיטקטוני - מדריך טיולים בשכונות ובתים
     קרויאנקר, דוד1996כתר / מכון ירושלים לחקר ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  משק יגור, טיוטה
     טהרלב, יורם / אפרת, מיכל [עיצוב]תשל"ה, 1975הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מסע לתודעת הטבע
     ינאי, צביתשס"ה, 2005עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  היסטוריה כללית של ימי-הביניים
     סמיונוב, ו. פ. / בן-אברהם, ח. ש. [תר`] תשט"ז, 1956הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מלחמתה של העיתונות: מאבק העיתונות העברית בארץ-ישראל נגד השלטון הבריטי
     כנען, חביבתשכ"טהספריה הציונית - על יד ההסתדרות הציונית ₪45.00 פרטים נוספים
  הלהט האדום של המצוק: אנתולוגיה של שירה פולנית עכשווית
[סדרה]: ישפה / 20, הפולנים
     ברקאי, יונתן [תר`] / בן-משה, יקיר [ער`]2015אבן חושן ₪45.00 פרטים נוספים
  קדמוניות היהודים - כרך ראשון: מבוא. ספרים ראשון-ששי. [כרך זה בלבד]
     בן מתתיהו, יוסף [פלביוס יוספוס] / שליט, אברהם [תר`]1976מוסד ביאליק / מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  חצר הישוב הישן
     לוכסמבורג, דניאלה [אוצרת]1981מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן ₪45.00 פרטים נוספים
  מנחה שלוחה: תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 463
     צרפתי, רחל [ער`]2002מוזיאון ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  The Legal Register of Ramesside Private Law Instruments.
[SERIES]: Göttinger Orientforschungen. IV. Reihe: Ägypten 38 / Classification and categorization in ancient Egypt, Vol. 7
 2010Harrassowitz Verlag ₪114.00 פרטים נוספים
  The Armies of Classical Greece.
[SERIES]: The International Library of Essays on Military History
 2007Ashgate ₪456.00 פרטים נוספים
  אוצר המלים [המילים]: מלים, צירופים ואמרות מסודרים לפי תחומי משמעות [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: א-מ / [כרך ב`]: נ-ת
     רבין, חיים ; רדי, צבי [ער`]1976קרית-ספר ₪140.00 פרטים נוספים
  Plague and the Athenian Imagination: Drama, history and the cult of Asclepius.
 2008Cambridge University Press ₪76.00 פרטים נוספים
  חומש [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: בראשית, שמות / [כרך ב`]: ויקרא, במדבר, דברים
     יהואש [תר`]1926פארלאג "תנך" ₪120.00 פרטים נוספים
  האדם מחפש משמעות: ממחנות המוות אל האקסיסטנציאליזם - מבוא ללוגותרפיה
     פראנקל, ויקטור / איזק, חיים [תר`]תשס"ב, 2001 [1970]דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Yemenites: Two Thousand Years of Jewish Culture.
[SERIES]: Catalogue no. 432
 2000The Israel Museum ₪95.00 פרטים נוספים
  גלגל התנופה: מטוב למצויין
     קולינס, ג`ים / לנדס, דורית [תר`]תשס"ב, 2001פקר ₪65.00 פרטים נוספים
  The Rape of Troy: Evolution, Violence, and the World of Homer.
 2008Cambridge University Press ₪76.00 פרטים נוספים


11/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ליל הגנראלים: רומאן
     קירסט, האנס הלמוט / קורנפלד, עדנה [תר`] 1966שין שין שין ₪45.00 פרטים נוספים
  המיתוס של סיזיפוס: מסה על האבסורד.
[סדרה]: ספרית אפקים / 75.
     קאמי, אלברתש"ן, 1990עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל
     ליבוביץ, ישעיהותשל"השוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  בחזרה לקהיר
     דסה, רוברט1992משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  השד מהשביעית
     מקושינסקי, קורנל / אורלב, אורי [תר`]1990זמורה-ביתן / מרגנית ₪45.00 פרטים נוספים
  יעקב: הסיפור המפתיע של אבי האומה
     זקוביץ, יאירתשע"ב, 2012כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  ריכרד וגנר: היהדות במוסיקה [1850] השוואת הטקסט למהדורת 1869 [בעברית וגרמנית]
[סדרה]: קונטרסים - מקורות ומחקרים / סדרה ד` 1
     קולקה, אוטו דב [מבוא] / כרמל, א` [תר`]1981הוצאת מרכז דינור, האוניברסיטה העברית בירושלים / יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים
  בין צעירים: שיחות בצוותא בתנועה הקיבוצית
     צור, מוקי ; בן-אהרן, יריב ; גרוסמן, אבישי1969חברים בתנועה הקיבוצית / עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  השיטה והמשבר: שברים, הסדרים ושינויים בתנועה הקיבוצית
     רוזוליו, דניאל1999עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  בית לאדם אחד [חתום בידי המחבר]
     אורפז, יצחקתשל"ההקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  אתגר הלאומיות: א. תיאוריות במבחן ההיסטוריה ב. התפרקות האינטרנאציונאליזם
     יערי, אריה / אליאסברג, גיאורג [תר`] / שטרנהל, זאב [מבוא] 1985ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / אוניברסיטת תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  מ. י. ברדיצ`בסקי (בן-גריון): חייו ופעלו
     קשת, ישורוןתשי"ח, 1958הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  יומן ארץ-ישראלי: כרך שני [כרך זה בלבד]
     קיש, פ. ה. / לויד ג`ורג`, דוד [הקדמה] / עבאדי, יצחק א. [תר`]תרצ"טאחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  חברה ודת: האורטודוקסיה [האורתודוקסיה] הלא-ציונית בארץ-ישראל - תרע"ח-תרצ"ו / 1936-1918
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     פרידמן, מנחם1977יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  בתוככי ירושלים
[סדרה]: ירושלים של מטה: טרילוגיה
     אבן-זהב, ארי1969עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  מלון [מילון] ערבי-עברי ללשון העברית החדשה - מהדורה שניה
     איילון, דוד; שנער, פסח; בריל, משהתשי"בי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  נחמן סירקין: קובץ-זיכרון ליום העלאת ארונו לישראל
     תשי"אעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Victor Hugo: Oeuvres Romanesques Completes
 1962Jean-Jacques Pauvert ₪209.00 פרטים נוספים
  From Science to Diplomacy: A Pole`s Experience in Israel
 1995Brunswick Press ₪121.60 פרטים נוספים
  הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל - מאסף ט"ו [כרך זה בלבד]
     מינץ, מתתיהו [ער`] 1990הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  עיונים בפרשת השבוע: סדרה ראשונה
     ליבוביץ, נחמהתשי"חהסוכנות היהודית ₪45.00 פרטים נוספים
  השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש. פרי
     אלגביש, דוד1998י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מצדה: בימים ההם - בזמן הזה
     ידין, יגאלNDספרית מעריב / שקמונה ₪65.00 פרטים נוספים
  אשקלון - 4,000 ועוד ארבעים שנה [סט בשני כרכים]
     ארבל, נפתלי [ער`]תש"ן, 1990העמותה למורשת אשקלון / ספרי גרפאור-דפטל ₪140.00 פרטים נוספים
  Histoire de Rome: Une cour Princiere au Vatican Pendant la Renaissanc - Sixte IV - Innocent VIII - Alexandre VI Borgia - 1471-1503
 1925Librairie Hachette ₪323.00 פרטים נוספים
  עד שהאצבעות יתחילו לדמם
     בוקובסקי, צ`רלס / ויסמן, דורית [תר` / ער`]תשס"ב, 2002כרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie: Revu par mm. les Membres et Correspondants de la Societe Francaise de Philosophie et Publie Avec Leurs Corrections et Observations
 1983Presses Universitaires de France / Societe Francaise de Philosophie ₪114.00 פרטים נוספים
  Les Origines de la France Contemporaine: Tome I - L`ancien Regime [THIS VOLUME ONLY]
 1876Librairie Hachette et Cie ₪171.00 פרטים נוספים
  C. Plini Caecili Secvndi: Epistvlarvm Libri Decem - Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instrvxit
[SERIES]: Oxford Classical Texts
 1963Oxford University Press / Typographeo Clarendoniano ₪57.00 פרטים נוספים
  M. Tulli Ciceronis: De Finibus Bonorum et Malorum - Libri Quinque
[SERIES]: Oxford Classical Texts
 1998Oxford University Press / Typographeo Clarendoniano ₪76.00 פרטים נוספים
  ללא פשרות: "הסכם בן-גוריון - ז`בוטינסקי" וכשלונו 1934-1935
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     גולדשטיין, יעקב / שביט, יעקב 1979יריב / הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר ערוך השלם: הלא הוא ספר הערוך אשר בו נקבצו בעמיר גורנהכל המלות החמורות בתלמוד ובמדרשים ונסדרו עפ"י א"ב למען ירוץ הקורא בו - מיוסד על הדפוס הראשון של הערוך (בערך הרל"ז) ודפוס וויניציאה (הרצ"א) עם הוספות, הגהות, הערות ותקונים על פי שבעה כתבי יד מהערוך עתיקי יומין ועם מעלות אחרות רבות כאשר תחזינה עיני הקוראים - מהדורה שניה [סט בשמונה כרכים]
     בן יחיאל, נתן / מוספיא, בנימין [מוסף הערוך] / קאהוט, חנוך יהודה [ער`]1926מנורה ₪684.00 פרטים נוספים
  Les Anciennes Maisons de Paris sous Napoleon III [FIVE VOLUME SET]
 1873Casimir Coomans ₪684.00 פרטים נוספים
  Theorie des Groupes de Lie: Tome III - Theoremes Generaux sur les Algebres de Lie [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Actualites Scientifiques et Industrielles / 1226.
 1955Hermann & Cie / De L`institut Mathematique de L`universite de Nancago - IV ₪171.00 פרטים נוספים
  Abraham Geiger`s Nachgelassene Schriften [VOLUMES II+III IN ONE BOOK]
 1875 / 1876Louis Gerschel ₪76.00 פרטים נוספים
  ירושלים תמול שלשום: פרקי הווי
     יהושע, יעקב1977ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים


10/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מדריך פרחי הבר בישראל: צמחיית המדבר [כרך ב` - כרך זה בלבד]
     שמידע, אבי / דרום, דוד [צילום]1988כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  בין דין לחשבון: מסות על סופרים וספרים
     סדן, דב1963, תשכ"גדביר ₪48.00 פרטים נוספים
  An Intermediate Greek-English Lexicon
 1975Oxford University Press ₪133.00 פרטים נוספים
  מדריך פרחי הבר בישראל: הצמחייה הים-תיכונית [כרך א` - כרך זה בלבד]
     שמידע, אבי / דרום, דוד [צילום]1986כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  בהיקלט עם
     שטרנברג, אברהםתשל"גהקיבוץ המאוחד ₪95.00 פרטים נוספים
  שביבי ירושלים: שלושים ושתים אגדות
     הימן הירושלמי / בן אורי, מאיר [איור]תשט"ז, 1956ההסתדרות הציונית ₪45.00 פרטים נוספים
  קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה, כרך ב [כרך זה בלבד]
     גוברין, נוריתתשס"ב, 2002גוונים ₪45.00 פרטים נוספים
  מבואי מקרא: שיעורים בהתהוות ספרי המקרא
     גרינץ, יהושע מאיר1972יהושע אורנשטיין, הוצאת ספרים יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים: שירה וצבעים
     יגודניק, גרשון [ער`] / בראון, ורנר; חריס, דוד; רובינגר, דוד [צילומים]1967ארמון ₪75.00 פרטים נוספים
  בשבח החלומות
     שימבורסקה, ויסלבה / וייכרט, רפי [תר`]2004קשב ₪48.00 פרטים נוספים
  שירים 1962-1948
     עמיחי, יהודהתשל"השוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  טרנר וכתבי הקודש [בעברית ובאנגלית]
     עומר, מרדכי1979מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  ולא על מנת לזכור
     עמיחי, יהודה1971שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  Lives in Common: Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa, and Hebron
 2014Hurst & Company ₪57.00 פרטים נוספים
  מדרש תנחומא
     זונדל, חנוך [פירוש]תרפ"דחורב ₪65.00 פרטים נוספים
  ששה ימים ב"דקר"
     שורר, ערן1969עם הספר ₪40.00 פרטים נוספים
  The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the Biblical Aramic / Indexes to All Editions of Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon
 1979Hendrickson ₪95.00 פרטים נוספים
  חוויה יפנית
     הורן, שפרה1992ספרית מעריב ₪40.00 פרטים נוספים
  גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות
     עמיחי, יהודה שוקן ₪75.00 פרטים נוספים
  נרות חרס מארץ-ישראל: אוסף לואיס וכרמן וורשאו
     ישראלי, יעל ; אבידע, אורי / רדובן, זאב [צילום]  מוזיאון ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  אבירי השלחן העגל
[סדרה]: "מצפן" לנער בעריכת אוריאל אפק
     מלורי, תומס / עמר, דבורה [תר`]1966מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  איינשטיין והדת: פיזיקה ותיאולוגיה
     ימר, משה [מקס] / הרמן, בן-ציון [תר`]2007ידיעות אחרונות / ספרי חמד / אוניברסיטת בר-אילן ₪45.00 פרטים נוספים
  "מערות - מרישה" ו"מערכות - המסתור": מחקרים
     טפר, יגאל ; שחר, יובל1988המדור לידיעת הארץ בברית התנועה הקיבוצית ₪45.00 פרטים נוספים
  רש"י: חייו ופעלו
     טובנהויז, אפרים1961סיני ₪45.00 פרטים נוספים
  Egyptian Grammar: Being an Introduction to the study of Hieroglyphs
 1982Griffith Institute ₪171.00 פרטים נוספים
  Les Civilisations de l`Orient: l`Inde
[SERIES]: Collection Ars et Historia
 1949Editions d`Histoire et d`Art / Librairie Plon ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר מסעות של ר` בנימין ז"ל: על פי כתבי יד עם הערות ומפתחות
     אדלר, מרדכי נתן פעלדהיים ₪180.00 פרטים נוספים
  תקופות ומוסדות במקרא: עיונים היסטוריים
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     הרן, מנחם עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  ללא חדר משלהן: מגדר ולאומיות ביצירתן של סופרות ישראליות
[סדרה]: מגדרים
     פלדמן, יעל / ספיר, מיכל [תר`] הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  מיקרוגרפולוגיה: פענוח פסיכולוגי של סטיות בעיצוב אותיות, בהשוואה לכתיבה תמה בנוסח בית הספר ובהתאם לתמונה הכללית של הכתב והרמה האישית של הכותב. המוטיבציה האינדיבידואלית מול הדינמיקה הפסיכופיסית הייחודית [סט בשני כרכים]
     ניר, יצחקתשנ"ה, 1995אור-עם ₪95.00 פרטים נוספים
  פיוטי המרנות בסדר הרחמים: שבתכלאל יהודי תימן
     כספי, מישאל מסורי1982ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪75.00 פרטים נוספים
  בסוד הטבע
     גילוני, ישראל1961יהושע צ`צ`יק ₪45.00 פרטים נוספים
  רהיטים מעשה תשבץ מדמשק [בעברית ובאנגלית]
     חסון, רחל2000יד ל. א. מאיר, מוזיאון לאומנות האסלאם ₪45.00 פרטים נוספים
  טיטו מטיל צלו
     פיש-ארמסטרונג, המילטון / אורנשטיין, יעקב; אליאב, בנימין [תר`] כתבים ₪55.00 פרטים נוספים
  פרצופים [סט בשני כרכים]
[כרך א]: משפחות סופרים / [כרך ב]: כנסת חכמים
     ר` בנימין [רדלר-פלדמן, יהושע]תשכ"א  ₪120.00 פרטים נוספים


09/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Inner-City.
 1977Oxford University Press ₪247.00 פרטים נוספים
  מלחמת העולמות
[סדרה]: ספרית תרבות
     ולס, ה. ג. / פישמן, ישראל [תר`]תרפ"טמצפה ₪65.00 פרטים נוספים
  קריאת רשות
     שימבורסקה, ויסלבה / וייכרט, רפי [תר`, אחרית-דבר]תשס"ה, 2005חרגול / קשב לשירה ₪45.00 פרטים נוספים
  אמנות האהבה
     פרום, אריך / לוי, דפנה [תר`]תשס"א, 2001מחברות לספרות ₪48.00 פרטים נוספים
  מהפכות: נקודות מפנה שעיצבו את עולמנו
[סדרה]: ספריית "האוניברסיטה המשודרת"
     גלעד, יובל [ער`]2017מודן / משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  Nilpferd und Krokodil: Das Tier in der Kunst des alten Ägypten.
[SERIES]: Heft 4 der Schriften aus der Ägyptischen Sammlung
 1987Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst ₪57.00 פרטים נוספים
  קורות היהודים בספרד המוסלמית: כרך ראשון - מכיבוש ספרד עד שקיעת הכ`ליפות (1002-711) [כרך זה בלבד]
     אשתור, א.תש"ך, 1960קרית-ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  Gestalten der Weltgeschichte: Zeitgenössische Miniaturen berühmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten.
 1933Cigaretten-Bilderdienst ₪76.00 פרטים נוספים
  עם, ארץ, מדינה
[סדרה]: ספרית שורשים: יהדות, היסטוריה ואקטואליה
     ליבוביץ, ישעיהו ; צימרמן, משה ; גלנור, יצחק ; עברון, בועז ; בורג, אברהם ; נאור, אריה / לוי, אורנה [ער`]1992כתר ₪38.00 פרטים נוספים
  מגבלות השכל: על מחשבה, מדע ואמונה - ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי משוחחים
     ליבוביץ, ישעיהו ; אגסי, יוסף / בן-נון, חמי [ער`]1997כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר מרא דארעא ישראל: מסכת חייו של הגאון הקדוש רבן ומושיען של ישראל - פרקים נבחרים בדברי ימיה של היהדות החרדית בארץ-ישראל [שני כרכים מתוך שלושה]
[כרך א`]: עד המערכה על הציונות / [כרך ב`]: עד ימיו האחרונים
     גערליץ [גרליץ], מנחם מענדיל [מנדל]תשכ"ט / תשל"ד  ₪180.00 פרטים נוספים
  ספר ישעיה [בעברית ואיטלקית]
     שד"ל [לוצאטו, שמואל דוד]1867 [1855]  ₪247.00 פרטים נוספים
  Intimate Songs from the Ms. Vatican Arabic 366.
[SERIES]: Studi e Testi / 436
 2007Biblioteca Apostolica Vaticana ₪76.00 פרטים נוספים
  העיר העליונה של ירושלים: פרשת החפירות הארכיאולוגיות ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים
     אביגד, נחמן1980שקמונה ₪65.00 פרטים נוספים
  אביגדור אריכא: ציורים נבחרים 1997-1953 [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: קטלוג מס` 412
     אריכא, אביגדור1998מוזיאון ישראל ₪120.00 פרטים נוספים
  מהפכת התקווה: לקראת ההומאניזציה של הטכנולוגיה
     פרום, אריך / שביט, זהר [תר`] / וורמברנד, מ. [ער`]1975מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  האנציקלופדיה לפילוסופיה מערבית: הוגים ומושגים [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: א-ל / [כרך ב`]: מ-ת
     ריי, ג`ונתן ; אורמסון, ג`יימס א` [ער`] / לוי, דפנה ; לוי, יונתן ; אלגת, גיא [תר`] / לוי, דרור ק` ; נבו, יצחק (יאני) [ער`]2007רסלינג ₪120.00 פרטים נוספים
  המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?
[סדרה]: הספריה לדמוקרטיה
     גביזון, רותתשנ"ח, 1998המכון הישראלי לדמוקרטיה ₪38.00 פרטים נוספים
  דרך שופט בירושלים
     פרומקין, גדתשט"ו, 1954דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  מטבעות עתיקים
[סדרה]: ספרייה ארכיאולוגית
     משורר, יעקב1979כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  גוף ונפש: הבעיה הפסיכו-פיסית
[סדרה]: ספרית "אוניברסיטה משודרת"
     ליבוביץ, ישעיהותשמ"ג, 1982משרד הבטחון ₪38.00 פרטים נוספים
  ויהי היום: דברי אגדה
     ביאליק, חיים נחמן / גוטמן, נחום [איור]תשל"טדביר ₪65.00 פרטים נוספים
  Saving the Children: History of the Organized Effort to Rescue Jewish Children in the Netherlands, 1942-1945.
[SERIES]: Occasional publications of the Department of Near Eastern Studies and the Program of Jewish Studies, Cornell University / Number 6
 2005CDL Press ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר תולדות חכמי ירושלם: משנת ה"א ור"ן ליצירה עד ה"א ותר"ל ליצירה. חלק ראשון: מאמצע המאה השלישית לאלף הששי עד סוף המאה הרביעית [כרך זה בלבד] [פקסימיליה]
     פרומקין, אריה ליב / רבלין, אליעזר [ער`]תשכ"ט [תרפ"ט][דפוס סלומון] ₪95.00 פרטים נוספים
  בין הפילבוקס לבית הנשיא: סיפורן של קריית שמואל ושכונת מרחביה - היסטוריה, הווי, אתרים, אישים ומסלולי סיור
     גפני, ראובן2010יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  המוח הגמיש: סיפורם של ניצחון אישי מקו החזית של חקר המוח
     דוידג`, נורמן / עמית, חנה [תר`]2009כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  הצד השלישי של המטבע
     משורר, יעקב / עמית, חנה [ער`]2006יד יצחק בן-צבי ₪180.00 פרטים נוספים
  שכיות זיכרון מחיי ויסלבה שימבורסקה: ביוגרפיה
     ביקונט, אנה ; שצ`סנה, יואנה / פז, מירי [תר`, אחרית דבר] / טסלר, דליה [ער`]תשע"ד, 2014כרמל ₪55.00 פרטים נוספים


07/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אטלנטיס: מבחר שירים
[סדרה]: שירה
     שימבורסקה, ויסלבה / וייכרט, רפי [תר`, אחרית-דבר]1993עכשיו ₪40.00 פרטים נוספים
  Traite Elementaire de Philosophie: A L`Usage Des Classes [SET IN TWO VOLUMES]
 1911Institut Superieur de Philosophie ₪247.00 פרטים נוספים
  Circulus Philosophicus Seu Obiectionum Cumulata Collectio: Iuxta Methodum Scholasticam [SET IN 5 VOLUMES. VOLUME 4 MISSING]
[VOLUME I]: Logica / [VOLUME II]: Ontologia / [VOLUME III]: Cosmologia / [VOLUME V]: Theodicea
 1934-1938Officina Libraria Marietti ₪361.00 פרטים נוספים
  Epigrammata [Editio Altera]
[SERIES]: Oxford Classical Texts
  Oxford University Press ₪76.00 פרטים נוספים
  Comoediae [SET IN TWO VOLUMES]
[SERIES]: Oxford Classical Texts
  Oxford University Press ₪152.00 פרטים נוספים
  חקלאי בשערי הנגב: (חוויית ראשונים במפלסים)
     רזניק, ברוך (בוקל)1989  ₪40.00 פרטים נוספים
  מן הגדוד העברי ומן הגדוד ה-III
     יפה, ירמיהו ; יפה, יעל1994ירון גולן ₪35.00 פרטים נוספים
  הציונות הלוחמת: מבוא ליומן בן-גוריון ולזכרונותיו 1939
[סדרה]: פרסומי מחקר
     אביזוהר, מאירתשמ"ו, 1985המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪40.00 פרטים נוספים
  ארייה מרסלה, זיכרונות מפומפיי
[סדרה]: קלסי-צרפתי-קצר
     גוטייה, תאופיל / בורשטיין, אביגיל [תר`] / מירן, ראובן [ער`]תש"ע, 2010נהר ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  The Social and Economic History of the Hellenistic World [SET IN THREE VOLUMES]
 1953Oxford University Press / The Clarendon Press ₪285.00 פרטים נוספים
  יהודי גרוזיה: מאבק על השיבה לציון
     ניישטט, מרדכיתש"ל, 1970עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  משק יגור טיוטה
     טהרלב, יורם / אפרת, מיכל [עיצוב]1980 [תשל"ו, 1976]הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  אסתטיקה כתורת-הביקורת: סוגיות ותחנות בתולדותיה [חתום ע"י המחבר]
[סדרה]: ספרית "אוניברסיטה משודרת"
     ברינקר, מנחם / עופר, יהודה [ער`]תשמ"ג, 1982משרד הבטחון ₪38.00 פרטים נוספים
  כל מה שאחר כך [חתום ע"י המחבר]
     ריבנר, טוביהתשס"ז, 2007קשב לשירה ₪45.00 פרטים נוספים
  שלוש גברות בקסבה: מעשייה אוריינטלית מלווה בסיפור "סוליימה"
[סדרה]: קלסי-צרפתי-קצר
     לוטי, פייר / ענבר, אביטל [תר`, אחרית דבר] / מירן, ראובן [ער`]תש"ע, 2010נהר ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  בדרכי-נכר: רומן
     פיגנברג [פייגנברג], רחלתרצ"ח, 1938לעם ₪48.00 פרטים נוספים
  כז [כ"ז] שירים: נתן היה אומר
     אורלנד, יעקב / ברגנר, יוסל [איור]תשמ"ה, 1985הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  החפש [החופש] הגדול או תעלומת הארגזים
     גוטמן, נחוםתשכ"ג, 1963עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר התענוגות
     קינן, עמוס / בן-ארי, מילכה [ער`]תש"לא. לוין-אפשטין ₪55.00 פרטים נוספים
  תהלים [תהילים]
[סדרה]: תנ"ך לעם
     ענת, משה א. [ער`]2011עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אנית [אוניית, אניית] הכושים
[סדרה]: כתר-לי
     גוטמן, נחום1978כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  כל השירים.
[סדרה]: הספריה החדשה לשירה / 3.
     בן-יצחק, אברהם / חבר, חנן [ער`]1992ספרי סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד ₪75.00 פרטים נוספים
  מחברת הסוניטות [הסונטות]
     טשרניחובסקי, שאולתרפ"בדביר ₪65.00 פרטים נוספים
  חמישה גגות לפגודה: מבחר ותרגום
[סדרה]: ילקוט חכמת סין
     כרמון, יחיאל1970עקד ₪45.00 פרטים נוספים
  ישעיהו ליבוביץ: עולמו והגותו
     שגיא, אבי [ער`]1995כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  קין והבל: שיר
     רגלסון, אברהם1932ים ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבי יד עבריים מאוצרות ספריית הפאלאטינה בפארמא [פרמה]: תערוכה
     לוצאטו, אלדו; קואומו, לואיזה [תר`]1985בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ₪45.00 פרטים נוספים


06/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Balaam Text from Deir Alla.
[SERIES]: Harvard Semitic Museum Publications - Harvard Semitic Monographs / 31.
 1984Scholars Press ₪171.00 פרטים נוספים
  כתבי חיים ארלוזרוב בששה [בשישה] כרכים: כרך חמישי - מחקרים סוציאולוגיים [כרך זה בלבד]
     ארלוזרוב, חיים / שטיינברג, יעקב [ער`]תרצ"דא.י. שטיבל / מרכז מפלגת פועלי א"י ₪55.00 פרטים נוספים
  The Book of Daniel: Composition and Reception - Volume Two [THIS VOLUME ONLY]
 2001Brill ₪209.00 פרטים נוספים
  הציונות הדתית: קורות ומקורות - מאה שנים לקונגרס הציוני הראשון
     שינובר, צבי / גולדברג, יצחקתשנ"זמופת / מרכז הדרכה פדגוגי נחלים ₪48.00 פרטים נוספים
  The Unbeatable Light: Melammu and its Biblical Parallels.
[SERIES]: Alter Orient und Altes Testament / Band 384.
 2012Ugarit ₪361.00 פרטים נוספים
  Ceremonial Selon Le Rit Romain [SET IN TWO VOLUMES]
 1902Librairie Victor Lecoffre ₪152.00 פרטים נוספים
  שלשה עולמות [שלושה][שלושה כרכים בכריכה אחת]
[כרך א]: עולמו של הסבא, רבי משה נאועמעסטא ראש משפחת המבורגר בירושלים, ועולמו של אבא רבי נטע הרש המבורגר בירושלים. / [כרך ב]: עולמי שלי. קורות חיי בירושלים. / [כרך ג]: עולמי שלי בחוץ לארץ.
     המבורגר, חיים הוצאה פרטית ₪160.00 פרטים נוספים
  הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל - מאסף ז [כרך זה בלבד]
     יוגב, גדליה [ער`]1981הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  The Care on the Elderly in the Ancient Near East.
[SERIES]: Studies in the History and Culture of the Ancient Near East / Volume XIV.
 1998Brill ₪114.00 פרטים נוספים
  Les Anti-Lumieres: Du XVIIIe Siecle a la Guerre Froide
[SERIES]: L`espace du Politique
 2006Fayard ₪83.60 פרטים נוספים
  אנשי המחתרת
     גרוסמן, חיקה [חייקה] ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / לכל ₪65.00 פרטים נוספים
  הכלי ליישובה של הארץ: סיפור המחלקה להתיישבות על להקמת המדינה
     רוזנמן, אברהםתשנ"ז, 1997ההסתדרות הציונית העולמית / הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  העשור הרביעי [חתום בידי המחבר]
     רק, שלוםתשל"ז, 1977מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים ₪48.00 פרטים נוספים
  פרקים בתולדות הישוב [היישוב]
     סמילנסקי, משהתשל"ט, 1978דביר ₪75.00 פרטים נוספים
  Studies in Bible and Feminist Criticism
 2006The Jewish Publication Society ₪83.60 פרטים נוספים
  Religion and Law: Biblical-Judaic and Islamic Perspectives
 1990Eisenbrauns ₪133.00 פרטים נוספים
  הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל - מאסף ח [כרך זה בלבד]
     יוגב, גדליה [ער`]1983הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל - מאסף ט [כרך זה בלבד]
     קארפי, דניאל [ער`]1984הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  החוק בבתי המשפט הצבאיים: חקיקה צבאית, חקיקה ישראלית ואמנות בינלאומיות - קובץ מקורות [סט בשני כרכים] [בעברית ובערבית]
     ג`השאן, תגריד [תר`] / בן-נתן, סמדר ; עתאמלה-מהנא, תחריר ; וולף גולדשטיין, לימור [ער`]2008הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל / מחסום - לא למחסומים / Palestinian Prisoner Society ₪180.00 פרטים נוספים
  Orbis Ugariticus: Anlasslich des 80. Geburtstages von Oswald Loretz
[SERIES]: Alter Orient und Altes Testament / Band 343.
 2008Ugarit ₪171.00 פרטים נוספים
  Vie et Destin: Roman
 1983Julliard / L`Age d`Homme ₪76.00 פרטים נוספים
  מטעמי המקרא: מתכונים בניחוח פרשת השבוע
     פורר-קרמר, דפי [ער`] דני ספרים ₪55.00 פרטים נוספים
  The Social and Economic History of the Roman Empire [SET IN TWO VOLUMES]
 1957Oxford University Press / The Clarendon Press ₪152.00 פרטים נוספים


05/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ציונות בצל הפירמידות: התנועה הציונית במצרים 1918 - 1948
     קמחי, רות2009עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  ארץ-ישראל מבפנים ומבחוץ: הרהורים
     נאמן, שמואל / נאור, מרדכי [ער`] תשס"ב, 2002משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  דווקא שם: סיפורם של אנשי ההתיישבות החברתית
     רייכנר, אלישיב2013ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  זהותנו היהודית
     נהר, אנדרה / שמואלי, עזריה [תר`] / הררי, עדי [ער`] תשנ"ד, 1994ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  בנתיבי עיון ומאבק
     לבון, פנחסתשכ"ח, 1968עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ברית אדמה
[סדרה]: סידרת כתבים בשאלות ההסתדרות
     אשכול, לוי1969תרבות וחינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  רבי משה בן מימון: תולדות חייו ויצירתו הספרותית
     הכהן מימון, יהודה ליבתש"ך, 1960מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  לחקר שמות וכינויים בתלמוד
     מרגליות, ראובןתש"ךמוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  מורשת סירקין
     בילצקי, אליהו1983דבר ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Mazzesinsel: Juden in der Wiener Leopoldstadt 1918-1938.
 1984Löcker Verlag ₪76.00 פרטים נוספים
  אלה תולדות משפחת מזרחי: סיפור עלייתה של משפחת מזרחי ששון וויקטוריה ז"ל מבגדד שבעירק וקליטתם בישראל
     מזרחי, עודד [ער`]תשס"דפורסם בידי העורך ₪75.00 פרטים נוספים
  Mesopotamia, 1917-1920: A Clash of Loyalties - A Personal and Historical Record.
 1931Oxford University / Humphrey Milford ₪209.00 פרטים נוספים
  Gesund in die Zukunft.
 1975Trema Eigenverlag ₪95.00 פרטים נוספים
  פירוש מסכת כלה רבתי [פקסימיליה]
     הירחי, אברהם בן נתן / טולידאנו [טולדנו], ברוך [ער`]תשל"א [תרס"ו]מקור ₪95.00 פרטים נוספים
  חיפה: כתבות מארץ-ישראל 1882 - 1885
     אוליפנט, לורנס / זאבי, רחבעם [ער`] / בורלא, יאיר [תר`] תשל"ו, 1976יד יצחק בן-צבי / כנען ₪65.00 פרטים נוספים
  דורות האמוראים: רב ושמואל ובני דורם - מרכזי התורה בבל ובארץ ישראל, תולדותיהם, סדריהם, ודרכי-לימודם [כרך זה בלבד]
[סדרה]: התלמוד ויוצריו
     משה נפתל, אברהםתש"ל, 1970יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  Handbuch der Keilschriftliteratur - Band I: Repertorium der Sumerischen und Akkadischen Texte [THIS VOLUME ONLY].
 1967Walter de Gruyter ₪285.00 פרטים נוספים
  עם וארץ קמים לתחיה: רשמי-מסע בארץ-ישראל - כרך ראשון: תורכיה, יהודה, שומרון [כרך זה בלבד]
     קלוזנר, יוסף1944יבנה ₪55.00 פרטים נוספים
  בית תלמוד: יוצא לאור מדי חודש בחדשו - שנה שלישית [כרך זה בלבד] [פקסימיליה]
     ווייס, אייזק הירש ; איש שלום [פרידמן], מאירתשכ"ט [תרמ"ג]פורסם בידי העורכים ₪95.00 פרטים נוספים
  בדרך לחירות: רומן על תקופת ההעפלה
     רבינוביץ, זינא תשכ"בעמיחי ₪45.00 פרטים נוספים
  בית"ר בארץ-ישראל, 1947-1925
     שטיין-אשכנזי, אסתרתשנ"ח, 1997מכון ז`בוטינסקי בישראל / הספריה הציונית ₪75.00 פרטים נוספים
  תנועה בעידן של תמורה: פרק בראשית המזרחי בפולין
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר הציונות הדתית
     רובינשטיין, אברהםתשמ"א, 1981אוניברסיטת בר-אילן ₪45.00 פרטים נוספים
  מעבר למדבר: המחתרת החלוצית בעיראק
     מאיר, יוסף [יהושפט] / ריבלין, גרשון [ער`] תשל"ג, 1973משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  בית נכות ההלכות או תורתן [תורתם] של ראשונים [תשובות גאונים] [פקסימיליה]
     הורוויץ, חיים מאיר[תרמ"ב, 1881]אלימלך סלאבאטצקי ₪95.00 פרטים נוספים
  תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי-הביניים: קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן-ששון
     בונפיל, ראובן; בן-ששון, מנחם; הקר, יוסף [ער`] 1989The Historical Society of Israel and the Zalman Shazar Center for Jewish History ₪45.00 פרטים נוספים
  רשימות עורך-דין - כרך א`: הקנין [הקניין]: באשלאם [באסלאם] ובישראל [כרך זה בלבד]
     מני, אהרןתש"א  ₪180.00 פרטים נוספים
  מלאכת המשכן: תבנית המשכן וכליו [באנגלית]
     לוין, משה / אליצור, יהודה [מבוא] / שקד, יוסף [ער`]1989 [1969]דפוס שונצין / "מלאכת המשכן" ₪114.00 פרטים נוספים
  סיני: מדבר הקדומים
     אלון, עזריה / אוסטרובסקי, צחי ; בר-עם, מיכה ; ערב, עמי ; שוב, עמיקם [צילום]1972שקמונה ₪65.00 פרטים נוספים
  בצל השואה והאינקוויזיציה: יחסי ישראל עם ספרד של פרנקו
[סדרה]: מונוגרפיות בנושאים איבריים ולטינו-אמריקאיים
     ריין, רענן1995מפעלים אוניברסיטאיים ₪55.00 פרטים נוספים
  שאלות ותשובות, רבנו יצחק אלפסי ז"ל: עתה נתוספו עליהן הגהותיו של הגאון מו"ה אפרים זלמן מרגליות ז"ל מבראדי והגהות מהגאון מו"ה זאב בן אריה ז"ל אבד"ק טעלז בשם "בן אריה" והגהות והערות בשם "עין רואה"
     אלפסי, יצחק [הרי"ף] / לייטער, זאב וואלף [ער`]1954מכון הרמב"ם ₪95.00 פרטים נוספים
  מאבדן אלי פדות: פרקי הגות לעשור המדינה
     פראגר, משהתשי"ח, 1958מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  ספרי התנאים בתקופת הגאונים: והוא מפתח למובאות מספרי התנאים בספרות תקופת הגאונים [פקסימיליה]
     היגער [היגר], מיכאלתשל"א [תרצ"ח]מקור ₪95.00 פרטים נוספים
  Aserah: Extrabiblical Evidence.
[SERIES]: Harvard Semitic Monographs / 37
 1986Scholars Press ₪247.00 פרטים נוספים


04/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ההצגה הגדולה בתבל: הראיות בזכות האבולוציה
     דוקינס, ריצ`רד / לוטם, עמנואל [תר`]תש"ע, 2010כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  במדור הראשון
     סולז`ניצין, אלכסנדרתשל"ב, 1972שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  31 דמויות ממעצבי דור המדינה
     אליצור, יובלתשס"ח, 2008כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  מרד גיטו [גטו] וארשה בעיני האויב: הדוח"ות של הגנרל יירגן שטרופ
     קרמיש, יוסף [מבוא והערות]1966יד ושם ₪65.00 פרטים נוספים
  מבצע סיני: מבחר פרקים על המערכה בחצי-האי סיני וברצועת עזה - כתובים בידי סופרים כתבים צבאיים ולוחמים
     תשי"זמ. בירן ₪55.00 פרטים נוספים
  העבר: לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה - ספר כ"א
     סלוצקי, יהודה [ער`]תשל"ה"אלתירא", אגודה לחקר תולדות יהודי רוסיה ואוקראינה ₪65.00 פרטים נוספים
  נזם זהב: צ"ז סונטות
     אלמנצי, יוסף / זמורה, י. [ישראל] [אחרית דבר]תש"ימחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  Bis zu Den Gremzen der Erde: Auszuge aus dem Buch der Goldwaschen.
[SERIES]: Bibliothek Arabischer Klassiker/ Dritter Band.
 1978Horst Erdmann ₪57.00 פרטים נוספים
  Ein Leben im Kampf Gegen Kreuzritterheere.
[SERIES]: Bibliothek Arabischer Klassiker/ Vierter Band.
 1978Horst Erdmann ₪57.00 פרטים נוספים
  L`eglise Catholique en Pologne sous le Gouvernement Russe: Depuis le Premier Partage Jusqu`a nos Jours - Deuxieme Edition - Tome Premier [THIS VOLUME ONLY]
 1876E. Plon et Cie ₪95.00 פרטים נוספים
  Cursus Philosophiae: Ad Usum Seminariorum [TWO VOLUME SET]
 1935Desclee de Brouwer et Soc. ₪114.00 פרטים נוספים
  זכרונות ארץ-ישראל: מאה ועשרים פרקי-זכרונות מחיי הישוב בארץ מהמאה השבע-עשרה ועד ימינו [סט בשני כרכים]
     יערי, אברהם [ער`]תש"זההסתדרות הציונית - המחלקה לעניני הנוער ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר מאהלי תורה: מאמרי הגות ומחשבה לתורה ולמועדים
     אריאל, יעקבתשנ"חמכון התורה והארץ ₪55.00 פרטים נוספים
  דרך האמת: כבוד למכובד, הארהנט, הבודהה הער בשלמות בזכות עצמו
     דהמפדה / שוורץ, שי [תר`]2014דהמדאנה ₪55.00 פרטים נוספים
  The Little Midrash Says: A Digest of the Weekly Torah-Portion Based on Rashi, Rishonim and Midrashim - New Midrashim and Stories - Over Fifty Illustrations - The Book of Beraishis
 1986Benei Yakov ₪68.40 פרטים נוספים
  The Little Midrash Says: A Digest of the Weekly Torah-Portion Based on Rashi, Rishonim and Midrashim - New Midrashim and Stories - Over Fifty Illustrations - The Book of Sh`mos
 1987Benei Yakov ₪68.40 פרטים נוספים
  חורבן ותקומה: ברגן-בלזן 1945-1965 / אומקום און אויפקום: בערגען-בעלזען 1945-1965
     בלוך, שמעיהו [ער`] / רובינזון, יעקב [הקדמה] / רוזנזפט, יוסף [מבוא]1965ברית עולמית של ניצולי ברגן-בלזן ₪95.00 פרטים נוספים
  ציור ופסול [ופיסול] בישראל: האמנות הפלסטית מתקופת "בצלאל" ועד עתה
     גמזו, ח. [חיים]1951אשכול ₪85.00 פרטים נוספים
  השעון
     ק. צטניק [די-נור, יחיאל]תשל"ב, 1972מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  The History of the Jews in Christian Spain: Volume II - From the Fourteenth Centuart to the Expulsion [THIS VOLUME ONLY]
 1961The Jewish Publication Society of America ₪76.00 פרטים נוספים
  The Jewish State (Der Judenstaat)
 1970Herzl Press ₪76.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל במשנתם של תנאים ואמוראים [חתום בידי המחבר]
     חרל"פ, יעקב ח`תשס"ד, 2003יד הרב נסים ₪65.00 פרטים נוספים
  מבוא התלמוד
     רבינוביץ [ראבינאוויטץ], מיכל [ישראל יחיאל]תשל"אמקור ₪95.00 פרטים נוספים
  ואני בשלי: עיונים ותגובות 1944-1996 - ארץ, זהות, לשון, ספר, שלח [חתום בידי המחבר]
     אמיר, אהרן [אהרון]תשנ"ח, 1997ירון גולן ₪55.00 פרטים נוספים
  מסה על שכל האדם: על-פי הקיצור של א. ס. פרינגל-פטיסון - מהדורה שניה מצולמת.
[סדרה]: ספרי-מופת פילוסופיים / י"ג-ט"ו.
     לוק, ג`ון / אור, יוסף [תר`] / רות, ח. י. [ער`]1972י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  רב - שמואל: אוסף שלם של מאמריהם בהלכה ובאגדה - כרך שני [כרך זה בלבד]
[סדרה]: מערכות האמוראים
     קאנוביץ`, ישראל [ער`]NDמוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie: Nach Erich Ebeling und Bruno Meissner - Dritter Band - Fabel-Gyges und Nachtrag [THIS VOLUME ONLY]
 1971Walter de Gruyter ₪171.00 פרטים נוספים
  סיפורים לפני השינה לילדות מורדות: 100 אגדות אמיתיות על נשים יוצאות דופן
     פאווילי, אלנה ; קוואלו, פרנצ`סקה / רוקאס, רונית [תר`]2016כנפיים / כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  האטלס של האושר: סודות האושר מכל רחבי הגלובוס
     ראסל, הלן / טל, דנה [תר`]2019משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד202 ₪45.00 פרטים נוספים
  בית-הספר סאדברי ואלי: לגדול במקום אחר
     גרינברג, דניאל / יערי, ורדה [תר`]2002המכון לחינוך דמוקרטי ₪45.00 פרטים נוספים
  למה האבולוציה נכונה
[סדרה]: פילוסופיה ומדע
     קוין, ג`רי א. / מרקוזה-הס, עדי [תר`]2013ספרי עליית הגג / ידיעות אחרונות / ספרי חמד / משכל ₪45.00 פרטים נוספים


03/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ארץ נחלה: מאמרים בעניינה של ארץ ישראל זכותנו עליה, זיקתנו אליה, חובתנו כלפיה
     שביב, יהודה [ער` וליקוט]NDהמחלקה לדור הצעיר - המרכז העולמי של המזרחי והפוה"מז ₪40.00 פרטים נוספים
  דפים פזורים
     שטורמן, זליגתשל"א, 1971ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Der Religionsdisput Der Barlaam-Legende, Ein Motiv Abendlandischer Dichtung: Unterrsuchung, ungedruckte Texte, Bibliographie der Legende [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1959Universidad de Salamanca ₪95.00 פרטים נוספים
  אסירה של זיכרונות: סיפורה של אידה גרינברג-גנות
     רוזן (לנדרר), שרה1998, תשנ"טהוצאה פרטית / יד ושם ₪55.00 פרטים נוספים
  לקסיקון השמות: שמות כלליים שמקורם בשמות פרטיים
     מוריאלי, אהרן1994עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  מחברות אלתרמן: א` [כרך זה בלבד]
     אלתרמן, נתן /דורמן, מנחם ; מירון, דן ; סנד, אלכסנדר ; שביט, עוזי [המערכת]תשל"ז, 1977הקיבוץ המאוחד / אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הספרות העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Schonsten Legenden aus dem Talmud
  Brandussche Berlagsbuchhandlung ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר ערוך השלם: אשר בו נקבצו כעמיר גורנה כל המלות החמורות בתלמוד ומדרשים ונסדרו עפ"י א"ב [סט בתשעה כרכים]
[כרך א]: אארא-אתתא / [כרך ב]: בא-גית / [כרך ג]: דא-חתר / [כרך ד]: טא-כתית / [כרך ה]: לא-נתש / [כרך ו]: סא-פתת / [כרך ז]: צא-רתת / [כרך ח]: שא-תתר / [כרך ט]: מוסף הערוך
     בר יחיאל, נתן; מוספיא, בנימין / קאהוט, חנוך יהודה [קוהוט, אלכסנדר][ער`]   ₪760.00 פרטים נוספים
  אבן עזרא: פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא: שמות [כרך זה בלבד]
     אבן עזרא, אברהם / וייזר, אשר [מבוא, ביאורים, ציוני מקורות ומקבילות]תשל"ז, 1977מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינת החשמונאים: לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית - קובץ מאמרים
     רפפורט, אוריאל ; רונן, ישראל [ער`]תשנ"ד, 1993יד יצחק בן-צבי / האוניברסיטה הפתוחה ₪45.00 פרטים נוספים
  30 שנה לישראל: אלבום היסטורי-דוקומנטרי על האישים הבולטים ביותר במדינה - ממועצת המדינה הזמנית עד לכנסת התשיעית, נשיאי המדינה, ראשי הממשלה, שרי הממשלה, יושבי-ראש הכנסת, חברי הכנסת מכל הקדנציות, עשרת הרמטכ"לים של צה"ל, אלופי צה"ל ואישים בולטים אחרים
     פרידמן, טוביה [ער`]1977עיריית חיפה ₪48.00 פרטים נוספים
  ערי ארץ-ישראל ואתריה בתקופה הצלבנית
[סדרה]: קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ / 36-35.
     בנבנישתי, מירון / בנבנישתי, שושנה; שילר, אלי [תר`] /שילר, אלי [ער`]תשמ"ה, 1984אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  השירה העברית בספרד ובפרובאנס: כרך שני - מיוסף קמחי עד סעדיה אבן-דנאן [בערך 1492-1150 לסה"נ] [כרך זה בלבד]
     שירמן, חיים [ער`]תשי"ז, 1956מוסד ביאליק / דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  עיונים בספר שמואל - חלק ב` [כרך זה בלבד]
[סדרה]: דברי חוג העיון בתנ"ך בבית ראש הממשלה דוד בן-גוריון
     לוריא, בן-ציון [ער`] המרכז העולמי לתנ"ך בירושלים / רפאל חיים הכהן ₪48.00 פרטים נוספים
  עולמם של הפלשתים
     סיון, רנה מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן ₪48.00 פרטים נוספים
  יומן גיטו וארשא: 23.7.1942-6.9.1939 [גטו ורשה].
[סדרה]: מגנזי יד ושם / ז.
     צ`רניאקוב, אדם / בלומנטל, נחמן; טרטקובר, אריה; עק, נתן; קרמיש, יוסף [ער`]1968יד ושם ₪95.00 פרטים נוספים
  חבל ים-המלח
     אלמוג, יהודה ; אשל, בן ציוןתשט"זעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Geneses: Actes de Naissance de L`Homme
 1999Editions Alternatives ₪76.00 פרטים נוספים
  ירושלים העיר העתיקה - שווקים ורחובות מסחר
     צוות תכנון העיר העתיקה וסביבתה   ₪45.00 פרטים נוספים
  לחי ראי [רואי]: נר נשמת יניק וחכים אברהם יצחק רענן-קוק ז"ל
     ריגר, אברהם; פריד, יוחנן [ער`]תשכ"אמרכז הרב - הישיבה במרכזית לישראל ₪120.00 פרטים נוספים


02/01/2022
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מהפכת הקשב: העידן הדיגיטלי - השבר והתיקון
     גודמן, מיכהתשפ"א, 2021דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  ברלין, סוף
     ריין, היינץ / קול, נועה [תר`]תשע"ז, 2017מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  לוחמת שריון
[סדרה]: סדרת כתבי מופת צבאיים
     פולר, ג`ון פרדריק צ`רלס / ואלך, יהודה [ער`] / אמיר, בצלאל [תר`] 1984מערכות / משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר המעפילים: תרצ"ד - תש"ו
     בסוק, משה [ער`]תש"זההסתדרות הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  Der gedeckte Tisch: Variationen über ein jüdisches Thema ohne Ende.
[SERIES]: Gestern und heute / 4
  Brandussche ₪57.00 פרטים נוספים
  מטעמי צפון אפריקה: [טוניס; מרוקו; אלג`יר; לוב]
[סדרה]: ספרית בישול
     פרץ, פסקל1996מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  The Creative Peace.
 2010Cedar ₪76.00 פרטים נוספים
  שלמה קפלנסקי: חייו ופעלו [סט בשני כרכים]
     זינגר, מנדלתשל"א, 1971הספריה הציונית ₪75.00 פרטים נוספים
  צ`רצ`יל ושאלת ארץ-ישראל: בתחילת מלחמת העולם השנייה 1939 - 1942 [בעברית ובאנגלית]
[סדרה]: פרסומי המרכז לחקר תולדות ארץ-ישראל ויישובה
     כהן, גבריאל1976יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  יומו הגדול של הנביא עמוס: ספור
     חיקיס, משה1961אורות ₪40.00 פרטים נוספים
  קונטרס לקוטים באורים: על סה"ק "לקוטי אמרים" המקרא "תניא" לכ"ק האדמו"ר הזקן מלאדי
     ברודנא, אברהם צבי בן משהתרפ"בדפוס שמואל צוקרמן ₪180.00 פרטים נוספים
  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל / חוברת 31 - 32
[סדרה]: קרדום - דו ירחון לידיעת הארץ
     שילר, אלי [ער`, תר`]1983אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  הספרות היהודית-ההלניסטית [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים / [כרך ב`]: היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים
     גוטמן, יהושעתשי"ח, 1958 / תשכ"ג, 1964מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  לפני היות הציונות: לתולדות הרעיון הלאומי היהודי ושאלת ארץ ישראל
[סדרה]: סוגיות בתולדות עם ישראל / 12 - לקט מאמרים.
     אלמוג, שמואל [ער`] 1981מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ₪45.00 פרטים נוספים
  מאוריצי גוטליב: אמנות, היסטוריה, זיכרון
     מנדלסון, עזרה -/ שפיר, אורי [תר`] / חובב יחזקאל [ער`] תשס"ו, 2006מרכז זלמן שזר לחקר תולדות ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  אורח משפט: תשובות בהלכות שולחן-ערוך אורח חיים וחושן משפט
     קוק אברהם יצחק כהן תשל"ט, 1979הוצאת מוסד הרב קוק ₪95.00 פרטים נוספים
  שישה ימים של מלחמה: המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון
     אורן, מיכאל / ארבל, מנשה [תר`]תשס"ד, 2004כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  בית ישראל בפולין: מימים ראשונים ועד לימות החורבן - ב`: תורה והשכלה, שלוחות; לקט מקורות, ביבליוגראפיה [כרך זה בלבד]
     היילפרין, ישראל [ער`]תשי"ד, 1953המחלקה לעניני נוער של ההסתדרות הציונית ₪65.00 פרטים נוספים
  מחזור לימים הנוראים: לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם, כולל מנהג אשכנז (המערבי) מנהג פולין ומנהג צרפת לשעבר - כרך א`: ראש השנה [כרך זה בלבד]
     גולדשמידט, דניאל [ער`]תש"ל, 1970ח` קורן ₪160.00 פרטים נוספים
  בבקרה של תנועה: לקט מאמרים לתולדות "חבת ציון"
     יבנאלי, ש.תרצ"טהמרכז לתרבות ₪55.00 פרטים נוספים
  ויסעו ויחנו: חמישים שנים להקמת מדינת ישראל
     לנצמן, אברהם1998בן-יוסף ₪45.00 פרטים נוספים
  Individualism and Socialism: The Life and Thought of Kawai Eijiro (1891-1944).
 1986Council on East Asian Studies, Harvard University ₪76.00 פרטים נוספים
  סולם ישראל - חלום ושיברו: ניתוח חברתי-פוליטי של ישראל
     אליאב, אריה [לובה]תשל"וזמורה ביתן / מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  מונשיין השני
     מונשיין, דוד / מונשיין, ליה ; מונשיין, מיה [איור]1992מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  נשות עם עולם: דמות האשה בראי היהדות/ כרך א - מחוה ועד רבקה [כרך זה בלבד]
     זנובסקי, בתיהתשנ"ח, 1998פלדהיים ₪45.00 פרטים נוספים
  כשאומה נלחמת על חרותה: מסות היסטוריות / כרך ראשון
[סדרה]: ספריה מדינית בשישה כרכים
     קלוזנר, יוסף1936 הוצאה מדינית ₪48.00 פרטים נוספים
  ללמוד מן החיים: להיעשות פסיכואנליטיקאי
     קייסמנט, פטריק / אלעד שטרנגר, יוליה [תר`]תשע"א, 2010כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר התענוגות
     קינן, עמוס / בן-ארי, מילכה [ער`]תש"לא. לוין-אפשטין ₪60.00 פרטים נוספים
  מז`בוטינסקי עד בגין: דיוקנה של תנועה
[סדרה]: ספרית מן המוקד / תרבות וחינוך
     בר-ניר, דבתשמ"ג, 1982עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  Eblaitica: Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language - Volume 1 [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Publications of the Center for Ebla Research at New York University
 1987Eisenbrauns ₪114.00 פרטים נוספים
  מפעם לפעם
     יערי, אליעזר / ליבק, אלכס [צילום] / לאור, דן [מבוא] 2020אגם ₪45.00 פרטים נוספים
  מין וזהות: כיצד לגלות את זהותו האמיתית של הילד ולטפחה
     פורטיאוס, הדי ס. / קנטי, לנה [תר`] 1973שקמונה ₪45.00 פרטים נוספים
  הטרקלין, הטירה והגן: ייצוג ומציאות בדרמה המודרנית
     שונמי, גדעוןתשמ"ח, 1987אור-עם ₪48.00 פרטים נוספים
  תערוכת ציורי ג`נרה
     1971מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית ₪45.00 פרטים נוספים
  שאנטראם / צל ההר [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: שאנטראם / [כרך ב`]: צל ההר
     רוברטס, גרגורי דיוויד / מיכאלי, אינגה [תר`]תשס"ט, 2009כנרת, זמורה-ביתן ₪85.00 פרטים נוספים
  מקדם ומים - [מבחר מאמרים בנושא ארץ ישראל]
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 194
     שילר, אלי ; ברקאי, גבריאל [ער`]תשע"א, 2011אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל / 142
     אביבי, שמעון / ברקאי, גבריאל ; שילר, אלי [ער`]תש"ס, 2000אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  שער ציון: קורות הלשכה הראשונה של בני ברית ביפו-תל-אביב - פעליה ומפעליה
     אלפסי, יצחקתשל"ו, 1976לשכת בני ברית "שער ציון" ₪65.00 פרטים נוספים
 דער שטן אין גוריי און אנדערע דערציילונגען [השטן בגאריי/גוריי]
     בשביס (זינגר), יצחק1943מתנות ₪1,482.00 פרטים נוספים


31/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  המנדט, הקונסטיטוציה והמועצה המחוקקת
     לזרסון, מ. [מתתיהו-מקס]תרצ"וא. י. שטיבל ₪65.00 פרטים נוספים
  לימונוב
[סדרה]: הספרייה של בבל
     קארר, עמנואל / רוטברד, עמית [תר`]תשע"ג, 2013בבל ₪45.00 פרטים נוספים
  הקפוד [הקיפוד] יהושע ועיר הצבים
     נדלר, רוברט / זליקוביץ, צביקה [תר`]2012אבן חושן ₪40.00 פרטים נוספים
  העץ הנדיב
     סילברסטיין, של / מלצר, יהודה [תר`]2003מודן ₪35.00 פרטים נוספים
  אודיסיה [אודיסיאה]
     הומרוס / טשרניחובסקי, שאול [תר`]תשס"ד, 2004 [תשמ"ז, 1987]עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  מוזיקה קמרית [קאמרית] [חתום ע"י המחבר]
[סדרה]: צורות | מוזיקה
     אסף, עודד2007סל תרבות ארצי ₪40.00 פרטים נוספים
  בשורת העולם החדש: [מדיניות התיכנון הקאפיטאליסטי]
[סדרה]: ספרית פועלים / כתבים
     שטילמאן, י. [שטילמן, יוסף] / אטינגר [אטר], מ. [תר`]1944הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  הסצנה הישראלית: שפה, סרט, שיח, הוראת עברית בהקשר תרבותי
     אבישר, בתיה ; אבישר, אילן2005רמות - אוניברסיטת תל-אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  קיצור סדר האצילות: `מהדורא בתרא בדרוש אדם קדמאה`
     ויטל, חיים / די לונזאנו, מנחם [העתקה] / אביב"י, יוסף [ההדיר]תש"עמכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ₪65.00 פרטים נוספים
  Cours de Philosophie Scolastique: D`apres la Pensee D`aristote et de S. Thomas Mise au Courant de la Science Moderne - Nouvelle Edition - Entierement Refondue, Avee Index Alphabetique - Tome Premier: Logique, Ontologie, Cosmologie / Tome Second - Psychologie, Theodicee, Morale [TWO PARTS IN ONE VOLUME]
 1905Berche et Tralin ₪171.00 פרטים נוספים
  התנועה הציונית והתוכנית ליישוב ארם-נהרים [נהריים] בתקופה שלאחר הרצל
[סדרה]: מחקרים ומקורות
     היימן, מיכאלתשכ"ו, 1965אוניברסיטת תל-אביב ₪38.00 פרטים נוספים
  Tabare: ...In Iniquitatibus Conceptus Sum; Et In Peccatis Concepit Me Mater Mea - El Rey Profeta. Edicion Conmemorativa del Centenario del Nacimiento del Autor Dirigida por sus Hijos - Version Definitiva - Segunda Edicion
 1962Mosca Hnos. S. A. ₪114.00 פרטים נוספים
  הלוח ושמושו בכרונולוגיא: ספר עזר לכרונולוגיא טכנית והיסטורית - כולל: לוח עברי-נוצרי-מוסלמי מן א` עד ו` אלפים ליצירה [ושימושו, בכרונולוגיה, לכרונולוגיה]
     עקביא, א"א [אברהם אריה]1953י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  מפקד הרפאים: סיפורם של דוד סטירלינג ושל "שירות-האוויר-המיוחד"
     קואלס, וירג`יניה2004מערכות / משרד הביטחון ₪75.00 פרטים נוספים
  משקספיר [משייקספיר] באהבה: מבחר סונטות [באנגלית ועברית]
     שקספיר [שייקספיר, ויליאם] / קישקה, מישל [איור] / זינדר, אריאל [תר`]2001 [2000]ד.ק. גראובארט ₪45.00 פרטים נוספים
  The Jewish Kingdom of Kuzar: The Rise and Fall of the Legendary Country of Converts
 2007Feldheim Publishers ₪114.00 פרטים נוספים
  תורת התעודות וסידורם של ספרי התורה: שמונה שיעורים - מהדורה רביעית
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש. פרי
     קאסוטו, מ. ד. [משה דוד]1965י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל, הארץ היעודה
[סדרה]: ספרית פועלים
     לאודרמילק, ו. ק. [ולטר קלי]/ גילאי, ש. [שמואל] [תר`]תש"ההקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  B. De Spinoza`s Sammtliche Werke: Aus dem Lateinischen - Mit dem Bildnisse Spinoza`s - zweiter band - Zweite, Sorgfaltig Durchgesehene und mit den neu Aufgefundenen Schriften Vermehrte Auflage [THIS VOLUME ONLY]
 1871J. G. Cotta`schen Buchandlung ₪83.60 פרטים נוספים
  תולדות המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית
     יגר, משהתשע"א, 2011הספריה הציונית / ההסתדרות הציונית העולמית ₪65.00 פרטים נוספים
  מחולל הבית הלאומי [בעברית ואנגלית]
     קיגסלי וובסטר, צ`רלס1955מוסד ווייצמן לפרסומים ₪35.00 פרטים נוספים
  יומן ציוני מדיני: לונדון, 1919-1915 - לקראת הצהרת באלפור [בלפור] ובעקבותיה
[סדרה]: סדרת מחקרים ומקורות של המכון לחקר הציונות על-שם חיים וייצמן
     טולקובסקי, שמואל / ברזילי-יגר, דבורה [ער`]1981הספריה הציונית - ההסתדרות הציונית העולמית ₪65.00 פרטים נוספים
  לגיונרים מארגנטינה: מתנדבים לגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה - פרקי חיים
[סדרה]: ספריית נתיבות
     דורון [בויאנובסקי], רפאל / שכנר, דבורה [ער`] / צור, מוקי [אחרית דבר]תשס"ז, 2007יד יערי ₪45.00 פרטים נוספים
  עיונים בבלשנות עברית
     בלאו, יהושע1996י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  צמיחת התנועה הלאומית הערבית-הפלסטינאית 1929-1918
[סדרה]: סידרת מחקרים על שם אוריאל הד
     פורת, יהושעתשל"א, 1971האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ללימודי אסיה ואפריקה - החברה המזרחית בישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  לקח ששת הימים: ישובה של ארץ בלתי-מחולקת
     טבנקין, יצחקתשל"א, 1971הקיבוץ המאוחד / תרבות וחינוך ₪35.00 פרטים נוספים
  השפה המיחדת [המיוחדת] של אורי
     גרוסמן, דויד / איל, אורה [איור]2009 [1996]הקיבוץ המאוחד ₪30.00 פרטים נוספים
  מלכה-מאניה רוזנבלאט החלוצה מפולין: סיפור
     זאקאליק [זקליק], ד. [דוד] / חלמיש, מרדכי [תר`]תש"מ, 1980י. ל. פרץ ₪48.00 פרטים נוספים
  נר שלום-רחמים: ספר תפילות על קברי צדיקים בארץ הקודש
     יזדי, שלום רחמים [ער`]תש"מפורסם בידי אלמנת המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  תרנגול כפרות
[סדרה]: ספרית אפקים / 113
     עמיר, אליתשנ"ב, 1992עם עובד ₪35.00 פרטים נוספים
  מגילת אור האמונה: מגילת אסתר מבוארת ומאוירת
     מקובר, מנחם [ער`]תש"ע, 2010ספריית בית אל ₪45.00 פרטים נוספים


30/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תמורות בגיאוגרפיה של המזרח התיכון
     סופר, ארנוןתשנ"ב, 1992עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  י. ל. פינסקר: מבשר התחיה הלאומית - ה"אוטואמנציפציה" והביקורת עליה; חוזרים ונאומים; מכתבים מפינסקר ואליו
     יואלי, מרדכי [ער`, תר`]תש"ךמסדה ₪55.00 פרטים נוספים
  מחברות אלתרמן ד: הטור השביעי - תוספות - כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     אלתרמן, נתן / דורמן, מנחם [ער`]תשמ"ו, 1986מוסד אלתרמן / הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  חקלאות עובדת במושבה
[סדרה]: ספרית השדה
     חורין, יהודה [ער`]תש"ם, 1979עם עובד / המרכז החלקאי, המחלקה לחקלאות במושבה ₪48.00 פרטים נוספים
  במאבק למדינה: המדיניות הציונית בשנים 1948-1936.
[סדרה]: מקורות לתולדות עם ישראל / יג.
     הלר, יוסף1984מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ₪55.00 פרטים נוספים
  אנאטומיה [אנטומיה] של שמאל: פועלי-ציון שמאל בארץ-ישראל (1946-1919)
     מרגלית, אלקנה1976האוניברסיטה העברית בירושלים / מכון רינגלבלום / י. ל. פרץ ₪60.00 פרטים נוספים
  לך שמים לך ארץ
     ויצמן, עזר; גולדשטיין, דב1993ספרית מעריב ₪65.00 פרטים נוספים
  105: טייסת העקרב
[סדרה]: סדרת מורשת חיל-האוויר
     לוי, חגי / לפידות, אהרון [ער`]תשס"א, 2000חיל-האוויר - מחלקת פרט / משרד הביטחון ₪75.00 פרטים נוספים
  בראשית היה חלום: בוגרי תנועות הנוער החלוציות מאמריקה הלטינית בתנועה הקיבוצית 1967-1946
     בר-גיל, שלמה2005מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון / אוניברסיטת בן-גוריון בנגב / יד טבנקין ₪55.00 פרטים נוספים
  In the Shadow of History: Jews and Conversos at the Dawn of Modernity
 1992State University of New York Press ₪76.00 פרטים נוספים
  אלכסנדרה בלקינד: סיפורה של רופאה עברייה פורצת דרך
     רובין-שחורי, צפורה ; שורץ, שפרה ; רומם, יצחק2012איתי בחור ₪65.00 פרטים נוספים
  מילון למונחים רפואיים: עברית - רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית
     1974מרכז קופת חולים האגף הרפואי, המחלקה להסברה / המחלקה לעליה ולקליטה של הסוכנות היהודית ₪65.00 פרטים נוספים
  מגילת חיים: 50 שנה בשירות 14 שרי ביטחון
     ישראלי, חיים2005משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  Maimonides (Moises Ben Maimon): 1135-1935 [AS IS]
 1935Sociedad Hebraica Argentina ₪133.00 פרטים נוספים
  Commemoration Journal: 32nd Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 1943-1975
[SERIES]: Warsaw Ghetto Resistance Organization Commemoration Journal
 1975Warsaw Ghetto Resistance Organization ₪114.00 פרטים נוספים
  Commemoration Journal: 35th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 1943-1978
[SERIES]: Warsaw Ghetto Resistance Organization Commemoration Journal
 1978Warsaw Ghetto Resistance Organization ₪76.00 פרטים נוספים
  קורותיה של תנועה: נצ"ח בלטביה
[סדרה]: תרבות וחינוך
     אתי [איתי], אברהם; ניישטט, מרדכיתשל"ג, 1972עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  שאלת היהודים כחוויה: מחצית היובל ציונות גרמנית
     בלומנפלד, יהודה קורט / מלצר, שמשון [תר`]1963, תשכ"גהספריה הציונית - על יד ההסתדרות הציונית ₪45.00 פרטים נוספים
  צפנת פענח: חייו ומותו של נסיך יהודי: ד"ר יעקב הרצוג - הביוגרפיה
     בר-זהר, מיכאל2003ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  נרניה [סט בשבעה כרכים]
[כרך א]: האריה, המכשפה וארון הבגדים / [כרך ב]: הסוס ונערו / [כרך ג]: הנסיך כספיאן / [כרך ד]: המסע בדורך השחר / [כרך ה]: כס הכסף / [כרך ו]: הקרב האחרון / [כרך ז]: אחינו של הקוסם [אחיינו]
     לואיס, קליו [קלייב] סטפלס / וידל, שושנה; טורי, גדעון [תר`] / ביינס, פולין [פאולין] [איורים]1980-1988זמורה-ביתן / מודן / מחברות לספרות ₪320.00 פרטים נוספים
  פון זיין לעכן און שאפן: זאמלבוך צום צוואנציקסטן יארצייט
     ברענער [ברנר], יוסף חיים1941אידיש נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד ₪114.00 פרטים נוספים
 Straty Wojenne: Malarstwo Polskie [Wartime Losses: Polish Paintings]
Oil Paintings, Pastels, Watercolors Lost Between 1939-1945 Within Post-1945 Borders of Poland
 1998Ministerstwo Kultury I Sztuki ₪684.00 פרטים נוספים
 Straty Wojenne: Malarstwo Obce [Wartime Losses: Foreign Paintings] [VOL. 1 ONLY]
Oil Paintings, Pastels, Watercolors Lost Between 1939-1945 Within Post-1945 Borders of Poland Excluding the Western and Northern Territories
 2000Ministerstwo Kultury I Sztuki ₪760.00 פרטים נוספים


29/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  יאיר דורי: סיפורו של צנחן ישראלי בשבי המצרי
     דולב, אהרון ; דורי, יאיר1973בוסתן ₪45.00 פרטים נוספים
  עיר קטנה ואנשים בה מעט: סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל אביב
     גוטמן, נחוםתשי"טדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Apocalypse of the 20th Century: Testimony of Marian Kolodziej, number 432.
 2017Wydawnictwo ZET ₪76.00 פרטים נוספים
  ספרים מספרד [בעברית ואנגלית]
     וייזר, רפאל [ער`]1992משרד החינוך והתרבות / מוזיאון ישראל / האוניברסיטה העברית בירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  סיפורים לילדים [יאנוש קורצ`אק]
     קורצ`אק, יאנוש / ברגנר, יוסל [איור] / פוזננסקי-הנרי, עדה [סיפור חייו של קורצ`אק]תשכ"אהקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  ציונה תג`ר - ציור על זכוכית ורישומים [חתום ע"י האמנית]
     תג`ר, ציונה1988מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  Collection des chants de Fairouz - (VOL.II.) [THIS VOLUME ONLY] [IN ARABIC].
    ₪285.00 פרטים נוספים
  חקרי עבר וערב: מוגשים ליהושע בלאו על ידי חבריו ותלמידיו במלאת לו שבעים
     בן שמאי, ח` [חגי] [ער`]1993אוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למדעי הרוח \ האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ללימודי אסיה ואפריקה ₪48.00 פרטים נוספים
  Das Märchen [IN GERMAN].
 1921J. J. Weber ₪114.00 פרטים נוספים
  כל עם ישראל - בבית כנסת אחד: בית הכנסת "אור תורה" "לגריבה" ("הטוניסאי"), עכו
     בעדאש, ציון / יששכרוב, יגאל [ער`, צילום]תשס"הפורסם בידי המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  מוסוליני והיהודים: היחסים בין גרמניה לאיטליה ומדיניות הגזע הפשיסטית, 1922 - 1945
     מיכאליס, מאיר / שילוני, גאיו [תר`] 1990, תשנ"איד ושם / מוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  סיפורה של משפחת מגנהיים: 1912-2008
     שפייזמן, ברונקה ; קולנברנר, שרה / מוסקו, נאוה [עיצוב]   ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר שמואל א`: עיון ספרותי במערכי-השוואה, באנאלוגיות ובמקבילות [חתום ע"י המחבר]
     גרסיאל, משהתשמ"ג, 1983רביבים ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר הדמעות: מאורעות הגזרות והרדיפות והשמדות - כרך ראשון: מזמן אנטיוכוס אפיפנס עד גרוש היהודים מאנגליה [כרך זה בלבד]
     ברנפלד, שמעוןתרפ"ד, 1923אשכול ₪65.00 פרטים נוספים
  פשר החלומות ביצירותיו של ש"י עגנון
     שריבוים, דבורה1993פפירוס ₪55.00 פרטים נוספים
  שבחי האטיות: סיפורו המופלא של הקברניט ג`ון פרנקלין
     נדולני, סטן / בר, ארנו [תר`]תש"ס, 2000שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
 יאיר דורי: סיפורו של צנחן ישראלי בשבי המצרי
     דולב, אהרון ; דורי, יאיר1973בוסתן ₪45.00 פרטים נוספים
  ארגנטינה "הארץ היעודה": מפעל ההתיישבות של הברון דה הירש בארגנטינה
     אבני, חיים1973י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  שלם: מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה - ספר שלישי [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל
     הקר, יוסף [ער`]1981יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  The Light of Lose Suns: Selected Poems of Amir Gilboa.
[SERIES]: The Persea Series of Poetry in Translation
 1979Persea Books ₪57.00 פרטים נוספים
  מביל"ו עד הקמת הסתדרות העובדים - ספר ראשון [כרך זה בלבד]
[סדרה]: תולדות תנועת הפועלים בארץ-ישראל
     אבן-שושן [רוזנשטיין], צבי1963, תשכ"געם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  האלים החדשים
     ורשבסקי, שמואל ; סיגן, לילך / ארבל, עדי [ער`]2002משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ ישראל והמושבות [בעברית וגרמנית] [פקסימיליה]
     רפאלוביץ`, י. [ישעיהו]1979 [1899]אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  הרפואה במקורות: לוקט מתוך תנ"ך, משנה, תלמודים, מדרשים, זוהר, רמב"ם וראשונים
     אסף, מנחם1982ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  דוד כפתורי: 50 שנות יצירה, 1949-1999 [בעברית ואנגלית]
     כפתורי, דוד1999קוראים ₪48.00 פרטים נוספים
  דירה להשכיר ; כך ולא כך ; מעשה בשלשה [בשלושה] אגוזים: שלשה [שלושה] סיפורים מאת: לאה גולדברג
     גולדברג, לאה / כץ, שמואל [איור]תש"מ, 1979ספרית פועלים ₪40.00 פרטים נוספים
  שלמה ארצי: שירים מתוך תקליטים
     ארצי, שלמה / תפוח, מיכאל ; גזית, רביב [ער`]1991כנרת ₪45.00 פרטים נוספים
  אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים - כרך שני: ר` יהודה נשיאה-ר` תנחומא [כרך זה בלבד]
     מרגליות, מרדכיתש"היהושע צ`צ`יק ₪45.00 פרטים נוספים
  לאומים ומדינות
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית
     אקצין, בנימין / אבנר, ארי [תר`]תש"מ, 1980עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  לפשוטו של רש"י: באור לפרוש רש"י על התורה - במדבר [כרך זה בלבד] [חתום ע"י המחבר]
     גלברד, שמואל פ.תשנ"ג, 1992פורסם בידי המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  צביקה פיק: כל השירים, כל המנגינות
     פיק, צביקה / שיר, סמדר [טקסט] / דן, רודיקה ; בן-נתן, אריה [ער`]1982ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  צ`ינגיז-חאן [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: שקט במלכות חורזם הגדולה / [כרך ב`]: תחת עול המונגולים
     יאן, וו. / קרופניק, ברוך [תר`]  נ. טברסקי ₪45.00 פרטים נוספים
  סופה של ידידות מופלאה: יחסי ישראל-צרפת בתקופת נשיאותו של דה גול, 1958 - 1967
     היימן, גדי תשע"ה, 2015י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מאבק מרד מרי: המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה 1941 - 1948
     שביט, יעקב [ער`] 1987מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  עם בני ארצי ועירי: פרשות אישים ופרקי זכרונות (מחזור שני לספר "עם בני דורי")
     סמילנסקי, דודתשי"חהועד הציבורי להוצאת כתביו של דוד סמילנסקי / מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  י. ל. פינסקר: מבשר התחיה הלאומית - ה"אוטואמנציפציה" והביקורות עליה; חוזרים ונאומים; מכתבים מפינסקר ואליו
     יואלי, מרדכי [תר`, ער`, מבוא]תש"ךמסדה ₪45.00 פרטים נוספים


28/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מגילת המקדש
     ידין, יגאלתש"ן, 1990ספרית מעריב ₪85.00 פרטים נוספים
  Le Chemin de Croix de Max Jacob
 NDRichard-Masse ₪76.00 פרטים נוספים
  כאן, שם ובעולם שמעבר
     יהודה, משהNDקווים ₪55.00 פרטים נוספים
  עת ללדת: מנהגים ומסורות בעדות ישראל
     קליין, מישל2001פראג ₪55.00 פרטים נוספים
  מדע ורוח בנגב: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ותולדותיה בראי המחקר - כרך א - דברי ראשונים [כרך זה בלבד]
     גרדוס, יהודה ; נבו, יצחק (יאני) [ער`]2014אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪65.00 פרטים נוספים
  אמנות הדפוס: 400 שנים לאמנות הדפוס בארץ-ישראל
     אוליצקי, יוסף1973המוזיאון לאמנות הדפוס / מפעלי נייר חדרה ₪95.00 פרטים נוספים
  גיא אוני: רומן
[סדרה]: צד התפר
     לפיד, שולמית1982כתר ₪40.00 פרטים נוספים
  ספרות מוסיקלית לנוער [מוזיקלית] [סט בשישה כרכים]
     סרפלאס, רוברט ו. ; קרייג, ג`יין ; גילמור, לי ; דייויס, לאיונל ; דייויס, אדית / ברושי, עפרה [תר`] / אוברלי, ג`ורג` [ציור]1967 / 1966עם הספר / חברת לרנר ₪120.00 פרטים נוספים
  Geographie de la Palestine: Tome II - Geographie Politique. Les Villes - Troisieme Edition [THIS VOLUME ONLY]
[SERIES]: Etudes Bibliques
 1967J. Gabalda & Cie ₪114.00 פרטים נוספים
  מידע לרופא: כתב-עט לבעיות רפואה - 1975-77
     קפלינסקי, נח [ער`]1975, תשל"ה / 1975, תשל"ו / 1976, תשל"ו / 1976, תשל"ז / 1977, תשל"ז / ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל / מרכז קופת חולים - האגף הרפואי ₪120.00 פרטים נוספים
  Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East.
[SERIES]: Studia Pohl - Dissertationes Scientificae de Rebus Orientis Antiqui / 12/11.
 1980Biblical Institute Press ₪76.00 פרטים נוספים
  יהודי אנגליה בעת החדשה.
[סדרה]: סוגיות בתולדות עם ישראל / 11 - לקט מאמרים.
     גרטנר, אריה [ער`]1981מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית / החברה ההיסטורית הישראלית ₪55.00 פרטים נוספים
  דער מבול (דערציילונגען)
     ראכמאן, לייבתשל"ח, 1978קרן תל אביב לספרות ולאמנות / אליעזר פינעס-פאנד פאר קולטור און ליטעראטור ₪65.00 פרטים נוספים
  Robert Delaunay
 1983Corvina Kiado ₪114.00 פרטים נוספים
  Biblical and Talmudic Medicine
 1983Hebrew Publishing Company ₪152.00 פרטים נוספים
  לשון מקרא ולשון חכמים: מהדורה מתוקנת ומורחבת [סט בשני כרכים]
     בנדויד, אבאתשכ"ז, 1967 / תשל"א, 1971דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  מחקרים בלשון המקרא
[סדרה]: "כינוס"
     מורג, שלמה1995י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  שעשועים בצעצועים
     גורדון, איילה ; ברושי, מיכל [אוצרות]תשמ"ט, 1989אגף הנוער ע"ש רות, מוזיאון ישראל ירושלים ₪40.00 פרטים נוספים
  הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה בספרות - כרך האמונות והדעות [כרך זה בלבד]
     טור-סיני, נ. ה. [נפתלי הרץ]תשט"ז, 1955מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  מרדכי ארדון
     גמזו, חיים ; ארדון, מרדכי 1963דפוס ואופסט אמנות ₪45.00 פרטים נוספים
  La Gloria de Don Ramiro (Una Vida en Tiempos de Felipe II)
 1929Viau Y Zona ₪304.00 פרטים נוספים
  Health anf Zionism: The Israeli Health Care System, 1948-1960 [SIGNED BY AUTHOR]
[SERIES]: Rochester Studies in Medical History
 2008University on Rochester Press ₪171.00 פרטים נוספים
  כמה טוב להכיר את מר ליר
     ליר, אדוארד [כתב ואייר] / עבר-הדני, דפנה [תר`] 1973טרקלין ₪48.00 פרטים נוספים
  למנצח שיר מזמור: פסטיבל הזמר המזרחי [פסטיבל הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח] תשל"ג-תשל"ד-תשל"ה [שלוש חוברות]
     בן ישראל, יוסף [מפיק]1973-1974-1975אור-תו ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר עמוס: א - פירוש [כרך זה בלבד]
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש. פרי
     וייס, מאיר1992י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  זמירות ליום שבת: לקט מסורות בקהילות ישראל
     אביצור, איתן [ליקוט הלחנים] / שטאל, אברהם [ביאור]תשל"טהמכון הישראלי למוסיקה דתית / מיסוד המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות ומשרד הדתות ₪40.00 פרטים נוספים
  פסטיבל הזמר החסידי [שלוש חוברות]
[כרך א`]: תשל"א / [כרך ב`]: תשל"ב / [כרך ג`]: תשל"ז
     לב-רן, מנשה [ער`]1970 / 1971 / 1976אור-תו ₪65.00 פרטים נוספים
  אני מאמין: עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה
[סדרה]: מזרכת נורוק: לידיעת לחח התורה והיהדות באירופה וחורבנם בשואה / א`
     אליאב, מרדכי [ער`]תשכ"ה, 1965מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  החיים, אבידות הכרחיות, ויתורים גורליים
     ויורסט, ג`ודית / עמית, תמר [תר`]תשמ"ח, 1988הדר / מחברות לספרות ₪48.00 פרטים נוספים
  77 בבאר-שבע: דמויות, אנשים, מעשים
     שתיל, יצחק2004י. שתיל ₪65.00 פרטים נוספים
  Fifty Ships that Saved the World: The Foundation of the Anglo-American Alliance [SIGNED BY THE AUTHOR]
 1965Heinemann ₪76.00 פרטים נוספים
  Poles in America: Bicentennial Essays
 1978Worzalla Publishing Company ₪83.60 פרטים נוספים
  חמישה חומשי תורה: פירוש מודרני - בראשית [חתום בידי העורך]
     פלאוט, זאב משה [ער`]NDהיברו יוניון קולג` - מכון למדעי היהדות ₪65.00 פרטים נוספים
  אגרות בעל-התניא ובני דורו
     הילמן, דוד צבי [ער`]תשי"גכל הזכויות שמורות למחבר ₪120.00 פרטים נוספים
  אטלס ארץ-ישראל לגבולותיה על-פי המקורות: יסודות וחקר
     אריאל, ישראל1988כנה ₪120.00 פרטים נוספים
  נדודים: בליווי רישומים צבעוניים מאת המחבר
     הסה, הרמן / עמיחי, יהודה [תר`]תשל"ח, 1978שוקן ₪40.00 פרטים נוספים
 The Maharal Haggadah
Including the Maharal`s Shabbat Hagadol Lecture delivered in 1588 at the Central Synagoge of Prague
 1993Horev ₪570.00 פרטים נוספים


27/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  רודף העפיפונים
     חוסייני, חאלד / אלעזר, צילה [תר`]תשס"ה, 2005מטר ₪40.00 פרטים נוספים
  שר הטבעות: חבורת הטבעת [אחוות הטבעת] [כרך זה בלבד]
[סדרה]: שר הטבעות / 1
     טולקין, ג`. ר. ר. / לבנית, רות; אופק, אוריאל [תר]תשע"ד, 2014זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Israel Guide [SIGNED BY AUTHOR]
 19581958 ₪65.00 פרטים נוספים
  בפרוץ הפורצים: מיומנו של פלמחאי
     עציוני, אמתי1952אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  מגיד דבריו ליעקב למגיד דב בער ממזריטש: מהדורה ביקורתית עפ"י כתבי-יד עם מבוא, פירוש, הערות ומפתחות
     ש"ץ-אופנהיימר, רבקה1990י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪220.00 פרטים נוספים
  שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים: חלק ראשון [כרך זה בלבד]
[סדרה]: מקורות ומחקרים / א`
     גושן-גוטשטיין, משה1983אוניברסיטת בר-אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  Der Lichtspendende Leuchter
 1920George Kramer ₪114.00 פרטים נוספים
  סופרים עברים שנספו בשואה כרך ה`.
[סדרה]: גנזים 81 - סופרים עברים שנספו בשואה / 5.
     תשל"גמכון גנזים / אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  גליקל האמעל (1724-1645)
     מינקאוו, נחום ברוך [מינקוב]1952מ. וואקסער ₪65.00 פרטים נוספים
  Lieux Saints et Pèlerinages D`Orient: Histoire et Geographie des Origines a la Conquete Arabe
 1985Les Editions du Cerf ₪76.00 פרטים נוספים
  מקום
     דנציגר, יצחק; ולרו, רנה [רינה]תשמ"ב, 1982הקיבוץ המאוחד ₪240.00 פרטים נוספים
  ההגנה בירושלים: עדויות וזכרונות מפי חברים [סט בשני כרכים]
     ינאית, רחל; אברהמי, יצחק; עציון, ירח [ער`]תשל"ג, 1973קרית ספר ₪120.00 פרטים נוספים
  עיונים בספרות התלמוד
     מלמד, עזרא ציון1986י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  Moralistes Francois: Pensees de Blaise Pascal; Reflexions, Sentences et Maximes de la Rochefoucald, Suivies d`une Refutation par M. L. Aime-Martin; Caracteres de la Bruyere; Oeuvres Completes de Vauvenaegues
 1834Chez Lefevre ₪589.00 פרטים נוספים
  Codex Maimuni: Moses Maimonides` Code of Law ; The Illuminated Pages of Kaufman Mishneh Torah
 1984Corvina / Helikon / Strassburger ₪171.00 פרטים נוספים
  "I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of his Sixtiesth Birthday - Volume 1 [THIS VOLUME ONLY]
 2006Eisenbrauns ₪285.00 פרטים נוספים
  Excavations at Nuzi Volume II: The Archives of Shilwateshub Son of the King [THIS VOLUME ONLY]
[SERIES]: Harvard Semitic Series / 9.
 1932Harvard University Press ₪95.00 פרטים נוספים
  Memoires for Paul de Man: THe Wellek Library Lectures at the University of California, Irvine
 1986Columbia University Press ₪76.00 פרטים נוספים
  Pioneros de la Argentina, Los Inmigrantes Judios / Pioneers in Argentina, The Jewish Immigrants [IN ENGLISH AND SPANISH]
 1982Manrique Zago ₪114.00 פרטים נוספים
  Joint Expedition with the Iraq Museum at Nuzi: Proceedings in Court. [AS IS]
[SERIES]: Publications of the Baghdad School Texts / 4.
 1934American Schools of Oriental Research / University of Pennsylvania Press ₪76.00 פרטים נוספים
  Immigrant Physicians: Former Soviet Doctors in Israel, Canada and the United States
 1997Praeger ₪171.00 פרטים נוספים


26/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  המהפכה היהודית: מאבקים רוחניים בעת החדשה [סט בשני כרכים]
     הלפרן, יחיאל1961, תשכ"אעם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  סלמנדרה מצויה וטריטון הפסים בגבול התפוצה הדרומי
     דגני, גד [ער`]2018הוצאה גלילית / מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל / הפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי ₪55.00 פרטים נוספים
  האסטרטגיה ליום המחר
     בופ`ר, אנדרה / לוטם, עמנואל [תר`]תשל"ז, 1977מערכות / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  ערב חורבן: פון יידישן לעבן אין פוילן, 1937-1935
[סדרה]: דאס פוילישע יידנטום / 77
     לעשצינסקי [לשצ`ינסקי], יעקב1951צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע ₪95.00 פרטים נוספים
  תולדות ההתישבות [ההתיישבות] [החלוצית] בנגב: עד 1948
     קרק (קליינר), רותתשל"גהקיבוץ המאוחד / מצפה רביבים ע"ש יוסף ויץ ₪45.00 פרטים נוספים
  המחשבה המדינית בארצות-הברית: מקורות ותעודות [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: למן הגירת הפוריטאנים ועד למלחמת האזרחים [1860-1607] / [כרך ב`]: למן מלחמת האזרחים ועד נשיאות קנדי [1961-1861]
     אריאלי, יהושע [ער`] / מוהילבר, שמואל ; בראוור, חיים ; כהן, דוד [תר`]תשכ"ז, 1967מוסד ביאליק ₪75.00 פרטים נוספים
  שלם: מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי - ספר חמישי [כרך זה בלבד]
[סדרה]: פרסומי יד יצחק בן-צבי - ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     הקר, יוסף [ער`]1987יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  Historiography in the Cuneiform World.
[SERIES]: Proceedings of the XLV Rencontre Assyriologique Internationale - Part 1: Harvard University
 2001CDL ₪133.00 פרטים נוספים
  בית הבחירה על מסכת סנהדרין
     המאירי, מנחם / סופר, אברהם [ער`]תשל"אקדם ₪65.00 פרטים נוספים
  רחבות [רחובות]: ששים שנות חייה - תר"ן-תש"י
     סמילנסקי, משהתש"י, 1950המועצה המקומית, רחבות [רחובות], ליד "דביר" ₪55.00 פרטים נוספים
  אברהם לינקולן: (חייו ופעולותיו)
[סדרה]: ספריה של אזרח העתיד: הסריה "בוני עם"
     המילטון, מרים א. / ביילין, א. [תר`]תרפ"ג, 1923עת לבנות ₪40.00 פרטים נוספים
  The Secret of Mona Lisa Smile.
 1963Self-published ₪114.00 פרטים נוספים
  התפכחות
     ראובני, יותםתש"מ, 1979תירוש ₪45.00 פרטים נוספים
  רומנטיקה ומרי: אירופה 1848-1815
     טלמון, יעקב / שחר לוי, יונה [תר`]1973עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  חבלי נעורים: התנועה השומרית 1921-1911
     מינץ, מתתיהותשנ"ה, 1995הספריה הציונית ₪65.00 פרטים נוספים
  יהי פיסול: פרקי אבטוביוגראפיה [אוטוביוגרפיה]
[סדרה]: דברי אמנים / ספר שני
     אפשטיין, יעקב / נ. התך [נרקיס, מרדכי] [תר`, אחרית-דבר]תש"חמוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  וילה פז`נה
     דודזון, מאירתשכ"ט, 1969מערכות / משרד-הבטחון ₪48.00 פרטים נוספים
  מסע שחרור אירופה
     אייזנהאור, דווייט ד. / נדבה, י. ; נאור, י. [תר`]תשי"א, 1951כתבים ₪55.00 פרטים נוספים
  תשובה לעמית פוסט ציוני
[סדרה]: יהדות כאן ועכשיו
     פרילינג, טוביה [ער`]2003משכל ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר אבן שלמה תוספאה
     אליהו בן שלמה זלמן [הגר"א] / מאלצאן, שמואל בן אברהם [ער`]   ₪65.00 פרטים נוספים
  עצמת-אויר [עוצמת אוויר] במלחמה: הרצאות "לי-נואלס" מפי מרשל-חיל-האויר המלכותי לורד טדר
     טדר, ארתור / מדן, א. [תר`]1986 [1954]מערכות / משרד הביטחון ₪38.00 פרטים נוספים
  L`Album d`Auschwitz [FACSIMILE]
Lili Jacob`s Album
 ND [1980]The Beate Klarsfeld Foundation ₪684.00 פרטים נוספים


24/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מלחמה ואנטי-מלחמה
     טופלר, אלווין ; טופלר, היידי / גפני, אבנר [תר`]תשנ"ד, 1994ספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  The Messiah of Ismir: Sabbatai Zevi.
 1931John Lane the Bodley Head ₪95.00 פרטים נוספים
  משה רוזנטליס
     ברוך, אדם; רוזנטליס, אבנר1990מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  לנין בציריך: פרקים
     סולז`ניצין, אלכסנדר / ארד, צבי [תר`]תשל"ז, 1977עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  רבנו משה בן מימון: למלאות שמונה מאות שנה להולדתו - ד` תתצ"ה ערב פסח ה` התרצ"ה
     תרצ"ה  ₪120.00 פרטים נוספים
  חידות ההגדות הנפלאות על דבר עשרת השבטים ופתרונן / ספור [סיפור] נסיעת דוד ראובני: ממדבר תבור אל האפיפיור ברומה [רומא] ואל מלך פורטוגליא בשנות רפ"ב-רפ"ז לאלף הששי בענין כיבוש ארץ ישראל מידי הישמעאלים, והוא ספר זכרונותיו של דוד ראובני, הוציא לאור בשנת ארבע מאות לנסיעתו אברהם כהנא בשנת תרפ"ב [שני ספרים כרוכים יחד]
     לזר, שמעון מנחם / ראובני, דוד / כהנא, אברהם [הקדמה]תרס"ה, 1908 / תרפ"בהמצפה / אברהם כהנא ₪180.00 פרטים נוספים
  עקבות בסלע
[סדרה]: נעורים
     ריד, וויליאם מאקסוול / שלונסקי, אברהם [תר`] ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  הנמרודים החדשים
     עפרת, גדעון2011בית האמנים ₪120.00 פרטים נוספים
  Correspondance 1902-1924
[SERIES]: Du Monde Entier
 1965Gallimard ₪68.40 פרטים נוספים
  כעלה נדף: רומן [סט בשני כרכים]
     סטינברג, מילטון [סטיינברג] / לוז, יוסף [תר`]1946מ. ניומן ₪120.00 פרטים נוספים
  Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758.
[SERIES]: Princeton Studies on the Near East
 1980Princeton University Press ₪57.00 פרטים נוספים
  דוד בן-גוריון: ראש הממשלה הראשון, מבחר תעודות (1963-1947)
[סדרה]: הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
     שאלתיאל, אלי [ער`]1996ארכיון המדינה ₪65.00 פרטים נוספים
  Remaking the Rhythms of Life: German Communities in the Age of the Nation-State
[SERIES]: Oxford Studies in Modern European History
 2013Oxford University Press ₪76.00 פרטים נוספים
  עליזה בארץ הקרקס [במצבו]
     דה-להי, ז`ילברט / מרליה, מרסל [איורים] / טוביה [תרגום] אריה ₪45.00 פרטים נוספים
  The Song of Songs which is Shelomo`s.
 1982Tammuz ₪76.00 פרטים נוספים
  הישוב [היישוב] היהודי בארץ-ישראל: בשנות הת"ר-התרמ"א (1881-1840)
     גת, בן-ציוןתשכ"גאגודת שוחרי הגמנסיה העברית / בי"ס תיכון עירוני א` ₪55.00 פרטים נוספים
  בנתיב-חיי: זכרונות, מעשים, ארועים
     טוקטלי, יהודה מ.1967פורסם בידי המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  Deutsche Juden im Kampf um Recht und Freiheit: Studien zu Abwehr, Selbstbehauptung und Widerstand der Deutschen Juden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
 2004Hentrich & Hentrich ₪83.60 פרטים נוספים
  A la Recherche du Temps Perdu [Vol. 1][THIS VOLUME ONLY]
[SERIES]: Bibliotheque de la Pleiade
 1987Gallimard ₪76.00 פרטים נוספים
  ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה - כרך עשרים ושמונה: ספר טדי קולק [כרך זה בלבד]
[סדרה]: פרסומי החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
     אבירם ; יוסף ; בהט, דן ; בן-אריה, יהושע ; ברושי, מגן ; ברקאי, גבריאל [ער`]2007החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר העלייה הראשונה [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: מאמרים / [כרך ב`]: תעודות, ביוגראפיות וביבליוגראפיות
     אליאב, מרדכי ; הראל, חיה [ער`]1981יד יצחק בן-צבי / משרד הבטחון ₪75.00 פרטים נוספים
  ההיסטוריונים של יון [יוון] ורומא - מתרגמים מן המקור עם מבואות, הערות ומפתחות: [כתבי] הירודוטוס [הרודוטוס] [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: ספר IV-I / [כרך ב`]: ספר IX-V
     הירודוטוס [הרודוטוס] / שור, אלכסנדר [תר`, מבוא]תרצ"ה / תרצ"וראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  Gli Ebrei a Gorizia e a Trieste tra "Ancien Regime" ed emancipazione: atti del convegno Gorizia, 13 Giunio 1983.
[SERIES]: Istituto di storia dell`Universita di Udine/ Serie monografica di storica moderna E Contemporanea, 7
 1984Del Bianco ₪76.00 פרטים נוספים


22/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ששים [שישים] שנה ושנה
     אבן-זהב, ארי1939יבנה ₪60.00 פרטים נוספים
  מחקר המקרא בספרות ההשכלה
[סדרה]: ספרית המוסמכים של האוניברסיטה העברית - ספר א`
     שלי, חיים / קלוזנר, יוסף [מבוא]תש"בראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  אהבת ציון
     מאפו, אברהם / טביוב, י. ח. [ער`] / בן-אשר, י. [מבוא]  תושיה ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח ע"פ ילקוט שמעוני
     ניימאן, שמעון בצלאלתשכ"ובית מסחר ספרים ₪48.00 פרטים נוספים
  קיסר אמריקני: דוגלאס מק-ארתור - 1880-1964
     מנצ`סטר, ויליאם / עליזה, נצר [תר`]1982משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  חלום הצבר הלבן: אוטוביוגרפיה של התפכחות
     בנבנישתי, מירון / אלתרמן, שחר ; ליטני, תמי [ער`]2012כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר זכרון [זיכרון] לשמואל בלקין
     כרמלי, משה ; ליף, חיים [ער`]1981המכללה ע"ש אלישבע (אירנה) מיכאל, ישיבה אוניברסיטה ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר הרוקחים: יוצא לאור לראשונה ע"פ כתב יד עברי מן האמצע של המאה הט"ו
     די אסכולי, סלדינו / מונטנר, זיסמן [מבוא]1953מחברות לספרות ₪420.00 פרטים נוספים
  Cent ans de judaisme marocain: recueil d`articles selectionnés
[SERIES]: Publication serielle sur les communautés d`Israel
 1993Eliner ₪76.00 פרטים נוספים
  ליאו: 1945-1913
     בר-חן, יהודיתתשנ"ב, 1991משרד הבטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  Philisophy of Religion: An Anthology.
[SERIES]: Blackwell Philosophy Anthologies
 2003Blackwell ₪95.00 פרטים נוספים
  חוקר ומקבל
     לוצאטו, משה חיים / בן-ישראל, אשר [אבי-עודד] [מבוא]תשי"במוסד הרב קוק / מחברות לספרות ₪180.00 פרטים נוספים
  צבע חרוש [בעברית ואנגלית]
     רובין, ידיד / בר אור, גליה ; שפירא, יניב [אוצריפ]2010מוזיאון תל-אביב לאמנות ₪114.00 פרטים נוספים
  הנצרות הקדומה: קובץ תדפיסים שיצאו לאור בעברית ובאנגלית
     פלוסר, דוד / צביון, א. [ער`]תשל"באקדמון / הפקולטה למדעי הרוח ₪45.00 פרטים נוספים
  על פי רש"י: פירוש לטיני לשיר השירים מהמאה הי"ג [בעברית ולטינית, מבוא באנגלית]
     יצחקי, שלמה [רש"י] / רמין, שרה ; סולטמן, אברהם [ער`; מבוא]1989אוניברסיטת בר-אילן ₪45.00 פרטים נוספים
  מנוצרים חדשים ליהודים חדשים
     קפלן, יוסף / חובב, יחזקאל [ער`]תשס"ג, 2003מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  הליד הגרמני: ממוצארט עד מאהלר
[סדרה]: מלים לצלילים / ספר ראשון
     ברודסקי, עדה [ער`; תר`] 1989הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  אנשי שם יהודים
      חברה לסיגריות קדם ₪95.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בספרד הנוצרית
     בער, יצחק1965עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  עיר חולות וים: פסיפסים לתולדות תל-אביב-יפו [נחום גוטמן]
     גוטמן / שבא, שלמה [ער`]1979מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  הפזורה היהודית הספרדית אחרי הגירוש
     אביטבול, מיכאל ; הקר, יוסף ; בונפיל, ראובן ; קפלן, יוסף ; בנבסה, אסתרתשנ"ג, 1992מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  שכנים: השמדתה של הקהילה היהודית בידוונה שבפולין
     גרוס, יאן טומש / מיכאלוביץ`, יז`י [תר`]תשס"ב, 2001יד ושם / ידיעות אחרונות ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Blumen der Kleinen Ida [NUMBERED COPY].
 1922Rikola ₪285.00 פרטים נוספים
  ביבליותיקה עברית: כרך שביעי - חזיונות ומנגינות: שירים / שמעון עציוני: רומן מראשית תקופת שנות השמונים - ספר ראשון / הירושה הטבעית: יסודותיה וחקיה, ויחוסה אל היהדות והיהודים - מחקר מדעי [כרך זה בלבד]
     טשרניחובסקי, שאול / לבונטין, יחיאל יוסף / פרנקל, יעקבתרנ"ט, 1898תושיה ₪250.00 פרטים נוספים
  Froissart in Britain.
 1902James Nisbet & Co. ₪114.00 פרטים נוספים
  Journey through a Haunted Land: The New Germany.
 1967Holt, Rinehart and Winston ₪76.00 פרטים נוספים
  Storia degli ebrei italiani sotto il Fascismo.
 1962Giulio Einaudi ₪76.00 פרטים נוספים
  כולם מצפים להיתלות: יומנו של יהודי בעיראק שלאחר מלחמת ששת-הימים
     סודאי, מקס / אמיר, אהרון [תר`]תשנ"ד, 1994נהריים - מרכז להפצת תרבות יהודי עיראק ₪45.00 פרטים נוספים
  דור גירוש ספרד: קובץ מאמרים [בעברית ואנגלית]
     עסיס, יום טוב ; קפלן, יוסף [ער`]1999מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  מדינה וחכמיה: תולדות כל החכמים והסופרים, שעריסתם עמדה בגליציה או שבאו מעבר לגבול לשבת בגליציה, וישפיעו במעשיהם על מהלך הספרות, על התפתחות ההשכלה, על הציוניות או על העסקנות העממית - מימות מנדלסון ועד היום - עם הערכת פעלותיהם ותמונותיהם
     באדר, גרשם1934הממכר הראשי בבית מסחר הספרים הלאומי ₪240.00 פרטים נוספים
  אוצרות יידיש
     בילצקי, י. ח. [ישראל חיים]1989פפירוס - אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים


21/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מפעל השערים
[סדרה]: ספרית מבוא
     1986אגודת מורשה להנחיל ₪140.00 פרטים נוספים
  מדינות ערב בימינו
     שמעוני, יעקבתשכ"ה, 1965עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  למה לזרוק?
     וכסלר, דניאלה2015ש. זק ₪55.00 פרטים נוספים
  הפואמה הפדגוגית: ספר ראשון [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריית פועלים / לכל
     מאקארנקו, א. [אנטון סמיונוביץ` מקרנקו] / שלונסקי, א. [אברהם]NDהקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der Juden in Frankreich und Deutschland
 1880Alfred Holder / Begrundung der Judischen Wissenschaft in Diesen Landern bis zur Vertreibung der Juden aus Frankreich ₪114.00 פרטים נוספים
  A Political History of Post-Kassite Babylonia: 1158-722 B. C.
[SERIES]: Analecta Orientalia: Commentationes Scientificae de Rebus Orientis Antiqui / 43.
 1968Pontificium Institutum Biblicum ₪247.00 פרטים נוספים
  גינת הנוי ופרחיה: חד שנתיים, רב שנתיים, פקעות ובצלים
     צפריר (צירקין), דוד / תרדיון, נ. [ער`]1973עם עובד - תרבות וחינוך ₪40.00 פרטים נוספים
  סלם [סולם]: למחשבת מלכות ישראל: שנה י` [קט - קיח]
     אלדד, ישראלתשי"ח / תשי"ט  ₪65.00 פרטים נוספים
  דיירי משנה: ערביי ישראל, מעמדם והמדיניות כלפיהם
[סדרה]: תעודת זהות
     בנזימן, עוזי ; מנצור, עטאללה1992כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקי חברה ומדינה: עיונים במשנותיהם של מורוס, רוסו, הגל ומארקס [חתום בידי המחבר]
[סדרה]: כתבים
     אבינרי, שלמהתש"ל, 1969ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪65.00 פרטים נוספים
  האמנויות / חיי אישים / סיפור האנושות / גיאוגרפיה [סט בשישה כרכים]
[סדרה]: ספרית מעריב
     ואן לון, הנדריק וילם [כתב וצייר] / לבנון, י. ; שניצר, ש. [תר`] / תשי"ח, 1957גזית / מ. ניומן ₪180.00 פרטים נוספים
  Bibliorum Sacrorum: Iuxta Vulgatam Clementinam - Nova Editio - Breviario Perpetuo et Concordantiis Aucta - Adnotatis Etiam Locis Qui in Monumentis Fidei Sollemnioribus et in Liturgia Romana Usurpari Consueverunt
 1959Polyglottis Vaticanis ₪106.40 פרטים נוספים
  כאשר אמא ואבא מתגרשים: הספר לילדים עם הקדמה להורים
     גרדנר, ריצ`רד א. / תדמון, חיים [תר`] / לוונהיים, אלפרד [איור]1977סדן ₪45.00 פרטים נוספים
  בין המולדות: היקים במחוזותיהם [הייקים]
     צימרמן, משה ; חותם, יותם2006מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל / מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית ₪48.00 פרטים נוספים
  פעימות אם: מדריך לאם לאחר הלידה
     אגוזי פרקש, הדס2020סטימצקי ₪45.00 פרטים נוספים
  La Piante Medicinali: Nella Cura Delle Malattie Umane - Affezioni e Sofferenze - Piante, Rimedi, Diete - Terza Edizione Riveduta e Corretta
 1973 [1968]Edizioni Mediterranee ₪106.40 פרטים נוספים
  Palissy Ware: Nineteenth-Century French Ceramists - From Avisseau to Renoleau
 1996The Athlone Press ₪133.00 פרטים נוספים
  מבחר פירושי רש"י ראב"ע ורד"ק לספר תהילים
     בן-נון, יחיאל [ער`]תשט"זבית הספר הריאלי העברי ₪55.00 פרטים נוספים
  פרשת חיי: 1870-1930
     שלוש, יוסף אליהותשל"גהוצאת המחבר ₪65.00 פרטים נוספים
  Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der Jiden in Italien Wahrend des Mittelalters
 1884Alfred Holder ₪114.00 פרטים נוספים
  Geschichte des Erziehungswesens und der Culture der Juden in Deutschland Wahrend des XIV. und XV. Jahrhunderts
 1888Alfred Holder ₪114.00 פרטים נוספים
  עצי בר בישראל
     ויזל, יואב ; אלון, עזריה / שפר, ז. [ציורים]1970רשות שמורות הטבע / הקרן הקיימת לישראל ₪45.00 פרטים נוספים


20/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  פירוש לספר תהלים [תהילים]
     המאירי, מנחםתרצ"ו, 1936מקיצי נרדמים ₪95.00 פרטים נוספים
  המשטר המשפטי של תהליך הגישור
     פינקלשטיין, אלעד בורסי ₪180.00 פרטים נוספים
  פנטסיות של ריאליסטן
     פופר-לינקאוס, יוסף / דוריון, ישראל [תר`]תשי"ג, 1953ישראל דוריון ₪65.00 פרטים נוספים
  Poemes
 1967Organisation Sioniste Mondiale ₪76.00 פרטים נוספים
  Maurycy Gottlieb
 1997Arkady ₪323.00 פרטים נוספים
  הגדת הכתר: סדר הגדה של פסח
     אילן רשף, אורלי [איורים]1995הוצאה פרטית ₪247.00 פרטים נוספים
  דברי ימי ישראל בתוגרמה: על פי מקורות ראשונים - חלק ראשון [כרך זה בלבד]
     רוזאניס, שלמהתר"ץ, 1930דביר ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר טבריה: עיר כינרות ויישובה בראי הדורות
     אבישר, עודדתשל"ג, 1973כתר ₪65.00 פרטים נוספים
  Studies in Levitical Terminology, I: The Enroacher and the Levite; The Term `Aboda.
[SERIES]: University of California Publications Near Eastern Studies / 14.
 1970University of California Press ₪76.00 פרטים נוספים
  סידור אבי חי [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: תפילות וברכות לבית ולמשפחה / [כרך ב`]: יום השבת בבית הכנסת [ליום השבת]
     שנאן, אביגדור [ער`]תש"ס, 1999ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪65.00 פרטים נוספים
  Judaism`s Encounter with Other Cultures: Rejection or Integration?
 1997Jason Aronson ₪114.00 פרטים נוספים
  A Feminist Companion to The Song of Songs.
[SERIES]: The Feminist Companion to the Bible / 1.
 1993Sheffield Academic Press ₪76.00 פרטים נוספים
  מילון גדול עברי-הונגרי
     רדאצ`י, לסלו / רועי, חיים טומש [הקדמה] מכבי / אקדמיה ₪95.00 פרטים נוספים
  אריאל: אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל [סט בשמונה כרכים]
[סדרה]: תרבות וחינוך
     וילנאי, זאבתשל"ז, 1977עם עובד ₪240.00 פרטים נוספים
  Jerusalem: a Novel
 1915Doubleday, Page & Company ₪95.00 פרטים נוספים
  כתיבה בגיל הרך
     גוברמן, עינת; זדונאיסקי ארליך, שרה; חביב, טליה; יפעת, רחל; סנדבנק, אנה2021מכון מופ"ת ₪55.00 פרטים נוספים
  Tradition in Transition: Orthodoxy, Halakhah, and the Boundaries of Modern Jewish Identity.
[SERIES]: Studies in Judaism.
 1989University Press of America ₪209.00 פרטים נוספים
  ספר חדושי הר"ן על מסכת פסחים [חידושי]
     גירונדי, ניסים [הר"ן]   ₪65.00 פרטים נוספים
  תוספות רבינו יצחק בן יעקב הלבן למסכת יומא
     הלבן, יצחק בן יעקב / הכהן מימון, יהודה לייב [פישמן][מבוא]תשט"זדב גנחובסקי ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר חידושי הריטב"א למסכת בבא בתרא
     אשבילי, יום טוב בן אברהם [הריטב"א] / מנת, ברוך יוסף [ער`]תשל"ו  ₪65.00 פרטים נוספים
  Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat
  Melbourne University Press / Cambridge University Press ₪114.00 פרטים נוספים
  מלה בסלע [מילה]: גלגוליהם המוזרים של מלים, ניבים, פתגמים, מימרות, סמלים ומנהגים מראשיתם עד כאן
     סלע, אורי1990כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח עם ציורים
     2001Edition ESDE ₪95.00 פרטים נוספים
  Avodath Hakodech: Temple, Sacrifices, Sanctuaire
  A. J. Presse ₪114.00 פרטים נוספים
  Shakespeare`s Entrails: Belief, Scepticism and the Interior of the Body.
[SERIES]: Palgrave Shakespeare Studies / 2.
 2007Palgrave Macmillan ₪285.00 פרטים נוספים


19/12/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  יש מקום אחר: הסיפור הגדול ביותר שסופר מעולם
     גרוס, דניאל / תל-אורן, גילי [ער`]תשע"ט, 2019צמרת ₪45.00 פרטים נוספים
  In Pursuit of Freedom.
 1991Shengold ₪76.00 פרטים נוספים
  אוירודינמיקה
[סדרה]: סדרת חיל-האויר
     אביר, דודתשכ"ה, 1964מערכות ₪65.00 פרטים נוספים
  ארץ הצבי: הערכת מצב - אפשרויות פתוחות לישראל
     אליאב, אריה [לובה]תשל"ג, 1973עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  המכנסיים: סיפורים ישרים
     קאלו, שלמה2004Y הוצאת דע"ת ₪48.00 פרטים נוספים
  שירי אהבה בישראל: מימי קדם ועד ימינו
     תורן, חיים [ער`] / פיכמן, יעקב [מבוא] 1948, תש"חקרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  הנסיעה לארץ אפריקופיה
     ה. לופטינג / קיפניס, לוין [ער`] / הרשקוביץ, איזה [איור] יוסף שמעוני ₪55.00 פרטים נוספים
  ספרות ההנהגות: תולדותיה ומקומה בחיי חסידי ר` ישראל בעל שם-טוב
     גריס, זאבתש"ן, 1989מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  האדם וכתב-ידו: מבוא לגראפולוגיה של הכתב העברי [בצירוף חוברת]
     אודם, ישראל1981 [תש"ך, 1960]מוסד ביאליק / דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  כתבים פילוסופיים: ספר שני - פני האדם: בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית [כרך זה בלבד]
     בובר, מרטין ; קלעי, חנוך [תר`]תשכ"ו, 1965מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  אמנות ורוחניות באלפים: דמנהור והגיתאנום
     בן אריה, זאב / רוזן גרייס, תומר; וורבר, נגה [ער`]2021פראג ₪45.00 פרטים נוספים
  הפוליטיקה בתורת מקצוע
     ובר, מאכס [מקס] / שמואלי, אפרים [תר`, מבוא, אחרית-דבר]תשכ"ב, 1961שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  כל הרוצה להיות רב-חובל: יקרא מעשה זה
     גוטמן, נחוםתשכ"ט, 1969הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  נופי צפת [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: אמנות
     1987ספרית פועלים ₪48.00 פרטים נוספים
  Studien zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens.
[SERIES]: Kieler historische Studien / Bd. 21
  Ernst Klett ₪76.00 פרטים נוספים
  סוד לשון הקודש: שער לחכמת הקבלה הספרדית על פי ספר "שערי אורה" לרב יוסף ג`יקטיליה - חלק א` [כרך זה בלבד]
     אשכנזי [מניטו], יהודא ליאון / בן נעים, שלמה ; פיבקו, ישראל ; אשכנזי, איתי [ער`]תשס"ז, 2007מכון מניטו ₪55.00 פרטים נוספים
  התפילה בתקופת התנאים והאמוראים: טיבה ודפוסיה
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי
     היינימן, יוסף1966הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  כתבים פילוסופיים: ספר ראשון - בסוד השיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה [כרך זה בלבד]
     בובר, מרטין ; וויסלבסקי, צבי [תר`]תשל"ג, 1973מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  רישום קרקעות בישראל: הלכות ונוהל
     דביר [דבוסיס], מרדכי / כהן, חיים [מבוא]1957קרית-ספר ₪85.00 פרטים נוספים
  בעיניים פקוחות: ראש המוסד מתריע: האם ישראל מקשיבה?
     זמיר, צבי ; מס, אפרת / אלתרמן, שחר [ער`]תשע"א, 2011כנרת, זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  פירוש למשנה: מסכת שבת - נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון רנ"ב עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה [חתום ע"י המחבר]
     גולדברג, אברהם1976בית המדרש לרבנים שבאמריקה ₪180.00 פרטים נוספים
  קדמוניות התלמוד: (עם ציורים) - כרך ראשון, חלק שני [כרך זה בלבד]
     קרויס, שמואלתרפ"ד, 1923בנימין הרץ ₪65.00 פרטים נוספים
  קדמוניות התלמוד: (עם ציורים) - כרך שני, חלק שני [כרך זה בלבד]
     קרויס, שמואלתש"ה, 1945דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  האדם הצוחק: רומן [סט בשני כרכים]
     הוגו, ויקטור / לוין, א. וי. [תר`] / יואל, א. [ער`]תשכ"ט, 1968דקל / מיילקס ₪95.00 פרטים נוספים
  107 הילדים: סיפורים מפי חניכיו של יאנוש קורצ`אק
     בן גל, מיכל / לוין, רון [איור] / בושרי, דבורה [ער`]תשפ"ב, 2021ינוקא ₪45.00 פרטים נוספים
  שירת רוסיה [מהדורה פאקסימילית]
[סדרה]: בשולי הילקוט
     שלונסקי, א. [אברהם] ; גולדברג, ל. [לאה]תשמ"ג, 1983ספרית פועלים ₪65.00 פרטים נוספים
  Adolf Hitler: A Family Perspective - [Startling new evidence portrays Hitler as a bound delegate of his mother].
 1976The Psychohistory Press ₪114.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513